Ojciec Weidschidt Wayne OMI

Kilka wiadomości Stowarzyszenia „Prawdziwe Życie w Bogu”

W czasie pielgrzymki do Grecji w r. 2009, wkrótce po przybyciu wszystkich uczestników, Vassula przeczytała obecnym poniższe orędzie, które otrzymała od Pana
kilka dni wcześniej: „Jestem nie tylko Autorem tego wielkiego dzieła, ale prowadzę was dzisiaj, by upiększyć Mój Kościół. Chciałem podczas tych dni napełnić wasze umysły, wasze serca i całą waszą istotę wszystkim, czym jestem, żebyście postępowali w Mojej Boskiej Miłości. Jeśli chodzi o wszystkie cierpienia, które znosiliście z powodu mojego Imienia i wszystko co przechodzicie przez wzgląd na Mnie, Ojciec Mój odsunie od Was całe to lekceważenie i napełni wszystkim tym, czego Wam brak.
Bądźcie błogosławieni ze względu na wasz szlachetny czyn miłości, pozostańcie zjednoczeni i stańcie się doskonałą ikoną jedności. I... jak wiecie, Moja moc w słabości się doskonali. Cieszcie się i radujcie, i podchodźcie z uśmiechem do wszystkiego, co wam daję! Świećcie w tej ciemności i nadal wydobywajcie Ogień z Mego Najświętszego Serca. Bądźcie zakochani w Moim Krzyżu. Pokochajcie Mój Krzyż! Pokochajcie, żeby wasz płomień nie zgasł. Bądźcie doskonałym obrazem Mojego Ojca. Moja Litość jest wielka i jest nad wami wszystkimi. Bądźcie jedno pod Moim Imieniem.”