VASSULA W ONZ 1998

24 października 1998, Organizacja Narodów Zjednoczonych świętowała 50-lecie swego oficjalnego powstania, w 1948 roku. Państwa członkowskie podpisały obecną kartę 23 października 1948. Z początkiem 1998 roku Vassula została poproszona, ażeby w czasie swej 4-tygodniowej podróży po USA, udać się do siedziby ONZ, w Nowym Jorku i porozmawiać z grupą roboczą o Hymnie Miłości z Nieba, otrzymanym od Chrystusa. Grupa robocza ustaliła datę tego spotkania na 23 października 1998, czyli w dniu 50 rocznicy podpisania układu. Wspaniałe są dzieła Ducha Świętego! Podczas wizyty w ONZ Vassuli towarzyszyło 10 osób, w tym Niels Christian Hvidt, z Rzymu, Techla Johides i John Lynch, z Nowego Jorku oraz Bob Carroll z Wydawnictwa Trinitas. Grupa pracowników ONZ została Vassuli przedstawiona w następujący sposób: «Liczni wysocy funkcjonariusze władz wykonawczych ONZ, którzy doszli do przekonania, że człowiek pozostawiony samemu sobie nie jest w stanie rozwiązać problemów świata...»

Maria Almeda, stojąca na czele grupy ONZ zwróciła się do Vassuli z pytaniem: «Co można by uczynić, żeby dać światu pokój?» Vassula odpowiedziała: «Nawrócenie świata zgodnie z Porządkiem, określonym przez Jezusa». Bez Niego żaden postęp nie jest możliwy. Ten wstęp przypomniał mi drugą wizytę Jezusa na Górze Kuszenia, w Jerychu, tak jak widziała to Maria Valtorta. Jezus zaprowadził grupę apostołów na swoiste rekolekcje, z postem, na górze, żeby wyjaśnić im znaczenie Swej pierwszej wizyty w tym miejscu. Wytłumaczył im, że żaden człowiek nie ma siły wytrwać sam wobec knowań, zasadzek i intelektu szatana. To jest możliwe jedynie dzięki mocy Ducha Świętego i zwracaniu się do Boga, stałym czuwaniu. Tematem przesłania Vassuli była Miłość Jezusa, Jego całkowita gotowość do przebaczenia skruszonemu sercu i również przywrócenie człowiekowi jego właściwego miejsca stworzenia. «Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi» – oto prawdziwe życie w Bogu.

W czasie całego swego wystąpienia, które trwało blisko 1,5 godziny, a zakończyło się pytaniami i odpowiedziami, widziałem, jak cała sylwetka Vassuli była otoczona światłem, podobnym do halo, kiedy powietrze jest wilgotne. Jak zwykle ona sama nie była świadoma tego zjawiska i przypisywała mu jakieś fizyczne źródło np. oświetlenie sali, ale to nie było to. Objawienia Jezusa przekazane Vassuli zostały więc przedstawione w ONZ i są teraz dostępne w Bibliotece Organizacji Narodów Zjednoczonych. 25 października w Long Island, Vassula zwróciła się do wielkiej liczby kapłanów i osób konsekrowanych przed mszą św., celebrowaną przez 12 kapłanów. Potem Vassula udała się w podróż do Pittsburgha, Chicago i licznych innych metropolii amerykańskich. Zwróciła się do ludzi, a oni – doświadczyli w sposób widoczny mocy Ducha Świętego.

Józef – uczestnik spotkania w siedzibie ONZ