J. E. Donald W. Montrose
Biskup diecezji Stockton w Kalifornii (USA)

List Jego Ekscelencji Donalda W. Montrose do Wydawnictwa ‘Trinitas’

Naprawdę nie do mnie należy osądzenie pism Vassuli Ryden i w tym zdaję się na osąd Kościoła, ale osobiście pragnę oświadczyć, że to, co przeczytałem w pierwszym tomie „Prawdziwego Życia w Bogu” było dla mnie prawdziwym dobrodziejstwem.
Pisma te dały mi nowe zrozumienie niewiarygodnej miłości, którą Jezus ma do każdego z nas i do mnie osobiście. Doprowadziły mnie one do większej wiary i większej ufności w tę Boską Miłość.
Mam nadzieję i modlę się, aby wielu dostąpiło tej samej łaski przeczytania „Prawdziwego Życia w Bogu”, która została mi udzielona.

† Donald W. Montrose