Jedność w różnorodności

Tak można zatytułować jedenastą już pielgrzymkę ekumeniczną Prawdziwego Życia w Bogu, której przewodniczyła Vassula Ryden, prawosławna mistyczka. Według zapowiedzi pod koniec poprzedniej pielgrzymki w Rzymie miała się odbyć w Tanzanii, ale z niewyjaśnionych powodów, w trakcie przygotowań przeniesiono ją do Moskwy. Odbyła się w dniach od 2.09 – 10.09. 2017 r. pod tytułem: ”Oddając Cześć Rosyjskiemu Prawosławiu”   (Honouring Russian Orthodoxy). Emblematem całej pielgrzymki była ikona Trójcy Świętej umieszczona na frontowej ścianie sali spotkań pomiędzy ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem z lewej strony a Jezusem Zbawicielem po prawej. Po przyjeździe w sobotę wieczór i zakwaterowaniu się w największym hotelu moskiewskim „Vega”  spotkania zaczęły się w niedzielę i trwały do soboty 9.09. W niedzielę 10.09. po śniadaniu odwożono uczestników na lotnisko. Liczba uczestników wydawała się nieco mniejsza niż dwa lata wcześniej w Rzymie.

W tłumie około sześciuset osób był katolicki kardynał Toppo z New Delhi, arcybiskupi z Indii, biskupi z Filipin, duchowni obrządków wschodnich Libanu, Syrii, Turcji, Armenii, Azji - Oceanii, Afryki i obu Ameryk a także protestanci ze Szwecji, Europy, Anglikanie z Anglii i Australii. Duchownych około dwudziestu wyznań było w przybliżeniu około dwustu. Reprezentowali oni judaizm, islam oraz chrześcijan we wszystkich odłamach. Zgromadzenie przedstawiało mozaikę uczestników z około sześćdziesięciu krajów świata. Pomimo, że biorę udział można powiedzieć regularnie od 2005 roku, czyli w 2017 roku już siódmy raz i z tej racji mogłem się trochę zrutynizować, to jednak spotkanie w tak wielkiej Bożej i ludzkiej rodzinie starych i nowych przyjaciół jest ogromnym przeżyciem. Racją mojego udziału było zapewnienie grupie Japończyków kapłana, który zna japoński i angielski, aby nie czuli się  zagubieni w spotkaniach, które z reguły odbywały się w języku angielskim. W tym roku moja obecność już nie była tak konieczna z uwagi, że z grupą Japończyków przybyło trzech kapłanów, w tym jeden rodowity Japończyk i dwóch misjonarzy, z których jeden był z Indii a drugi z Meksyku. O.Julio – meksykanin dobrze znał japoński, hiszpański i angielski – świetnie tłumaczył Japończykom konferencje z j. angielskiego a także rosyjskich przewodników. Ucieszyłem się ze spotkania moich japońskich przyjaciół, szczególnie z wiernymi, rodzonymi siostrami z Okinawa. Starsza poruszała się z trudem o lasce, a młodszą siostrę ochrzciłem cztery lata temu w Jordanie. Przybyły też dwie zaprzyjaźnione rodziny. Japończycy cechują się ogromną wiernością więzom przyjaźni. Aby zakończyć wątek japoński to muszę zaznaczyć, że na serio potraktowali swoją pielgrzymkę i wszyscy skorzystali z okazji do spowiedzi św.

Zwiedzanie od środka moskiewskich i rosyjskich cerkwi prawosławnych, spotkania z Rosjanami na ulicach czy w życiu codziennym nadawało pielgrzymce oczywiście swoją niepowtarzalną, rosyjską specyfikę. Natomiast jeśli chodzi o spotkania ogólne, to w tym roku była wielka ilość przemówień i  to przedstawicieli wszystkich denominacji żydów, chrześcijan i muzułmanów. Przemówienia były uprzednio zamówione i już gotowe w Internecie. Wszystkie drążyły temat, jak ponad podziałami religijnymi i etnicznymi budować mosty porozumienia, które przyniosą pokój. Te wszystkie przemówienia przedstawicieli tak wielu religijnych denominacji, nie tylko chrześcijańskich czy monoteistycznych (judaizmu i islamu) były kontynuacją internetowej akcji jednoczenia świata ponad trzydziestu przywódców religijnych, którzy wzywali do nawiązywania relacji przyjaźni i budowania pokoju w świecie. Z tej racji tegoroczną pielgrzymkę Vassuli można nazwać Seminarium Jedności i Pokoju. Służyły temu wszystkie punkty programu każdego  dnia: spotkania z okazji posiłków, liturgia we wszystkich obrządkach, wycieczki do cerkwi, kościołów katolickich, meczetów jednym słowem razem spędzony czas. Ale te wszystkie tematy skupiły się jak w ogniskowej soczewki w czwartek 7 września. Po śniadaniu na rozpoczęcie obrad stanęliśmy na baczność, aby wysłuchać hymnu państwowego Federacji Rosyjskiej. Na multimedialnym ekranie w tym czasie był wyświetlony obraz chrześcijańskiej Rusi z krzyżem Chrystusa w pośrodku i świętymi prawosławnymi. W dalszym ciągu postawy stojącej próbowaliśmy śpiewać „Abun Dbashmayo” czyli „Ojcze nasz” w języku aramejskim z niezwykle nostalgiczną a zarazem wyciszającą serce melodią. Potem były przemówienia i Eucharystia w obrządku aramejskim Kościoła Wschodniego z Ziemi Świętej, który jest w łączności z Rzymem. Wzruszające było to, że przed Eucharystią jeden z kapłanów, z którym zaprzyjaźniłem się już na wcześniejszych pielgrzymkach poprosił mnie o wysłuchanie jego spowiedzi. Byłem wstrząśnięty takim realnym jakby dotykiem uniwersalizmu Kościoła. Liturgia jest kontynuacją kościoła antiocheńskiego św. Piotra i stąd jest bardzo podobna do naszej rzymskiej liturgii. Ta przed południowa Eucharystia pozwoliła nam wrócić do źródła tradycji apostolskiej. Po obiedzie wyjechaliśmy do Wielkiego Meczetu w Moskwie, gdzie mogliśmy posłuchać modlitw z głośników i podziwiać piękne kryształowe kandelabry. Następnym przystankiem była synagoga żydowska „Centrum Tolerancji”, gdzie miało miejsce „Międzywyznaniowe Spotkanie” (Interfaith Meeting). 

O. Julian Różycki