Vassula Rydén – Ekumeniczna Pielgrzymka „Prawdziwego Życia w Bogu” do Ziemi Świętej

Począwszy od roku 1985 Pan powołał mnie, aby mnie włączyć w swój program dotyczący Jedności, a była to ostatnia rzecz, jakiej mogłabym się kiedykolwiek spodziewać w życiu. Pan nigdy nie przestaje mnie zaskakiwać. Już 14 października 1991 r. Pan Jezus powiedział: „Twoje zadanie, mała, polega na doprowadzeniu Mojego ludu do jednego Imienia, Mojego Imienia, i do wspólnego łamania chleba.” Podstawowe przesłanie „Prawdziwego Życia w Bogu” to Jedność. To wezwanie do przemiany naszego życia w nieustanną modlitwę. To wezwanie do przejścia przez prawdziwą skruchę, skruchę z powodu naszego podziału oraz do pojednania z Bogiem i bliźnim. To pilne wezwanie do Kościołów, aby zjednoczyły się w różnorodności. Jezus mówi: „Pouczałem ciebie oraz inne osoby. Nie zatrzymuj się. Przekazuj publicznie oraz w rodzinach Pouczenia, które ci dałem. (…) Ewangelizuj z miłością dla Miłości.” (14.10.1991) „Zjednoczcie Moje kościoły. Prawdziwy chrześcijanin to ten, kto jest nim wewnętrznie, a prawdziwa Jedność znajduje się i będzie w sercach. Jedność nie będzie jednością litery, lecz ducha.” (13.10.1991) Wielu pyta, dlaczego Bóg przemawia w naszych czasach? Pan Bóg przychodzi, aby wypowiedzieć na nowo swoje Słowo oraz przypomnieć nam o Jego przykazaniach i Jego Prawie. To są Jego słowa: „Powiedz im, że Bóg, o którym zapomnieli, nigdy o nich nie zapomniał.” (27.05.93) Nasz Pan Jezus wzywa swoich kapłanów i prosi swoich pasterzy: „Czy jest ktoś chętny, aby zadziałać z siłą i miłością dla odbudowania tego chwiejącego się Domu? Czy jest ktoś, kto pragnie bronić tego Domu? Czy jest ktoś, kto rozumie teraz to, co mówię? Czy jest ktoś w Domu Pana, kto jest gotowy rozszerzać Królestwo Boże?” (20.10.1998) „Pragnę, by Mój cały Kościół zjednoczył się. Ci, którzy obstają przy rozbiciu, już odłączyli Moje Serce od swoich serc. Uświadomcie sobie powagę waszego rozłamu, pilność Mojego Wezwania i wagę Mojej prośby. Potrzebuję waszych serc, aby was zjednoczyć i odbudować Mój zjednoczony Kościół w jeden jedyny, we wnętrzu waszych serc. Wszystko, o co was proszę, to miłość, aby zburzyć zapory powodujące wasze rozbicie…” (20.10.91) [link do artykułu]