"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

  D

 


 

DZIEŃ CHWAŁY, CHWALEBNY DZIEŃ

(zob. także Dzień Pański, Dzień sądu, Koniec czasów, Odnowienie, Walka duchowa)

 

 

"DZIEŃ" NIE MUSI OZNACZAĆ DNIA W NASZYM SENSIE CZASOWYM

 

6.12.86

Dla Mnie tysiąc lat jest jak jeden dzień.

Dla ludzi "dzień" znaczy nie tylko 12-godzinny odcinek czasowy, lecz — w przeciwieństwie do nocy — czas pracy, czas działania. Podobnie można rozumieć określenie "Dzień chwały": jako czas wyjątkowej ingerencji i działania Bożego. (Wyjaśn. red.)

 

DZIEŃ CHWAŁY JEST BLISKI

 

12.09.90

Nie bądźcie zaskoczeni Moją wizytą. Z każdym mijającym dniem będziecie Mnie widzieć coraz wyraźniej, aż do zupełnego rozpoznania Mnie twarzą w twarz. Przyjdę jak ogień pochłaniający zmieść tych wszystkich, którzy nie uznają Mnie za swego Boga. Mówię wam: czas nagli, godziny uciekają i Dzień Mojej Chwały wkrótce nadejdzie. Nie bądźcie jednymi z tych, którzy mówią: “No więc! Gdzie jest to Nadejście?” “Gdzież jest ta Obietnica?” Moje Przyjście jest bliskie, a Moja Obietnica właśnie się wypełnia. Wasze oczekiwanie zostanie skrócone przez wzgląd na modlitwy Mojej Matki, zjednoczone z modlitwami wszystkich świętych. W czasie tego oczekiwania, Moi umiłowani, pojednajcie się i prowadźcie święte życie, abym znalazł was w pokoju. Powrócę już wkrótce jako Miłość.

 

19.09.91

Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście — kiedy to nadejdzie — uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

 

17.06.92

Ten Wielki Dzień jest już blisko was, bliżej niż myślicie. Ołtarzu, powiedz wszystkim, że ukażę Moją Chwałę i ujawnię Moją Świętość absolutnie wszędzie. Wyleję Ducha Mego bez ograniczeń na całą ludzkość. Wasze oczy nic jeszcze nie zobaczyły i wasze uszy nic jeszcze nie słyszały. Dziś wasze serca są chore, a wasze oczy zaćmione, bo żyjecie w ciemności i opuszczeniu, a Nieprzyjaciel włóczy się wzdłuż i wszerz po tym pustkowiu.

 

ZNAKI ZAPOWIEDZIANE W PIŚMIE ŚWIĘTYM BĘDĄ POPRZEDZAC DZIEŃ CHWAŁY

 

27.06.91

Zostało powiedziane, że przed Moim Wielkim Powrotem będą wam dane znaki. (Por. Mt 24,23n.; Łk 21, 25n.; 2 Tes 2,1-12.) Powinniście śledzić znaki poprzedzające Mój Wielki Dzień Chwały. Wszystkie te prawdy można odkryć czytając uważnie Pisma. Jak to się dzieje, że wasze umysły nie są otwarte, by zrozumieć Pisma? Przyjdźcie teraz i porównajcie.

 

W DNIU CHWAŁY CAŁA PRAWDA BOŻA BĘDZIE PRZYJĘTA

 

26.01.87

– Co to takiego «dzień chwały»?

– Zaraz ci odpowiem. To będzie dzień, w którym wszystkie objawienia ujrzą światło. To będzie wtedy, gdy wszystko – co napisałem Ja i Mój Ojciec – ujrzy światło. Prawda nie będzie ukryta.

 

ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ BĘDZIE MÓWIŁ JEDNYM JĘZYKIEM

 

18.10.87

Vassulo, nadejdzie dzień i ten dzień jest już bardzo bliski, kiedy Mój Kościół będzie mówił tylko jednym językiem. Jednak przed tym chwalebnym dniem, nastąpią straszne wstrząsy, po części z powodu próżności człowieka, grzechów i braku miłości, a po części dlatego, że Moje Ciało jest rozdarte. Pozwól Mi powiedzieć ci jeszcze raz, że Ja uwielbię i zjednoczę Moje Ciało. Kwiecie, Miłość zjednoczy was wszystkich.

 

10.01.90

Pan przygotowuje was wszystkich, wszystkich będących pod Jego Imieniem, na ten chwalebny Dzień. Tak, Pan zjednoczy Swój lud i wyzwoli go z wszelkiego zła. Miłosierdzie i Sprawiedliwość czyni takie cuda, jakich nie było już od wielu pokoleń... A jedność przyjdzie na was jak Jutrzenka i tak nagle, jak upadek komunizmu. Przyjdzie od Boga, a wasze narody nazwą ją Wielkim Cudem, Błogosławionym Dniem waszej historii. Ten Cud dokona się dla największej Chwały Bożej i w tym dniu całe Niebo będzie świętować i cieszyć się bardzo... Dlatego właśnie błagam was, Moje dzieci, abyście trwały na nieustannej modlitwie i abyście się wzajemnie miłowały. Zdajcie się zupełnie na Boga, a On dokona reszty.

 

8.04.91

Ojcze, niech Twój lud zrozumie, że wkrótce wygnanie zakończy się i że Tron Baranka, Twój Tron, znajdzie się wkrótce na Swoim miejscu, między nami. Ojcze Sprawiedliwy, przygotuj nas więc na ten Chwalebny Dzień, w którym będziemy mogli wszyscy wychwalać Cię i wielbić wokół jednego jedynego Świętego Tabernakulum.

 

14.10.91

Mimo to nadejdzie dzień, kiedy będą łamać chleb przy jednym ołtarzu. Nic nie przeszkodzi Moim dzieciom przychodzić do Mnie. Nikt nie będzie ich pytał: “Czy jesteś prawosławnym?” Ja już potępiłem tę twierdzę, którą zbudowali, aby was podzielić. Wszyscy jesteście we Mnie braćmi. Właśnie w to powinnaś nauczyć ich wierzyć i do realizacji tego — przekonać. Tym, którzy pozostają podzieleni w ciele i w duchu, różnicując się pod Moim Świętym Imieniem, mówię to, co powiedziałem do kościoła w Sardach: “Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć” (Ap 3,1-2);  gdzie jest padlina, tam gromadzą się sępy (por. Mt 24,28).

 

5.10.94

Przyśpieszcie (por. 2 P 3,12) Dzień Mojej Chwały. Przynaglę na Wschodzie wspaniałomyślne serce, które w swej wierności przypieczętuje układ pokoju z Zachodem. Moja Własność została podzielona na dwie części, a potem — na kawałki... Jakże wielcy byliście w dniach waszej przeszłości! Przyjdźcie odbudować Mój Dom w Jeden jedyny, jednocząc daty Wielkanocy...

 

DOKONA SIĘ WIELKIE NAWRÓCENIE

 

21.10.92

Pragnę doprowadzić naród po narodzie do życia w Moim cieniu i do wiary, że Ojciec Mnie posłał. Tak, nadejdzie dzień, kiedy wszyscy rządzący ziemią, władcy i dowódcy, ludzie bogaci i wpływowi, cała ludzkość, uznają Mnie za Chrystusa, Syna Boga Żywego. I zewsząd ludzie podniosą z szacunkiem ręce w modlitwie i adoracji: wszyscy jednym głosem i jednym sercem. Dlatego potrzebuję dusz-ofiar, dlatego potrzebuję współpracowników. Nie lękaj się ludzi, Moje Oczy czuwają nad tobą.

 

25.09.97

Małe smutne stworzenie, tak dalekie od znania Mnie, pójdź! Zachęcam cię do rzucenia się w objęcia twego Oblubieńca. Ukażę ci, jak bardzo Ja, Jahwe, mogę przyozdobić twego ducha. Ofiarowuję ci w obfitości wylanie Mojej Boskiej Miłości, abyś ty z kolei odwzajemniło Mi za nie. Zaczekaj i ujrzyj ten dzień, w którym przyciągnę cię do weselnej komnaty Mojego Serca. Jak róża, która wyrasta na brzegu strumienia, tak i ty rozkwitniesz, aby ogłosić wielkość Mojego Imienia, wołając do Mnie: “mój Ojcze”.

 

BĘDZIE TO WIELKI DZIEŃ POWROTU POBOŻNOŚCI

 

29.08.89

Pokój wam. Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem i obiecuję wam, że Dzień Pobożności nie jest już daleko. Wasi umarli powrócą do życia, a wszystkich tych, którzy – zasypani własnymi grzechami – spoczywają jeszcze pod ziemią, Ja przywrócę do życia. Powiększę Moje Królestwo i odnowię wasze ziemie, jałowe obecnie i przedstawiające żałosny widok. Powtórzę ten fragment Pisma: “Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie.” Przygotowuję wam Nowe Niebo i Nową Ziemię, a Miłość powróci do was i będzie żyła jako miłość pośród reszty z was. I wskrzeszę wszystkie te trupy, które spotykacie na każdym rogu ulic. Jak wiatr popchnę waszych pasterzy, prowadząc ich na Nowe Pastwiska, a laską pasterską poprowadzą Moje stado, żeby się pasło jak niegdyś, bo – pomimo ich niegodziwości, która wniknęła do Mego Własnego Domu i zmyliła wielką liczbę, pomimo ich grzechów, które spowodowały rozszerzenie się bezbożności na całej ziemi – jestem gotowy wybaczyć i zapomnieć.

 

DUSZA DOJDZIE DO GŁĘBSZEGO ZROZUMIENIA BOGA, BĘDZIE PRZEŻYWAŁA PRZEDSMAK NIEBA

 

5.08.2000

Ktokolwiek słucha Mnie, a nie swego własnego głosu, wniknie w Moją Mądrość, a Moje Słowa rozbłysną w jego duszy jak zwierciadło odbijające słońce. Jeśli ktoś po przeczytaniu Moich Słów uniży się i odda Mi cześć, wspaniałomyślnie i z miłością, z jego oczu opadną łuski i ujrzy Mnie w Mojej niedosięgłej chwale. Tak, jego oczy ujrzą z pełną jasnością to, co było dla niego niewidoczne i niedosięgłe, zachowane jedynie dla świętych. Być może Mój język wydaje ci się niezrozumiały, pokolenie, ale czy nie powiedziałem niegdyś, że dzień, w którym opadną łuski osłaniające wasze oczy, będzie dniem, w którym dowiecie się, że Ja jestem w Ojcu, wy — we Mnie, a Ja w was? Czy nie powiedziałem, że ten, kto ma Moje przykazania i zachowuje je, jest tym, który Mnie kocha i że ktokolwiek Mnie kocha, będzie kochany przez Mojego Ojca, a Ja go będę kochał i ukażę mu Siebie. Tak! I ujrzycie Mnie w Mojej chwale. Moja pełnia jest na was wszystkich wylewana w obfitości. Dzięki Mojej łasce staniecie się synami i córkami, dziedzicami i dziedziczkami Mojego Ojca, jak Ja nim jestem. Staniecie się, wraz ze Mną, jak mówi Pismo: „królewskim kapłaństwem, narodem świętym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swego światła”. Ja, Oblubieniec całego świata, przyjdę w całym Moim Majestacie do tego, kto się całkowicie umniejszy i Mój Duch Miłości ogarnie go, aby go przyciągnąć do łona Najświętszej Trójcy. Wtedy ta dusza, mając taką intensywność światła, otrzyma wszystkie ukryte tajemnice i bogactwa niebieskie i rozpocznie — będąc jeszcze tu na ziemi — żyć tak jak będzie żyła w niebie, gdyż wejdzie w uszczęśliwiającą Wizję. Inaczej mówiąc ta dusza będzie miała przedsmak tego, czym jest uszczęśliwiająca Wizja, a dopełni Jej w chwili, kiedy wejdzie do Nieba...

   

DZIEŃ CHWAŁY ROSJI JEST BLISKI

 

11.03.88

O, stworzenie! Pan przywróci życie waszej siostrze Tak-Nie-Kochanej. Bądź czujna, córko, bo dzień jej chwały jest bliski.

 

13 i 14.11.89

Widzisz, Moje dziecko, całe Niebo było zbyt długo w żałobie z powodu twojej Siostry-Tak-Mało-Kochanej. Od lat połykamy Nasze gorzkie Łzy... O, Rosjo! Zwykłe cielesne stworzenie! Zło zagnieździło się w najskrytszych głębinach twego łona. Stworzenie z samego prochu i popiołu! Ja, Najwyższy, wskrzeszę cię, bo jestem Zmartwychwstaniem. Zatroszczę się o ciebie, abyś odzyskała Życie i Moim Palcem położonym na tobie przemienię cię w chwalebny naród tak, jak Ja Sam zostałem przemieniony. Będziesz po królewsku przyodziana w olśniewające białe suknie i całe Niebo zrzuci Swe żałobne szaty, a Jego gorzkie Łzy przemienią się w Łzy radości. Całe Niebo będzie świętować twoje Zmartwychwstanie i wszyscy święci męczennicy – którzy bez przerwy modlili się u Stóp twojej Najświętszej Matki, prosząc Ją o wstawiennictwo – zstąpią wszyscy w tym dniu także, razem z Moją Matką i Jej niezliczonymi świętymi aniołami, do domów twoich dzieci i zamieszkają w nich razem z nimi. Wtedy nakarmię ich Moim Ciałem i dam im do picia Moją Krew. Rosja będzie Mnie spożywać i pić z wielką miłością, uwielbiając Mnie. Moja Rosja stanie się żyjącym przykładem dla waszych czasów i dla nadchodzących pokoleń, dzięki swojemu Wielkiemu Nawróceniu. Twoja Siostra-Tak-Mało-Kochana przez wielu, odrzuci złe zachowanie i wezwie Mnie, swego Boga, z całych sił. Vassulo, czy słyszysz? Posłuchaj... Posłuchaj skarg dzieci twojej Siostry... Jej dzieci skarżą się i słychać ich jęki. To dzieci Mojej Rosji płaczą. Całe Niebo słyszy wyraźnie ich smutek. Niebo jest głęboko poruszone ich uciskiem, a Ja, który nigdy nie przestałem ich kochać, jestem obok jej zwłok. Położyłem Rękę na jej zimnym sercu, dlatego jej kości ponownie rozkwitną życiem w jej grobie. Dobrze będzie się mówiło o jej imieniu, bo Ja przyozdobię zarówno ją jak i jej synów i córki. Odtąd przymierze Pokoju i Miłości zostanie zawarte i przypieczętowane między nią a Mną. Kocham ją i zawsze ją kochałem, pomimo jej niewierności wobec Mnie. Nawet w jej niegodziwości błogosławiłem ją i wciąż nadal błogosławię. To będzie Moim Chwalebnym Cudem. Poczekaj tylko, a zobaczysz. Tych, którzy pogrążyli się w nienawiści – nienawidząc Mnie bez powodu – także doprowadzę do życia, bo oni też są jej synami; niech zawsze żyją na jej łonie. Wszystkie te rzeczy wkrótce nastąpią.

 

3.09.91

Mówię ci, córko, Rosja, twoja siostra, nie ukazała wam jeszcze tego, co spełni w Moje Imię. Najważniejszy Dzień ma dopiero nadejść i jak bardzo pragnę, aby już nastał! Módlcie się, módlcie się o ten Dzień Pełen Chwały.

 

13.12.93

Rosjo, twoje zadanie polega na uczczeniu i uwielbieniu Mnie. Święto ma nadejść, lecz sposób, w jaki ten Dzień nadejdzie, zależy od ciebie. Nie doprowadzaj do tego, by Twój powrót do Mnie odbył się przez ogień, lecz przez więzy Pokoju.»

 

KAŻDY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY NA DZIEŃ CHWAŁY PRZEZ STAŁĄ ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA

 

13.05.91

Moje dzieci, wzywam dziś każdego z was do przebadania własnego serca. Dawajcie świadectwo wyrozumiałością. Błagam was o ponowne przebadanie waszych serc. Orędzie Boga do was wszystkich jest dowodem Jego Wierności. Bóg nie ukazuje się, aby was osądzić. Bóg objawia się, aby ukazać Swą Wierność w waszym braku wierności. Bóg pragnie waszego pojednania. On przychodzi odebrać was Mocom Ciemności i ukazać wam Swoje Królowanie na ziemi. Niewidzialny Bóg stanie się widzialny w waszych sercach w Swojej Chwale. Rzeczy Niebieskie staną się widzialne w waszych sercach, a blade odbicia tego, co wcześniej uważaliście za cienie, dowiodą swej rzeczywistości. Panowanie Królestwa Bożego na ziemi jest obecnie całkiem blisko was. Dlatego właśnie błagam was, abyście byli gotowi na ten Dzień.

 

(zob. także Dzień Pański, Dzień sądu, Koniec czasów, Odnowienie)