O. J. L. Iannuzzi doktor teologii

Wezwanie do Kościoła i do ludzkości

Po rozpowszechnieniu orędzia Prawdziwego Życia w Bogu otrzymanego w ubiegłym tygodniu przez Vassulę o. Ianuzzi przesłał następujący list do licznych osób, z którymi koresponduje:

Ostatnio otrzymywałem emaile od osób z różnych krajów z zapytaniem, czy prywatne objawienie otrzymane 13 lutego 2016 r. przez Vassulę Ryden jest rzeczywiście autentyczne. Jako teolog specjalizujący się w teologii dogmatycznej i mistycznej, zaznajomiony z kryteriami, w świetle których bada się wiarygodność bądź jej brak w odniesieniu do rzekomych osób widzących, wystrzegam się popierania kogokolwiek, kto twierdzi, że otrzymuje orędzia, które okazują się sprzeczne z Bożym lub kościelnym nauczaniem. Otaczam zaś wsparciem te orędzia, których treść pozostaje w zgodności z prawdami objawionymi w sposób nadprzyrodzony zawartymi w Depozycie Wiary. [więcej w pliku pdf]