O. Ovila Melançon
specjalista w dziedzinie teologii mistycznej i ascetycznej

Vassula Ryden – posłanniczka Najświętszego Serca

Vassula Ryden otrzymuje liczne objawienia od Pana. Śledząc rozwój jej chrześcijańskiego życia w ostatnich latach, łatwo zdajemy sobie sprawę, że Pan uczynił z niej «mistyczkę», w sposób – można tak powiedzieć – przyśpieszony. Bóg jest Panem Swoich darów i może je rozdzielać zgodnie ze Swoją wolą.
...Jeśli chodzi o Vassulę Ryden, to żaden teolog, kompetentny w dziedzinie ascetyki i mistyki, nie może poddać w wątpliwość autentyczności jej objawień (...). Studiuję teologię ascetyczną i mistyczną od 50 lat i nie waham się stanąć po stronie «ekspertów» – licznych kapłanów znających Vassulę Ryden i jej pisma, darzących ją zaufaniem.
«Mistycy» są duszami uprzywilejowanymi przez Boga, ich moc pośrednictwa jest znacząca. Niestety, nie docenia się ich prawdziwej wartości. W rzeczywistości bardzo często oceniani są niesprawiedliwie i stają się obiektem prześladowań, czasem gwałtownych, nawet ze strony duchowieństwa, a może... zwłaszcza ze strony duchowieństwa. Mistycy mają jednak zawsze prawo do dobrego imienia, jak wszyscy inni członkowie Kościoła, zasługują na traktowanie sprawiedliwe... i miłosiernie.
...Misja powierzona przez Boga Vassuli Ryden i innym autentycznym mistykom nie jest łatwa. Jest to misja bardzo delikatna i bardzo ciężka do uniesienia. Jednakże dzięki swej mocy wstawienniczej przed Bogiem są oni „piorunochronami” dla Kościoła i dla świata. Zamiast zwalczać, wypadałoby modlić się za nich, aby Pan zachowywał ich zawsze w wierności i miłości.

Ovila Melançon, c.s.c
Montreal