Prawda o Aniele Stróżu Vassuli i nie tylko...

W czwartym numerze dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” 4(124) lipiec-sierpień 2013 ukazał się krótki, ale ważny w treści artykuł w dziale „Fałszywe oblicza aniołów” pt. Anioł – „Bajkopisarz”? Autorem jest pan Grzegorz Fels – a rzecz dotyczy Vassuli Ryden oraz jej anioła stróża Daniela.

Słowo o Autorze: Pan Grzegorz Fels jest katechetą w Rudzie Śląskiej, współpracował z pismem „Sekty i Fakty”, brał udział w organizacji sympozjów na temat sekt i nowych ruchów religijnych, a ostatnio opublikował książkę „Uwierzcie w Anioła” (2012).

Główne zarzuty: Autor zasadniczo skupia się na dwóch sprawach. Po pierwsze na rzekomym piśmie automatycznym, jakim miałaby się – jego zdaniem – posługiwać Vassula. Po drugie, na poprawkach sporadycznie naniesionych przez Vassulę do tekstu „Prawdziwego Życia w Bogu”, co miałoby sugerować, iż Orędzia nie pochodzą od Boga, lecz są jej wymysłem.

link do artykułu