Pielgrzymka „Prawdziwego Życia w Bogu”. Przemówienie Vassuli z dnia 25 maja 2007

«Rozsądźcie, czy słuszne jest bardziej słuchać ludzi niż Boga?» (Dz 4,19)

Wszyscy wiemy o tym, że Kościół jest jeden i zawsze był jeden, lecz ludzie należący do Kościoła swoimi kłótniami, uprzedzeniami, z powodu swej pychy, a zwłaszcza przez brak wzajemnej miłości doprowadzili do rozłamu. Chrystus, wzburzony, powiedział w jednym z orędzi: „Mój Kościół to Moje Królestwo na ziemi, a Eucharystia jest życiem Mojego Kościoła, tego Kościoła, który ja Sam wam dałem. Pozostawiłem wam jeden Kościół. Gdy tylko odszedłem, gdy ledwie się odwróciłem aby odejść do Ojca, spustoszyliście Mój Dom! Zrównaliście Go z ziemią! A Moje stado błądzi to w lewo to w prawo. Jak długo jeszcze mam pić Kielich waszego podziału, kielich smutku i zniszczenia?”. (14.11.91) Ten lament wydobywający się z ust Chrystusa powinien nas bardzo zastanowić, a poszukiwanie pojednania i jedności musi ogarnąć całe życie Kościoła i stać się naszym głównym celem, bo jest on równocześnie celem Chrystusa. Oto jak damy dowód przynależności do Boga i odpowiedzialności za utrzymanie wiarygodności Kościoła.

więcej link do artykułu