Kilka wiadomości Stowarzyszenia „Prawdziwe Życie w Bogu”

W czasie pielgrzymki do Grecji w r. 2009, wkrótce po przybyciu wszystkich uczestników, Vassula przeczytała obecnym poniższe orędzie, które otrzymała od Pana kilka dni wcześniej: „Jestem nie tylko Autorem tego wielkiego dzieła, ale prowadzę was dzisiaj, by upiększyć Mój Kościół. Chciałem podczas tych dni napełnić wasze umysły, wasze serca i całą waszą istotę wszystkim, czym jestem, żebyście postępowali w Mojej Boskiej Miłości. Jeśli chodzi o wszystkie cierpienia, które znosiliście z powodu mojego Imienia i wszystko co przechodzicie przez wzgląd na Mnie, Ojciec Mój odsunie od Was całe to lekceważenie i napełni wszystkim tym, czego Wam brak.
Bądźcie błogosławieni ze względu na wasz szlachetny czyn miłości, pozostańcie zjednoczeni i stańcie się doskonałą ikoną jedności. I... jak wiecie, Moja moc w słabości się doskonali. Cieszcie się i radujcie, i podchodźcie z uśmiechem do wszystkiego, co wam daję! Świećcie w tej ciemności i nadal wydobywajcie Ogień z Mego Najświętszego Serca. Bądźcie zakochani w Moim Krzyżu. Pokochajcie Mój Krzyż! Pokochajcie, żeby wasz płomień nie zgasł. Bądźcie doskonałym obrazem Mojego Ojca. Moja Litość jest wielka i jest nad wami wszystkimi. Bądźcie jedno pod Moim Imieniem.”

A oto komunikat pochodzący od Jego Eminencji, kardynała Wildrida Napiera dotyczący Vassuli Ryden, która odwiedziła ostatnio Durban. Tam, w ratuszu, dla wielu zgroma dzonych wiernych, od był się jej wykład. Komunikat Kardynała został zamieszczony w katolickim biuletynie informacyjnym Archidiecezji Durban, w numerze 464, z czerwca 2009. Był to komunikat oficjalny przesłany
do parafii i wspólnot religijnych w Archidiecezji Durban. Uważam to za przywilej, że mogłem osobiście uczestniczyć w spotkaniu Kardynała z Vassulą i byłem obecny w czasie zadawania jej pytań. Muszę stwierdzić, że to było przesłuchanie bardzo gruntowne i głębokie. Wszystkie sprawy, którymi byłem zainteresowany przed wizytą Vassuli, zostały wyjaśnione i to o wiele szerzej niż się spodziewałem. Przypuszczam, że ten oficjalny komunikat służy uśmierzeniu czy złagodzeniu obaw, które mogłyby się pojawić wśród wiernych w związku z wizytą Vassuli. Ufam, że przekażecie tę informację tym, którzy nadal przeżywają wątpliwości w swoich sercach i umysłach.

Ojciec Weidschidt Wayne OMI

Kościół katolicki pod wezwaniem Chrystusa Króla 26 Cycas Road, Merewent, 4052 Durban, RPA

[więcej w pliku pdf]