"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 O

 


 

ODPUSZCZENIE GRZECHÓW

 

 

 

GRZECH PRZESZYWA WIECZNOŚĆ I ODDALA OD WIECZNEGO BOGA

 

9.09.92

Grzechy twego pokolenia przeniknęły całą Wieczność. Przeszyły Moje Serce.

 

29.03.89

Wasze nieprawości przeszyły całą wieczność i oddaliły was ode Mnie.

 

15.11.88

Wasze okrucieństwo przeszyło całą Wieczność, wprawiając niegodziwością nawet demony w osłupienie.

 

10.04.90

Twoja przewrotność, pokolenie, i twoja niewierność przeszyły całą Wieczność powodując, że zadrżały kolumny Nieba.

 

TRWANIE W GRZECHU TO JAKBY WIECZNY SEN

 

30.04.90

Módl się, abym mógł przebudzić ich z wiecznego snu.

 

ZBAWICIEL PRZEBACZA NAM GRZECHY

 

3.03.87

– To Ja, Jezus.

– Wybacz mi wszystkie moje grzechy.

– Wybaczam ci. Pójdź, raduję się w tobie.

 

JEZUS CHRYSTUS WYRYWA NAS Z NIEPRAWOŚCI

 

8.03.87

Przyjdźcie zatem wy wszyscy, którzy unikacie Mnie, i przedstawcie Mi swoje grzechy, abym wam je przebaczył. Przyjdźcie karmić się Mną. Przyjdźcie oczyścić we Mnie swoje serca i pozwólcie Mi napełnić je miłością. Wiem, że jesteście słabi, ale pozwólcie Mi działać w was, dajcie Mi waszą zgodę, umiłowani. Pozwólcie Mi wyrwać wszystkie wasze nieprawości, odrzucić je daleko i zasiać w was Moje Ziarna Pokoju i Miłości. Pozwólcie Mi oczyścić was.

 

NASZE OCZYSZCZENIE ZAWDZIĘCZAMY CHRYSTUSOWI

 

1.05.87

– Mój Boże, właśnie pomyślałam: jakże mogę być podobna do gołębicy wzlatującej nad złym światem, skoro sama jestem zła, pełna grzechów i w takim samym stanie jak wszyscy inni ludzie! Skoro nie jestem lepsza od tych, którzy Cię ranią – jak mi to powiedziałeś – dlatego byłabym niezdolna to wszystko widzieć i wszystko słyszeć...

– Vassulo, trwaj we Mnie, usiłuj osiągnąć czystość, zaczerpnij z Mojej Czystości, którą ofiarowuję. Zaczerpnij, pragnij Mnie, wchłaniaj Mnie. Ja jestem Nieskończoną Obfitością i każda dusza może ze Mnie czerpać.

 

 

CHRYSTUS PRAGNIE WNIKNĄĆ W NASZE SERCA, ABY JE OCZYŚCIĆ Z GRZECHÓW

 

30.01.87

Pozwolisz Mi wniknąć do twego serca?

– Tak, Jezu.

– Czynisz Mnie tak szczęśliwym, bo wiem, że mogę odpocząć w tobie. Nie wypieraj się Mnie, Ja pragnę jedynie wnikać do serc.

– Prawdopodobnie znajdziesz w nich plamy.

– Obmyję wszystkie nieczystości, jakie tam znajdę. Umiłowana, Moja Krew oczyści cię.

 

 

PRZEBACZENIE BOŻE TO REALNE UWOLNIENIE NAS OD GRZECHÓW

 

3.03.87

Biorę twoje grzechy i daję ci Moje Przebaczenie.