Vassula Ryden

MÓJ SYN MA MOC OCALENIA KAŻDEGO

Orędzia Matki Bożej przekazane przez Vassulę Ryden

W książce są zgromadzone orę­dzia, jakie przeka­zała Mat­ka Boża dla wszyst­kich ludzi. Vas­sula bowiem sta­nowczo nale­ga, na prośbę Jezusa, aby w miejsce jej imienia, czy­telnik wsta­wiał zawsze własne imię, bo słowa te nie są jedynie dla niej. Kult Bo­garodzicy nie był nieznany jej, prawosławnej, choć przez długie lata nie prak­tykującej religii. Jednak inne praktyki, których się nauczyła dopiero dzięki Bo­żym pouczeniom, oraz przekazywane przez nią treści są tak bliskie katolicyzmu, że w roku 2003 jej pisma w oryginale (w języku an­gielskim) otrzymały dwie kościelne zgody na druk (imprimatur i nihil obstat) tym bardziej, że dzięki wyjaśnie­niom, o jakie prosiła ją Kon­gre­gacja Nauki Wiary roz­wiano wysuwane przez niektórych wątpliwości. Dialog uwieńczyło osobiste, serdeczne spotka­nie Vassuli z kard. Józefem Ratzingerem. Słowa Matki Bożej tchną miłością, zatroskaniem, niepo­kojem o nasz los. Ona prosi o podążanie za Jej radami, bo w nich jest ocalenie.

Ilość stron: 80, format: 21 x 15 cm (oprawa miękka)

ISBN 978-83-60554-07-4

ZAMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM: Księgarnia Lumen