Arcybiskup George Daniel - Pretoria, RPA

Z listu J. E. Arcybiskupa Pretorii
do Johna Lee, organizatora przyjazdu Vassuli

...Kiedy leżałem jako pacjent w Szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Pretorii, przyniesiono mi taśmę z nagraniem wywiadu z Vassulą Ryden. Uważam to za naprawdę bardzo interesujące. Zaznaczył Pan, że zna moje zainteresowanie jednością Chrześcijan i dlatego przesłał mi kopię rozdziału dotyczącego jedności z książki ojca Michaela O’Carrolla. Istotnie, jestem zainteresowany jednością, szczególnie z Prawosławnymi Kościołów Wschodnich!
Mam nadzieję, że pobyt Vassuli w Pretorii i Johannesburgu będzie udany i że zainspiruje ona wielu do szukania jedności, dla której Ojciec posłał Chrystusa, aby ją odbudował przez Swą zbawczą śmierć i zmartwychwstanie oraz przez moc Ducha Świętego.

† Arcybiskup George Daniel
12 listopada 1993