J. E. ks. Biskup Enrique Hernandez Rivera
Caguas, Puerto Rico

List do Vassuli Ryden

Droga Pani Vassulo! Wyspa Puerto Rico, od wielu pokoleń katolicka, przechodzi bardzo zły okres. Wyrazem tego jest wysoki wskaźnik przestępczości, narkomania, przemoc i kryzys rodzin. Nasz kraj potrzebuje wielu modlitw. Sytuacja ta wymaga, aby nasz Kościół podjął działania, które wzmocnią wiarę, skierują ludzi na nowo ku Bogu, ku Kościołowi i Najświętszej Maryi Pannie. Musimy się modlić, aby żyć orędziem Jezusa.
Z tymi uczuciami w sercu diecezja Caguas, jej biskup Enrique Hernandez i Centrum Pokoju w Puerto Rico chce poprosić Panią i jej kierownika duchowego o złożenie wizyty w odpowiednim dla Pani terminie w 1994. Słyszeliśmy i czytaliśmy o Pani działalności ewangelizacyjnej, o ufności w uzdrowienia dokonywane przez Jezusa, o Pani głębokiej wierze... Jesteśmy pewni, że Pani wizyta będzie miała ogromny wpływ na naszą społeczność i doprowadzi wielu katolików do prawdziwego nawrócenia. Dobry lud Puerto Rico ma silne pragnienie modlitwy, skierowania się ku mocnej wierze i zbudowania ścisłych więzów z Bogiem.
Centrum Pokoju w Puerto Rico jest grupą świeckich służącą organizowaniu działań dla duchowego wzrostu naszej społeczności.... Będziemy zaszczyceni przyjęciem naszego zaproszenia. Rozumiemy, że zarówno Pani jak i jej kierownik duchowy jesteście bardzo zajęci, chcemy jednak ponownie podkreślić znaczenie waszej wizyty na naszej wyspie. Będzie ona miała bardzo pozytywny efekt...

† Enrique Hernandez Rivera
Biskup diecezji Caguas i duchowy opiekun Centrum Pokoju
w Puerto Rico, 19 maja 1993