Kardynał Joseph Ratzinger w czasie spotkania w Meksyku 

«Możecie nadal rozpowszechniać pisma Vassuli»!

Zostaliśmy poinformowani przez lokalną prasę o obecności Prefekta Kongregacji dla Nauki Wiary, kardynała Józefa Ratzingera, który przybył przewodniczyć spotkaniu Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej w naszym mieście – Guadalajara, w Meksyku. Uznaliśmy więc za stosowne i opatrznościowe przedstawić mu nasze świadectwo – czytelników Prawdziwego Życia w Bogu – i równocześnie zapytać go, jakie powinno być nasze zachowanie się wobec Notyfikacji, która ukazała się w dniach 23-24.10.95 w Osservatore Romano.
Wczoraj, w czwartek 9 maja 1996 o godzinie 11.30, stawiliśmy się w domu rekolekcyjnym, w którym odbywało się spotkanie (lic. Javier Pelayo Jones, Carmen de la Torre de Pelayo i Patricia Salamin de Rivera, poliglotka pochodzenia szwajcarskiego). Przez posłańca przekazaliśmy list skierowany do kardynała Ratzingera, który znajdował się w sali konferencyjnej. Dołączyliśmy do niego trzy ostatnie książki wydane w Guadalajara: “Modlitwy z Prawdziwego Życia w Bogu”, “Najświętsze Serce Jezusa w pismach Vassuli” oraz książkę, której druk ukończono właśnie rano tego samego dnia, pt. “Teolodzy w obronie Vassuli Ryden”. Ku naszemu zaskoczeniu posłaniec powrócił i powiedział nam, że oddał wszystko do rąk własnych kardynała Ratzingera. Przekazał nam jego odpowiedź: «Przeczytam książki i zatelefonuję do nich». Tego samego dnia, o godz. 13.30, kardynał zaskoczył nas telefonem, zapraszając na ten sam dzień, na godz. 15.45. Przybyliśmy na to spotkanie punktualnie, lecz poinformowano nas, że sprawa wyższej rangi przeszkodziła mu przybyć. Żałował, że nie może nas przyjąć w tym momencie. Mieliśmy zaczekać na telefon. Wiadomość przyszła wczesnym rankiem nazajutrz. Zostaliśmy wezwani na godzinę 10.15. Towarzyszył nam ojciec Tiberio Munari.
Kardynał Ratzinger przyjął nas ogromnie serdecznie, usprawiedliwiając się z powodu niewielkiej ilości czasu, jaką mógł nam poświęcić i proponując nam rozmowę w języku włoskim dla ułatwienia dialogu. Spotkanie odbyło się w przerwie o godz. 10.30. Powiedział nam, co następuje: «Na podstawie tego, co Państwo przekazaliście mi w waszym liście odnośnie do świadectw i nawróceń, to jest bardzo dobre. Prosimy jedynie, aby postępowano z rozeznaniem, aby nie brano za Słowo Boże tego, co jest w tej chwili jedynie rzeczą ludzką i osobistą. To, co powiedzieliśmy, jest po to, aby ona nie występowała w kościele [w znaczeniu: w świątyni], gdyż jest prawosławna i jej sytuacja małżeńska nie jest jeszcze jasna, bo jest rozwiedziona i w jej pismach są punkty do wyjaśnienia, które właśnie studiujemy. Możecie nadal rozpowszechniać jej pisma, ale zawsze z rozeznaniem.»
Kardynał zakończył cytując św. Pawła: «Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!» (1 Tes 5,19-21). Pożegnawszy się serdecznie jeszcze raz przeprosił za brak czasu.

Zjednoczeni z Papieżem w Sercach Jezusa i Maryi, wierni Kościołowi
J. P. Jones, C. de la Torre de Pelayo, P. S. de Rivera
Guadalajara, 10 maja 1996