"Prawdziwe Życie w Bogu" przywołuje to, co jest fundamentalne. Przypomina nam Słowo Boga i Jego istnienie.

"Powiedz im, że to Orędzie nie zostało im dane, aby wywołać sensację, lecz żeby im uświadomić pilność ich nawrócenia, powagę stanu ich dusz, konieczność zmiany ich życia i życia w świętości." (zob. 18.05.1991)

Orędzia dane Vassuli możemy poznać różnymi drogami, zarówno w formie dźwiękowej, jak i wizualnej, ale przede wszystkim drukowanej.

W tych Orędziach znajdujemy wezwanie Chrystusa do jedności Kościołów, a szczególnie do ujednolicenia daty Wielkanocy. Są w nich liczne odniesienia do odstępstwa, zapowiedzianego przez św. Pawła (w Drugim Liście do Tesaloniczan, rozdział 2), jak również do ducha buntu, tak silnego w naszej epoce. Ten duch buntu wniknął obecnie do Kościoła "jak dym" i doprowadza biskupów i kapłanów do buntowania się przeciw ich własnemu pasterzowi (Papieżowi Janowi Pawłowi II). Chrystus wzywa ich do powrotu, do pozostania wiernymi Papieżowi. Jednak zwycięstwo nad złem nie jest już obecnie dalekie i Dwa Serca (Niepokalane Serce Maryi oraz Najświętsze Serce Jezusa) pokonają zło.

Orędzia "Prawdziwe Życie w Bogu", poprzez które Bóg mówi do nas, zawierają znak oczywistej nadziei. Bez wątpienia Bóg nas często strofuje. On jest naszym Ojcem, zatem jak każdy ojciec, który karci swe dzieci, kiedy postępują źle, tak samo Ojciec Niebieski nas upomina. Czyni to jednak z miłością, gdyż On jest Miłością i stworzył nas z miłości, abyśmy i my także kochali Go z wzajemnością.

Te Orędzia ukazują nam obraz Boga bliskiego Swym stworzeniom. To, o co On prosi każdego z nas, to żebyśmy się stali zażyli wobec Niego, abyśmy się nauczyli Go poznawać i poznali Go. On jednak zaznacza, abyśmy nigdy nie zapominali, że On jest Święty. On prosi nas także o praktykowanie "bojaźni Pana".

Jesteśmy wezwani do uznania Bóstwa Chrystusa oraz Jego obecności w Eucharystii, jak i do uznania w Maryi - Matki Boga. Jest w Orędziach ponad 5 tysięcy odwołań do Ducha Świętego oraz głębokich pouczeń o Jego działaniu.

Bóg ujawnia poza tym orędzia prorockie o Kościele w Rosji: Rosja będzie krajem, w którym Bóg zostanie najbardziej uwielbiony. Ona stanie (duchowo) na czele licznych narodów.

Jednak to, co uderza najbardziej w tych Orędziach, to jest czułość Boga wobec nas, ujawnienie Jego dobroci i nieskończonego miłosierdzia. Jezus maluje przed nami portret Boga: "Mój Ojciec to Król, a jednak tak ojcowski; Sędzia, a jednak tak czuły i kochający; Alfa i Omega, a jednak tak łagodny." (zob. 10.08.1994)

Przez Swe Orędzia, Bóg usiłuje ożywić to, co jest martwe w nas. To dlatego On wylewa Swego Świętego Ducha na nas, abyśmy powrócili do Niego, abyśmy żyli Prawdziwym Życiem w Nim. On obiecuje nam, że wkrótce nastąpi wylanie Ducha Świętego na ludzkość, takie, jakiego nigdy nie było w historii i które przemieni całą ziemię. To jest nadzieja, która nas wszystkich rozpala.

Jezus w Swoich Orędziach ujawnia przed nami sens licznych fragmentów Pisma Świętego, wyjętych z Apokalipsy i z Księgi Daniela.

Czyż Bóg mógłby tak bardzo pragnąć się nam objawić ponownie, w naszej epoce, i z taką siłą, gdyby nie chodziło o nasze ocalenie? Mówi nam: "Patrzę dziś na ziemię i wolałbym nigdy jej nie stworzyć... Moje Oczy widzą to, czego wolałbym nigdy nie oglądać, a Moje Uszy słyszą to, czego nie chciałbym nigdy usłyszeć! Moje Serce Ojca pogrąża się w smutku. Ukształtowałem człowieka na Mój obraz i podobieństwo, lecz on upadł i dziś tak wielu ludzi przyjęło wygląd Bestii! Moje Serce cierpi, ponieważ sięgam wzrokiem aż po krańce ziemi i to, co widzę, nie jest zgodne z pragnieniem Mego Serca... Twój Ojciec nad wszystkim ma władzę, ale nie nad waszą wolnością... a człowiek zdeprawował swoją wolność..." (zob. 15.04.96; 18.10.94) Z tego powodu Bóg, nasz Stworzyciel, musi interweniować raz jeszcze w naszej epoce...

Vassula nie była osobą wierzącą, która mogłaby się spodziewać tak głębokiego kontaktu z Bogiem oraz całkowitego nawrócenia. W roku 1985 żyła w Bangladeszu w środowisku elit pracowników FAO, była modelką, mistrzynią tenisa, uzdolnioną malarką, prowadziła ożywione życie towarzyskie i nic nie zapowiadało jej powrotu do praktyk religijnych, których zaniechała już w dzieciństwie. Jednak niespodziewanie, w czasie robienia notatek przed dokonaniem zakupów, jakaś siła zaczęła prowadzić jej rękę, przemówił do niej jej anioł stróż i tak to się zaczęło... Według specjalistów takich jak np. ks. prof. R. Laurentin, egzorcysta o. Christian Curty czy znany paryski grafolog A. Munier, doświadczenie Vassuli nie ma nic wspólnego ze zjawiskiem znanym w New Age pod nazwą "pisma automatycznego". Ona bowiem słyszy głos dyktujący jej przesłania do całego świata, może w każdej chwili przerwać zapisywanie, zadać pytania, zapisać przesłanie po dłuższej przerwie od chwili, w której je usłyszała. Bóg określił to, co jej przekazuje, mianem Swego "listu miłosnego do stworzenia". Polskie wydanie "Prawdziwego Życia w Bogu" wyróżnia się spośród wydań w innych językach szczegółowym indeksem słownym oraz biblijnym, które opracował ks. dr Michał Kaszowski. Umożliwiają one szybką orientację w tekście oraz odnalezienie tekstów głęboko osadzonych w Piśmie Świętym.

Vassula Ryden jest niemal stale w podróży, zapraszana na wszystkie kontynenty. Była też dwukrotnie w Polsce. Spotykając się z ludźmi, ciekawymi jej doznań, mówi o swoim doświadczeniu Boga, o nawróceniu. W prezentowanej przez nią - w otrzymanych Orędziach - doktrynie znajdują się podstawowe treści nauczania Kościoła katolickiego, przedstawione bezbłędnie prostym językiem, a mimo to postać Vassuli budzi ogromne kontrowersje. Nie jest jej obce prześladowanie, zwalczanie: los proroka, przemawiającego w imieniu Boga, tym bardziej, że stanęła w obronie prawdziwości objawień w Garabandal (Hiszpania, 1961-65), o autentyczności których do dnia dzisiejszego Kościół jeszcze się ostatecznie nie wypowiedział.

 • Książki

  Wszystkie dostępne książki z Orędziami "Prawdziwe Życie w Bogu", z modlitwami, a także omówieniami i autobiografią samej Vassuli.

 • Audio

  Nagrania rozmów z Vassulą w programie telewizji kanadyjskiej "Convergences" oraz nagranie tekstu orędzi zawartych w zeszytach 1-110 "Prawdziwego Życia w Bogu" czytany przez lektora.

 • DVD

  Płyty z filmami ze spotkań z Vassulą: m.in. rozmowy z Vassulą w telewizji kanadyjskiej, spotkanie z Vassulą w Olsztynie, Tychach i Warszawie.

 • Pismo

  Pismo „Vox Domini" powstało w czerwcu 1994 roku, w miesiącu poświęconym zjednoczonym w miłości Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. W kwartalniku, a obecnie półroczniku, liczne artykuły poświęcone są misji Vassuli, publikacji najnowszych Orędzi, relacji z jej pielgrzymek itp.