List J. E. F.  Aguilery Gonzaleza - biskupa Meksyku

Kilka osób poprosiło mnie o wyrażenie mojego punktu widzenia co do orędzi Vassuli Ryden.

Miałem okazję spotkać się z panią Vassulą w mieście Meksyku. Rozmawiałem z nią osobiście przy tej okazji i słuchałem jej orędzia. Czytałem również część pism zatytułowanych „Prawdziwe Życie w Bogu”...
Z mojego osobistego punktu widzenia, aż do teraz nie zetknąłem się w orędziach – które przedstawia ona jako objawienia prywatne Pana – z niczym, co byłoby sprzeczne z doktryną i nauczaniem Kościoła katolickiego. Według mnie, główną sprawą w orędziach Vassuli jest zjednoczenie Kościołów chrześcijańskich przez nawrócenie. Jest ona jak wiadomo prawosławną, co nie przeszkadza, że darzy wielkim szacunkiem i ceni Kościół katolicki oraz Papieża Jana Pawła II.
Słowa, które właśnie piszę, nie mają wyrażać osądu dotyczącego obiektywnego faktu objawień Vassuli. Istnieją teolodzy katoliccy o wielkim autorytecie, którzy przestudiowali to zjawisko i śledzą je z wielką uwagą. Co do mnie, to również próbuję być na bieżąco.
...Nie możemy odmówić Panu Bogu wolności objawiania Siebie osobiście tym, których On wybiera i w sposób, jaki Mu odpowiada zgodnie z Jego zamierzeniami. Objawienia prywatne muszą jednak mieścić się w ramach Objawienia i nauczania Kościoła...

† Francisco Aguilera Gonzalez
Meksyk, 18 września 1992