Fundacja „PRAWDZIWEGO ŻYCIA W BOGU”
z siedzibą w Genewie
9 listopada 2019


Drodzy Przyjaciele Prawdziwego Życia w Bogu!

To smutne, że w świecie katolickim słychać głosy krytykujące Papieża. Fundacja Prawdziwego Życia w Bogu potępia zdecydowanie takie postawy. 16.08.2019 Pan powiedział do Vassuli:
”...Strzeż się tych, którzy potępiają i osądzają Papieża. To ludzie gadatliwi, którzy wychwalają sami siebie i innych, mówiąc przeciwko Papieżowi. Więźniowie własnych myśli, idący za nimi, źle postępują. Mój Kościół będzie zawsze bronić prawdy i zawsze będzie ją chronić... Zatem, kto potępia Wikariusza Mojego Kościoła, nie może być Moim uczniem. Brakuje im pokory!”

Fundacja uroczyście oświadcza, że całkowicie izoluje się od wszelkich krytycznych uwag, niezależnie od tego, jakie by one nie były, które mogą być wyrażane przeciwko papieżowi Franciszkowi, Wikariuszowi, którego Chrystus umieścił na czele swego Kościoła. W tej sprawie, od momentu swego powstania, Fundacja stosuje zasadę zero tolerancji, bez jakichkolwiek kompromisów. W ramach środków zapobiegawczych Fundacja zachęca wszystkich, którzy pracują na rzecz Prawdziwego Życia w Bogu, aby pozostali czujni. Wzywa organizatorów grup modlitewnych, grup roboczych, Beth Myriam, konferencji Vassuli na całym świecie, pielgrzymek i rekolekcji do czujności w tej sprawie i nieakceptowania w działalności Prawdziwego Życia w Bogu, obecności ludzi, którzy rozsiewają wokół siebie krytyczne uwagi przeciw Papieżowi.

Fundacja na rzecz Prawdziwego Życia w Bogu zobowiązuje krajowe stowarzyszenia na całym świecie, aby rozpowszechniły ten komunikat, każdy w ramach swoich kompetencji. Serdecznie dziękujemy stowarzyszeniom narodowym za ich wierne zaangażowanie i z radością składamy wszystkim braterskie pozdrowienia.

W wielkim zjednoczeniu w Chrystusie, w imieniu Fundacji
Jacques Gay i O. Vincent Cosatti

e-mail: foundation@tlig.org
Foundation for TRUE LIFE IN GOD
90 route de Vandoeuvres
CH-1253 Vandoeuvres (Switzerland)

_____________________________________________________________________

Zobacz także: List Vassuli o Papieżu Franciszku z 13 listopada 2019 [link do artykułu]