"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

M


 

 

MIESZKANIE W NIEBIE

 

 

 

ŻADNE MIESZKANIE W NIEBIE NIE POWINNO POZOSTAĆ NA WIEKI Z POWODU POTĘPIENIA SIĘ CZŁOWIEKA

 

10.10.89

Przychodzę przypomnieć ci, że w Domu Mego Ojca jest dla ciebie mieszkanie, Moje dziecko... Mieszkanie należące do ciebie... Moja Dusza tęskni za tobą... Moja Dusza znajduje się w niewypowiedzianym smutku za każdym razem, kiedy jedno mieszkanie pozostaje puste na wieczność...

 

11.02.92

Błogosławieni ci, którzy przyjmują Prawdę i żyją w zgodzie z Prawdą. Ich mieszkanie w Niebie nie pozostanie puste na wieczność, lecz napełni je ich obecność.

 

22.01.90

Czyż nie wiesz, że od początku czasów, od czasu, kiedy na ziemi został stworzony człowiek, w Niebie jest przygotowane mieszkanie dla ciebie? Twoje mieszkanie jest w Niebie, przy Mnie, u Mego boku. Niech to mieszkanie będzie napełnione twoją obecnością. Nie zasmucaj Mnie widokiem twego mieszkania pustego na Wieczność... Powróć do Mnie, przestań błąkać się bez celu po pustyni, szukaj Mnie, Moje dziecko. Przestań czynić zło, naucz się wybaczać, naucz się czynić dobro. Złóż ufność we Mnie, twoim Bogu, naucz się kochać swych wrogów, zawrzyj pokój ze Mną.