• Orędzia do czytania

  Do dyspozycji Czytelników:

  • czytelnia tekstu polskiego: link
  • sprzedaż książek w języku polskim: link
  • wersja oryginalna (rękopis): link
  • wersja oryginalna (druk): link
 • Orędzia do słuchania

  Płyty z pełnym nagraniem "Prawdziwego Życia w Bogu" (Zeszyty 1-110)

 • Orędzia i świadectwo video

  Nagrania spotkań i wywiady z Vassulą.

 • Orędzia najnowsze

  Najnowsze orędzia publikowane były w kwartalniku "Vox Domini" oraz w trzecim tomie Orędzi. Tu udostępniamy je obecnie w formie plików pdf. 

 • Prawdziwe Życie w Bogu

  "Prawdziwe Życie w Bogu" przywołuje to, co jest fundamentalne. Przypomina nam Słowo Boga i Jego istnienie 

  "Powiedz im, że to Orędzie nie zostało im dane, aby wywołać sensację, lecz żeby im uświadomić pilność ich nawrócenia, powagę stanu ich dusz, konieczność zmiany ich życia i życia w świętości." (zob. 18.05.1991)

  W tych Orędziach znajdujemy wezwanie Chrystusa do jedności Kościołów, a szczególnie do ujednolicenia daty Wielkanocy. Są w nich liczne odniesienia do odstępstwa, zapowiedzianego przez św. Pawła (w Drugim Liście do Tesaloniczan, rozdział 2), jak również do ducha buntu, tak silnego w naszej epoce. Ten duch buntu wniknął obecnie do Kościoła "jak dym" i doprowadza biskupów i kapłanów do buntowania się przeciw ich własnemu pasterzowi (Papieżowi Janowi Pawłowi II). Chrystus wzywa ich do powrotu, do pozostania wiernymi Papieżowi. Jednak zwycięstwo nad złem nie jest już obecnie dalekie i Dwa Serca (Niepokalane Serce Maryi oraz Najświętsze Serce Jezusa) pokonają zło...