Pielgrzymka „Prawdziwego Życia w Bogu” do Turcji. Przemówienie Vassuli - 25 maja 2007.

  • Pielgrzymka Prawdziwego Życia w Bogu do Turcji

    Vassula Rydén: Rozsądźcie, czy słuszne jest bardziej słuchać ludzi niż Boga? (Dz 4,19). Wszyscy wiemy o tym, że Kościół jest jeden i zawsze był jeden, lecz ludzie należący do Kościoła swoimi kłótniami, uprzedzeniami, z powodu swej pychy, a zwłaszcza przez brak wzajemnej miłości doprowadzili do rozłamu...