Na sytuację Vassuli oraz jej odbiór w wielu środowiskach ludzi wierzących miała wpływ Nota wydana dość niespodziewanie w roku 1995, bez jakiegokolwiek kontaktu z samą zainteresowaną oraz bez wnikliwego przebadania jej doświadczenia oraz jej pism. W efekcie nikt początkowo nie podpisał się pod Notą, która nosiła charakter oceny pobieżnej, nie pogłębionej, a w wielu punktach niesprawiedliwej i fałszującej treść "Prawdziwego Życia w Bogu". Przedstawione tu oceny i reakcje ukazują główne odpowiedzi na zarzuty wysunięte w Nocie. Po upływie 10 lat Kongregacja Nauki Wiary podjęła z Vassulą dialog wyjaśniający, który zakończył się wynikiem pozytywnym, o czym przeczytać można w dalszej części. Warto zauważyć, że Nota ukazała się podczas nieobecności w Watykanie Jana Pawła II, który odbywał wówczas pielgrzymkę do USA. Natomiast po jej rozpowszechnieniu Papież zobowiązał kard. Ratzingera do sformułowania dokumentu o sposobie oceny pism, którego treść można przeczytać tutaj. Dzięki niemu taki sposób pobieżnej i nieobiektywnej oceny, jakiej pierwotnie dokonano wobec Vassuli stał się już niemożliwy. Sama Vassula wniosła też wiele cennych wyjaśnień do tej sprawy w autobiograficznej książce "Niebo istnieje naprawdę..."    

 • Tekst Noty Kongregacji Nauki Wiary

  Notę zamieściło "Osservatore Romano" (wydanie włoskie) z 23-24 października 1995. Opublikowaliśmy pełny tekst, przetłumaczony dosłownie z języka włoskiego. Do takiej decyzji skłoniło nas zamieszczanie w różnych polskich i zagranicznych pismach (religijnych, a nawet... laickich!) jedynie fragmentów dokumentu. W różnych streszczeniach zręcznie pomija się pewne fragmenty noty, np. stwierdzenie Kongregacji, iż "w późniejszych pismach pani Ryden wyżej wymienione błędy nie pojawiają się więcej" ("negli scritti posteriori della Ryden i sopraddetti errori non appaiano piů").

 • Odpowiedź Stowarzyszenia "Prawdziwe Życie w Bogu"

  Odpowiedź polskiego Stowarzyszenia "Prawdziwe Życie w Bogu" w sprawie Noty Kongregacji Nauki Wiary dotyczącej pism Vassuli.

 • Odpowiedź i kroki podjęte przez o. Michaela O'Carrolla

  Odpowiedź i kroki podjęte - po opublikowaniu Noty - przez O. Michaela O'Carrolla, duchowego doradcę Vassuli Ryden. Sprawozdanie z działań podjętych wobec Stolicy Świętej i Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I. O. O'Carroll opublikował ten raport przed ukazaniem się w języku angielskim jego książki "Vassula i Rzym".

 • Dokumenty Kościoła zlekceważone przez Notę

  Dokumenty Kościoła zlekceważone przez Notę (oprac. o. M. O'Carroll)

 • Kard. Ratzinger: «Możecie nadal rozpowszechniać jej pisma!»

  Omówienie spotkania z Kard. Ratzingerem w Guadalajara, które streścić można jednym cytatem: «Możecie nadal rozpowszechniać jej pisma!» (wypowiedź Kardynała z 10 maja 1996)

 • Bp Terra o spotkaniu z Kard. Ratzingerem i ich rozmowie o Nocie

  Brazylijski hierarcha, bp J. Terra opowiada o swoim spotkaniu z Kard. Ratzingerem, w roku 1997, oraz o jego ciekawej wypowiedzi w odniesieniu do okoliczności opublikowania Noty

 • Kard. Ratzinger: «Nie może być potępienia bez autentycznego dochodzenia!»

  Kard. Ratzinger odpowiada na postawione mu w wywiadzie pytanie o Notę Kongregacji i wyjaśnia: «Nie może być potępienia bez autentycznego dochodzenia!» Wiele razy, w różnych okolicznościach, kard. J. Ratzinger wyjaśniał, jak należy rozumieć Notę rozpowszechnioną przez Osservatore Romano w październiku 1995 r. Ta wypowiedź wpisuje się w jego łagodzący sytuację ton.

 • Ks. prof. René Laurentin - Rehabilitacja Vassuli

  Ciekawy artykuł ks. prof. René Laurentina o dyskretnej rehabilitacji Vassuli. Autor wyjaśnia krok po kroku sytuację Vassuli oraz aktualne stanowisko Kościoła katolickiego, pragnącego wyjaśnienia i porozumienia z przedwcześnie (bez zbadania) odrzuconą pisarką.