Biskup Felix Toppo, S.J.
Biskup Jamshedpur, Indie

Przeczytałem wszystkie tomy Prawdziwego Życia w Bogu i przemyślałem ich treść. Naprawdę wierzę, że książki te zawierają Boski Dialog Trójcy Świętej, Matki Bożej i aniołów z ludzkością poprzez Vassulę Rydén. Nie znalazłem niczego niewłaściwego, niczego, co przeciwstawiałoby się prawdziwemu nauczaniu Kościoła w odniesieniu do wiary i moralności.
Czytanie tych książek i rozmyślanie nad ich treścią przynosi wszystkim korzyść duchową. Polecam te książki każdemu chrześcijaninowi.