• Orędzia do czytania

  Do dyspozycji Czytelników:

  - Orędzia "Prawdziwego Życia w Bogu" w jednym tomie!

  - Czytelnia tekstu polskiego: Prawdziwe Życie w Bogu ONLINE

  - Sprzedaż książek w języku polskim: Księgarnia LUMEN

  - Wersja oryginalna: Rękopis ONLINE (jęz. angielski)

  - Wersja oryginalna: Książka ONLINE (jęz. angielski)

 • Orędzia do słuchania

  - Płyty z pełnym nagraniem Prawdziwego Życie w Bogu (Orędzia z lat 1986-2020)

  Tekst wszystkich upublicznionych orędzi otrzymanych do roku 2020, czyta lektorka. Komplet składa się z 6 płyt CD mp3. Całość w  pudełku z okładką.

  - NOWOŚĆ! Niebo istnieje naprawdę, ale Piekło również - relacja naocznego świadka, o tym, co ma nadejść | CD mp3

  - Sprzedaż płyt prowadzi Księgarnia LUMEN

  - Pliki z nagraniami można również odsłuchać ONLINE

 • Orędzia i świadectwo video

  NAGRANIA SPOTKAŃ I WYWIADY Z VASSULĄ m.in. film "Pilne Boże wezwanie. Przyjdź do Mnie taki, jaki jesteś...", Ojciec Petar Ljubicić o Vassuli Ryden, Prawdziwym Życiu w Bogu oraz Tajemnicach Medziugorskich, wizyty Vassuli w Polsce w roku 1994 i 1996 oraz Rozmowy z Vassulą w telewizji kanadyjskiej - łącznie jest to dziewięć rozmów z Vassulą.

 • Orędzia najnowsze

  Najnowsze orędzia publikowane były w kwartalniku "Vox Domini" oraz w trzecim tomie Orędzi. Tu udostępniamy je obecnie w formie plików pdf. 

 • Orędzia w jednym tomie!

  PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU – orędzia z lat 1986-2020, w jednym tomie - 1472 strony!

  Książka zawiera wszystkie orędzia otrzymane przez Vassulę Ryden, od chwili jej spotkań z Aniołem Danielem oraz po okresie oczyszczenia duchowego i głębokim nawróceniu, orędzia dyktowane jej przez Boga. Sporadycznie słyszała głos Matki Najświętszej i św. Michała Archanioła. W książce zawarte są także Orędzia, jakie Vassula upubliczniła po kilku latach przerwy, z lat 2003-2020 (Orędzia te dostępne będą także od 15 czerwca 2020 w osobnym tomie, według dawnej numeracji, byłby to tom 15). Jako uzupełnienie: dialog Vassuli z Kongregacją Nauki Wiary, omówienie problemu jedności Kościoła oraz nauki o Trójcy Świętej, zawartej w dyktandach, w świetle nauczania Kościoła katolickiego, a także stanowisko Kościoła wobec objawień w Garabandal i analiza sposobu otrzymywania Orędzi dokonana przez francuskiego egzorcystę.

  Format: 153 x 216 mm | twarda oprawa, obwoluta, tasiemka zakładkowa, folia | ISBN 978-83-947703-5-8

  Zamów w sklepie internetowym: KSIĘGARNIA LUMEN

 • Prawdziwe Życie w Bogu

  "Prawdziwe Życie w Bogu" przywołuje to, co jest fundamentalne. Przypomina nam Słowo Boga i Jego istnienie.

  "Powiedz im, że to Orędzie nie zostało im dane, aby wywołać sensację, lecz żeby im uświadomić pilność ich nawrócenia, powagę stanu ich dusz, konieczność zmiany ich życia i życia w świętości." (zob. 18.05.1991)

  W tych Orędziach znajdujemy wezwanie Chrystusa do jedności Kościołów, a szczególnie do ujednolicenia daty Wielkanocy. Są w nich liczne odniesienia do odstępstwa, zapowiedzianego przez św. Pawła (w Drugim Liście do Tesaloniczan, rozdział 2), jak również do ducha buntu, tak silnego w naszej epoce. Ten duch buntu wniknął obecnie do Kościoła "jak dym" i doprowadza biskupów i kapłanów do buntowania się przeciw ich własnemu pasterzowi (Papieżowi Janowi Pawłowi II). Chrystus wzywa ich do powrotu, do pozostania wiernymi Papieżowi. Jednak zwycięstwo nad złem nie jest już obecnie dalekie i Dwa Serca (Niepokalane Serce Maryi oraz Najświętsze Serce Jezusa) pokonają zło...

 • Niebo istnieje naprawdę, ale piekło również

  „Niebo istnieje naprawdę, ale Piekło również” to historia niesamowitej drogi, jaką przebyła Vassula. Wyruszyła w nią pewnego dnia w listopadzie 1985 i od tamtej chwili nie ustaje w pełnieniu Bożej misji ukazywania światu prawdy. Jej rozmowy z Bogiem stanowią jasne przesłanie skierowane do całej ludzkości, by powróciła ona na ścieżkę cnoty. Przynosi w porę kluczowe przesłanie dla naszego świata i będzie jedną z dających najwięcej do myślenia książek, jakie kiedykolwiek przeczytasz.

 • Mój Syn ma moc ocalenia każdego

  Orędzia Matki Bożej przekazane przez Vassulę Ryden.

  W książce są zgromadzone orę­dzia, jakie przeka­zała Mat­ka Boża dla wszyst­kich ludzi. Vas­sula bowiem sta­nowczo nale­ga, na prośbę Jezusa, aby w miejsce jej imienia, czy­telnik wsta­wiał zawsze własne imię, bo słowa te nie są jedynie dla niej. Kult Bo­garodzicy nie był nieznany jej, prawosławnej, choć przez długie lata nie prak­tykującej religii.