"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

  D

 


 

DZIEŃ PAŃSKI, DZIEŃ PANA, MÓJ DZIEŃ

(zob. także Dzień chwały, Dzień sądu, Koniec czasów, Odnowienie, Walka duchowa)

 

 

 

"DZIEŃ" NIE MUSI OZNACZAĆ DWUDZIESTU CZTERECH GODZIN

 

6.12.86

Dla Mnie tysiąc lat jest jak jeden dzień.

Dla nas "dzień" znaczy nie tylko jakiś odcinek czasowy, lecz — w przeciwieństwie do nocy — czas pracy, czas działania. Podobnie można rozumieć określenie "Dzień Pański": jako czas wyjątkowej ingerencji i działania Bożego. (Wyjaśnienie red.)

 

DZIEŃ PAŃSKI JEST BARDZO BLISKI

 

6.01.91

O, stworzenie! Jakże mało Mnie znasz! Spędzasz całe życie, stworzenie, szukając szczęścia w błahostkach, podczas gdy Ja, Wszechobecny, ofiarowuję ci Miłość, Radość, Pokój i Wolność, aby wyzwolić cię z lochów Zła. Moje Łaski są liczne, jednak wy nie uświadamiacie sobie Mojej Obecności i nie wiecie, jak wiele łask może otrzymać ode Mnie wasz duch. Proszę Moich wiernych o modlitwy o zbawienie dusz. Wszystko zniknie pewnego dnia, wszystko zużyje się jak ubranie, ale wasza dusza będzie żyła na zawsze. Żniwo jest gotowe i wkrótce Pan Żniwa przyjdzie zebrać Swoje Żniwo. Bądźcie gotowi na spotkanie z Panem Żniwa. (Por. Ap 14,15n.)

 

7.02.91

Patrzcie: rozpoczęły się pierwsze boleści i wasze pierwsze bóle rodzenia. Wy jesteście świadkami, bo uwierzyliście, że to, co czytacie w Pismach, urzeczywistnia się: wylanie Mojego Ducha w tych ostatnich dniach ciemności udzielane jest obficie ludzkości.

 

14.04.91

Pozostańcie więc przebudzeni, bo nikt nie zna dnia ani godziny Mojego Przyjścia. Wasz Król wkrótce przybędzie. Ten, którego oczekiwaliście tak długo, nagle rozbłyśnie nad wami. Zatem odwagi, umiłowani. Rzeczywiście opary demona przeniknęły do Mojej Świątyni. Czy jednak istnieją opary, trwające wiecznie? Tchnieniem Mego Świętego Ducha rozproszę je i żadna władza, żadna moc piekielna nie będzie mogła temu zapobiec. Przychodzę przynieść ziemi Ogień i oczyścić naród po narodzie. Bądźcie błogosławieni.

 

19.09.91

Tego, który w nich tchnął działającą duszę i pobudził żywego ducha. Zaprawdę powiadam wam: Mój Ogień spadnie na ten świat szybciej, niż się spodziewacie, aby ci, którzy nie widzą swych grzechów, mogli nagle zobaczyć własne błędy. W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich, aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny.

Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.

Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem: “Dzień Pana jest w zasięgu ręki” i że Mój Powrót jest bliski.

(...)

Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście — kiedy to nadejdzie — uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

 

29.05.92

Ja Jestem. Otwórz serce i przyjmij Mnie. Powiedz Memu ludowi, że wkrótce do niego przybędę. Tego Dnia każdy mieszkaniec tej ziemi będzie wiedział, że Ja-Jestem-Który-Jestem.

 

9.03.93

Daję ci Mój Pokój. Jestem bardzo blisko, u samych drzwi, Moi umiłowani! Weźcie Moją przypowieść o drzewie figowym: gdy jego gałęzie stają się soczyste i wypuszczają liście, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy ani Syn, nikt, tylko Ojciec.

 

22.12.93

Ten dzień nadejdzie wcześniej, niż myślicie. Wypełnię te przepowiednie za waszego życia. Kiedy nadejdzie ten Dzień, dobrzy i źli zginą tak samo. Źli — ponieważ czynili tylko niegodziwość, a dobrzy — ponieważ nie posłuchali Moich ostrzeżeń. Chociaż widzieliście wiele rzeczy, nie zachowywaliście ich; i chociaż wasze uszy były otwarte, nie posłuchaliście Mnie. Kto z was słucha obecnie?

 

12.04.94

Nie mówcie: «Nasz Pan się nie śpieszy» — aby potem zacząć grzeszyć. Cóż was utwierdza w przeświadczeniu, że możecie pozostać niezauważeni w waszym grzechu? Nawet jeśli Mój Powrót zbliża się powoli, czekajcie, bo niechybnie nastąpi. Pan przyjdzie pewnego dnia, kiedy nie będziecie się Go spodziewać. Dziś ze względu na Moje Święte Imię ukazuję na Niebie Znak Syna Człowieczego, żeby każdy z was widział. Czy ten Niebieski Sztandar wam nie wystarcza? Mój Święty Duch przewyższa blaskiem wszystkie gwiazdozbiory razem wzięte i kieruje wasze umysły ku rzeczom niebieskim, napełniając wam ducha czystym światłem, abyście dostrzegli tajemnice Mojej Wiedzy.

 

22.07.94

«Miłość jest na Drodze Swego Powrotu. Dzień Pana jest bliski, bliższy niż myślicie! Nawracajcie się! Nawracajcie się i bądźcie szczęśliwi. Trąba szóstego anioła zostanie wkrótce usłyszana, by wypełniły się Boże ostrzeżenia. (Por. Ap 9,13n) Nawracajcie się śpiesznie, by otrzymać Pieczęć Anioła na czole». (Por. Ap 7,2n)

 

10.05.95

Chcę... Posłuchaj i pisz. Vassulo, myślę, że teraz już zobaczyłaś, jak potężne stają się fortyfikacje szatana. To dlatego zdecydowałem się przyśpieszyć Mój Dzień. Niech ludzkość się dowie: Przyśpieszę Dzień Mojego Powrotu.

 

8.02.95

Znany jestem z tego, że jestem dobry, łaskawy i najbardziej kochający. Jednak który z tych odstępców wzywa Mnie dziś, wołając do Mnie: «mój Ojcze»? Dlatego wkrótce zawierucha ognia wymiecie tę nieprawość i grzech. Nikt z was nie zna tego Dnia, a jeśli ktoś mówi wam, że wie o nim, ten nie pochodzi ode Mnie... Przyjdę do was w chwili, w której się najmniej spodziewacie, w godzinie nie oznaczonej. Nagle, w sposób nieoczekiwany, nawiedzi was huragan płomieni pochłaniającego ognia. To, na co czekacie, nadejdzie. Przemówię, a kiedy będę mówił, Mój Głos stopi razem elementy ziemi wraz z jej nieprawością i grzechem.

 

1.12.95

Dzień nawiedzenia jest w zasięgu waszej ręki. Ukorzcie się i proście Mojego Świętego Ducha Męstwa o udzielenie wam mocy i siły, byście nieśli wasz krzyż z godnością i żarliwością. Wtedy poprzez wasze cierpienia i dzięki waszej wspaniałomyślności staniecie się uczestnikami tryumfu Mego Syna Jezusa Chrystusa.

 

10.12.95

Wielu z was zadaje pytanie: «Kiedy? Kiedy wszystko to się stanie?» Nikomu nie jest dane znać czas i dzień, o którym zadecydował Ojciec posiadaną przez Niego władzą. W przeszłości wasi przodkowie zabijali tych wszystkich, którzy przepowiadali Moje Przyjście. A dziś, w waszym czasie, czynicie to samo. Jak długo będziecie się opierać Memu Świętemu Duchowi Łaski? Nawróćcie się z niegodziwości i módlcie się, by nic z tego, co powiedzieliście, nie potępiło was. Nie wątpcie już dłużej. Wkrótce otrzymacie wylanie Mojego Świętego Ducha, abyście na nowo odzyskali siły.

 

4.04.97

Wielu z was, małe dzieci, czeka na znaki zewnętrzne, na nadzwyczajne zjawiska i cuda zewnętrzne. Wielu z was zwraca wzrok ku górze, badając niebo. Mój Syn Jezus jednak ostrzegł was przed szukaniem znaków zewnętrznych: macie szukać we własnym wnętrzu tego, co jest rzeczywiste i boskie. Wielu z was oczyma czyta i czyta to prorockie objawienie, nigdy jednak nic nie widząc. Gdy bowiem czytacie, robicie to w jednym celu: chcecie znaleźć niezwykłe znaki lub pouczenia o nadzwyczajnych wydarzeniach i cudach. Tymczasem powinniście przyzywać Ducha Świętego, aby was wyposażył w ducha rozeznania i dostrzegania, aby wam pomógł wniknąć w tajemnicę Chrystusa i w tajemnicę Jego Zmartwychwstania oraz pozwolił waszej duszy czynić duchowe postępy dla osiągnięcia ziemi obiecanej... Jeśli nadal będziecie w taki sposób traktować Jego myśl i serce, Moje biedne dzieci, to w dniu — gdy znajdziecie się twarzą w twarz z waszym Stwórcą — staniecie przed Jego Tronem z pustymi rękoma, bo wasza dusza będzie wciąż pustkowiem, wyjałowioną ziemią, pustynią. Jeśli jednak wnikniecie prawym sercem w Tajemnice ujawniane wam przez Nas w tych Orędziach, zaczniecie rozumieć, że każde dzieło, jakiego Bóg dokonuje, pełne jest chwały i dostojeństwa. Swym Majestatem On ozdabia duszę i przemienia ją, aby weszła do Jego Królestwa i do Nieba. Ten cud będziecie wspominać, gdyż ujrzycie Jego Chwałę.

 

5.02.99

Te czasy są czasami Mojego Dnia i pożerającego ognia, o którym mówią Pisma. Od niego zapalą się Niebiosa i biada nie skruszonym sercom! Ileż jeszcze razy mam cię ostrzegać, pokolenie? Moje Boskie nawiedzenie jest bliskie i Ogień Oczyszczenia się zbliża. W jego żarze wasze dusze stopią się jak wosk. Ofiarowałem ci, pokolenie, i nadal ofiarowuję łaskawość Mojej Przyjaźni, zażyłej i boskiej, lecz tyś jej nie przyjęło i wielu z was nie pojęło tego, co Małżonek wam dawał.

 

W DNIU TYM TRZEBA BĘDZIE ZDAĆ SPRAWĘ PRZED BOGIEM ZE SWOICH CZYNÓW

 

13.09.89

Pozostań pokorna. Zrozum, jak z Miłości będę wzywał do Siebie każdą duszę. Chcę, abyś zrozumiała, że serca waszych mądrych są w domu żałoby. Zapominają, w swojej – nazwijmy to – wielkości, o Mojej Mocy i o Mojej Boskości. Zepsucie zaślepia ich, pozostawiając w nich miejsce na dyskusje z szatanem, bo zamknęli swe serca na Miłość. Ich duch i serce są bliżej racjonalnego świata niż Mojego Duchowego Świata. Ta plaga przeniknęła do Mojego Kościoła. Wielu Moich pasterzy przypomina kruki z przypowieści, którą ci dałem. Oni są przyczyną tylu niezgodności w Moim Kościele. Ich mowy i kazania pozbawione są Duchowości, Wierności Mojemu Słowu i Moim zasadom. W Mojej Obecności odrzucają Moje Tajemnice, wyśmiewają się z pobożności. Czy przypominasz sobie czyn dokonany przez ich przodka, Kaina? Przejęli jego język, służąc wadzie zamiast cnocie, niemoralności zamiast czystości, oddali się bez ograniczeń w niewolę grzechu. Ci Kainowie żywi są dla grzechu, lecz martwi dla Mojego Ducha Prawdy. Kiedy nadejdzie Mój Dzień, będą musieli odpowiedzieć przede Mną i zdać sprawę z tego, że nie zachowali Tradycji swojego Pasterza. Dziś potępiają ich własne usta i ich własne wargi będą świadczyć przeciw nim. To jest owoc ich odstępstwa.

 

4.12.89

Każda dusza potępiająca Moje Orędzie będzie musiała stawić Mi czoła w Dzień Sądu i rozliczyć się przede Mną; a wierz Mi, Ja osądzę ją surowo. Pamiętaj, że Ja jestem zawsze u twego boku. Myśl o tym nieustannie, Moja Vassulo, pójdź, módlmy się.

 

30.06.90

Uchwyć się wszystkiego, co ci dałem, Moje dziecko, chwyć się Mnie kurczowo. Ci ludzie nie mogą zasnąć, dopóki nie wyrządzą ci krzywdy. Ja ich pilnuję, a Sprawiedliwość Mojego Ojca zapala się, gdy słyszy ich przychodzących do Mnie z martwymi słowami... Czy nie czytali w Piśmie Świętym: “Jednych pobłogosławił i wywyższył, uświęcił i do siebie zbliżył.” Lecz kiedy nadejdzie Mój Dzień, ani jednego z nich nie oszczędzę! A co do ciebie, Moje dziecko, stanowisz Moją własność, bo jesteś biedna, lecz oni tego nie zrozumieli... Córko... Córko... Nie płacz... Chodźmy... Oni byli związkiem bogatych kupców, zostali kupieni jak kosztowne towary...

 

5 - 29.08.90

A o was, o was, którzy uznawani jesteście za wiernych Mi i za trzymających się mocno Mojego Imienia, Ja wiem wszystko. Tak, uznaje się was za żyjących i rozwijających się, lecz tak nie jest. Jesteście martwi i rozkładacie się. Okażcie skruchę! Powierzyłem wam niezliczone dusze, ale demon pertraktował z wami, aby wymienić je na jego złoto i srebro. Tak, właśnie tak! Wiem, jak obecnie żyjecie. Żyjecie jak szakale w zamaskowanych norach. Spowoduję, że przejdzie nad tymi norami szeroka, otwarta droga. Spadnę nagle na was i ujawnię waszą nagość, a kiedy nadejdzie Dzień, nie pozwolę wam jeść z drzewa Życia.

 

12.09.90

Każda rzecz ma kres i pewnego dnia będziecie musieli Mi wszyscy odpowiedzieć i rozliczyć się ze Mną. Co stanie się więc z niegodziwym i grzesznikiem? Co stanie się z tymi, którzy nadal Mnie obrażają?

 

15.09.91

W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto, a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia.

 

Mówię ci z powagą:

Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie.

Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych.

Koniec Czasów jest bliższy, niż myślisz.

 

 

(1) Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół Arki Przymierza.

Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. “Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twojego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

 

(2) Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że — chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów — nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia...

 

Zobaczą:

Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce,

Oczy, które jako pierwsze was ujrzały.

Zobaczą: Ręce Tego, Który ukształtował was i pobłogosławił...

Zobaczą: Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę,

przyobleczonego w przerażającą wspaniałość,

Pierwszego i Ostatniego,

Tego, który jest, który był i który ma przyjść,

Wszechmogącego, Alfę i Omegę: Władcę.

 

Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia. Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca... W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

 

(3) A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza — moja Świątynia i Moja Siedziba — żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że — zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary — kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel: Bluźnierstwo. Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy... Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy. Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. “Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.

 

Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków, nikt z was by nie ocalał!

Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!” wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi -proroków, aby wołali: “Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę, bo godzina sądu Mojego nadeszła.”

Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca. Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój.

 

19.09.91

Gdy przyjdzie ten Dzień, wtedy ukażę światu, jak był zły, jak związał się przyjaźnią z Buntownikiem i z nim raczej rozmawiał, a nie z Najświętszym. (...)

W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich, aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny. Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.

 

14.10.91

Powiedz im, że Serce Pana jest Miłością i że Serce Prawa opiera się na Miłości. Powiedz Mojemu ludowi, że nie chcę zarządców w Moim Domu. Nie będą usprawiedliwieni w Moim Dniu, bo to właśnie oni zindustrializowali Mój Dom. Zesłałem wam Mojego Ducha, aby żył w waszych sercach. Duch, który żyje w was, objawi wam, że Mój Kościół zostanie odbudowany we wnętrzu waszych serc i uznacie się wzajemnie za braci w waszych sercach.

 

20.01.92

Moja Dusza, sędzia twojego pokolenia, była świadkiem niejednego buntu, podziału, ateizmu. Oświadczam ci, że wielu spiskuje przeciwko Mnie w Moim Własnym Domu. W tej właśnie chwili słyszę, jak spiskują, ale wkrótce wyspy zadrżą w Moim Dniu i wtedy właśnie to pokolenie będzie jęczeć, Ja zaś nie będę słuchał. Bramy Niebios zostaną zamknięte w tym Dniu, a ziemia naga będzie jęczeć jak wdowa zrozpaczona w swym smutku. Moje Serce jest poruszone i już teraz chore z powodu lamentu, który będziesz podnosić, pokolenie.

 

20.08.92

Wy, którzy cierpicie niesprawiedliwość z powodu Mojego Imienia, radujcie się! Ponieważ wkrótce Mój Dzień zaświta z ogniem nad wami wszystkimi. Radujcie się i cieszcie, kiedy ludzie was oskarżają i znieważają publicznie, pokazując was jako widowisko niełaski z powodu Mnie i Mojego Orędzia. Wszystko, co największe, stanie się waszą nagrodą w niebie za to, że znieśliście z miłością zniewagi świata. Módlcie się, abym mógł zdjąć łańcuchy, łączące was jeszcze ze światem. Módlcie się za tych, którzy nie potrafią odróżnić swej ręki prawej od swej ręki lewej.

 

24.10.94

Moje Imiona są Święte, lecz ludzie potraktowali Mnie z wyższością i wyrzucili Mnie z Mojego własnego Domu, z Mojego własnego Miasta, a obecnie z Mojego własnego Sanktuarium. Duszą Mnie i odczuwam ich ogromny ciężar na Sobie. Zuchwali pychą, zadowoleni są z życia na pustyni, lecz w nadchodzących dniach zamierzam ukazać świętość Mego wielkiego Imienia, profanowanego przez wasz podział.

 

6.10.95

Mówię wam tak, jak mówią Pisma: «Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu», kiedy nadejdzie Mój Dzień.

 

19.08.96

Mogę teraz błagać o miłosierdzie dla was wszystkich, szczególnie dla tych spośród was, których serca są najtwardsze. Trzeba ocalić słabych i potrzebujących ze szponów Złego, który knuje upadek ludu Bożego. Przyjdźcie więc! Sprawcie, że ożyją modlitwy skierowane do Mnie, a Ja będę się wstawiał. Przyjdźcie! Przyjdźcie się modlić z duchem zdecydowanym ratować dzieci Boże! Udzielam wam tej przestrogi, lecz Mnie nie słuchacie. Proście o Moje wstawiennictwo, a Ja was ochronię i ustrzegę przed złem oraz jego panowaniem. Podobnie jak niebo wychwala cuda Boga, tak wy uwielbiajcie bez przerwy Najwyższego, waszego Stwórcę. Któż w Niebiosach może się równać z Wszechmogącym? Kto spomiędzy synów Boga może z Nim współzawodniczyć? Jego tron podobny do słońca woła przede Mną: «Sprawiedliwość!» Raz przemówi Najświętszy, a Słowo Jego spełni się i przez ogień dokona się Sprawiedliwość. A co do tych, których serce podobało się Bogu i którzy do Niego wołali: «Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, Skałą mego zbawienia!» — ci staną się synami pierworodnymi Boga i nie będą musieli się lękać w dniu, w którym On przyjdzie w ogniu.

 

25.09.97

Mów, jako Moja wysłanniczka, i przypomnij Mojemu ludowi, że Ja, Jahwe, żyję i działam. Potem idź do tych dusz kapłańskich, które już Mnie nie szukają, i zapytaj je: «Dlaczego nigdy nie zadajecie sobie pytania: “Gdzie jest Bóg?”». W Moim Dniu wypowiem Mój wyrok przeciw tym pasterzom, którzy wcale Mnie nie znają i którzy nigdy nie zakosztowali wewnętrznie Mojej słodyczy. Dziś ci pasterze wymienili Mnie na coś, co nie ma w sobie ani wartości, ani mocy. Oto czego powinni byli przestrzegać: pamiętać o Mojej Obecności. Nie słucha się Mnie jednak... Jak mogę rzec: “Oni są kadzidłem Mojego Syna”, skoro ich jedyny zapach to odór śmierci?

(...)

– Vassulo, wiele drzew zostanie zwalonych, a niektóre Ja wykorzenię całkowicie i spalę ich korzenie. W tym Dniu zadrżą podstawy ziemi na dźwięk Mojego Głosu i Mój Dom wypełni się Moim wołaniem:  «Dość! Teraz już dość tego!»

 

16.10.2000

Pozwól pysznym dziwić się twoją wytrwałością, którą Mój Duch daje prześladowanym dla Mojej Sprawy i pozwól im unikać spotkania z tobą, jak to czynią. W Moim Dniu Ja będę ich unikał. Kiedy cię tropią i traktują surowo, znoś ich twardość pokornie i z godnością, gdyż z powodu tych wyniosłych ludzi otrzymasz twą nagrodę w niebie... przez twe cierpienia podnosisz dusze, które zasnęły lub zostały uniesione daleko przez świat. Ukażę ci ognisko Mego Serca. Będę cię nadal uczył poznania Mądrości i pobłogosławię twe kroki, kiedy będziesz chodziła ze Mną. Kiedy idziesz drogą jedności, Moja oblubienico, trzymaj się mocno twego Oblubieńca. Na koniec Ja zwyciężę.

 

BĘDZIE TO DZIEŃ POKONANIA TYCH, KTÓRZY UTRUDNIAJĄ DOJŚCIE DO PRAWDY BOŻEJ, SZERZĄC RACJONALIZM

 

25.07.88

Zbliża się Mój Dzień i przyjdę do ciebie jak złodziej, niespodziewanie, nie uprzedzając cię. Jeruzalem! Zostałem przez ciebie zdradzony, Ja, twój Pan. Zło zakorzeniło się w samym środku twego serca. Tak, Jeruzalem, w tobie znajduje się Ostrze Włóczni. Zdrada i herezja wniknęły w ciebie. Jak możesz sądzić, że twoja niegodziwość przejdzie nie zauważona przeze Mnie? Przyjdę niespodziewanie cię obalić. Jestem u twoich drzwi i zstąpię na ciebie jak błyskawica, aby cię zniszczyć. Wybrałaś moc Mego nieprzyjaciela, a nie Moją Łaskę. Zamiast wybrać Mnie – Światłość, wybrałaś niegodziwość, zawierzając czarnej bestii. Przyjdę i własną Ręką przewrócę twoje siedziby. Zwyciężę wszystkich złoczyńców blokujących Drogę ku Prawdzie.

 

12.05.90

Pragnę unicestwić wszelkie zło i wszelką niegodziwość. Dlatego właśnie w tych dniach Moja Zasłona zostanie rzucona na słońce, księżyc i gwiazdy. Okryję słońce mrocznymi chmurami, a księżyc nie da już więcej swego blasku. Zakryję przed wami każde źródło światła na niebie i pogrążę w ciemnościach wasze krainy, aby Babilon przestał wiązać się z grzechem. Przyjmie on wtedy Moje Prawo Miłości, bo rzucę w płomienie jego odstępców.

 

6.07.90

Bliski jest Dzień, w którym zstąpię na tych mądrych i zniszczę ich rzekomą mądrość oraz ich wrogość wobec Mojej Boskości. Wyrwę ich z korzeniami, aby nie mogli już nigdy więcej wzrosnąć. Sprzeniewierzyli Mi się. Tak, przyzwyczaili swe kroki do podążania za Odstępstwem. Mają za przewodnika i towarzysza drogi Racjonalizm – Broń do zwalczania Mojej Boskości. (...)

Jeśli ktoś jest spragniony Poznania, niech przyjdzie pić do Mnie, a Ja dam mu wody żywej. Nie chodźcie poić się doktryną człowieka, pochodzącą z jego własnego racjonalizmu. Człowiek ten przedkłada obecnie szacunek ludzki ponad szacunek pochodzący od Boga. Tym właśnie mówię: biada wam, kiedy świat dobrze o was mówić będzie! Nadejdzie dzień, kiedy będą musieli mówić leżąc na ziemi, ale zanim dosięgną Mnie ich głosy, zostaną zagłuszone przez proch i grubą warstwę ich grzechów.

 

BĘDZIE TO DZIEŃ KARY DLA TYCH, KTÓRZY WYBRALI ZŁO

 

20.02.89

Ja jestem Słowem, Prawdziwym Światłem. Jednak w całej Mojej Wszechwładzy, w całym Moim Majestacie zstępuję z powodu wielkiej litości i pochylam się, by was dosięgnąć. Przychodzę do ciebie, narodzie tak bardzo uprzywilejowany. Przychodzę do was, umiłowani. Staję przed wami boso i jak żebrak trzymam wyciągniętą do was Rękę. Żebrzę o waszą Miłość, Pokój, Jedność. Czy usłyszycie Moje Wołanie? Jestem do tego stopnia poraniony, że nie można Mnie rozpoznać. Moje Rany stale mnożą się przez krzywoprzysięstwa, nieprawość i wielkie przywiązanie do grzechu. Jak długo jeszcze Moje stworzenie będzie bezbożne i złe? Pytam tych, którzy sprzeciwiają się Moim Przykazaniom: Co zrobicie w dzień Kary? Do czyjej uciekniecie się pomocy? Gdzie zostawicie wasze bogactwa?

 

5 - 29.08.90

Prosiłem was, abyście pamiętali o święceniu Dnia Szabatu, (Por. Pwt 5,12-14) wy jednak przekształciliście Go w nieczystość i splamiliście Go odrażającymi przyjemnościami i praktykami, okrywającymi hańbą wasze ciała i waszego ducha, bo porzuciliście Bożą Prawdę dla kłamstwa i adorujecie stworzenia i służycie im zamiast Mnie służyć. Spowodowaliście, że Sodoma i Gomora wydają się prawie nieskazitelne i czyste w porównaniu z waszymi nieczystościami. Zaprawdę powiadam wam, że w owym Dniu Sodoma i Gomora nie zostanie potraktowana z taką surowością, jak wy obecnie. Większość z was nie zachowuje Dnia Szabatu. Nie, nie zachowujecie Go, nie zachowujecie Mego Prawa... 

 

2.06.91

Biada tym, którzy — kiedy nadejdzie Mój Dzień — będą jeszcze nosić swój grzech ułożony we wnętrzu, tak jak dziecko! (Por. Mt 24,19) Módlcie się, aby wszyscy byli przygotowani, gdy nadejdzie ten dzień.

 

13.11.91

Zaprawdę powiadam wam, kiedy nadejdzie ten Dzień, byłoby lepiej, gdybyście się wcale nie narodzili! Wystarczy tylko jeden człowiek, aby rozpalić ogień wytwarzający ciepło. Dzisiaj jest już wśród was pewien człowiek, żyjący pod tym samym niebem, który jest gotów wzniecić Ogień, mogący zapalić i roztopić wszystko w ciągu kilku sekund! Ziemia, jak ubranie, zużyje się.

 

4.03.92

Wasza Najświętsza Matka i Ja otwieraliśmy Nasze Serca przed wami wszystkimi od dnia Fatimy, lecz Moje polecenia nie odniosły skutku, jakiego od was oczekiwałem. Tylko reszta słucha. To pokolenie jest w błędzie, przekroczyło wszystkie Moje Przykazania. Jakże więc nie mam przyjść do was z Ogniem i nie porazić was, jak poraziłem Sodomę i Gomorę?

 

18.02.93

Szósta pieczęć właśnie jest otwierana (por. Ap 6,12) i zostaniecie wszyscy pogrążeni w ciemności, i nie będzie więcej oświetlenia, gdyż dym buchający z Czeluści będzie jak dym z ogromnego pieca: taki, że słońce i niebo pogrążą się w ciemności. (Por. Ap 9,2) I Moim Kielichem Sprawiedliwości upodobnię was do węży i żmij. Każę wam pełzać na brzuchu i jeść proch w tych dniach ciemności. Przygniotę was do ziemi, żeby wam przypomnieć, że nie jesteście lepsi od żmij...

 

29.09.93

Bóg jest Królem ziemi i Nieba. Nikt nie jest jak On! On jest waszym zbawieniem, siłą i pokojem. W waszym strapieniu wyciągnie Swą Rękę, aby was podnieść i ocalić. Bóg jest Mistrzem Niebios i ziemi i nikt nie jest jak On, nikt nie może się z Nim równać. Mówię wam to: bądźcie czujni, bo nikt nie zna dnia, kiedy wasz Mistrz przyjdzie do was. Wszechmogący nie odłoży Swego postanowienia. Zstąpi na was wszystkich w Kolumnie Ognia. Światło Jego ludu stanie się ogniem, a wasz Najświętszy — Płomieniem gorejącym i pożerającym podstępy zła. Jego Światłość przeniknie Ciemności i przeszyje je, a ci, którzy nie mogli widzieć, przejrzą. On zniszczy pysznych obecnego świata. Ci, którzy pozostaną, będą do Niego należeć. Ta reszta będzie tak nieliczna, że nawet dziecko będzie mogło ją policzyć, chyba że Wszechmogący usłyszy z ziemi wołanie nawrócenia! Jego Wyrok jest sprawiedliwy. Pozostań w Panu, Vassulo, a On da ci siłę. Będę nad tobą czuwał.

 

22.12.93

Ponadto mówię wam, że nadchodzi jeszcze czas największego ucisku, takiego jakiego nie było odkąd powstały narody. Kiedy nadejdzie Mój Dzień, słońce stanie się tak czarne jak włosienny wór, księżyc się zapali i fundamenty ziemi zostaną wstrząśnięte, a ziemia zwymiotuje demony jak wnętrzności bryzgające z brzucha. Kiedy to nadejdzie, ludzie będą gorąco pragnęli śmierci, lecz jej nie znajdą! Wtedy niebo zwinie się jak pergamin i w jednej chwili roztopi się w płomieniach, i wszystko stopi się w żarze.

 

7.08.94

Na zakończenie mówię wam: Zachowujcie Moje Święte Zasady i powstrzymujcie się od tego, co ofiarowuje wam świat. Nie dawajcie szansy Nieprzyjacielowi. Nie karmcie się tym, co nie jest święte. To jest Moje drugie ostrzeżenie. Pierwsze zostało wam dane przez usta tej, która zapisuje Mój Hymn Miłości... Bądźcie prawi i panujcie nad sobą, abyście pozostali w Mojej łasce. To są warunki konieczne, by iść za Mną. Nie zmuszajcie Mnie do powiedzenia wam pewnego dnia: “dopuszczałeś się nieprawości”. Zostaliście teraz dobrze powiadomieni o Moich warunkach. Jeśli jesteście Moimi poddanymi, idźcie za Mną. Nigdy nie niszczcie dzieła, jakiego dokonuję w innych. Nawróćcie się! Szukajcie prawdy. Zaprawdę mówię wam: Ci, którzy zachowują się jak poganie, otrzymają swą część, bo nie tylko sami zachowywali się jak poganie, lecz przyklaskiwali tym, którzy się do nich przyłączali. Jeśli Ja, który was kocham, nie udzielę wam nagany, któż to uczyni? Jeśli dałem wam wszystkie te pouczenia, to stało się tak, by odświeżyć waszą pamięć i przypomnieć wam, że Ja Jestem jest Święty. ic

 

19.06.95

Czy obecnie będziecie wciąż trwać w waszych złych zamiarach? Słudzy Bestii, pewnego dnia — razem z Fałszywym Prorokiem, czyli drugą Bestią — poniesiecie jarzmo waszych win jak Śmierć. (Por. Ap 13) Dziś, jeszcze w tajemnicy, bierzecie za cel Tron Piotra, posługując się waszymi ludźmi, których umieszczacie na najwyższych stanowiskach, by zamieniać Prawdę w liberalizm lub w coś innego. Fałszujecie Moje Święte Prawo i niszczycie je, aby usunąć Moją Tradycję. To dlatego Mój Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podkładając ogień pod waszych dziesięć Wież i obnażając ich fundamenty. Wszystkie wasze drogocenne kamienie zostaną rozbite, a was samych pochłonie ogień. Jeśli nie usłyszę waszego krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie te rzeczy w krótkim czasie. Kościół ożyje!

 

25.03.96

O, stworzenie! Moja Dusza dziwi się głęboko, że tak wielu spośród was odrzuca Jej Serce! Moi Aniołowie drżą przed dniem, w którym ogłoszę winę tych ludzi! Jednak dla was, którzyście Ją czcili i kochali, Brama Jej Serca zostanie otwarta, abyście weszli do Nieba. A Ja powiem tobie, który Je kochasz i czcisz: «Pójdź! Twoja miłość do Niej była tak wielka na ziemi, że dziś możesz wejść do twego mieszkania i głęboko pochylić się przed Moją Świętą Świątynią.»

 

15.04.96

Wkrótce Mój Głos zostanie usłyszany jak uderzenie gromu. Usłyszycie, jak Ja mówię: «Dość! Dość, już wystarczy!» Ziemia się rozstąpi i ci, którzy buntowali się przeciw Mnie, ujrzą, jak spada na nich Moja Ręka. Ja jednak podtrzymam naczynia Mojego Syna. Przybędę w nawałnicy ognia. Dla niektórych przyjdzie to jak błogosławieństwo, jednak ci, którzy nigdy się Mnie nie lękali, w tym dniu nauczą się bojaźni wobec Mnie... Aż do tego dnia oni nie nauczyli się czci dla Mojego Imienia i uwielbiania Mnie. Nigdy się nie zastanawiali, czy są na dobrej drodze, ani nie zwracali się do Mojego Ducha, prosząc Go o radę. Stali się jak kupcy wchodzący do Mego Sanktuarium i wychodzący z Niego, kupujący i sprzedający w Imię Mojego Syna...

 

22.10.96

Ci zaś, którzy wydali owoc nieposłuszeństwa, są żyjącą ohydą w Moich oczach i potępieniem, bo nie byli posłuszni Prawu danemu przez Mój Kościół... Biada [im] w tym Dniu! Biada [im] w tym Dniu, który się zbliża. To będzie dzień wielkiej boleści. Dla nieprawych będzie to przerażenie, bo wystawili Mnie na próbę: Mnie — ich Boga. Powiadam wam jednak: poplecznicy Bestii upadną ze swą pychą i mocą, a wszystko, co posiadają, w proch się obróci.

(..)

O! Co za ból, córko, co za agonia na widok tych, którzy pozują na ludzi oddanych Memu Prawu! Jednak Ja, który czytam w duszach, znam to, co mają w swoich sercach... Czy oni dostrzegli, kto stoi przed ich drzwiami i puka? Komu pozwolili zasiąść za swoim stołem i dzielić z nimi posiłek? Pozwolili siłom zła wieczerzać ze sobą i zasiedli razem przy stole. Nie czytali, że «właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła»? Dlatego mówię wam na nowo: w dniu, kiedy upadniecie na ten kamień, zostaniecie starci w proch. Wszyscy, na których on spadnie, zostaną zmiażdżeni.

 

21.05.97

Nadejdzie dzień, w którym zostaną wydaleni z Moich Dziedzińców, jednak ty nie musisz wyciągać miecza...

 

2.11.97

– Niech serce czytelnika, który przeczytał te stronice otworzy się! Niech jego oczy i jego uszy otworzą się! Aż dotąd nie pojąłeś w pełni Mojego Niebiańskiego Skarbu ani nie doceniłeś w pełni Mojego daru.[1] Wciąż nie wniknąłeś w to, co jest bezcenne, a co Ja ofiarowywałem ci przez wszystkie dni twego życia: wspaniałą łaskę poznania Mnie w głębokim związku oraz kosztowania Mojej Słodyczy i Moich Boskich Pocałunków — wewnętrznie, w weselnej komnacie Mojego Serca. Szczęśliwi ci, którzy Mnie słuchają i otrzymują tę łaskę. Biada tym, którzy w swym nędznym stanie i w swojej skalanej myśli opierają się tej łasce. Pewnego dnia zapłaczą nad swą nędzą.

 

25.02.98

– A jednak wielu oszukuje serca Moich dzieci. Zwodzą Mnie swymi kłamstwami. Mówię wam, że gdy nadejdzie Mój Dzień, zostaną wykluczeni z Mojego Królestwa. Wyrok w tej sprawie jest ogłoszony. Z Mojej łaski dałem ci [zdolność] odróżniania tego, co pochodzi od Prawdziwego Światła i tego, co pochodzi od ciemności. Ukazałem ci również, że więcej [ludzi] pociągają ciemności niż Światłość. Oświadczyłem wam to, żebyście — kiedy nadejdzie czas sortowania — przypomnieli sobie wszystko, co Ja wam powiedziałem...

 

1.06.2002

To będzie droga Mojego bliskiego powrotu... Mój powrót odnowi was i uwolni wielu z was od grzechu. Kiedy dokona się odnowa, wielu przyoblecze się we Mnie i wszyscy święci i aniołowie podziękują za dar Mojego Świętego Ducha. Co to jest Dzień Pana? Ci, którzy się zbuntowali i buntują się w uporczywy sposób przeciwko Mnie, zakosztują tego Dnia i wszystkiego, co on zawiera. Przyjdzie on na tych grzeszników tak nagle jak błyskawica i jak groźny ogień i przemienią się w ludzkie pochodnie.

(...)

I — jak powiedziałaś, córko — w czasach Noego niebiosa spadły w potopie na Moje przyjście. A teraz ziemia zostanie doświadczona i ogarnięta płomieniami ognia. Mój Dzień jest bliski i biada trupom w Dniu Mojego Powrotu. Kiedy nadejdzie Mój Dzień, biada również tym, którzy skupili swe życie na sprawach materialnych. Moim znakiem będzie ogień. Już dają się słyszeć Moje Kroki i wielu widzi Ślady Moich Stóp. Jak ujawniam się tym, którzy Mnie nie rozpoznali, jak w tym czasie łaski ukazałem się jako Miłosierdzie i jako Lampa, tak wtedy ukażę się jako pochłaniający Ogień. Dlaczego ktoś uważa, że przejdę niezauważony? I nadal sądzicie, że Nauczyciel przejdzie przed wami bez jakiejkolwiek kary? Dobrze jest żałować każdego dnia.

(...)

Tak, ziemia — jak powiedziałaś — zapłonie, a ich sumienia zostaną im ukazane jak objawienie. W Moim Dniu Mój Boski ogień przemieni nieugięte serca w serca wspaniałomyślne. Ziemia w agonii pozna całkowicie, w sumieniu i w duszy, swe porażki i swe braki, swe zepsucie i bezprawie, i — delikatnie to wyrażając — haniebne odrzucenie Mojego Zmartwychwstania oraz Mojej Wszechobecności w waszym życiu codziennym. Niebiosa otworzą się w Moim Dniu i ci, którzy Mnie odrzucali, ogłaszając się bogami, zostaną surowo osądzeni.

 

13.09.2002

Biada obojętnemu sercu, które nie ma wiary, gdyż takie serce nie będzie mieć ochrony w Moim Dniu. I biada tobie, który utraciłeś wolę wytrwania w cnocie i prawości. Cóż uczynisz w czasie nawiedzenia Pańskiego? Co będziesz miał do powiedzenia w Dniu Pana? Czy będziesz zdolny znosić doświadczenie ognia? Teraz jesteś przykuty łańcuchem — ciałem i duszą — do tego świata. Szatan w swej wściekłości nie puszcza cię, lecz trzyma w więzieniu swych lochów, aby cię pozbawić — ciebie upadłego — łaski nawrócenia. Stałeś się jego zabawką, okryty jego zasłoną. Twój żal rozerwie twe łańcuchy i przegoni hordy złych duchów, z których jedne się w tobie gnieżdżą, podczas gdy inne unoszą się nad twoją tak godną pożałowania duszą. W twej nędzy brakuje ci woli i siły, aby pokonać twego wroga i odrzucić łańcuchy ciała, które cię łączą z tym światem.

 

SZCZERY ŻAL ZA GRZECHY OCALENIEM DLA GRZESZNIKA W DNIU SĄDU

 

23.08.92

Czy nie czytałaś: “Z braku rządów naród upada”? (Prz 11,14) Usta zdeprawowanych nie przynoszą żadnej mądrości. Ci jednak, którzy psują, zostaną ujawnieni. Nic nie ukryje się przed Moimi Oczami. Ale w tych dniach Miłosierdzia Moja Ręka wyciąga się ku tym wszystkim, którzy wołają w skrusze i zostaną ocaleni.

 

18.01.91

Pokój niech będzie z wami. Ja, święty Michał, proszę was, abyście spędzali wasze dni i noce na błaganiach, postach i modlitwie. Wkrótce wszystkie rzeczy ukryte przed wami zostaną ujawnione. Oby Wolą Pana było, żebyście w Jego Dniu dostąpili Miłosierdzia.

 

18.12.94

Najgorsze ma nadejść. Nic nie może się zrealizować nagle. Mój Ojciec ujawni ubogim Swą Potężną Rękę, lecz co do odstępców i Buntownika — spali ich burza ognia ze Wschodu, z powodu wszystkich okropności, jakich się dopuścili... Winny umrze z powodu swej winy. Gdyby się nawrócił przed Moim Dniem i naprawił to, co zniszczył, i uznał swój grzech, przebaczyłbym mu i żyłby, a nie umarł. Takie jest Moje Prawo, po trzykroć Święte.

 

1.05.95

Czy zapomniałaś, że nawet Mnie potraktowano jak bluźniercę i z tej właśnie przyczyny zostałem skazany? Dlaczegóż więc jesteś zaskoczona, że zarzucają ci posługiwanie się językiem gorszącym i zuchwałym? Oni osądzili Mnie zgodnie z ludzkimi kryteriami, tak jak ciebie osądzają obecnie. Moje dziecko, nie lękaj się, lo tedhal! W dniu Sądu podejdą drżący do Mojego Tronu, aby otrzymać zapłatę za swe grzechy, chyba że nawrócą się przed tym dniem. Ich bezlitosny osąd nad tobą stanie się również bezlitosny dla nich. Ich oskarżenia ich samych oskarżą.

 

13.09.2002

O, Dniu Sądu, w którym Mój Syn zabłyśnie w górze, na Niebiosach! Błogosławiony, kto wierzy w Moje Słowo, kto wierzy, że ten Dzień nie jest jedynie symbolicznym słowem dla jego uszu! Błogosławiony, kto nie przeklina tego, co pochodzi od Ducha, ani tego nie ośmiesza, kiedy Mój Duch zapowiada „Ogień”, który wkrótce przyjdzie na grzeszników. Ileż jeszcze mam dokonać cudów, aby was zadowolić i usłyszeć od was: „Przykro mi, że grzeszyłem”. Pozwólcie Mi usłyszeć te słowa:

„Moja dusza pragnie Boga, lecz mój język doprowadził mnie do grzechu. Teraz jednak moje serce zostało oświecone i ogień tli się w nim, odkąd mnie nawiedziłeś.

Ty, który jesteś najpiękniejszy pośród wszystkich ludzi i wszystkich aniołów, doskonale piękny i zdumiewający wdziękiem, odziany w blade szafiry, niechaj Twe płomienie uświęcą wszystkich, którzy się do Ciebie zbliżają.

Obmyj mnie z mojej winy i niech Twe Święte Oblicze zabłyśnie nade mną. Oczyść mnie z grzechu i otwórz moje ucho, aby słyszało i pojęło Twe Pieśni, które nam śpiewasz. Amen.”

A na to Ja odpowiem: „Nigdy cię nie zawiodę, Moje dziecko. Przyjdź do Mnie i odpocznij we Mnie. Czyś nie zrozumiało, że Ja jestem Ogniem, Ogniem trawiącym wszystko, czego dotykam? Kogo pochwycę, ten chwieje się w płomieniach Boskiej Miłości. Czyż nie zapowiedziałem Mojego Ognia w Pismach? Czy o nim nie mówiłem kilka razy w tej Pieśni?

 

Choć twój grzeszny duch będzie usychał z lęku i z nieznośnego cierpienia, kiedy Mnie rozpozna, choć [duszę] ogarnie przerażenie na widok siebie nagiej i rozkładającej się z powodu grzechu i przestępstwa — bo nie podążała za Moim Prawem Miłości — Ja roztoczę Mój zapach i twoja dusza w Mojej Obecności rozraduje się z tego, że Ja, jej Stwórca i Bóg, ją nawiedzam.

 

Kiedy nadejdzie ten dzień na ciebie — dzień, który nazywam „Dniem Pana” — wtedy spadną łuski zakrywające ci oczy i ujrzysz swe prawdziwe ja. Mój ogień strawi cię całkowicie, ku twemu przerażeniu. Niech cię jednak nie dławi lęk, bądź radosny. Jak inaczej mógłbyś ujrzeć siebie u Mojego boku? Wszelkie pozostające złe skłonności zostaną uwięzione. To oczyszczenie jest dla przemienienia twej duszy, aby się nie wałęsała tu i tam bez celu, lecz żeby przyszła do Mnie, twego Boskiego Oblubieńca.

 

Nie sądzę, by wielu z was zrozumiało, co oznacza „Dzień Pana”. Kiedy głos ptaka umilknie i kiedy nuty śpiewu ucichną, wiedz, że w tej ciszy Ja przywołam na sąd wszystkie twe ukryte czyny — dobre lub złe. Dzień Pana można porównać do małego sądu. To oczyszczenie przez Ogień, który wprowadzi twoją duszę do Mojej Chwały i [doprowadzi] do doskonałej jedności ze Mną. Duszę — straszliwie skalaną przez grzech, odrażającą dla Mnie i dla Moich aniołów, dla Świętych i błogosławionych — moja wizyta wprowadzi w cierpienia agonii i nie ucieknie ona przed Moim Dniem. Jak inaczej mógłbym sprawić, by twoja dusza nie ulegała zepsuciu i uwolniła się od grzechu? Jak inaczej miałbym doprowadzić te dusze do skruchy? Dopiero wtedy, gdy je ogołocę Moim Ogniem i gdy same ujrzą, w jakim są stanie, dopiero wtedy uświadomią sobie, w jakim stopniu władał nimi szatan. Pochłonę te [dusze], które ogarnie Mój Płomień, oczyszczając je niematerialnym ogniem. Obudzę je, uświadamiając im w końcu, jak są przekształcane, przemieniane — w bólu, lecz i w radości — przez Miłość Mojego przemieniającego Ognia.

 

Na tego, kto w ciele i w duszy już Mnie posiada, Dzień Pański nie nadejdzie ani go on nie doświadczy. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty już dał odczuć w nim Swoje przejście. Dzień Pański już nad nich przyszedł. Możecie również nazywać ten Dzień Moim „Dniem Nawiedzenia.”

 

Po tym dniu skrucha i posłuszeństwo Mojemu Prawu Miłości będą tematem tych, którzy zostali odrodzeni Moim Ogniem. Zmiękczę dusze, które są teraz jak skała, i rozgrzeję serca, które są jak lód, i nagle Moja Obecność stanie się odczuwalna w ich zmartwychwstaniu.

 

MAMY BYĆ PRZYGOTOWANI NA TEN DZIEŃ

 

19.08.88

Przygotujcie wcześniej wasze dusze. Stworzenia, nie czekajcie, aż okryje was cień śmierci. Zachowujcie wasze dusze czyste i bez skazy, spożywajcie Moje Ciało i pijcie Moją Krew tak często, jak możecie. Często okazujcie skruchę, bądźcie gotowi na ten dzień. Pośćcie. Post wam pomaga. Słuchajcie Mojego Głosu i przygotowujcie wasze dusze tak, jakby nasze spotkanie miało nastąpić jeszcze tego samego dnia. Nie zwlekajcie. Zwlekać znaczyłoby spać. Zwlekać to pozostawić wasze lampy bez oliwy. Bądźcie gotowi na spotkanie z waszym Zbawicielem. Kocham was wszystkich do szaleństwa. Zrozumcie, że ze względu na Moje Nieskończone Miłosierdzie pragnę was wszystkich przygotować.

 

20.02.89

Dzieci Mego Serca, z jaką obawą wam to mówię, jednak muszę zachować was w Prawdzie. Pomimo błagań, z jakimi zwracam się do was, mimo wszystkich Moich ostrzeżeń, wielu nadal będzie grzeszyć. Dążą oni do zgubienia swych dusz. Żyjecie w epoce buntu. Zostało powiedziane, że w waszym czasie ludzie ci pogardzą religią i wyśmieją się z Obietnicy. Ci ludzie o zatwardziałych sercach nie będą chcieli słuchać. Żyjecie w ostatnich dniach poprzedzających Dzień Oczyszczenia. Czuwajcie dniem i nocą, nigdy nie zaprzestawajcie modlitwy. Mówię wam z powagą, że dni Oczyszczenia są bardzo bliskie. Kocham was miłością odwieczną i z powodu tej Nieskończonej Miłości zstępuję w wielu miejscach ziemi, aby was uprzedzić. Nie zrozumcie Mnie źle i nie bierzcie tych ostrzeżeń za groźby.

 

13.09.89

Przychodzę wezwać was do skruchy, zanim nadejdzie Mój Dzień. Dziecko, ewangelizuj z miłością dla Miłości. Jestem blisko ciebie, nigdy się nie lękaj. Kościół ożyje. Miłość jest Korzeniem Drzewa Życia i znajduje się między wami. Odżywię to umierające pokolenie Owocem z Mojego Drzewa, wkładając Go bezpośrednio do waszych ust. Pozwól Mi używać cię jako Mojej tabliczki do pisania. Odżywiaj się Mną. Pójdź.

 

31.01.90

Wielu z was widziało liczne znaki. Te znaki powinny być respektowane. To są znaki końca Czasów. Nie są to znaki końca świata, lecz znaki końca epoki. Jezus i Ja przygotowujemy was do wejścia w Erę Miłości i Pokoju, Nowych Niebios i Nowej Ziemi, co było wam przyobiecane od dawna. Błagam zatem o wasze nawrócenie, zanim nadejdzie Dzień oczyszczenia, bo czas nagli. Mówię wam, że zanim przeminie to pokolenie, spełni się wszystko, co powiedziałam wam przez Moje wybrane dusze od czasu Fatimy aż do dzisiejszego dnia.

 

5 - 29.08.90

O, epoko, nie bój się powrócić do Mnie. Powróć do Mnie, kiedy jest jeszcze czas, bo Mój Dzień jest bliski i jak przed nim staniesz?

 

15.09.91

Czy usłyszę teraz od ciebie, Jeruzalem: “Królu mój, Ty jesteś tym, którego mam uwielbiać”? A może nadal będziesz ignorować Tego, który ofiarowuje ci teraz Swój Pokój?... Czy rozpoznasz w tych ostatnich dniach, przed Dniem Zapłaty, Mojego Świętego Ducha, który zstąpił z Wysoka w całej Swojej Chwale, aby prowadzić dom z tobą?

 

18.02.92

Powiedziałem wam to wszystko teraz, zanim nadejdzie Mój Dzień. Czy usłyszę: “Boże, oto ja! Przychodzę żałować za swoje winy! Chcę przestać znieważać Twojego Ducha Łaski, bo wiem, że jeśli będę to czynił, zostanę surowo ukarany”?

 

16.06.92

Ludzie są uśpieni i narażają się na wielkie ryzyko, gdyż nie wiedzą, co się z nimi stanie. Ich grzech, ich odstępstwo przyniesie im śmierć. Nikt nie może powiedzieć, kiedy nadejdzie Mój Dzień. Ta Godzina spadnie na nich nagle.

 

7.09.92

Gdy żyłem na ziemi, oni nienawidzili Mnie bez powodu. Na Krzyżu jednak prosiłem Ojca Niebieskiego, aby im wybaczył. Jeśli ludzie odrzucą dziś Mojego Świętego Ducha Łaski i wyśmieją się z Niego, określając Go jako szalonego lub złego, będą w zatwardziałości grzechu, (Por. Łk 23,34) kiedy nadejdzie Mój Dzień. (...)

Posłuchaj teraz i zrozum: Nie ma dla duszy gorszej trucizny niż trucizna bluźnierstwa przeciw Mojemu Świętemu Duchowi. Kto bluźni Mojemu Świętemu Duchowi, ten nie otrzyma przebaczenia. (Por. Mt 12,31-37; Mk 3,28-30; Łk 12,10) Bądźcie więc czujni, abyście nie zbluźnili przeciw Mojemu Świętemu Duchowi. To dlatego Moja Mądrość mówi wam: czuwajcie, aby się nie dopuścić odstępstwa i nie odrzucić Mojego Świętego Ducha Prawdy, który w tych dniach zstępuje, by was wyrwać z letargu.

 

25.02.95

Indonezjo, wstępuj w Moje ślady, ponieważ Mój Dzień jest bliski, a kiedy przybędę, przyjdę z Ogniem. Pozwól Mi znaleźć cię godną Mojego królestwa... Proś o Moje błogosławieństwa, a Ja ci ich udzielę. Który ojciec odmawia dobra swojemu dziecku? Tym bardziej Ja, który jestem Źródłem Miłości, dam każdemu, kto poprosi!

 

19.08.96

Jahwe zamierza wkrótce przejść pomiędzy wami, poprzez was. Sprawcie, że usłyszę żarliwe modlitwy, a potem zapytajcie siebie: «Co dla mnie oznacza Dzień Pański?» Ktokolwiek knuje zło, pracuje dla własnego upadku. Dlatego mówię wam: przyjdźcie zasiać ziarna pokoju i pojednania, by owoc wasz był miły Wszechmogącemu i by Niebo było waszą nagrodą.

 

MAMY ZAWSZE POSTĘPOWAĆ TAK, JAKBYŚMY PRZEZYWALI OSTATNI DZIEŃ ŻYCIA NA ZIEMI

 

2.03.93

Pokój niech będzie z tobą. Każdą minutę twojego życia poświęć Mnie, Najświętszemu Sercu. Dziś, Moja Vassulo, mówię ci: żyj tak, jakby to był twój ostatni dzień na ziemi. Musisz czynić wszystko, co możliwe, aby żyć w świętości. Każde złamanie Mojego Prawa przez ciebie jest obrzydliwością w Moich Oczach! Czy dobrze zrozumiałaś, Moja Vassulo, obrzydliwością...

 

SAM BÓG PRZYGOTOWUJE NAS NA SWÓJ DZIEŃ

 

29.03.89

Mój Głos rozbrzmiewa na tej wyniszczonej pustyni bez żadnego pastwiska pozwalającego odpocząć, bez jakiegokolwiek źródła wody żywej, przynoszącej ochłodę. Zstępuję z Mojego Tronu i tu gdzie były Moje pastwiska odnajduję je opuszczone i wysuszone. Moje kwiaty – które Moimi własnymi Rękami posadziłem z taką miłością – giną jeden po drugim. Moje grządki zostały zaniedbane i wyschły. Moje studnie stały się pustymi, ciemnymi, pokrytymi kurzem jamami – gniazdami żmij. Dokąd poszli Moi stróże? Dlaczego zaniedbali Mój ogród?Czy w dniu Mojego Powrotu znajdę choć jeden kwiat?

 

3.04.90

Duszo! Nie byłaś ani nieskazitelna, ani wierna, jednak oczyściłem cię Moją Czystością i Światłością. Zmazałem każdy z twoich grzechów. Bądź więc teraz Mi miła. Wznieś ku Mnie oczy i popatrz na sztandar, który rozpościeram nad tobą... Wybrałem cię spośród wielu, aby poprzez ciebie ukazać ludzkości Mój sztandar Miłości i Miłosierdzia. Rozwijam go teraz ponad waszymi głowami. Pokolenie! Idę we wszystkie strony jak oblubieniec podążający za swoją umiłowaną, starając się wszelkimi sposobami uczynić was Moimi na całą Wieczność. Pokaż Mi, pokolenie, że za twym murem, mogę jeszcze znaleźć wiernego przyjaciela... A jeśli takiego nie znajdę, to przynajmniej przyjaciela wahającego się... Przemienię twoją obłudę w wymowę szczerą, aby nie dotknął ciebie straszliwy Dzień.

 

30.07.90

Wy, którzy jesteście posłuszni Moim Przykazaniom i którzy nauczacie innych Je wypełniać, stańcie się pokorni. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, abym również Ja was nie potępił. Okazujcie skruchę, a Ja wam przebaczę te lata, które spędziliście na tłumieniu Mego Ducha. Pragnę, w tych ostatnich dniach, poprowadzić tę niegodziwą epokę lejcami łagodności, wędzidłem miłości, pochylając się nad wami wszystkimi, by wam dać Mój Pokarm. Będę zawsze Ucieczką biedaka i potrzebującego. Przyjdźcie wszyscy spocząć na Mojej Piersi jak Jan, Mój Uczeń, i posłuchać Uderzeń Mego Serca. Bicie Mego Serca zaprowadzi was do Moich Stóp, pod Mój Krzyż.

 

17.08.90

Dzisiaj wielu z was mówi sobie: “Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.” (Iz 22,13) Nie okłamujcie samych siebie... Odzyskajcie rozsądek i zwróćcie się ku Mnie, waszemu Bogu. Być posłusznym Mojemu Prawu to kochać Mnie. Kto żyje w miłości, ten żyje we Mnie. Nie potrzebuję filozofów ani mędrców waszej epoki, ani nauczycieli. Potrzebuję słabości... ubóstwa... prostoty... Widzisz? Nadchodzą dni, kiedy złożę Moje Prawo w wasze serca. Przychodzę w tych dniach Miłosierdzia przygotować wasze narody i przypomnieć im, że Ja mogę oczyścić wasze wnętrza z nikczemnych i martwych czynów, mogących doprowadzić was do wiecznego ognia. Ale serce tego pokolenia stało się grubiańskie i chociaż Ja właśnie przemawiam otwarcie do narodów, one uparcie nie będą Mnie słuchać.

 

12.09.90

Pokój niech będzie z wami. Dzieci Mojego Serca, uświadomcie sobie, że Niebo każdego dnia otwiera się dla was dzięki Mojej Łasce, aby wezwać was do nawrócenia... przypomnieć Moje Słowo... pouczenia; aby was nauczyć podążania drogą Moich Przykazań. Niebo otwiera każdego dnia Swoje Bramy w wielu miejscach na świecie, by przynieść wam Pokój i Miłość. Mądrość zstępuje właśnie w całej Swej Chwale, na Tronie, do was wszystkich, ażeby otworzyć oczy ślepym, uszy — głuchym i wskrzesić martwych, którymi usłana jest ta pustynia.

(...)

Otwórzcie zatem serca i pozwólcie Mi napełnić je Moją Łaską. Przyjdźcie do Mnie zaczerpnąć siły, wzmocnić wasze korzenie we Mnie. Co bowiem zrobicie w dniu ucisku, gdy wasze korzenie będą kruche? Zostaniecie poruszeni wiatrem, wykorzenieni gwałtownością wichury, a wasze gałęzie rozprysną się jak szklane paciorki. Nie, nie będziecie zdolni iść za Mną. Przyjdźcie więc do Mnie i wzrastajcie w Moich Bogactwach, abyście nie zginęli.

 

24.01.91

W tych dniach, teraz, gdy noc właśnie ogarnia was zewsząd ciemnościami, Mój Duch przychodzi z pełnią mocy, aby wam pomóc. Ileż litości ma dla was Moje Serce, kiedy widzi wasze rączki szukające po omacku drogi w tych ciemnościach!

 

8.04.91

Bądź uwielbiony, Panie, Ty, w którego Świętym Duchu otrzymujemy chrzest. Rzeczywiście, źródła wody żywej tryskają i udzielane są spragnionemu. Tryskają w obfitości z Twojej Świętej Świątyni, tej Świątyni, którą wzniosłeś w ciągu trzech dni. Z Twojej Pełni otrzymujemy w tych ostatnich dniach Łaski Twojego Świętego Ducha dla naszego ożywienia. To jest Twoja Manna Niebieska, Duchowy Pokarm pochodzący z Ducha.

 

13.06.91

Bóg jest waszą Siłą, waszym Życiem i waszym Szczęściem. Nic nie może żyć bez Boga. Jezus jest Prawdziwym Winnym Krzewem, a wy jesteście latoroślami. Latorośl odcięta od winnego krzewu usycha i natychmiast marnieje. Do niczego się już nie nadaje, tylko do wrzucenia w ogień. Kroczcie w Światłości i nie bójcie się całkowitego zdania się na Niego. Oddajcie się Bogu, a wasze serca napełni radość. Zrozumcie, dzieci umiłowane, że Bóg w tych dniach przychodzi was ocalić i wyplątać z sieci szatana oraz doprowadzić do Swego Najświętszego Serca.

 

15.09.91

Czy usłyszę teraz od ciebie, Jeruzalem: “Królu mój, Ty jesteś tym, którego mam uwielbiać”? A może nadal będziesz ignorować Tego, który ofiarowuje ci teraz Swój Pokój?... Czy rozpoznasz w tych ostatnich dniach, przed Dniem Zapłaty, Mojego Świętego Ducha, który zstąpił z Wysoka w całej Swojej Chwale, aby prowadzić dom z tobą?

 

18.02.92

Mój Duch Święty, w Swoim Nieskończonym Miłosierdziu, zstępuje teraz, aby was wszystkich nakarmić i napełnić waszego ducha Moją Niebieską Manną. Jak Pasterz pójdę poszukać Moich zagubionych owiec. Opatrzę ich rany niewyczerpaną Miłością. Podtrzymam słabych i wyczerpanych oraz tych, których wy już nie karmicie. Pocieszę Moje dzieci. Nie stawiajcie Mi więc oporu ani nie przeszkadzajcie w tych dniach Miłosierdzia.

 

6.05.92

– Pokój wam. To Ja, Pan, wasz Odkupiciel. Nie bądźcie zdziwieni. To mówi do was Mój Święty Duch mieszkający w każdym sercu. Moja Miłość do was przekracza wszelkie poznanie i nie będziecie zdolni pojąć jej pełni, zanim nie znajdziecie się w Niebie. W tych dniach ciemności zstępuję z Mojego Niebieskiego Tronu do was, aby dać wam poznanie tego, co nadchodzi, oraz tego, czego właśnie dokonuję. Przychodzę rozproszyć wasze wątpliwości co do Mojej Obietnicy: przychodzę was upewnić, małe dzieci, o Mojej Miłości i Wierności wobec was wszystkich. Mój Powrót jest bardzo bliski. Zaprawdę mówię wam: kto zachowuje Moje Słowo, nigdy nie zazna śmierci. A ty, który się wahasz, nie wątp już dłużej, lecz wierz.

 

20.07.92

Vassulo, nie otwarłem śluz nieba, aby wylać Moje błogosławieństwa w obfitości jedynie na ciebie samą, lecz teraz, przed Moim Wielkim Powrotem, Moje błogosławieństwa powinny być wylane na całą ludzkość. Jak powiedziałem: żyjecie w czasie wielkiego miłosierdzia i wielkiej łaski, lecz obecnie nadchodzi Dzień, palący jak piec. W tym Dniu ci, którzy nie zostali oznaczeni Moim Imieniem na czołach, będą jak słoma. Odkrywam przed wami, co ma nadejść, zanim otworzę szóstą pieczęć. (Por. Ap 6,12-17)

(...)

Moja Łaska jest dziś ujawniana całej ludzkości, aby was wszystkich odnowić Moim Świętym Duchem przed Moim Dniem i przypomnieć wam Moje Prawo. W tym Dniu każdemu dam zapłatę według tego, na co zasłużył. Powiedziałem, że surowo ukarzę każdego, kto znieważa Ducha Łaski i traktuje Mojego Ducha jak głupstwo. To dlatego powinniście pozostawać przebudzeni.

 

9.09.92

Wszystko, co pochodzi z ziemi, powraca do ziemi. Grzechy twego pokolenia przeniknęły całą Wieczność. Przeszyły Moje Serce. Módl się i wstawiaj się, Moja Vassulo, aby był jeszcze czas na oznaczenie Moją Pieczęcią tylu dusz, ile zdołam, przed Moim Dniem, bo w tym czasie dobrzy i źli będą cierpieć.

 

9.10.94

Daję ci Moje polecenie: Nie powstrzymuj Moich wezwań, bo Moje Sprawy ważniejsze są od twoich. Pozwól Mi nawodnić tę pustynię, zanim nadejdzie Mój Dzień. Pozwól Mi uświęcić Moich synów i córki. Otwarłem niebieskie spichlerze, aby obficie wylać na was wszystkich Moją Niebieską Mannę. Poprzysiągłem nie opuścić żadnego biedaka ani nikogo zagłodzonego, bo Moje Błogosławieństwa ubogacają, Moja Miłość raduje, a Tchnienie Mego Ducha — leczy. Pozostaw otwarte Moje drzwi, okazując Mi bezwarunkowe posłuszeństwo i wierność, a wielu z tych, którzy upadli, podniesie się i pójdzie z Moim Duchem ogłaszać Moje Miłosierdzie. Przyjdź czerpać z Mego Serca. W Nim są wszystkie Moje Bogactwa. Twoja słabość jest niewypowiedziana, lecz jakaż to radość, Ja bowiem jestem Królem w twojej słabości! Mój Duch pokieruje teraz twymi krokami. Naucz się, jak Ja działam.

 

26.02.95

Zostało powiedziane, że w tych ostatnich dniach Moje stworzenie wpadnie w odstępstwo i w taki chłód serca, że dotknie to nawet tych, którzy Mnie nie odrzucą. Powiedziano, że w waszych dniach moc szatana będzie wzrastać, lecz Moje Miłosierdzie i Współczucie są Nieskończone. Z ust szatana wychodzi przekleństwo, jednak błogosławieństwo z Moich Ust zwycięży to przekleństwo. Moim błogosławieństwem jest Słowo wychodzące z Moich Ust, rozświetlające wasze ciemności oraz tych, którzy żyją w cieniu śmierci. Moja Łaska jest nad wami i wszystko, czego dokonuję za waszych dni, przyczynia się do zbawienia waszego pokolenia.

 

30.03.95

Dziś, w tych dniach ciemności, objawiam wam wszystkim Moje Święte Oblicze. Nie przyszedłem przypominać wam o Mojej Obecności po to, żeby was potępić. Przyszedłem wszystkich was wezwać do Mojego Najświętszego Serca! Zamierzam przywrócić wzrok ślepym, a odebrać go tym, którzy sądzą, że widzą. Wybieram słabość, aby ukazać Moją Moc, a nędzę, aby ukazać Moje Bogactwa i Moją Chwałę. Otwórzcie wasze serca i mówcie do Mnie.

 

13.06.96

Szczęśliwe narody, które poświęcają się Mojemu Najświętszemu Sercu! O, czegóż nie uczyniłbym dla nich! Dotrzymam Mego przyrzeczenia i pewnego dnia ujrzą Mój Tron. Przysiągłem na Moją Świętość, iż zachowam je bezpieczne w Moim Sercu i to właśnie uczynię... Wierność Moja nigdy nie zawodzi.

 

22.10.96

O, niewolnicy Bestii, czy nie widzicie, jak Bestia powoli i podstępnie prowadzi was do zguby? Jednak nawet jeśli spiskujecie, by zranić Mój Kościół, i układacie swój plan, jak tylko umiecie, nie będziecie mogli odnieść zwycięstwa i nie zatryumfujecie. To Ja na koniec zwyciężę. Już ujawniłem przed narodami część waszego planu i w dniu, kiedy ukaże się Buntownik... «W tym dniu, w którym się ukażesz, Ja ujawnię narodom cały twój plan zniszczenia. Całemu światu ukażę zamiary twojego serca...»

 

28.11.96

Zwróćcie oczy ku Mojemu Najświętszemu Sercu, a Jego blask zamieni ciemności waszej nocy w pełnię dnia. Weźcie Moje Najświętsze Serce i obejmijcie Je. Jego bliskość umieści na waszej głowie koronę z uświęcających łask, prowadzącą wasze stopy na drogę wierności aż do zgody nawet na wylanie krwi dla Mojej czci. Kiedy zło wychwala zło, niezwyciężona świętość Mojego Serca może być waszą tarczą. Moje Najświętsze Serce jest jak drzewo pełne owoców, bogato ulistnione. Pod jego gałęziami możecie się schronić.

 

26.01.97

Przyjdźcie wszyscy, którzy spragnieni jesteście, a nawet o tym nie wiecie. Przyjdźcie i rozpoznajcie to Serce waszego Boga, abyście mogli Mnie zrozumieć i poznać Mnie jako trzykroć Świętego. Przyjdźcie posiąść to Serce, abyście w waszych sercach zdecydowali się na Moje Królestwo i na wszystko, co jest sprawiedliwe. Przyjdźcie umieścić wasze serca w Moim Sercu, abym pewnego dnia naprawdę mógł wam powiedzieć: «Pójdź, Moje dziecko, pójdź dzielić ze Mną Mój Tron. Ja zawsze uznawałem cię za należącego do Mnie, za Moją resztę, kość z Moich kości, ciało z Mego Ciała, przyjdź, Moja cząstko, przyjdź odziedziczyć to, co należało do ciebie od założenia świata. Tchnienie Mojego Tchnienia, należysz do Tego, który cię porusza w głębokiej więzi z Naszą Jednością. Ach! Owocu Mojego Serca, to właśnie chciałbym ci ukazać, kiedy będę odpoczywał w twoich objęciach jak zadowolone dziecko.»

 

25.09.97

Znajduję radość w duszach, które pozwalają Mi się wznosić... Ach, Vassulo! Chciałbym każdą duszę przyprowadzić bliżej Mojego Serca i mieć ją wszczepioną we Mnie tak samo, jak ciebie doprowadziłem do zamknięcia w Moim Sercu. Dlatego też, Moje dziecko, ujawnię łaskawie drogę, aby każdy mógł nią iść: drogę prawości, która prowadzi do Mnie. Jak młody rozmiłowany małżonek jestem zakochany w Moim stworzeniu, Dziełu Moich Rąk. Dlatego każdej istocie ukażę płomień Mego Serca, czy jest Mi przyjazna czy wroga. Dziś wielu z was przygląda się badawczo Mojej Miłości i Mojej słodyczy, kształtując sobie Mój [obraz] według namiętności waszego ciała. A Ja wam powiadam: ci, którzy Mnie znają, przestrzegają święcie tego, co święte. Oni pewnego dnia zostaną osądzeni jako święci. Co zaś się tyczy tych, którzy Mnie nie znają i nie zachowują święcie tego, co święte, zostaną osądzeni tak, jak na to zasługują. Moje Serce bije wezwaniami Miłości do miłości i znowu wam mówię: Czy jesteście przyjaciółmi czy wrogami, wszyscy jesteście zaproszeni do uczestnictwa w rozkoszach Mojego Serca. Kiedy zaś to przyjmiecie, uświadomicie sobie, jak Mnie umniejszaliście przez całe wasze życie, jak pomniejszaliście Moją wspaniałość przez waszą naturę, tak słabą, i wasze ziemskie skłonności. Uważaliście, że wasze przyjemności i zewnętrzne radości, jakich pragnęło wasze ciało, były wielkie i szlachetne. Radości i przyjemności waszych ciał nigdy nie mogą mierzyć się z Moją Boskością i Moją słodyczą. Gdybyście porównali wasze radości z Moimi, to byłyby one jak ziarno piasku we wszechświecie. Taką szczęśliwość może wam dać Moja łagodność, która was prowadzi do radości wiecznej.

 

20.01.2001

W tych dniach łaski Moje Miłosierdzie jest jednym z największych skarbów, jakie Moje Serce zachowało dla waszego czasu. Nie znaczy to, że kiedykolwiek przestawałem na was wylewać Moje Miłosierdzie, jednak w waszych tak złych czasach, ukazuję więcej współczucia niż kiedykolwiek przedtem wobec tych, którzy są pochyleni w prochu, z ciałami zmiażdżonymi przez grzech. Na pustyni waszego serca posiałem niebieskie ziarna, aby każdy mógł widzieć i poznać wielkość Mojego Miłosierdzia.

 

BÓG PRZYGOTOWUJE NAS NA SWÓJ DZIEŃ PRZEZ SWOICH POSŁAŃCÓW, KTÓRZY SĄ POWSZECHNIE ODRZUCANI

 

1.05.89

Będę nadal wyciągał Moją Rękę do każdego, nawet do buntowników, nawet do tych, którzy prowokują Mnie dniem i nocą. Widzicie? Jesteście wszyscy Moim Ludem. Bez względu na waszą rasę lub religię przypomnijcie sobie, że Ja jestem MIŁOŚCIĄ i że Ja wszystkich was stworzyłem. Dziś Mój Plan Zbawienia ogarnia cały świat. Wysłałem i jeszcze wyślę posłańców do wszystkich narodów, aby przyczynić się do waszego postępu w wierze, nawrócić was, ustanowić pokój i miłość, zjednoczyć was. Zatem nie próbujcie zagłuszać Mego Głosu ani Wołania Mojej Matki. Aż do Dnia Mojej Chwały Nasze Głosy nadal będą spadać na was jak młot rozbijający skały. Rozradujcie się i ogłoście, że Moja Winnica jest Płodna, bowiem Moją własną Ręką pracowałem i zaorałem ziemię; to Moją własną Ręką wyrwałem i spaliłem ciernie i kolce; to Moim własnym Płaszczem osłaniam Ją od palących wiatrów i burz wywoływanych przez Mojego wroga. Jestem Jej Oddanym Stróżem, który strzeże Jej gorliwie i na zawsze. Ta Winnica jest Darem udzielanym wam przeze Mnie, a jej Grona zostaną wam dane darmo i wypełnią cały świat, aby go nakarmić. Ach! Umiłowani Mojej Duszy, słuchajcie uważnie Moich Słów i spróbujcie Je zrozumieć. Nie ulegajcie zwątpieniu, nie wystawiajcie Mnie nieustannie na próbę... Ja, Pan, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pisma właśnie się wypełniają. Zatem dlaczego tylu z was jest zaskoczonych wylaniem Mojego Ducha? Dlaczego dziwicie się, gdy wasi młodzi mają wizje? Przychodzę do was sprawdzić waszą znajomość Mego Słowa; przychodzę z wielką miłością ożywić zwłoki Moich synów i córek. Przychodzę was nawrócić i przypomnieć wam Moje Prawa; przychodzę wezwać grzesznika do wyznania grzechów. Przychodzę wezwać do nawrócenia tych kapłanów, biskupów i kardynałów, którzy tak okrutnie zranili Moje Najświętsze Serce i zdradzili Mnie: Mnie, ich Przyjaciela i Boga. Nie przychodzę jako Sędzia – jeszcze nie. Przychodzę do was jak Żebrak w łachmanach i boso, z wargami wysuszonymi, błagając i jęcząc o odrobinę miłości, o powrót do miłości. Dzisiaj macie przed oczyma Jęczącego Żebraka z Ręką ustawicznie wyciągniętą, błagającego was o powrót do miłości. Błagam was, powróćcie do Mnie i kochajcie Mnie. Nauczcie się Mnie kochać. Nauczcie się Mnie kochać. Zawrzyjcie ze Mną Pokój. Zawrzyjcie ze Mną Pokój. Ja was nie odrzucę. Jestem Miłością i kocham was nieustannie. Przyjdźcie do Mnie, zanim jeszcze Godzina nie wybiła. Nie czekajcie, aż nadejdzie Moja Sprawiedliwość. Nie pozwólcie Mojej Sprawiedliwości zaskoczyć was niespodziewanie. Przypomnijcie sobie, że w tej strasznej i przerażającej Godzinie będę stał przed wami jako Sędzia Surowy i Pełen Majestatu, a Mój Głos, który był głosem jęczącego żebraka, przekształci się w Płomień Pożerającego Ognia, w burzę i gwałtowne deszcze gradowe. Mój Oddech będzie jak potok siarki zapalający wszędzie ogień, aby was oczyścić, aby was wszystkich odnowić i zjednoczyć w Jeden Jedyny Święty Lud.

 

19.06.89

Miłość pragnie miłości. Miłość pragnie miłości. Miłość żebrze u was o powrót miłości... Nie buntujcie się przeciwko Mojemu Prawu będącemu Prawem Miłości! O umiłowani, jakże was kocham! Dlaczego tak wielu z was przestało Mnie adorować? Przypominam wam, że jestem obecny na tej Świętej Godzinie. Otoczony Moimi Serafinami i Cherubinami, stoję w milczeniu przed wami. Ja, Święty Świętych, nadałem wam to imię: UMIŁOWANI. Chociaż zgrzeszyliście przeciwko Mnie, przebaczyłem wam! Jesteście Moim potomstwem! Czy zobaczę was na Godzinie Adoracji, Moi ukochani? Czy wstaniecie, aby przyjść do Mnie, do Tego, który będzie tam, czekając na was w Swoim Tabernakulum? Przyjdźcie do Mnie... Przyjdźcie do Mnie... Nie odrzucajcie tego, co Duch wam w tych dniach ofiarowuje. Wytrwajcie w Mojej Miłości i przyjmijcie Moje Miłosierdzie. Przypomnijcie sobie, że wszystko zniknie i nic się nie ostanie, że wszystko się wyczerpie pewnego dnia, ale wasza dusza będzie istnieć na zawsze. Ja, Pan, błogosławię każdego z was i daję wam Mój Pokój, abyście umieli go dawać innym.

 

19.06.90

Sprawiam, że Duch Mój tchnie od narodu do narodu. Jeśli tak wytrwale wysyłam do was wszystkich Moje sługi, proroków, to dlatego, aby wam przypomnieć, kto jest waszym Ojcem; aby odwrócić was od czynienia zła; aby na lepsze zmienić wasze czyny. Przychodzę powstrzymać was w waszych bałwochwalczych, bezbożnych teoriach. Przysyłam wam Moich posłańców, aby przypomnieć wam Moje przykazania; aby przypomnieć wam, że macie być tak święci, jak Ja jestem Święty, abyście wszyscy stali się godnymi spotkania ze Mną w Dniu Mojego Powrotu. Moja córko, bądź Moim kadzidłem. Zawsze będę cię karmił.

 

10.10.90

Módlcie się za tych Kainów, nie osądzajcie ich, spędzajcie wasz czas na modlitwie za nich. Nie pozwólcie waszemu językowi zbaczać z drogi, nie bądźcie jednymi z tych, którzy mówią do widzących Mnie: “Nie miejcie widzeń”, a do Moich proroków: “Nie prorokujcie”. Pozwólcie Mojemu Królewskiemu Dworowi przygotować dla Mnie Drogę. Żadne proroctwo nigdy nie przyszło z inicjatywy człowieka. Gdy widzący Mnie i prorocy mówią dla Mnie, czynią to dzięki Łasce i dzięki Memu Świętemu Duchowi napełniającemu ich, ożywiającemu i otwierającemu ich usta, by powtarzali Moje Słowa. Będę wam nadal powtarzał Prawdę przez Moich rzeczników, nawet jeśli znacie Prawdę. Będę nadal ujawniał Moje Plany Moim sługom, prorokom, a widzącym Mnie będę ukazywał w wizjach Moją Wspaniałość. Pozwólcie Moim wybranym, Moim duszom, w których mam upodobanie, przygotowywać w nieskrępowany sposób Drogę dla Mnie, waszego Króla. Pozwólcie im dokończyć dawanie świadectwa. Wysyłam do was Mój Niebieski Dwór, aby prorokował o Końcu Czasów na tej pustyni waszej ery, aby was nawrócił, zanim nadejdzie Mój Wielki Dzień.

 

23.12.90

Daj poznać Moją Miłość światu. Niech świat pozna, jak kocham Moje dzieci. W rzeczywistości to nie ty Mnie szukałaś, lecz to Ja cię odnalazłem i wybrałem, abyś poszła w świat przed Moim Wielkim Dniem. To Ja cię ukształtowałem i choć byłaś ode Mnie oddalona, wybrałem cię, by ukazać ci Moje Święte Oblicze. Gdy wypełnisz całe dzieło, którym cię obarczyłem, Moje dziecko, uniosę cię do Mnie, a wtedy będziesz mogła odpocząć na Moich Kolanach. Na razie, dopóki jesteś na świecie, będę cię chronił przed prześladowcami. Pragnę, abyś szukała Mnie nieustannie w Niebie i abyś do Mnie mówiła. “Jahwe jest z tobą”, miej te słowa wyryte w swoim duchu i w swoim sercu, gdyż Ja-Jestem-Z-Tobą. Niech twoje serce ceni teraz wszystko, co ci powiedziałem, i pamiętaj: ofiarowuj Mi modlitwy o nawrócenie dusz i o odnowienie Mojego Kościoła, dosięgając Mnie jak kadzidło.

 

24.01.91

Daję wam liczne znaki, abyście uwierzyli, że w tych dniach Mój Duch rozlewa się na całą ludzkość, jak nigdy przedtem. Tobie zatem — który się jeszcze wahasz, podejrzliwy, niezdecydowany, proszący Mnie o znak udowadniający, że te Orędzia, jedne z wielu rozpowszechnionych na świecie, pochodzą ode Mnie — mówię najbardziej uroczyście: to nie Mojżesz dał twoim przodkom chleb z Nieba, ale Mój Ojciec. To On dał im chleb z Nieba. To Mój Ojciec karmi was, bo Chlebem Bożym jest to, co zstępuje z Nieba i daje Życie światu.

 

24.12.91

Dziecko! Chwyć się rąbka Moich Szat i rozszerz Je teraz jeszcze bardziej z jednego krańca ziemi na drugi. Wejdź do Moich Świątyń, jeśli cię w nich przyjmą. Jeśli ludzie zabronią ci, nie poddawaj się przez to przygnębieniu ani smutkowi, nie trać nadziei. Twoi prześladowcy zobaczą te sceny w Dniu Oczyszczenia i zapłaczą, przypominając sobie o tym odrzuceniu. Zdadzą sobie sprawę, jak bardzo odrzucali Nasze Boskie Serca, a nie ciebie: Nasze Dwa Serca, które prorokowały. Córko, idź za Moimi Śladami nasyconymi Krwią i głoś Moje Święte Imię w każdym zgromadzeniu.

 

4.03.92

Co do wytaczanych ci złośliwych oskarżeń, nie bój się. Bądź spokojna i nie poddawaj się smutkowi. Powołałem cię, abyś odnowiła Mój Kościół, i nie zawiodę cię. Módl się nieustannie. Bądź cierpliwa aż do końca. Mój Dzień jest bardzo bliski i przyjdę w nocy jak złodziej. To dlatego, Moje dziecko, szatan zjednoczony z bestią atakuje bez przerwy tych wszystkich, którzy przychodzą ode Mnie, i walczy z Moimi rzecznikami. Jednak na końcu zostaną pokonani. Szatan rzucił się na was, wściekły, zjednoczony z bestią, ale Miłość pokona zło.

 

20.04.92

Mój Hymn Miłości do was jest nieustannie wyszydzany, oczerniany i przeklinany, bo w waszych umysłach spoczywa duch ciemności. Zbieracie żniwo z pól Zwodziciela, aby pokazać światu, że Moje Święte Słowa są haniebne i pozbawione treści. Jednak znowu zmarnujecie swój oddech, kiedy przyjdziecie do Mnie w dniach oczyszczenia: będziecie Mnie wzywać, lecz Ja nie będę słuchał.

 

23.08.92

Uczyniłem cię nieustraszoną wobec ludzi. Właśnie Ja to uczyniłem. W Moim Dniu będę miał odpowiedź dla tych, którzy teraz Mnie ośmieszają. Co do ciebie, córko, znajduję Moją radość w twej nicości.

 

10.11.92

Obecne kraje zostały całkowicie skalane i mają wszystko z wyjątkiem Mnie. To, co światu wydaje się sprawiedliwe, budzi odrazę w Moich Oczach i już to potępiłem. Jeśli świat cię nienawidzi, to dlatego, że Mnie kochasz. Niech twoje świadectwo będzie przekonywające w Moich Oczach. Powiadam ci: twoje świadectwo będzie przekonywające jedynie wtedy, gdy całkowicie poświęcisz się dla zbawienia dusz i jeśli ukażesz swą miłość, oddając życie za przyjaciół i za tych, których nazywasz swymi nieprzyjaciółmi, abyś — kiedy nadejdzie Mój Dzień — nie odczuwała wstydu. Ja Sam udzielę ci Mojej Siły. Teraz podążaj za dziełem, które ci dałem, i wołaj z radości, ciesz się, bo Moją Mocą zburzę ich mur i ukażę w świetle wszystko, co było przed tobą ukryte. Twoje oczy ujrzą pełzające przed tobą wszystkie rodzaje zwierząt i węży, lecz nie bój się tych, którzy zabijają ciała. Mówię ci: nie mogą oni zabić dusz. Lękaj się raczej tego, który ciało i duszę może zniszczyć w piekle! (Por. Mt 10,28) Podążaj za Śladami Moich Stóp i nie szukaj ani szacunku, ani chwały. Jeśli świat weźmie cię za oszustkę, wiedz, że jesteś szczera, pierwszym bowiem, który został potraktowany jak oszust, byłem Ja. Kochaj i przebaczaj! Módl się za tych, którzy przygotowują niewiarygodne knowania przeciw Mojemu Świętemu Duchowi i nie osądzaj ich z obawy, aby to, co jest zgubne dla nich, nie stało się zgubne też dla ciebie. Pozwól Mi ich napominać. Niech wszystko, co czynisz, będzie zakorzenione w miłości. Zatroszczę się o ciebie i napełnię cię pociechami. W końcu każdy cierń zostanie wyjęty z Mojego Ciała. Miłość zatryumfuje.

 

6-8.12.93

W tych dniach bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie dawałam Orędzia dla ożywienia waszej wiary i przypomnienia wam rzeczy niebieskich. Stale wzywałam do Pokoju i rozszerzałam Orędzia dla Jedności i Pojednania między braćmi. Przyszłam z Nieba w wielkim smutku i we łzach, aby wam uświadomić, jak bardzo oddaliliście się od Boga. Przyszłam do was wszystkich prosić o pojednanie się z Bogiem i wzajemnie ze sobą i o to, abyście nie robili więcej różnic między sobą, «albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

 

20.12.93

Dziś wszyscy widzicie, jak te proroctwa się wypełniają. Poddani wpływowi bestii, odstępcy ci wypowiadają wojnę każdemu świętemu, którego wam posyłam, dowodząc, że są najsilniejsi. Co do tych, którzy bez żadnego powodu odrzucają Moje dzisiejsze wezwania, w Moim Dniu uczynią oni takie wyznanie: «O, Panie, byliśmy zaślepieni i zgrzeszyliśmy. Rzeczywiście wyrządziliśmy Ci krzywdę i zdradziliśmy Twoje Przykazania i Prawo. Odmówiliśmy słuchania Twoich sług, proroków, którzy mówili w Twoim Imieniu do całego świata. Panie, nie słuchaliśmy Twoich Miłosiernych Wezwań ani nie słuchaliśmy Twoich rad. Boże, nie zwróciliśmy żadnej uwagi na Twoje jawne znaki. Ośmieszyliśmy je wszystkie, grzesząc przeciw Tobie. Kpiliśmy sobie z Pisma. Gdybyśmy tego nie uczynili, uznalibyśmy Twój znak na Niebiosach i dary Twojego Świętego Ducha, lecz my odwróciliśmy oczy, aby nie widzieć; gdyby nie to, ujrzelibyśmy i nawrócilibyśmy się. Przekleństwo i klątwy zapisane w Pismach teraz wyleją się na nas, gdyż naprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. A teraz, teraz gdy Święta Ofiara została usunięta, do kogo możemy się zwrócić? Ku czemu możemy zwrócić nasze dusze? W jaki sposób będziemy mogli zaspokoić nasze pragnienie? Jak teraz będziemy mogli otrzymać Życie? Cała ohyda ziejąca pustką — którą przepowiedziałeś, lecz zachowałeś w tajemnicy — teraz się zrealizowała. Nasze strapienie nie ma sobie równych, odkąd się narodziliśmy.»

 

7.12.94

Ach! Tak, Moja Vassulo, znałem cię, zanim się narodziłaś, i wiedziałem, że wyślę cię w środek Plagi. Dlatego właśnie od początku Ja i ty zawarliśmy przymierze, aby cię przygotować do twojej misji. Należysz do tych, których wysyłam na wielką wojnę, jaką widziałaś w swej wizji. Dałem ci ją na początku: widziałaś walkę Mojego Wielkiego Dnia przeciw trzem duchom nieczystym, (por. Ap 16,14.) które małpują Moją Najświętszą Trójcę i również tworzą — trójcę.

 

18.12.94

Widzisz, dziś postawiłem cię nad tyloma narodami, abyś była Moim Echem i ożywiła Mój Kościół, abyś Go zjednoczyła i upiększyła. Bliskie jest Moje Królestwo na ziemi i dla udzielenia pomocy Mojej owczarni potrzebuję ofiary, wspaniałomyślności i miłości... Spójrz, ileż ty sama zdobyłaś dusz tak małym wysiłkiem! Zapewniam cię, że trzymając twą duszę w przerażeniu Nocy, zdobywam wielką liczbę dusz. Tak! Dzięki twemu przyzwoleniu mogę teraz cieszyć się jeszcze bardziej Moim ogrodem. Moja oblubienico, Ja jestem Królem w tobie... Dziecko wychowane przeze Mnie i ukształtowane Moimi Boskimi Rękoma, mówię ci: Mój Kościół zabrzmi pewnego dnia okrzykiem radości, gdyż w Mojej odwiecznej Miłości położę kres temu Odstępstwu szybciej, niż było to przewidziane.

 

19.01.95

Dziś, gdy cokolwiek mówię lub prorokuję ich ustami, bogaci w duchu nie tylko prześladują Mnie, lecz również bluźnią Dziełom Mego Świętego Ducha. Powiadam wam, nadchodzi Dzień, w którym również i wy ustąpicie i uznacie prawdę Mojego Słowa! (...)

Noc jest już prawie nad wami, a tobie, pokolenie, tak daleko do nawrócenia! Wkrótce — i to jest wasze wkrótce — kiedy pokryje was wasza własna krew, wtedy Ja, jako Sędzia, przypomnę wam krew, jaką nosicie na rękach z powodu tego, że zabroniliście tak wielu duszom otrzymać Moje łaski poprzez to Przypomnienie Mojego Słowa. Jesteście jak Rzymianie, którzy codziennie koronują Mnie cierniem. Czy powiecie Mi jak Piłat: «Nie jestem winien tej krwi» i obmyjecie ręce w wonnej wodzie? Odmawiacie przyjęcia środka chroniącego przed śmiercią. Odmawiacie uznania Mojego Słowa, danego przez Mojego Ducha Świętego w waszych dniach. Zamiast przyjmować Moje Słowo, podchodzicie do Niego z lekceważeniem. Ludzie pozbawieni wszelkiej wiary! Słuchacie wiele, wiele razy — bez zrozumienia. Patrzycie wiele, wiele razy — a nie udaje się wam dostrzec Mojej Chwały i Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, które się na was wylewa!

 

31.03.95

Mój skarbie, pozwól Mi kontynuować Moje dyktowanie bez żadnego opóźnienia z twojej strony. Moja miłość do ciebie jest wielka. Pomogę ci poprawiać twe serce i podobać Mi się. Widzisz? Widzisz, w jaki sposób zdjąłem z ciebie ciężar spraw administracyjnych?[1] Teraz mam cię wyłącznie dla Siebie. Kiedy cię zawołam, będziesz do Mojej dyspozycji. Reszta Moich Orędzi będzie ci teraz dana szybko, przed dniem ukazania się Antychrysta...

 

1.05.95

Mówię ci, Vassulo, pewnego dnia, na Moich Dziedzińcach, w Dniu sądu, wszystkich tych, którzy cię oskarżali i ośmieszali, ogarną wyrzuty z powodu tego, że odrzucili Mój Niewyczerpany Skarb, dzięki któremu ich umysł mógł osiągnąć Mądrość i zdobyć Moją przyjaźń, tę przyjaźń, która doprowadziłaby ich do piękności Mego Panowania i Mego Blasku oraz do zażyłości z ich Bogiem. Twoi oskarżyciele popatrzą na ciebie i powiedzą, jak mówi Pismo: «To ta, co dla nas — głupich — niegdyś była pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jej życie mieliśmy za szaleństwo...» A ty, Moje dziecko, będziesz patrzyć prosto w oczy tych, którzy cię prześladowali i uświadomią sobie, jak bardzo gorzkim uczynili Mój Kielich...

 

13.12.95

W tych dniach ujawniłem Memu Kościołowi poprzez ciebie plany demona. Bardzo rozpalony gniewem szatan — książę tego świata — rzeczywiście usiłuje pokonać wszystkie Moje Dzieła. On był zabójcą od początku, a jego celem są przede wszystkim Moje kapłańskie dusze. Krąży wokół, by kraść i doprowadzić do potępienia Moich...

 

20.09.96

Ale wy, wy nie powinniście tracić nadziei. To dlatego mówię wam: «Niech będzie błogosławiony ten, kto wierzy, że Ja wypełnię Moją Obietnicę...» Moja Matka i Ja właśnie wychowujemy uczniów, aby się stali Naszymi osobistymi przyjaciółmi i Naszymi najbliższymi, aby powstali jak światła na świeczniku i świecili w tych dniach ucisku. Staną się oni mocnymi kolumnami Mego Kościoła, bo będzie ich podtrzymywał Mój Święty Duch, który będzie ich wewnętrzną mocą.

 

26.11.96

Dziś mówię do was, lecz wy nie cenicie Moich Słów tych Orędzi. Gdy pewnego dnia je docenicie, będzie za późno...

 

28.01.97

Poprosiłem cię wtedy o wspaniałomyślność, abyś ofiarowała Mi serce jako znak swej miłości. Gotowa do wspaniałomyślności, Moja umiłowana, dałaś Mi je, umieszczając je pospiesznie w Moich Boskich Rękach, abym Ja następnie napełnił je miłością, wytrwałością i stałością. Odtąd poprzysiągłem, że zachowam twe serce dla Mnie samego i że będę go strzegł jak źrenicy Mego Oka. Kiedy Moje Oczy spoczęły na tym wątłym sercu, rzekłem: «Poprzez tę słabość Moje Słowo zostanie usłyszane, ogłoszone wszystkim narodom: “Bóg jest blisko was, On wyzwoli wszystkich wzywających Go. Wszystkim spragnionym da wody. Ulituje się nad biednymi i słabymi. Ocali życie wielu, zanim przyjdzie Jego wielki Dzień.”

 

25.09.97

Odczuj wielkość Mojej Miłości, Vassulo. Wybrałem cię spośród wszystkich żyjących i uczyniłem z ciebie lilię, pozwalając ci słyszeć Mój Głos. Powierzyłem ci to Dzieło dla oświecenia tego świata, który dopuścił się odstępstwa i ogarniają go ciemności. Wysłałem cię, żebyś tę pustynię Mojego stworzenia ogarnęła zapachem Mojego Dzieła i sprawiła, że rozbłysną nad ludźmi Moje Postanowienia i Moje Prawo. I świat pewnego dnia ujrzy w tobie Moją najwyższą moc i powie: “Zaprawdę Bóg jest ukryty w tobie”. Powiedzą to twemu odchodzącemu duchowi. Tak! Ty istotnie jesteś prawdziwym świadkiem Najwyższego, gdyż uczyniłem z twych ust ostry miecz.

 

7.06.98

Ja was nie odrzucę. Czy widzicie, do jakiej pobłażliwości skłania Mnie Moja miłość do was? W tych dniach zstępujemy jako trzej Świadkowie: Ja z Ojcem i Synem. Bóg Ojciec jest duchem (por. J 4,24) i On Mnie wysyła: Mnie, Ducha Prawdy, żebym był z wami na zawsze i doprowadził was do pełni Prawdy. Słowo Boże, Światło i Zbawiciel, Ten, który istniał od początku, będąc najbliżej Serca Ojca, zaświadczył [o Ojcu] i dał wam Go poznać. Zostaliście wykupieni i opłaceni Jego własną Krwią. Czy nie czytaliście, że Słowo Boga jest żyjące i skuteczne i daje świadectwo na ziemi, jak Ja i Ojciec dajemy świadectwo? Najświętszy, który wykupił Swój Kościół własną Krwią, świadczy przez tę Krew. A Ja, Święty Duch Prawdy, który was prowadzi do pełnej Prawdy, daję świadectwo przez Wodę. Tak zatem jesteśmy trzema Świadkami i jesteśmy wszyscy trzej zgodni, jak jesteśmy Jednym jedynym Bogiem, z jedną Wolą, jedną Mocą i jednym Panowaniem. Jakiż to Obraz Mnie, stworzenie, wymyślasz sobie, a wciąż Mnie nie znasz?... A jednak Ja nigdy nie przestałem dawać świadectwa, nigdy się nie ukrywałem...

 

12.08.98

Ponieważ przybliżył się dzień, w którym wszyscy buntujący się przeciw Mojej boskości powinni zostać zniszczeni i pozbawieni swych pomocników, wysyłam cię do kraju, w którym rozciągniesz swe gałęzie ponad morzem. Wysyłam cię do narodu, który w waszym czasie opiera się wszystkim Moim Boskim wezwaniom i który w swej nocy powiedział w chwili szaleństwa: „Musimy coś uczynić, aby zamknąć usta tej kobiecie”. To tam cię wysyłam, umiłowana, tam, gdzie Moje Serce nadal gorzko płacze... Wyślę cię do nich, aby oliwka na nowo wydała swe oliwki, a winorośl — swe owoce.

 

11.10.88

Dziś, Moje dziecko, mam w Moim Kościele, sługi utrzymujące, że we Mnie wierzą, lecz odrzucające wszystkie Boskie Dzieła, które wam ofiarowuję w tych dniach i które pochodzą od Ducha Świętego. Potępia ich własna jałowość i w Dniu Sądu osądzę ich surowo! Ci ludzie powinni powrócić do Pism i czytać, jak działa Mój Duch i jak Ja błogosławię dary, których udzielam wybranym przeze Mnie. One wszystkie pochodzą ode Mnie. Moje dziecko, ty i Ja, Ja i ty, przemierzamy tę pustynię, tę śmiertelną pustynię utworzoną przez racjonalizm, brak wiary, brak miłości, zamieszanie, upodobanie w samym sobie, próżność, niechęć do wszystkiego, co pochodzi od Ducha Świętego. Ich opór wobec słuchania potępia ich. Kto odrzuca Dzieła Mojego Ducha Świętego, ten Mnie odrzuca, bo Duch Święty i Ja jesteśmy Jednym i Tym Samym!... Ci ludzie popierają tę pustynię i upewniają się, że nic na niej nie wyrośnie. Kiedy widzą kwiat, wtedy albo depczą go i rozgniatają, albo specjalnie go omijają i nigdy nie podlewają, by zwiędnął, i w ten sposób pozbywają się go... Mój Kielich Sprawiedliwości przelewa się i oni zaczynają już odczuwać na sobie pierwsze krople Mojej Sprawiedliwości. Wszystko, o co ich proszę – szczególnie zaś te osoby, które Mi służą, a zupełnie odrzucają Dzieła Ducha Świętego – to modlitwa, modlitwa, modlitwa, aby doznać Mojego Oświecenia i umocnienia wiary. Pójdź, Moje dziecko, ciesz się zawsze, przypominając sobie o Mojej Świętej Obecności.

 

SZCZEGÓLNIE MARYJA PRZYGOTOWUJE NAS NA NADCHODZĄCY DZIEŃ PAŃSKI

 

3.11.90

To dlatego płaczę. Moje Oczy toną w Krwawych Łzach na straszliwy widok tego, co ma nadejść. Jeśli dziś mówię wam o tym wszystkim, to nie po to, by wywrzeć wrażenie albo was przerazić, ale po to, by was prosić o modlitwę o Pokój. Bóg, ze względu na Własne Plany Miłości, posyła Mnie do wszystkich części globu i do każdego domu, ażeby was wszystkich zgromadzić i nawrócić, zanim nadejdzie Jego Dzień.

 

22.04.90

Pokój niech będzie z wami, dzieci. Jestem waszą Najświętszą Matką Miłości, Matką Słowa, które stało się ciałem. Przychodzę do was w tych dniach ciemności, aby was wychowywać na drodze do przebóstwienia. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo szatan, przeciwnik wasz, jak lew ryczący krąży szukając każdej okazji, aby doprowadzić was do upadku. Przeciwstawiajcie się mu i walczcie z nim po Mojej stronie. Walczcie z nim modlitwami. Wasze modlitwy stanowią najmocniejszą broń przeciw niemu. Posłuszeństwo i pokora doprowadzają demona do ucieczki. Bóg ofiarowuje wam dar Swej Miłości. Odpowiedzcie na Jego Miłosierne Wołania. Bóg mówi. On i Ja wzywamy was na całym świecie do nawrócenia, ponieważ czas nagli.

 

14.09.92

Z wielką Miłością i Czułością Nasze Dwa Serca przyszły w tych ostatnich dniach na nowo was nauczyć, że modlitwa, miłość i pokora są kluczami waszego zbawienia. Ale ilu z was rzeczywiście wniknęło w tę prawdę?

 

25.05.93

O, Vassulo! Kogo mogę ostrzec i skłonić, aby posłuchał? Ponieważ teraz wszystko zbliża się do końca i koniec jest bliski, idź, ogłaszaj Moje Orędzie, nawet w każdym publicznym parku. Idź i spraw, by Moje miłosierne Apele były szeroko znane. Zaczyn tych, którzy wykorzystują Mój Dom, jest silny, zatem bądź czujna i miej oczy otwarte. Zrozum, dlaczego w waszych dniach wysyłam Mego Syna i waszą Najświętszą Matkę, aby przemierzali świat. To Moje Błogosławieństwo, które oczyszcza oblicze całego świata. Podnieście więc wszyscy oczy, a kiedy je podniesiecie, ujrzycie Niebiosa szeroko otwarte i Arkę Mojego Przymierza, jaśniejącą całą Swoją chwałą, symbol Mojej Obecności pomiędzy wami, symbol Mojego Miłosierdzia i Zbawienia, Tego, który ukazuje, że ma nad wami litość.

 

25.04.99

Dostrzegam ten potok nie kończącego się zła, które bez żadnej przerwy płynie od szatana. Aby położyć kres temu wszystkiemu, potrzebuję od was wszystkich aktów wynagradzających i nieustannych modlitw... Bez skruchy zło wzrośnie. Bóg posyła Mnie w tych dniach do was wszystkich, abym przekazała Jego Łaskę dla odnowienia waszych serc. Moja matczyna Miłość jest również łaską dla was. Bądźcie dobrzy.

 

TRZEBA SIĘ MODLIĆ ZA SIEBIE I ZA INNYCH

 

8.01.91

Jeśli więc twoje stopy wahają się jeszcze między dobrem a złem, módl się, aby nie wodziły cię na pokuszenie. Jeśli twoje serce ciągle odmawia zaśpiewania Panu Pieśni Miłosnej, módl się, aby szatan nie wprowadził cię w błąd. Jeśli twoje oczy unikają wzniesienia się ku Niebu, szukania Rzeczy Niebieskich, módl się, abyś pewnego dnia został przyjęty do twojego mieszkania w Niebie. Jeśli twoja dusza należy jeszcze do świata, módl się, aby wady świata nie zalęgły się w tobie, bo w twoim wnętrzu wyklułby się Wąż.

 

20.04.93

Sądzą, że wychodzą na poszukiwanie Mnie z kadzidłem w rękach, lecz ich duch nie szuka Mojego Ducha. Powiadam ci: oni nie uświęcają Mojego Imienia. Nie, oni tego nie robią. Nie docenili Mojej wielkiej Miłości. Wzywają Mnie codziennie i prowokują przemowami ogołoconymi z duchowości. Wywołują Mój gniew, szydząc z Moich rzeczników. O! Lecz zawirują, jak spadające gwiazdy, mknąc ku wieczności czarnych ciemności, chyba że zejdą ze swych tronów i okażą skruchę. Powinniście się gromadzić, aby się modlić za nich, zanim nadejdzie Mój Dzień...

 

18.05.93

Uwielbiajcie Mnie i módlcie się za tych, których serca są wciąż daleko od Mojego, pochwycone przez świat. Mówię wam to z powagą: dni są policzone i Ten, na którego czekacie, zstąpi na was nagle! Bądźcie zatem przygotowani... i każdego dnia żyjcie tak, jakby to był ostatni wasz dzień na ziemi.

 

9.11.94

Córko, módl się, aby proroctwa wypełniły się szybko i abym Ja — absolutna pełnia Bóstwa, wymowa waszego ducha, światło waszych oczu — zstąpił pomiędzy was dla ukazania światu, jak bardzo był on w błędzie; dla ukazania kościołom nieprawości ich podziału i jak bardzo brakowało im wzajemnej do siebie miłości, choć co dnia oświadczali, że jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg, który jest Ojcem wszystkich, i działa ponad wszystkimi, poprzez wszystkich i we wszystkich. Nie możemy powiedzieć: «Uczyniłeś wszystko dla zachowania jedności, jaką ofiarowałem ci na początku, gdy byłeś jeszcze dzieckiem i gdy byłeś jeszcze w Moich Ramionach». Dziś mówisz: «Nie jestem już dzieckiem i potrafię sam chodzić». Od tej chwili porzuciłeś Moje objęcia i przyzwyczaiłeś twoje kroki do chodzenia własnymi ścieżkami... O, dziecko Ojca! Owocu Syna! Moje Miasto i Moja Oblubienico! Twoja woń cię opuściła... Czy pozostanie w tobie ktoś żywy, kiedy zstąpię z pełną mocą? Stoję u waszych drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś z was posłyszy Moje wołanie i otworzy Mi drzwi, nie tylko wejdę, aby zasiąść przy was do stołu, lecz wyryję też na jego ciele Moje Nowe Imię. Wtedy wezwą Mego Imienia, a Ja ich usłyszę i powiem im jeszcze jeden raz: «Oni są Moim ludem, świętym kapłaństwem i Ja żyć będę pomiędzy nimi wszystkimi».

 

20.09.96

Pomnóżcie wasze modlitwy, bo w tych dniach powiększa się bunt. Bunt pochodzi od szatana — pierwszego Buntownika. Błogosławiony niech będzie ten, kto wierzy, że spełni się obietnica, której udzieliłem! Mówię wam to z największą powagą: nadeszła godzina buntu. Godzina tego — który utrzymuje, że jest większy od wszystkiego, co ludzie nazywają «bogiem» (Por. 2 Tes 2,4) — jest tu. On jest pośród was. Jego pragnieniem jest wstąpienie na tron w Mojej Świątyni, aby sycząc wprowadzić w nią własną doktrynę... znieważyć ustanowioną przeze Mnie Eucharystię. On i jemu podobni pragną usunąć Moją Nieustanną Ofiarę. On pragnie zniszczyć Moje Przymierze i Moje Prawo. Potem, kiedy to się stanie, będzie schlebiał wielu osobom, udzielając im wielkich zaszczytów, dlatego też uzna go wielu — jego i jego nauczanie. (Por. Dn 11,31-39) Jednak należący do Mnie — moi Jakubowie, którzy Mnie znają — pozostaną niewzruszenie u Mego boku i przeciwstawią się mu. Nawet już dziś on umieszcza na ich miejscu innych, aby podejmowali wściekłe działania przeciw Moim świętym, bo zdecydował w swym sercu, że zniszczy wszystkich, którzy są święci. Teraz jest ukryty, lecz powstanie w oznaczonym czasie, aby dokonać swego zła... Już od wielu lat jest spętany przez szatana...

 

BĘDZIE TO DZIEŃ PEŁEN OCZYSZCZENIA

 

27.09.88

Zostało powiedziane, że w waszych czasach jedynie garstka Moich sług pozostanie Mi wierna, głosząc Ewangelię tak, jak powinna być głoszona, że wielu wpadnie w racjonalizm i zdradzi Mnie przewrotnie. Ten racjonalizm uczynił z Mego Kościoła pustynię, doprowadzając Go do ruiny, w której głębokościach zagnieździły się żmije. Na tej stworzonej przez was pustyni wołam głośno do tych, którzy plamią Moje Imię i zasiadają na tronach w ziemskiej chwale, zaspokajając swą żądzę pieniądza, szukając własnych spraw, a nie Moich, aby przyszli do Mnie i okazali skruchę przed dniem oczyszczenia. Ja, Pan, ostrzegam was, abyście nie gasili Mojego Ducha Prawdy, który mówi poprzez to słabe narzędzie.

 

8.11.88

Vassulo, teraz dni są policzone, dni waszego oczyszczenia. Usłyszałem tych, którzy Mnie prosili o odnowę Mojego Kościoła. Usłyszałem wszystkie ich modlitwy. Obiecuję wam że Ja, Pan, odnowię Mój Kościół. Wymażę plamy, które Go zabrudziły – spowodowane w Jego wnętrzu przez styl życia pozbawiony czystości – i odbuduję Go na nowo. Boję się jednak powiedzieć wam, umiłowani, iż o wiele bardziej jeszcze będzie On musiał cierpieć przed tym Dniem. Wielkie Udręki Jego Serca zaczną się, zanim przyjdę Go całkowicie odnowić. Ten dzień musi nadejść, aby wypełniło się Pismo. W tych dniach boleści pocieszę jednak tych wszystkich, którzy Mnie kochają. Będę blisko waszych serc i dam im Mnie odczuwać. Wyślę legion aniołów i świętych, by was wszystkich pocieszyli. Zatem odwagi, umiłowani, odwagi! Cierpię teraz, a wy, którzy Mnie kochacie, odczuwacie Mnie, odczuwacie Moje Rany, odczuwacie Moje Najświętsze Serce przepełnione bólem, odczuwacie na sobie Moje Spojrzenie. Stworzenia, wy, którzy jesteście w ciemnościach! Moje Oczy napełnione są Krwawymi Łzami. Tak. Jakże mógłbym się czuć inaczej dzisiaj, kiedy widzę, jak większość z was wpada w sieci szatana? Lecz niech ci, którzy nie chcą słuchać, nadal postępują niegodziwie. Uprzedzałem ich od wielu lat, wzywałem ich do nawrócenia, lecz oni nie biorą pod uwagę żadnego z Moich ostrzeżeń. Jestem zmęczony, tak bardzo zmęczony z powodu ich zaślepienia i uporu. Bunt rozciągnął się jak mgła, wchodząc nawet do Mojego Domu, by dyktować Piotrowi, co powinien robić, Piotrowi, który jest ich przewodnikiem! Tak, oni go nie słuchają i za jego plecami przeklinają go i zdradzają. Nie słuchają go i odsuwają na bok. Och! On wie o tym wszystkim, lecz zbyt liczni są ci, którzy mu się sprzeciwiają, zbyt wielu go zdradza. Mój Dom stał się Domem Buntu. Pozostaje w Nim bardzo niewielu tych, którzy Mnie uznają i czczą. Ja, Pan, zstąpię w Dniu Oczyszczenia z wszystkimi Świętymi i Moimi Aniołami i usunę zło z północy na południe, od wschodu po zachód. Zstąpi Mój ogień! Zaczekajcie, a zobaczycie...

 

20.02.89

Ja jestem Święty i pragnę, abyście wy, którzy zostaliście ukształtowani na Moje Podobieństwo, żyli w Świętości. Od początku czasów wzbudzałem świętych i proroków, aby przypomnieć wam, że jestem Święty. Wszystkich was przygotowałem na ten Dzień, Dzień Mojego Oczyszczenia, w którym Mój Duch Ognia zostanie zesłany z mocą na was i zmyje wszelkie niegodziwości. Mój Duch Ognia obmyje wszystko, co nie jest święte. Bądźcie przygotowani na ten Dzień i usłyszcie Mój Krzyk, usłyszcie Moją Skargę. Niech człowiek roztropny zrozumie te Słowa: Powróćcie do Mnie, powróćcie, Ja jestem waszym Schronieniem. Rozpoznajcie Znaki. Rozpoznajcie Znaki Końca Czasów! Nie zatykajcie uszu, nie zakrywajcie waszych oczu. Rozpoznajcie Czasy... Pamiętajcie, że Ja, Pan, jestem waszym Schronieniem. Umiłowane dusze, bądźcie niezachwiane. Błogosławię każdego z was. Błogosławię waszych ukochanych.

 

12.03.91

Pokój wam. Przyszedłem do waszych drzwi. To Ja, Najświętsze Serce, mówię do was. Przychodzę ofiarować wam Moje Serce. Przychodzę dziś do was w ten specjalny sposób przypomnieć wam Moje Drogi. Przychodzę do was, bo jesteście biedni, ale chociaż nie posiadacie nic wielkiego, macie jeszcze wzrok, aby zobaczyć, że Łaska waszego Ojca Niebieskiego jest nad wami. Moja Dusza jest jednak smutna ponad wasze zrozumienie, widząc z Wysoka rozłamy — jakich dotąd nigdy nie było — w Sercu Mojego Sanktuarium. Moje Ciało krwawi, a Moje Serce jest jedną wielką Raną. Laska pasterska, którą im dałem całą, leży teraz połamana na kawałki. Pragnę jednak was wkrótce nawiedzić, aby odnowić laskę pasterską, którą pozostawiłem po Sobie. Zatem, umiłowani, wy, którzy otrzymaliście tę Łaskę, módlcie się w intencji tych, którzy nie potrafią odróżnić swej ręki lewej od prawej. Módlcie się jak nigdy przedtem, aby i oni otrzymali tę Łaskę przed dniem Oczyszczenia. Mówię wam, że wkrótce, już niebawem, Miłość będzie z wami jako Miłość. Módlcie się, aby każdy był gotowy i nawrócony, aby nikt nie był wciągnięty na całą wieczność w mroki i cienie śmierci. Kierując się Moim Miłosierdziem, przychodzę ostrzec wasze pokolenie. Przychodzę kierowany Miłością, aby Mocą Mojego Świętego Ducha Łaski przywrócić wam rozsądek. Miłość poszukuje powrotu Miłości. To Mój Refren.

 

19.09.91

Teraz mówię wam z powagą, że gdy nadejdzie Dzień Oczyszczenia, wielu będzie śmiertelnie przygnębionych, że nie pozwolili Memu Świętemu Duchowi Prawdy wejść do swoich domów, lecz w Jego miejsce przyjęli Żmiję, Ohydę spustoszenia i dzielili posiłek, siedząc obok Mojego Wroga. Przyjęli do domu tego, który małpuje Najwyższego. Adorowali Oszusta, który nauczył ich błędnego pojmowania.

(...)

Zaprawdę powiadam wam: Mój Ogień spadnie na ten świat szybciej, niż się spodziewacie, aby ci, którzy nie widzą swych grzechów, mogli nagle zobaczyć własne błędy. W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich, aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny.

(...)

Moje małe dzieci, gdybyście Mnie miłowały, wypełniłybyście jeszcze większe dzieła od tych, które Ja wypełniałem, gdy byłem na ziemi. Ale nikt nie wypełnił jeszcze niczego większego z powodu jakże słabej wiary, jaką macie we Mnie, i z powodu mniejszej niż kiedykolwiek miłości, którą macie jedni wobec drugich. Nikt nie umiłował Mnie tak, jak Ja was kocham. W Dniu Oczyszczenia zrozumiecie, jak mało uczyniliście, bo ukażę wam w was Moje Święte Oblicze.

(...)

Bądźcie jednak odważni, bo przed Moim Dniem przyjdzie jeszcze Ogień. Jednak nie bójcie się i nie smućcie, gdyż bez tego Ognia oblicze tego świata nie może się zmienić... a kiedy On przyjdzie, pokaże światu, jak bardzo był w błędzie. Ukaże mu jego bezbożność, racjonalizm, materializm, egoizm, pychę, chciwość i złośliwość, krótko: wszystkie te wady, które świat wielbi.

 

24.10.91

Każdego dnia wyciągam Moje Ręce do was, aby was wznieść do Mnie. Przez wieki ukazywałem Moją Miłość do was i również dziś, jak pasterz ocalający owce z paszczy lwa, przychodzę wybawić was od Żmii. Pomimo waszej przerażającej nędzy nie zniszczę was, jak zniszczyłem Sodomę i Gomorę.

 

3.03.92

Wielki Dzień Mojego Oczyszczenia nadejdzie na was wkrótce i kto będzie zdolny się ostać? Każdy na tej ziemi będzie musiał doznać oczyszczenia, każdy usłyszy Mój Głos i rozpozna Mnie w Baranku. Wszystkie rasy i wszystkie religie zobaczą Mnie w swej wewnętrznej ciemności. Zostanie to dane każdemu, jako tajemne objawienie, aby ujawnić ciemności waszych dusz. Kiedy — oczywiście dzięki tej łasce — ujrzycie wewnętrznie siebie, będziecie błagać góry i skały, aby na was upadły. (Por. Oz 8,10; Łk 23,30) Ukaże się taka ciemność waszej duszy, że pomyślicie, iż słońce utraciło swą światłość, a księżyc stał się jak krew. W takim stanie właśnie ukaże się wam wasza dusza, ale w końcu będziecie tylko Mnie uwielbiać.

 

22.02.93

Przypomnij im na nowo, że znajduję radość nie w śmierci złej i zbuntowanej istoty, lecz w nawróceniu człowieka złego i zbuntowanego, który zmienia swe zachowanie, aby zyskać życie. Wkrótce zniknie ta ziemia, którą znacie. Postanowiłem przyśpieszyć Mój plan z powodu wielkich grzechów popełnianych przez wasze pokolenie. Wszystko zniknie. Wszystko zużyje się jak ubranie. To będzie Mój sposób zniszczenia nieczystości grzechu i uświadomicie sobie, że od początku byliście Moimi poświęconymi świątyniami i że Mój Duch żył w was. Ach! Ten Chrzest Ognia! (Por. Mt 3,11) Módlcie się i pośćcie w tych ostatnich dniach.

 

1.03.93

Ja jestem Święty. Powiedziałem ci: oczyszczę cię i dam ci serce nowe, i wleję w ciebie nowego ducha. Odejmę twojej duszy ducha letargu i napełnię cię Moim Duchem. Tego dnia poprzysiągłem uczynić cię znowu Moją. Poprzysiągłem, że cię uzdrowię i że cię uczynię jak drzewo przynoszące owoc dla Mojego ludu. Poprzysiągłem, że nasycę zgłodniałych i napełnię każde usta. Tak! Poprzysiągłem, że przyjdę do ciebie i że zwrócę się ku tobie, aby cię uprawiać i zasiać w twej nicości Moją Chwałę. I teraz Ja, Bóg, rozbiłem na zawsze w twej duszy Mój obóz. Zatem prorokuj bez lęku. Idź ku wysuszonym kościom, a Ja przyoblekę je w ciało. Dam im oddech, aby Mnie uwielbiały i wychwalały. Tak, tchnę na umarłych, aby ożyli i wołali: «Któż jest jak Bóg?» Przypomnę im, że nie znajdą miłości większej od tej, jaką ma ich Stworzyciel.

 

30.06.93

Ci, którzy nie uważają, że widzą, oni są wierni. Ci, którzy od początku w ogóle nie otwarli oczu ani nie sądzili, że są bogami znającymi dobro i zło, ci są wierni i prawi. Wierni są ci pasterze, którzy ustrzegli Moje owce i pozostali z nimi z laską w dłoni, i nie odziali się w dostojne szaty ani nie zasiedli na Moim Tronie z berłem, ogłaszając, że są bogami. Ci, którzy oddali życie za Moje owce, są Moimi prawdziwymi pasterzami mogącymi rościć sobie prawo do tego, czego Duch im udziela. Rozpoznacie ich po ranach na ich ciałach: ranach, które zadano im w domu ich przyjaciół. Wkrótce jednak, kiedy nadejdzie Mój Dzień, nie będzie żadnego handlarza.

 

1.06.2002

Czy może ktoś powiedzieć, że nie pouczałem każdego z was przez te wszystkie lata? Czy przez te lata nie potwierdzałem cudami Mojej potęgi? Czy kiedykolwiek zmierzyliście wspaniałość Mojej Trynitarnej Świętości i niewyrażalną wielkość Mojego Imienia? Czy kiedykolwiek broniliście Mojej wielkości lub głosiliście Mój straszliwy blask i moc? Powiadam wam: biada tym, którzy w Moim Dniu będą pozbawieni Mojego Światła... tych oczyszczę Moim Ogniem. Co się tyczy tych — którzy zachowali Moje przepisy i Moje Prawo oparte na miłości i którzy są solą ziemi — to nie zostaną doświadczeni ogniem. Ja bowiem jestem ich Bogiem i oni uznali Mnie za przywódcę swego życia. Już zostali doświadczeni i teraz są częścią Mnie. Trwają stale w Mojej Boskiej Światłości, w jedności z Bóstwem.

 

13.09.2002

Po tym dniu skrucha i posłuszeństwo Mojemu Prawu Miłości będą tematem tych, którzy zostali odrodzeni Moim Ogniem. Zmiękczę dusze, które są teraz jak skała, i rozgrzeję serca, które są jak lód, i nagle Moja Obecność stanie się odczuwalna w ich zmartwychwstaniu.

 

DZIEŃ TEN BĘDZIE POPRZEDZAŁ UTWORZENIE NOWEJ ZIEMI I NOWYCH NIEBIOS

 

10.11.88

Gdy nadejdzie Mój Dzień, usunę i uwiężę wszelkie zło. Ja, Pan Miłości, sprawię, że ta Nowa Ziemia wykiełkuje z ziaren Miłości. Spowoduję, że się rozwinie. Nawet ze skał popłyną nowe źródła. Sprawię, że Mój Ogród pokryje się kwiatami. Ze względu na was pozwolę, by Moi święci aniołowie zstąpili was karmić. Pozwolę Moim Świętym stać się waszymi nauczycielami. Pouczą was oni o Moim Świętym Słowie, poprowadzą was jak wasi przyjaciele. Miłość zapanuje w każdym sercu, a Cnotę jak koronę będzie nosił cały lud Mojej Nowej Ziemi. Od dawna obiecywałem wam tę Nową Ziemię i Obietnicy dochowam. Wkrótce zostanie spełniona. Jednak przedtem zstąpię was oczyścić. Oczyszczę was tak, jak złoto oczyszcza się w ogniu. Ten Ogień pochłonie wszystkie nieczystości. Będę musiał uczynić to wszystko dla zmycia całej tej nieczystości, okrywającej ziemię jak przekleństwo. Mówię wam uroczyście, że wszystko, co było, co jest i co nadchodzi, zostało wam już zapowiedziane. Każde słowo zostało zapisane w Moim Zwoju. Zwój ten zostanie otwarty, przeczytany, a potem spożyty. Ja, Pan, Moją własną Krwią oczyściłem Mój Zwój, zatem spożyjcie Go, czytajcie Mnie... Stworzenia, módlcie się, aby Mądrość mogła zstąpić na was, nakarmić was i pozwolić wam odkryć prawdy i tajemnice, wciąż jeszcze ukryte w Moich Księgach Mądrości. Módlcie się, by otrzymać dar rozeznania. Często okazujcie skruchę, a Ja zawsze wam przebaczę.

 

3.06.93

Zaraz po tym, jak Nasze Dwa Serca wypełnią Swe świadectwo, złamię siódmą pieczęć i w tym momencie nastanie przerażająca cisza... (Por. Ap 8,1) W tej ciszy ludzie tego świata pomyślą, że zwyciężyli Nasze Dwa Serca i będą się cieszyć. (Ap 11,10n) Będą świętować to wydarzenie sądząc, że pozbyli się Naszych Dwóch Serc, które dawały świadectwo przez Naszych rzeczników, bo to, o czym świadczyli, stało się plagą dla ich uszu i plagą dla ich spraw, i dla ich złych zamiarów. Wtedy nagle ta cisza zostanie przerwana przez nadejście Mojego Dnia i biada nieczystym! Biada nie nawróconym! Ta pustynia będzie usłana ich trupami, pustynia, którą sami przygotowali. Wtedy Mój Anioł napełni Ogniem kadzielnicę, którą trzymał przed Moim Tronem i ołtarzem, i rzuci ją na ziemię. (Por. Ap 8,5) A kiedy każdy będzie uważnie patrzył, wtedy nadejdzie gwałtowne trzęsienie ziemi i części ziemi zapalą się i przemieszczą. (Por. Ap 11,13; 2 P 3,11-13) Wielu ucieknie w góry, aby się ukryć w grotach i pomiędzy skałami. Będą Mnie wzywać, lecz Ja nie będę słuchał. (Por. Prz 1,28n; Jr 11,11nn; 14,11n; Ez 8,18) Będą Mnie prowokować i bluźnić Mojemu Świętemu Imieniu, (por. Ap 16,11.21) i powiedzą do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka», (Ap 6,16) ponieważ nadejdzie Mój Dzień i któż się ostoi? A ci, którzy przeżyją, (Por. Ap 11,13) przejęci strachem, upadną na kolana i będą Mnie tylko uwielbiać, Mnie, ich Boga... Wtedy zstąpią na was Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia, (por. Ap 21,1) królestwo świata stanie się Moim Królestwem i będę królował w każdym sercu. Przeszły świat zniknie. Duszo, to już za waszych dni rozpocznie się Moje królowanie.

 

8.02.95

Ponieważ ujawniam rzeczy z wyprzedzeniem, dlatego objawię wam też, co Moja Prawica uczyni zaraz po Moim Dniu. Moja Prawica postawi nowe fundamenty ziemi i Niebios. Resztę, która przetrwa, na nowo przyozdobię Moim Blaskiem i Moją Boskością. Jest więc, córko, nadzieja dla twych potomków. Ja jestem twoją Nadzieją. Przywrócę wielu do Życia i poniosę nad wami Nowe Imię Mego Syna.

 

4.04.97

Dzieła Jego Mądrości są jak nieskończone morze, jaśniejące jak tysiąc słońc. Dzieła te oświetlą wasze dusze promieniami, aby owoc waszych warg wzrósł i aby każde słowo wypowiedziane waszymi ustami było jak ogień pochłaniający, oczyszczający tę ziemię. Wtedy, od tego dnia, od tej nocy, już nie przestaniecie śpiewać hymnów dla Amen za obfitość Jego dobroci, Jego cierpliwości i wyrozumiałości, jaką miał wobec was przez te wszystkie lata waszej pustyni. Każdego dnia życia dusze wasze wspominać będą te cudowności, nadzwyczajne zjawiska i znaki.

 

(zob. także Dzień chwały, Dzień sądu, Koniec czasów, Odnowienie)