Płyty z filmami ze spotkań z Vassulą: m.in. rozmowy z Vassulą w telewizji kanadyjskiej, spotkanie z Vassulą w Olsztynie, Tychach i Warszawie.

 • Rozmowy z Vassulą w TV w Kanadzie

  Dziewięć rozmów z Vassulą (270 minut nagrania video). Każda półgodzinna rozmowa odnosi się do innego tematu. Vassula wraz z prowadzącym program Henri Lemay, liderem Odnowy Charyzmatycznej w Kanadzie, omawia tematy: Od młodości do oczyszczenia - Od nawrócenia do misji - Jedność chrześcijan a Sobór Watykański II - Duch Święty - Wielkie odstępstwo - Przymierze Dwóch Serc - Orędzie dla Kanady i Rosji - Fazy oczyszczenia - Sakrament pojednania.

  KOMPLET ZAWIERA 2 PŁYTY DVD.

 • Spotkanie z Vassulą w Olsztynie - 1996

  Świadectwo spotkania z Vassulą w Polsce w roku 1996. Ciekawe świadectwo na stadionie olsztyńskim, poprzedzone wystąpieniem o. Michaela O'Carrolla i modlitwą Vassuli.

 • Spotkanie z Vassulą w Polsce – 1994

  Świadectwo pierwszego spotkania z Vassulą w Polsce w roku 1994, w kościele Księży Marianów, Warszawa - Stegny.

  Niezwykły klimat spotkania, które odbyło się w kościele Matki Bożej Miłosierdzia, w sposób przejmujący oddaje głębię świadectwa Vassuli, jej spotkania z Bogiem, nawrócenia, podjęcia misji głoszenia światu Bożej Miłości i pragnienia Pokoju i Jedności.

 • Spotkanie z Vassulą w Tychach - 1996

  Zapis świadectwa Vassuli. Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze na Stadionie w Tychach. Vassula przemówiła po powitaniu i wspólnej modlitwie. Jednym ze szczególnie miłych gości była Magda Buczek, założycielka Podwórkowych kół Różańcowych Dzieci, która przed przyjazdem Vassuli poprowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

 • Spotkanie z Vassulą w Warszawie - 1996

  Nagranie spotkania z Vassulą w czasie jej podróży do Polski w 1996 roku. Świadectwo Vassula przedstawiła w Warszawie, na stadionie SKRA. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, a towarzyszyły mu zjawiska atmosferyczne (wiatr, deszcz, tęcza), jakby ilustrujące to, o czym Vassula mówi: nowe wylanie Ducha Świętego.

 • Vassula w Panewnikach i w Chorzowie - 1994 - Męka i Orędzie dla Polski

  Film relacjonujący wizytę Vassuli w Polsce w 1994 roku. Jej podróż wypadła w Wielkim Poście i była naznaczona cierpieniem: Vassula dwukrotnie przeżyła mękę Chrystusa 25 marca 1994.

 • Przyjdź do Mnie taki, jaki jesteś

  Świadectwa osób z całego świata, które dotknęła lektura "Prawdziwego Życia w Bogu".