Siódmą pielgrzymkę ekumeniczną „Śladami świętego Pawła w biblijnej Grecji” poprzedziło wielkie i niecierpliwe oczekiwanie... Relacja Pielgrzyma

  • Pielgrzymka „Śladami świętego Pawła w biblijnej Grecji”

    Siódmą pielgrzymkę ekumeniczną „Śladami świętego Pawła w biblijnej Grecji” poprzedziło wielkie i niecierpliwe oczekiwanie. Na pokładzie statku rejsowego „Egejska Perła” było 790 osób, reprezentujących 16 wyznań i przybyłych z 57 krajów. Grupa obejmowała 110 osób duchownych, wśród nich 15 katolickich biskupów, jednego kardynała, dużą grupę katolickich kapłanów, wielu patriarchów prawosławnych, duchownych anglikańskich i pastorów protestanckich...