"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 K

 

 


 

KONIEC CZASÓW (zob. także Dzień Pański, Dzień chwały, Dzień sądu, Odnowienie, Walka duchowa)

 

 

KONIEC CZASÓW NIE OZNACZA KOŃCA ŚWIATA, LECZ KONIEC PEWNEJ EPOKI

 

31.01.90

Wielu z was widziało liczne znaki. Te znaki powinny być respektowane. To są znaki końca Czasów. Nie są to znaki końca świata, lecz znaki końca epoki. Jezus i Ja przygotowujemy was do wejścia w Erę Miłości i Pokoju, Nowych Niebios i Nowej Ziemi, co było wam przyobiecane od dawna. Błagam zatem o wasze nawrócenie, zanim nadejdzie Dzień oczyszczenia, bo czas nagli. Mówię wam, że zanim przeminie to pokolenie, spełni się wszystko, co powiedziałam wam przez Moje wybrane dusze od czasu Fatimy aż do dzisiejszego dnia.

 

5.02.99

Dziś nie udzielono zbyt wiele uwagi Moim Miłosiernym Nawoływaniom ani Moje ostrzeżenia nie zostały rozważone. Moja uczennico, Mój Powrót jest bliski. Wysłałem cię, żebyś ogłaszała Moje Słowa w tym świecie i żebyś mówiła w Moje Święte Imię, lecz wielu wciąż nie słucha. Godzina szatana dobiega końca, gdyż Mój tryumf jest bliski. To dlatego on trzyma tak wielu w niewoli, związanych przez odstępstwo, zniewolonych przez kłamstwo.

 

KONIEC CZASÓW JEST BLISKI

 

7.09.87

Vassulo, pozwól, że odpowiem na pytanie znajdujące się w twoim sercu. Jeśli ciągle nie będą wierzyć, gniew Boży wzrośnie, powiększając Jego Kielich Sprawiedliwości: będzie to jak w wizji, którą dał ci Bóg. Módl się i wynagradzaj, bo koniec Czasów jest bliski.

 

12.12.87

Umiłowana, Koniec Czasów jest bliski. Powiedziałem, że dam wam znaki i ostrzeżenia.

 

16.08.88

Odwagi, córko! Odwagi, umiłowani! Wiem, jak trudno żyć na pustkowiu, ale Koniec tych Czasów jest bliski. Wkrótce zstąpię was oczyścić. Ja, Pan, mówię wam z powagą, że zaskoczę was niespodziewanie, wylewając na was Moją Światłość. Moje Niebiosa poruszą ziemię, a wszyscy miłujący Mnie uwielbią Mnie, zginając kolana. Wielu przypomni sobie o Mnie i powróci do Mnie. Będzie to znane jako Wielkie Nawrócenie Kościoła. Ku Mojemu wielkiemu ubolewaniu będą jednak uparte dusze, które bluźniły Mojemu Świętemu Imieniu i które walczyły u boku Mojego przeciwnika. Te dusze jeszcze bardziej Mnie odrzucą. Kiedy to się stanie, szatan weźmie je i pociągnie za sobą w ogień Wieczny.

 

3.03.89

Uwielbiajcie Pana! Błogosławcie Mu! Dzieci, słuchajcie Słów Mądrości. Nie zapierajcie się nigdy Pana. Szukajcie Prawdy i nie opierajcie się Jej. Zadajecie sobie pytanie: “Dlaczego Pan zapowiedział się właśnie nam?” Umiłowani, Pan przyszedł do was z Miłości i z Litości, bo dziś wielu zagubiło się, nie zdając sobie sprawy, ku czemu się kierują. Wasza epoka jest martwa i Jezus szuka waszych dusz, aby je na nowo ożywić. Otwórzcie serca, pozwólcie Panu wejść do waszych serc; w przeciwnym razie, jak mógłby was uzdrowić? Ja jestem waszą Najświętszą Matką, płaczącą dzień i noc nad waszymi zagubionymi duszami. Pan daje wam niezliczone Znaki na całej ziemi, aby was ostrzec. Przeżywacie Koniec Czasów. Dzieci, powróćcie do Nas! Słuchajcie Naszych Wezwań! Proście Mnie, a Ja będę się wstawiać za wami. Przyjdźcie i módlcie się z miłością. Nawet jeśli Mnie nie widzicie, jestem zawsze z wami, wasze stopy znajdują się tuż obok Moich.

 

15.09.91

Koniec Czasów jest bliższy, niż myślisz.

 

19.09.91

Nadeszła godzina, w której stałość i wiara, modlitwy i ofiary stały się niezbędne, stały się naglącą koniecznością! Moje małe dzieci, ogarnięte teraz smutkiem, wkrótce się rozweselicie.

(...)

Moje małe dzieci, nie będę zwlekał. Jestem już na Drodze Mojego Powrotu. Mówię wam o tym, zanim to wszystko nastąpi, ażebyście — kiedy to nadejdzie — uwierzyli, że ten Głos, który słyszeliście przez te wszystkie lata, pochodził ode Mnie. Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki.

 

28.12.93

Przybędę do twojego obozu. Przyjdę znaleźć Moje potomstwo. Przybędę do Mojego ludu, który nie zamienił Mojej Chwały na to, co nie ma żadnej mocy. Przyjdę do świętych, którzy okazali stałość i zachowali wiarę. Czuwaj, aby nikt cię nie zwiódł, wielu bowiem odmawia dania wiary temu, że bóle rodzenia już się zaczęły i że bliski jest ich koniec. Obecnie te bóle rodzenia jeszcze wzrosną, gdyż Moje Królestwo na ziemi jest w zasięgu ręki. Mówię wam to uroczyście: po ucisku i utrapieniu tych dni, żaden człowiek nie pozostałby przy życiu, gdyby Moje wspaniałomyślne dusze nie wynagradzały za niegodziwych. Tak, bardzo niewielu spośród was zrozumiało, w jakim stopniu ich wstawiennictwo was ocali.

 

ZNAKI ZAPOWIADAJĄ BLISKI KONIEC CZASÓW

 

18.04.88

Jak to się dzieje, że większość z was nie potrafi rozpoznać Czasów? Zostaliście okryci skrzydłami szatana. Szatan oddalił wielu z was od Prawdy!

 

2.06.88

Vassulo Mego Najświętszego Serca, słyszałaś Mnie, jak szeptałem ci do ucha. Chcę ci pokazać w 1 i 2 Liście do Tymoteusza wszystko, co zostało przepowiedziane o tych ostatnich dniach waszej ery. Moje stworzenie zwyrodniało i upadło niżej niż mieszkańcy Sodomy. Nadciągnęły nad nie Ciemności jak zesłany przez szatana śmiertelny całun. Szatan wysłał wielu fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków, którzy pojawiają się dziś jako filozofowie nauczający dogmatów nie pochodzących ode Mnie, waszego Pana. Moje dzieci zaślepione swą niewiedzą wpadają w te zasadzki przygotowane przez szatana. Pragnę, aby fragmenty z Listu do Tymoteusza były czytane publicznie jako ostrzeżenie: 1 Tm 4,1-16; 6,20-21 i 2 Tm 2,14-26. Te proroctwa zostały wypowiedziane przede wszystkim dla waszego czasu. Fragment 2 Tm 3,1-17 przepowiada stan waszej epoki, taki jaki jest obecnie, są to bowiem ostatnie dni przed Końcem Czasów. Proszę was wszystkich z powagą o podwojenie waszych modlitw o «powrót». Moje Najświętsze Serce jest otwarte dla każdej nawracającej się i chcącej powrócić do Mnie duszy. Kwiecie, szukaj zawsze Ducha Prawdy i Rozeznania, zanim zaczniesz ze Mną pisać. Miłość cię kocha i poprowadzi. Pójdź. Wypocznij w Moim Najświętszym Sercu. Nigdy cię nie opuszczę. My?

 

3.07.88

Zobacz, jak jest wypełniony! Prawie się przelewa. Uważajcie! Bowiem gdy wyleje się Moja Sprawiedliwość, spadnie ona na was, stworzenie, ukazując od dawna przepowiadaną klątwę. Zostaniecie pogrążeni w ciemnościach. Przyjdę do was nieoczekiwanie, jak złodziej. Dałem wam ostrzeżenia, dałem wam znaki, abyście czuwali, lecz wy je odrzucacie. Nie chcecie rozpoznać Końca Czasów i cokolwiek robię, próbując was uprzedzić, wasza niewiara we Mnie jest zupełna. Moje ostrzeżenie będzie jak Oczyszczenie, aby was nawrócić. Dokona się w porywie wielkiej litości. Biada tobie, stworzenie! Biada wam, niedowierzający, którzy wzmożecie waszą niewiarę i jeszcze bardziej zwrócicie się przeciwko Mnie. Wasz duch ogarnięty ciemnością zostanie porwany jak prądem przez samą Ciemność.

 

27.09.88

Umiłowane stworzenia, przeżywacie koniec Czasów. Ostrzegłem was, że w tych czasach będą ludzie, którzy wyśmieją się z religii, (por. 2 P 3,3n.; 1 Tm 4,1n) gasząc Ducha proroctwa, wyśmiewając mających wizje, aby z powodu niegodziwości móc iść za własnymi zwodniczymi doktrynami. Swą przebiegłość wykorzystali do przewrotnych wynalazków, które ich zgubiły. Rozmiłowani w złu, nie potrafią zachować żadnej czystości umysłu. Jak w Szaleństwie wciągani są w wynaturzone obrzędy i czarne msze, kult szatana, albo prowadzą ogromnie zepsute życie z powodu lekceważenia, które jest tak wielkie, że już przez nie samo potępiają swe własne życie. Ponieważ zamknęli uszy i odrzucają dostrzeżenie Prawdy oraz uznanie we Mnie swego Boga, grzechy doprowadziły ich do zdeprawowania i do zepsucia duszy.

 

3.12.88

Przypominam wam wszystkim, że żyjecie w Końcu Czasów i to dlatego Moje Znaki są liczniejsze... Pisma właśnie się wypełniają...

 

20.02.89

Widzicie? Otworzyłem Moje Niebieskie Zapasy dla tego zgłodniałego pokolenia. Będziecie mogli się najeść w pełni, nakarmicie się do sytości. Pisma właśnie się wypełniają. Daję wam Znaki Końca Czasów, jednak wielu Moich odmawia rozpoznania tych Znaków... Jak to się dzieje, że nie możecie rozpoznać Czasów? Chociaż większa część Moich dzieci odwróciła się do Mnie plecami, choć Mnie opuściła, Ja jednak – z powodu odwiecznej miłości, nigdy nie znużony – będę je dziś poszukiwał. Nigdy nie ustanę w wołaniu i przywoływaniu każdego. Powróćcie do Mnie całym sercem. Pośćcie i nawracajcie się. Otwórzcie przede Mną wasze serca, a Ja was uleczę. Zwróćcie się do Mnie, waszego Ojca. Jak ojciec czule traktuje swoje dzieci, tak i Ja podobnie potraktuję nawracających się i powracających do Mnie. Jestem bowiem Najczulszy wobec słabych i Najbardziej Współczujący nędznym. Jestem pełen Litości i bogaty w Dobroć.

(...)

Ja jestem Święty i pragnę, abyście wy, którzy zostaliście ukształtowani na Moje Podobieństwo, żyli w Świętości. Od początku czasów wzbudzałem świętych i proroków, aby przypomnieć wam, że jestem Święty. Wszystkich was przygotowałem na ten Dzień, Dzień Mojego Oczyszczenia, w którym Mój Duch Ognia zostanie zesłany z mocą na was i zmyje wszelkie niegodziwości. Mój Duch Ognia obmyje wszystko, co nie jest święte. Bądźcie przygotowani na ten Dzień i usłyszcie Mój Krzyk, usłyszcie Moją Skargę. Niech człowiek roztropny zrozumie te Słowa: Powróćcie do Mnie, powróćcie, Ja jestem waszym Schronieniem. Rozpoznajcie Znaki. Rozpoznajcie Znaki Końca Czasów! Nie zatykajcie uszu, nie zakrywajcie waszych oczu. Rozpoznajcie Czasy... Pamiętajcie, że Ja, Pan, jestem waszym Schronieniem. Umiłowane dusze, bądźcie niezachwiane. Błogosławię każdego z was. Błogosławię waszych ukochanych.

 

22.10.90

Właśnie wznoszony jest znak na dachach waszych domów. Moi przedstawiciele zostali właśnie rozesłani na swe stanowiska, oczekując Mojego Znaku. Mój Powrót jest bardzo bliski. Przyśpieszcie więc kroku wy, którzy jesteście Moimi posłańcami, wejdźcie na każde wzgórze, żeby ogłosić, iż wkrótce spadnie sąd na tych kupczących, bo stali się odrazą w Moich Oczach!Czy jeszcze nie czytaliście, że nie powinniście spać, lecz czuwać, abyście wiedzieli, kiedy ujrzycie ohydę ziejącą pustką — o której mówił prorok Daniel, ustanowioną w Mojej Świątyni — że jest to określony przez proroka znak końca Czasów? Jak to się dzieje, że nie możecie rozpoznać Czasów? Cegły Mojego Sanktuarium zawaliły się, a wy żyjecie właśnie pośrodku wielkiego odstępstwa waszej epoki. Moi prześladowcy myślą teraz, że są górą, a kupcy sądzą, że będą nadal handlować w Mojej Świątyni. Ja jednak mówię im: “Wy, którzy zatruliście waszą wiedzę, sprzedając Mój Obraz za nieożywioną statuę, za fałszywego boga, bożka, wy, którzy walczycie, ażeby ustanowić tę ohydę ziejącą pustką i znieść Moją Stałą Ofiarę, wypijecie pełen kielich Mojej Sprawiedliwości.”

 

24.01.91

Ci ludzie pozbawieni duchowości wolą przyjmować Moje Znaki w powierzchowny sposób i gardzą Moimi Niebieskimi Orędziami. Pisma właśnie się wypełniają, istotnie bowiem zapowiedziały One, iż w dniach ostatnich pojawią się ludzie, którzy wyśmieją się z Mojej Obietnicy. Ponieważ wiedziałem, że ludzie mają nieskończoną zdolność grzeszenia i że na końcu Czasów Nieprzyjaciel zasiądzie na tronie w Mojej Świątyni, dlatego zachowałem dla Siebie resztę, aby stała się budowniczym Mojego Nowego Sanktuarium, Pierwocinami Mojego Ducha.

 

27.06.91

Ten, którego Pisma nazywają Niegodziwcem (por. 2 Tes 2,3) i który określony został jako ohyda spustoszenia jest jednym z dwóch znaków poprzedzających koniec Czasów. Drugim znakiem jest wasze wielkie odstępstwo.

 

20.12.93

Na początku, zanim Mój Ogień przeszedł przez ciebie, wysłałem Mojego sługę Daniela, aby poprosił cię o przeczytanie Księgi Daniela, ponieważ w niej znajdują się aktualne prawdy, prawdy i proroctwa, które powinny zostać odpieczętowane dla zrozumienia, a potem dla ogłoszenia. One są znakiem końca czasów. (Por. Dn 8,17.19.26; 12,4.9)

 

4.04.97

Wielu z was, małe dzieci, czeka na znaki zewnętrzne, na nadzwyczajne zjawiska i cuda zewnętrzne. Wielu z was zwraca wzrok ku górze, badając niebo. Mój Syn Jezus jednak ostrzegł was przed szukaniem znaków zewnętrznych: macie szukać we własnym wnętrzu tego, co jest rzeczywiste i boskie. Wielu z was oczyma czyta i czyta to prorockie objawienie, nigdy jednak nic nie widząc. Gdy bowiem czytacie, robicie to w jednym celu: chcecie znaleźć niezwykłe znaki lub pouczenia o nadzwyczajnych wydarzeniach i cudach. Tymczasem powinniście przyzywać Ducha Świętego, aby was wyposażył w ducha rozeznania i dostrzegania, aby wam pomógł wniknąć w tajemnicę Chrystusa i w tajemnicę Jego Zmartwychwstania oraz pozwolił waszej duszy czynić duchowe postępy dla osiągnięcia ziemi obiecanej... Jeśli nadal będziecie w taki sposób traktować Jego myśl i serce, Moje biedne dzieci, to w dniu — gdy znajdziecie się twarzą w twarz z waszym Stwórcą — staniecie przed Jego Tronem z pustymi rękoma, bo wasza dusza będzie wciąż pustkowiem, wyjałowioną ziemią, pustynią. Jeśli jednak wnikniecie prawym sercem w Tajemnice ujawniane wam przez Nas w tych Orędziach, zaczniecie rozumieć, że każde dzieło, jakiego Bóg dokonuje, pełne jest chwały i dostojeństwa. Swym Majestatem On ozdabia duszę i przemienia ją, aby weszła do Jego Królestwa i do Nieba. Ten cud będziecie wspominać, gdyż ujrzycie Jego Chwałę.

 

BÓG, DLA NASZEGO DOBRA, ZAPOWIADA NADCHODZĄCE WYDARZENIA

 

14.09.88

– Jestem. Słuchaj Mojego Głosu. Wołam na tej pustyni. Wszystkich, którzy posłuchają, wywyższę, a ich grzechy zostaną zmyte i zapomniane, jakby uniesione płynącymi wodami. Biada tym, którzy zamkną uszy! Niestety! Będzie wielu wśród was takich, którzy choć się zagubili, nie posłuchają Mnie, który jestem Drogą. Opuściliście Mnie. Tak długo postępowaliście w Błędzie, wdychając jedynie opary szatana, że Moje Imię teraz nic już dla was nie znaczy. Jesteście jak cienie na ziemi, a w waszej niegodziwości obaliliście Prawdę, wspomagani przez szatana. Przysłoniliście Mnie ewolucją. Dałem wam tyle ostrzeżeń. Dzięki Mojemu Nieskończonemu Miłosierdziu przepowiedziałem wam te dni, dałem wam znaki. Wy jednak woleliście zamknąć oczy na Moje Miłosierdzie. Przewodnicy – którzy znacie Moje Słowo i dla Mnie posługujecie, którzy rozpoznajecie Koniec Czasów i uznajecie, że On jest w zasięgu ręki, lecz z czystego lenistwa przedkładacie cześć pochodzącą od ludzi nad cześć pochodzącą ode Mnie, waszego Boga, którzy trzymacie się z dala od wylewanych na was Łask – usiłujcie zrozumieć i spójrzcie jeszcze raz na tajemnice ukryte w Moich Przysłowiach. Proszę was z powagą, abyście błagali Świętego Ducha Rozeznania o zstąpienie na was i udzielenie wam głębszego spojrzenia na Wiedzę. Dni są policzone i wasze dusze również. Bądźcie zatem przygotowani. Zdejmijcie tę zasłonę, którą Mój przeciwnik zakrył wam oczy. Jak długo bowiem trwa wasza próżność, tak długo będzie też ciążyć nad wami wasza wina. Bądźcie pokorni i przyjmijcie Moje Drogi. Odpowiedzcie na Mój Głos wołający w agonii na tej pustyni. Pójdź, Moje dziecko, wesprzyj się na Mnie. Razem... razem będziemy dzielić Moją agonię.

 

KONIEC CZASÓW ZAPOWIADAJĄ POSŁAŃCY BOŻY, POSIADAJĄCY CHARYZMAT PROROCKI

 

26.10.87

O, stworzenie, czy nie wzbudziłem świętych i proroków, aby was ostrzec o końcu Czasów? Czyż nie przepowiedziałem wam, że wyślę anioła z Mojego Niebieskiego Dworu ogłaszającego, że Mój tajemny zamiar ma się wypełnić? Niezmienność Moich Słów zostanie potwierdzona. Czyż nie przepowiedziałem, że misją Mojego posłańca będzie oznajmienie wam Mojego Objawienia? Moim świadectwem jest Duch proroctwa. Rozradujcie się i wznoście okrzyki radości wy wszyscy, którzy jesteście Mi wierni! Biada niewiernym, bo Moje Słowo spadnie na nich jak miecz, uderzając ich i niszcząc całą ich fałszywą mądrość, tę mądrość, która pobudziła Moje stworzenie do rzucenia się w sieci szatana i przekształciła Moje baranki w lud bezbożny, bez bojaźni i moralności!

 

3.02.88

Nie zapominajcie o Końcu Czasów, nie zapominajcie, że Jego Orędzie uzdrowi Jego Ciało i zjednoczy Je. Pamiętajcie, że Plan Zbawienia Jezusa ocali miliony dusz. Jego Orędzie Pokoju i Miłości doprowadzi Nasze dzieci do Miłości. Jezus nawraca je, gdy tylko skosztują Jego Chleba. Jego Chleb jest owocem Miłości. Miłość wszystkich was odnowi. Miłość i Miłosierdzie uwolnią was z bezbożnych sieci szatana. (...)

 

9.04.88

Moja Vassulo, niech tak będzie. (...) Pozostaw Mi swobodę postępowania tak, jak Ja chcę. Pewnego dnia dowiodę Dzieł, które ci dałem. Ty, Moje dziecko, będziesz nosić imię: «Ofiara Miłości». Nigdy cię nie opuszczę ani cię nie zawiodę. Każde Słowo zostanie zapisane tysiące razy aż do Końca Czasów. Ustanowiłem między tobą a Mną Wieczne Więzy. Te Więzy są Przymierzem Miłości między nami. Te Więzy noszą Moje Imię i są na zawsze, na całą Wieczność. Ja, Pan, kocham was wszystkich. Z miłości do szukających Prawdy przychodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano o tym. Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością, Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną. Moja Księga jest Księgą Miłości.

 

5.10.88

Moja Niezmierna Miłość szuka każdego z was. Nie jestem daleko od was: jemy razem, pracujemy razem... Odczuwajcie więc Moją Obecność. Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam. Wielu z was odczuje Moją Obecność, co doda wam odwagi. Kto Mnie szuka, znajdzie Mnie. Pozwólcie Memu Duchowi wzrastać w was. Weźcie Mnie za Rękę, dzieci, i bądźcie gotowe podążać za Mną. Ja, Jezus, daję wam Mój Pokój, ten Pokój, którego świat nie posiada. Nigdy was nie opuściłem. Czyż nie powiedziałem, że będę z wami zawsze aż do Końca Czasów? Wierzcie w Moją Świętą Obecność. Wierzcie w Moją Obecność teraz, bowiem to objawienie pochodzi z Moich Ust. Kocham was wszystkich. Błogosławię was wszystkich. Przyjdźcie...

 

8.06.90

Nasycę cię darem rozeznawania. Nie pozostawię cię bez pomocy. Trwaj w Mojej Miłości. Posłuchaj Mnie, wołaj do narodów, że Mój Powrót jest bliski. Niech wszyscy, którzy mają uszy, słuchają, a wszyscy, którzy mają oczy, zobaczą. Ja, Pan, zstępuję dzięki Mojemu bezgranicznemu Miłosierdziu, aby was uprzedzić i wezwać do Siebie. Posłuchajcie! Bezpośrednio przed Moim Powrotem dam ludzkości Znaki jeszcze o wiele większe od tych, których udzielam wam dzisiaj. Bądźcie czujni, bo im większe będą Moje Znaki, tym większa będzie wściekłość szatana, która wyleje się na was. Wzbudziłem proroków, by ogłosili Koniec Czasów, i posyłam wam Moją Matkę jako Nauczycielkę na każde miejsce ziemi, aby was pouczała. Posyłam Ją do was, aby na tej pustyni przygotować drogę Mojego Powrotu – wielką, wyrównaną drogę dla Mnie, waszego Boga, prowadzącą przez waszą pustynię. Pozostańcie czujni, bo im bardziej Ja będę mnożył Moich posłańców, tym więcej szatan wzbudzi fałszywych proroków, aby w was wszystkich spowodować zamęt. Módlcie się, Moi umiłowani, aby odróżnić jednych od drugich. Módlcie się, abyście nie zostali zmyleni. Ostrzegłem was, abyście nie biegli za tymi fałszywymi prorokami. Pamiętajcie, że ten, kto sieje dobre ziarno dla Mojej Chwały, zostanie później wynagrodzony. Chcę wam również przypomnieć, że Mój przeciwnik – nigdy nie tracący czasu – rozsyła swoich fałszywych proroków, aby zasiali jego ziarno między Moim dobrym ziarnem, które zostało zasiane i wzrasta, aby dać dobry zbiór. Niech tak będzie aż do czasu Mojego Żniwa. Jak powiedziałem w przypowieści o chwaście: nie próbujcie wyrywać chwastu, abyście nie wyrwali też Mojego zbioru. Pozwólcie im rosnąć aż do żniwa. Powiem żniwiarzom: “Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do Mego spichlerza.” Czuwajcie, a wtedy zawsze będziecie zdolni dostrzec różnicę. Bądźcie ostrożni i proście Mnie, abym was prowadził. Niech każdy słucha Mojej rady. Bądźcie czujni, Mój przeciwnik jest jak dzikie zwierzę, które zostało zranione, stając się przez to jeszcze bardziej dzikie i bardziej niebezpieczne. Ponieważ Godzina Mojego Powrotu jest bliska i mam wam dać Znaki jeszcze większe od udzielanych wam dzisiaj, szatan rozsiewa w Moich Świętych Miejscach – w przeddzień tych wielkich Znaków – pomieszanie, aby doprowadzić was do rozłamu. Trwajcie wszyscy w pokoju, liczcie na Mnie i wesprzyjcie się na Mnie. Czyńcie wszystko, co możecie, a Ja – dzięki Moim Dziełom – wypełnię resztę. Pamiętajcie, że Ja mam klucze do wszystkich drzwi i otworzę każde z nich w wybranej przeze Mnie godzinie. Miłość kocha was. Błogosławię was. Błogosławcie Mnie i kochajcie Mnie.

 

8.07.90

Zrozumcie, że tą modlitwą prosicie o zbawienie świata. Odwagi, bracia, Moi uczniowie, odwagi! Jestem z wami każdego dnia. Przepowiadajcie i brońcie Mojego Słowa bez żadnej obawy. Ogłaszajcie, gorliwie ogłaszajcie Moje Imię. Przypominajcie światu, że Ja jestem Święty. Nauczajcie, aby świat żył w świętości. Bądźcie łagodni, jak Ja jestem łagodny. Miejcie Moją cierpliwość i Moją Miłość. Jeszcze trochę, teraz pozostało już bardzo niewiele czasu, a nadejdzie Ten, którego oczekujecie. Przyjdę jako Miłość. Tak, Miłość powróci jako Miłość na tę pustynię. Wkrótce wypełnię Obietnicę. Ale pamiętajcie, Moi drodzy przyjaciele, o tym, co powiedzieli wam Moi prorocy, czego macie oczekiwać na końcu Czasów. Powiedzieli wam, że będą wielkie prześladowania przed tym Przyjściem i że wstrząśnięte zostaną fundamenty ziemi i że musi nadejść wielkie trzęsienie. Niebo ukaże się wam takie, jakby było wieczną ciemnością. Nigdy jednak się nie bójcie, bo Ja będę u waszego boku. Oznaczę wasze czoła Moją Pieczęcią Miłości. Błogosławię was wszystkich, pozostawiając Moje Westchnienie Miłości na waszych czołach. Jezus Chrystus to Moje Imię i mówię wam: Kocham was wiecznie. Bądźcie jedno.

 

10.10.90

Módlcie się za tych Kainów, nie osądzajcie ich, spędzajcie wasz czas na modlitwie za nich. Nie pozwólcie waszemu językowi zbaczać z drogi, nie bądźcie jednymi z tych, którzy mówią do widzących Mnie: “Nie miejcie widzeń”, a do Moich proroków: “Nie prorokujcie”. Pozwólcie Mojemu Królewskiemu Dworowi przygotować dla Mnie Drogę. Żadne proroctwo nigdy nie przyszło z inicjatywy człowieka. Gdy widzący Mnie i prorocy mówią dla Mnie, czynią to dzięki Łasce i dzięki Memu Świętemu Duchowi napełniającemu ich, ożywiającemu i otwierającemu ich usta, by powtarzali Moje Słowa. Będę wam nadal powtarzał Prawdę przez Moich rzeczników, nawet jeśli znacie Prawdę. Będę nadal ujawniał Moje Plany Moim sługom, prorokom, a widzącym Mnie będę ukazywał w wizjach Moją Wspaniałość. Pozwólcie Moim wybranym, Moim duszom, w których mam upodobanie, przygotowywać w nieskrępowany sposób Drogę dla Mnie, waszego Króla. Pozwólcie im dokończyć dawanie świadectwa. Wysyłam do was Mój Niebieski Dwór, aby prorokował o Końcu Czasów na tej pustyni waszej ery, aby was nawrócił, zanim nadejdzie Mój Wielki Dzień.

 

19.12.90

A dziś, umiłowani bracia, mówię wam: zachowałem dla Siebie resztę wybraną i przemienioną Moją Łaską, aby pozostała Mi wierna. Tę resztę wychowuję, aby odbudować dawne ołtarze i odnowić Moje Sanktuarium. Oni są budowniczymi Mojego Nowego Kościoła. Kiedy więc niegodziwcy nadal podejmują złe działania prześladując was, Moich proroków i Moich świętych końca Czasów, i kiedy pyszni walczą o ziemską władzę, Ja, wasz Odkupiciel, wychowuję i kształtuję w Moim Najświętszym Sercu tych budowniczych, aby stali się filarami Mojego Kościoła.

 

15.09.91

Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!” wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi - proroków, aby wołali: “Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę, bo godzina sądu Mojego nadeszła.” (Ap 14,7) 

 

25.05.93

O, Vassulo! Kogo mogę ostrzec i skłonić, aby posłuchał? Ponieważ teraz wszystko zbliża się do końca i koniec jest bliski, idź, ogłaszaj Moje Orędzie, nawet w każdym publicznym parku. Idź i spraw, by Moje miłosierne Apele były szeroko znane. Zaczyn tych, którzy wykorzystują Mój Dom, jest silny, zatem bądź czujna i miej oczy otwarte. Zrozum, dlaczego w waszych dniach wysyłam Mego Syna i waszą Najświętszą Matkę, aby przemierzali świat. To Moje Błogosławieństwo, które oczyszcza oblicze całego świata. Podnieście więc wszyscy oczy, a kiedy je podniesiecie, ujrzycie Niebiosa szeroko otwarte i Arkę Mojego Przymierza, jaśniejącą całą Swoją chwałą, symbol Mojej Obecności pomiędzy wami, symbol Mojego Miłosierdzia i Zbawienia, Tego, który ukazuje, że ma nad wami litość.

 

13.09.2002

Powtarzam: Błogosławieni ci, którzy wierzą w Moje Miłosierne Wezwanie. Zyskają Moją przyjaźń i Moją zażyłość. Kto jest Źródłem chrześcijańskiego Poznania, Źródłem Proroctwa? To Duch Święty, który uczy i posługuje się wszelkimi sposobami, aby przemienić i odnowić Moje stworzenie. A tych, którzy zapadli w sen i zaprzeczają proroctwu w waszych czasach, zapytajcie, czy pojęli Pisma i ich słowa. Namaściłem proroków, aby głosili Moje Słowa aż do końca Czasu. Wyposażyłem ich w ducha Eliasza. Czyż nie czytaliście o „proroku, następcy po nim”? Kto otwarł przede Mną dobrowolnie swe serce, pozwalając Mi je ogarnąć, ten zebrał żniwo życia. Pisma stają się dla niego nie zapieczętowaną i Boską Pieśnią, Słowem żyjącym, wizją Boga, Boską szatą dla duszy. Moja obecność w nim oświeca go i wznosi Moje Królestwo w jego sercu. Cała tajemnica, która wydawała się zakryta, zostanie ujawniona, a Pisma staną się jak kantyk brzmiący i słyszalny dla waszych uszu.

 

TOCZY SIĘ WALKA OSTATNICH CZASÓW

 

22.07.94

Na oczach Mojego Wroga dam wam serce waleczne, abyście — w tej bitwie Końca Czasów — pokonali jego samego oraz jego zwolenników.

 

3.04.96

Zostało zapowiedziane, że w tym okresie końca czasów Nasze Dwa Serca wzbudzą apostołów, którzy będą nazwani apostołami końca czasów. Królowa Nieba i Ja pouczymy ich, by szli naprzód do każdego narodu i ogłaszali bez lęku Słowo Boga. Nawet gdyby zostali skąpani we krwi z powodu podstępnych ataków Nieprzyjaciela, nie zostaną pokonani. Ich język przeszyje wrogów Mojego Kościoła jak miecz obosieczny, ujawniając ich herezje. Nigdy się nie zachwieją i nigdy nie zaznają lęku, bo udzielę im ducha męstwa. Rózga niszczyciela nie dosięgnie ich. Nie pozostawią oni ani jednego kamienia nie odwróconego. Będą podążać za grzesznikami, wyniosłymi mówcami, wielkimi i dumnymi, obłudnikami, zdrajcami Mojego Kościoła. Będą podążać za nimi z Moim Krzyżem w jednej ręce i różańcem w drugiej, a My będziemy przy nich. Powalą herezje i na ich miejscu wzniosą wierność i prawdę. Będą stanowić odtrutkę na truciznę, bo wzrosną jak pączki na Królewskim Sercu Maryi. Ci apostołowie końca czasów będą wzywać Boga, swego Ojca, a Bóg, ich Ojciec, skieruje wezwanie do ich ducha. Wezwą Maryję, swą Błogosławioną Matkę, a ich Błogosławiona Matka wezwie ich, by stali się świadkami Najwyższego. Duch Święty udzieli im ducha gorliwości, aby byli w pogotowiu dla Boga, przygotowani do Walki.

(...)

Dziś, w tym okresie końca czasów, gdy rozszalała się walka przeciwko Naszym Dwom Sercom i przeciwko Naszym dzieciom, które dają świadectwo Prawdzie, powiadam wam: uciekajcie się do waszej Błogosławionej Matki. Ona ukryje was pod Swoim płaszczem tak jak ptak, który gromadzi pod swymi skrzydłami pisklęta.

 

19.04.92

Podwajaj swe modlitwy, ofiary i posty. Traktuj surowo naturalne pragnienia twego ciała, traktuj surowo swoje ciało i nie pozwalaj mu na zaspokajanie jego pragnień. Zmuś swoje ciało do posłuszeństwa tobie. Trwaj na nieustannej modlitwie przede Mną, a na każdej drodze, którą idziesz, pamiętaj o Mnie. Jestem twoim Bogiem. Módl się za twych braci i siostry, którzy idą za fałszywą religią, fałszywym obrazem Mnie Samego. Demon zstąpił wściekły na twoje pokolenie. O tych sektach prorokowało Pismo. (Por. Mt 7,15; Mk 13,22; 2 Tes 2,9; 2 P 2,1; Ap 16,13) Vassulo, te fałszywe religie rozszerzyły się w Moim Kościele jak rak w ciele. Te sekty są rakiem Mojego Ciała. Mogą one dowodzić, że prawdziwa mądrość znajduje się w nich, lecz to szatan próbuje zwieść w miarę możliwości wszystkich ludzi, nawet wybranych. Uparta odmowa nawrócenia się doprowadziła świat do błędu. Twoje pokolenie poznało Mnie, ale odmówiło uznania Mnie. W swych zaciemnionych umysłach wolało pójść za doktrynami szatana. Ofiarowałem Mój Pokój, lecz świat odrzucił Mój Pokój. Zamiast tego zamienił Moją Chwałę na Kłamstwo. Zamienił Moją Stałą Ofiarę na ohydę spustoszenia: ducha buntu danego przez Buntownika. Świat zamienił Moją Boskość na bezwartościową imitację: śmiertelnego człowieka. Porzucił on Prawdę Bożą dla kłamstwa. Powiedziano jednak, że przy końcu czasów szatan zacznie działać i że pojawią się wszelkie rodzaje cudów i wielka liczba mylących zjawisk, znaków i cudowności, i wszelkiego zła mogącego zmylić tych, którzy skazują się na zniszczenie, bo nie chcieli pochwycić Miłości Prawdy, która mogła ich ocalić. Oto przyczyna, dla której wysyłam moc, aby ich wprowadzić w błąd i doprowadzić do uwierzenia w to, co błędne. Wszystko po to, aby potępić wszystkich, którzy odmówili uwierzenia prawdzie i którzy zamiast niej wybrali niegodziwość.

 

16.04.93

– Ludzie małej wiary! Jakże możecie nie rozumieć tego, czego was nauczyłem? Powiedziałem, że na końcu czasów powstanie wielu fałszywych proroków i że powinniście się przed nimi strzec. Ale czyż nie powiedziałem też, że będziecie zdolni ich rozpoznać po ich owocach? (Por. Mt 7,15-20) Dlaczego tak niewielu idzie za Mymi wskazaniami?

 

BÓG PRZEZ WYJĄTKOWE ŁASKI CHCE PRZYGOTOWAĆ LUDZKOŚĆ NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ WYDARZENIA

 

26.07.89

– Jestem, nigdy nie wątp. Jestem teraz z wami i aż do końca czasów, na zawsze.

 

10.09.90

Moje Serce zachowało te Skarby na koniec Czasów po to, aby ożywić ten migocący, prawie wygasający płomień, zamieniając go w Ogień Gorejący; aby dać światło tym, którzy w mrokach i cieniach śmierci mieszkają.

 

13.04.90

Jeśli nadchodzi jakaś przeszkoda, pamiętaj, że dopuściłem ją dla Mojej Chwały. Postępuj z Moim Dziełem delikatnie. Mówię to do każdego z tych, których wybrałem, aby rozpowszechniali Moje ziarna. Ci, którzy Mnie zawiodą, zostaną zastąpieni. Bądźcie przebiegli jak węże, lecz nieskazitelni jak gołębie. Nie lękajcie się nikogo, zważajcie na niebezpieczeństwa. Zawierzajcie sobie wzajemnie, dzielcie się wszystkim ze sobą. Trwajcie wszyscy w Mojej Miłości. Pamiętajcie, że to nie wy Mnie szukaliście, lecz że to Ja was wybrałem i że to Ja was ukształtowałem, przemieniłem i uczyniłem gorliwymi. Dałem zadanie każdemu z was, abyście przynieśli owoc. To Ja obarczyłem was tą pracą. Kocham was i poprowadzę was aż do końca. Wytrwajcie aż do końca. Nie śpijcie, gdyż to pozwoliłoby szatanowi zapuścić w was korzenie. Czuwajcie. Wypoczywajcie wtedy, kiedy musicie, lecz nie lekceważcie Mojego Dzieła. Czyńcie wszystko, co potraficie, a Ja dokonam reszty. Ja jestem Bramą i nikt nie może wejść do Mojego Królestwa inaczej, jak tylko przeze Mnie.

 

5 - 29.08.90

Słuchajcie uważnie. Głosicie naukę przeciw zabójstwu, a tymczasem zabijacie Mojego Ducha. Chełpicie się Prawem, a jesteście Mu nieposłuszni, bo nie zrozumieliście tajemnicy Mojej ukrytej manny. Nie, wy nie zrozumieliście Moich cudownych pokarmów ani tajemnicy Mojego Przemienienia. Obiecałem wam zachować was przy życiu aż do końca Czasów dzięki Mojej Niebieskiej Mannie. Powiedziałem Mojemu Kościołowi w Pergamonie: “Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego kto je otrzymuje.” (Ap 2,17)

 

20.08.91

Moja córko, kochaj Mnie, a Ja będę nadal wylewał na ciebie Bogactwa Mojego Najświętszego Serca, całą tę obfitość, która została zachowana dla waszego Czasu. Niegdyś powiedziałem, że na Końcu Czasów wypełnię przez Moje Najświętsze Serce Dzieła, jakich nie było nigdy przedtem, Dzieła, które was zachwycą, aby ukazać wam olśniewającą chwałę Mojego Najświętszego Serca. Obiecałem, że ukażę całkowicie i w pełni Moje Najświętsze Serce, aby przyciągnąć serca, bo Moje Słowa są słodsze niż miód. Wszystko wypełni się w swoim czasie, zaufaj Mi. Nie pozwól nikomu cię zwodzić. Moje dziecko: Mój Dar przeszedł już przez próby. Błogosławię cię. Mądrość będzie nadal dokonywać z tobą Swoich Dobrych Dzieł.

 

3.03.92

Moje tajemne zamiary są teraz ujawniane w waszych czasach uśpienia. W tym końcu Czasów na nowo dokonuje się objawienie Mego Najświętszego Serca, aby obudzić wasze serca i sprawić, że wszyscy żarliwie powrócicie do Jego Kultu. Nie powinniście zatem przedwcześnie osądzać. Kochajcie Mnie i błogosławcie. Jestem zawsze z wami i będę nadal objawiał Bogactwa Mego Najświętszego Serca w każdym z was.

 

12.04.95

Traktowałem was tak czule, jak ojciec traktuje swe dzieci. Ujawniłem waszym sercom Niewyczerpany Skarb, który był ukryty przez pokolenia, a został zachowany dla waszego Czasu: tego Czasu, w którym z powodu oziębłości świata wzgardzi się Poznaniem i Wiarą. Mój Skarb został zachowany na koniec czasów, w których obecnie żyjecie: w którym nad Boga ludzie przedkładają własną przyjemność, oddając się raczej wszelkiemu złu niż dobru. Z Mego Najświętszego Serca wylewam na was Mój Niewyczerpany Skarb, jak strumienie wodospadów w górach i dolinach, aby uczynić was silnymi w miłości i gotowymi dla Mojego Królestwa.

 

19.01.95

Ja sam także zstąpię na tę pustynię, aby ożywić umarłych. Pouczenie i Mądrość zostaną im udzielone darmo. Przyjdziemy z Naszymi Sercami w Naszych Dłoniach, aby im Je ofiarować. I jak Dwie Lampy, jedna obok drugiej, zabłyśniemy nad nimi. Nie będę zwlekał z wypełnieniem Mojego Planu i czas Miłosierdzia zostanie im wszystkim udzielony. Dlatego właśnie w tym końcu czasów wzbudzę uczniów, aby odbudowali to, co teraz leży w ruinach. Wyślę ich, aby dawali świadectwo w Moje Imię. Wyślę ich tam, gdzie krzewy wydają owoce, które nigdy nie dojrzewają, i tam, gdzie droga Prawdziwej Wiedzy jest lekceważona. Moi drodzy są wysyłani do wnętrza ziemi — tam gdzie grzech zwinięty jest jak wąż w swoim gnieździe — by wyrwać i wykorzenić zło. Wyślę ich, aby wykorzenili ogromny Plan Bestii. W ich szczególnej misji udzielę im mocy, a ich działania powiodą się. Dzięki Mojemu Świętemu Duchowi oprą się przerażającym demonom. Odważnie i wytrwale nie zwrócą żadnej uwagi na kamienowanie, jakiemu będą poddani. Mój Święty Duch stanie się ich przewodnikiem i towarzyszem, prowadząc ich roztropnie w ich przedsięwzięciach. Wypełnię bez zwłoki Moją Obietnicę i wyślę Mego Świętego Ducha z Nieba, aby działał z nimi i pouczył ich o wszystkim, co im dałem. Otworzę im usta i napełnię je Moim Słowem, a język ich stanie się jak miecz. Będę pilnie strzegł ich — moich drogich — przed Moimi wrogami: prześladowcami tych dni. Ocalę ich od zasadzek zastawionych na nich i od kamienia przynoszącego zgubę, który jest w nich wymierzony. Nie, Mojej tak potężnej Ręce nie zabraknie sposobów, aby ich ocalić. Postąpię wyrozumiale z tym pokoleniem, pomimo jego nieprawości.»

 

MARYJA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB OPIEKUJE SIĘ SWOIMI DZIEĆMI W TYCH CZASACH

 

3.04.96

Pójdźcie, niech wasze myśli skierują się teraz ku rzeczom niebieskim, abyście byli zdolni pojąć to, co Mądrość przed wami ukrywa. W tym celu musicie porzucić siebie i okazać skruchę. Tajemnica, która była przed wami ukryta od pokoleń, ma właśnie być wam ujawniona. Wasza nadzieja jest w zasięgu ręki. Czy nie zauważyliście, jak w tym okresie końca czasów Królowa Pokoju zstępuje na ziemię, otoczona Aniołami? Czy nie zauważyliście, jak Jej Niepokalane Serce ogłasza wam wszystkim Moje Słowo i przygotowuje Moje Królestwo? Czy nie zauważyliście, jak Serce waszej Błogosławionej Matki wychowuje Swe dzieci i formuje je w bliskości Swego Serca, aby każde było przygotowane na przyjęcie Mojego Królestwa? Czy nie zauważyliście jak Ona, czerpiąc ze Swego Skarbca, doskonali was w Swym Sercu dla Mnie?

O, pokolenie! Jakże twoje serce mogło wejść na bardzo zwodniczą drogę odrzucania Jej wstawiennictwa? Czy nie czytaliście: «Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida»? To Królowa Niebios i ziemi jest Moim Tronem. Ona jest Tronem waszego Króla, który stał się ciałem w rodzie Dawida... Pan, wasz Bóg, «będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Dzisiejszymi Jakubami są Jej dzieci, apostołowie końca czasów i wielcy Święci, którzy przez Serce Mojej Matki są podnoszeni i formowani, by być jednym sercem z Nami teraz i na zawsze, bo Moje Królestwo w ich sercach nie będzie miało końca. Bądźcie jedno.

 

(zob. także Dzień Pański, Dzień chwały, Dzień sądu, Odnowienie)