Następny krok ku Jedności

Tak należałoby określić już Dziesiątą Pielgrzymkę Ekumeniczną Prawdziwego Życia w Bogu, która odbyła się we Włoszech od 10 do 17 października 2015 r. Do Hotelu Ergife zjechało się około siedmiuset pielgrzymów z sześćdziesięciu krajów świata i dwudziestu religijnych denominacji. Wszyscy zakwaterowali się w sobotę 17.10 a w niedzielę uroczystą procesją, którą prowadziła sama Vassula Ryden z krzyżem przy akompaniamencie śpiewu Ojcze nasz w języku Jezusa czyli aramejskim rozpoczęła się ekumeniczna pielgrzymka. Ponad stu duchownych w strojach liturgicznych podchodziło parami przed ołtarz i po uroczystym skłonie przed ołtarzem każdy podchodził do mikrofonu, aby się przedstawić. Wzruszenie ogarniało wszystkich, gdy rozpoznawali dobrych znajomych z poprzednich pielgrzymek. Wielką owacją powitano ks. René Laurentin’a, którego przywieziono na wózku inwalidzkim, z powodu prawie całkowitej utraty wzroku. Jego obecność świadczyła o niezmiennej przyjaźni z Vassulą, której bronił w swych publikacjach. Bardzo serdecznie uściskał mnie naczelny guru buddyjski z Bangladeszu – Mohatero, którego pomarańczowa szata bardzo wyraźnie odcinała się od reszty zgromadzenia. Klamry spinające przebieg pielgrzymki to powitalne i pożegnalne przemówienia Vassuli. Z wielką radością oznajmiła, że Zbawiciel po raz pierwszy przekazał Jej specjalne orędzie 2 czerwca właśnie z okazji tej Dziesiątej Ekumenicznej Pielgrzymki. Było w nim mocne przypomnienie konieczności dążenia do jedności, aby wszyscy byli jedno jak On i Ojciec są jednym. Aby osiągnąć jedność w jednym Mistycznym Ciele, trzeba błagać Miłosierdzie Boże o uzdrowienie podziałów. Duch miłości ma prowadzić do zgromadzenia się przy jednym stole Eucharystii. Trzeba zaprzestać arogancji i pychy, aby wszyscy mogli się stać bojownikami wiary. [link do artykułu]