J. E. Marius Paré
biskup Chicoutimi (Quebec) w Kanadzie

List do Vassuli Ryden

Droga Vassulo! Kiedy 9 czerwca przybyła Pani do Chicoutimi w Quebec pojechałem posłuchać Pani oraz ojców Michaela O’Carrolla i Ljudevicia Rupcicia...
Na początku muszę Pani napisać, że przeczytałem dużą część „Prawdziwego Życia w Bogu”, i że czytam już suplement 3 i 4. Ponieważ nauczyłem się nie osądzać i nie interpretować słów wyrywanych z kontekstu, dlatego też nie słuchałem niektórych tutejszych przeciwników, choćby nie wiem jak byli szanowani. Chcę Pani powiedzieć, że to, co najbardziej pomogło mi zająć stanowisko, to nacisk naszego Pana na powierzenie Pani misji pracowania dla jedności Kościoła z Piotrem na czele. To właśnie wynika z Ewangelii, doktryny głoszonej przez tysiąclecia historii. «Zapomnijmy o wszystkich naszych błędach – powiedział Papież Jan XXIII na początku ostatniego Soboru – i pracujmy dla jedności.»
Ten długi wstęp służy temu, aby zobaczyła Pani stan mojej duszy, w jakim odpowiedziałem pozytywnie na zaproszenie do uczestniczenia w dwóch spotkaniach z 9 czerwca... Daleki jestem od żałowania tego. Wszystko odbyło się bez zarzutu pod względem charakteru spotkania i jego zakończenia. Żadnego szukania siebie, lecz uwaga całkowicie skoncentrowana na temacie spotkania. Dwa wystąpienia ojców Rupcicia i O’Carrolla przedstawiły nam Boskie Orędzie, dokonały jego oceny doktrynalnej i jego aktualności.
W czasie wieczornego spotkania przedstawiła nam Pani samo Orędzie. Śledziłem je z łatwością i przyniosło mi korzyść: Boże przykazanie miłości, nawrócenie, wezwanie Najświętszego Serca, poświęcenie Mu się. Czyż można kwestionować sposób Bożej interwencji? Dlaczego go odmawiać Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych? Do nas należy jedynie ocena owoców, jak nam to poleca Chrystus: «Drzewo poznaje się po owocach». A one są w tym wypadku niezaprzeczalne.
Szczerze oczekiwałem na szczególne zaznaczenie misji, jaką Bóg powierzył Pani w pracy dla jedności Jego Kościoła z Piotrem. «Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno» (J 17,21). Bóg, jak pisze Pani w 2 tomie „Prawdziwego Życia w Bogu”, powierzył Pani misję ujawniania ludziom, że nadszedł czas zjednoczenia Jego Kościoła. Nie wypada mi życzyć nic innego, jak zrealizowania tego, co On wskazuje.
Wielu z tych, którzy Pani słuchają, odwraca się, mówiąc, że Pani misja polega jedynie na szerzeniu kultu Najświętszego Serca. To prawda, ale tylko częściowa. Być może mogłaby Pani w swoim świadectwie po prostu połączyć na koniec kult Najświętszego Serca z jednością Jego Kościoła... Niech Pani postępuje jednak zgodnie z tym, co On objawia i wskazuje. On jest Mądrością.
Niech Panią Bóg błogosławi, a Pani apostolstwo niech przynosi owoce pod przewodnictwem Najświętszego Serca Jezusa i Ducha Świętego. Droga Pani Ryden, niech On doprowadzi nas wszystkich do jedności Swego Świętego Kościoła! Modlę się z Panią i za Panią.

† Marius Paré

emerytowany biskup Chicoutimi, 5 lipca 1993