Kardynał Franjo Kuharić, Arcybiskup Zagrzebia

Vassula podróżuje po świecie, ewangelizując, nawołując do jedności chrześcijan, do posłuszeństwa Papieżowi, do oddawania czci Eucharystii, oddania siebie Najświętszemu Sercu Jezusa, a zwłaszcza głosząc Dobrą Nowinę o moralności życia i zachęcając do głębokiej religijnej przemiany świata.
Vassula spotkała się z Papieżem, z kardynałami i z biskupami na całym świecie. Jest to objawienie prywatne, jednak pozwalamy, aby przemawiała, gdyż to, co mówi, zgodne jest z prawdą Ewangelii.