Opinie o Vassuli i jej misji wyrażone przez teologów i hierarchów reprezentujących Kościoły prawosławne

 • Abp Aris Shirvanian

  Fragment wywiadu ...dla dążenia do jedności jako naszej misji przesłanie to jest bardzo ważne.

 • Abp David Sahagian

  Abp D. Sahagian: "To dla nas wielka przyjemność i osobista sa­ty­s­­fakcja uznać w Pani nowy katalizator duchowego od­­­­­rodzenia..." 

 • Abp Eugene Pappas

  E. Pappas: "Raz na jakiś czas zdarza się coś tak nadzwyczajnego, że w swoich umysłach i sercach ludzie odnoszą późniejsze wydarzenia do tego, co miało miejsce wcześ­niej. Takie jest doświadczenie otwartego serca czytającego „Pra­wdziwe Życie w Bogu”, którego przesłania - jestem o tym przekonany - mają Boskie po­chodzenie i są udzielane proro­czo (Dz 2,17) za pośrednictwem pani Vassuli Ryden..."

 • Abp Seraphim

  Abp Seraphim: "Vassula prowadziła typowe życie społeczne z jego zwykłymi codziennymi troskami aż do dnia, w którym, w niecodzienny i tajemniczy sposób, usłyszała słodki i nieznajomy głos, który w rzeczywistości stanowił wezwanie do misji – dawania świadectwa Bożej obecności pośród nas.
  Początkowo była zmieszana i nie wiedziała, co czynić. Jednak Bóg dopomógł jej w zrozumieniu jej misji i z posłuszeństwem, z pokorą oraz ogromem modlitwy, Vassula zaczęła spisywać orędzia, które otrzymywała wewnętrznie od Boga. Równocześnie zmieniła się i zaczęła żyć inaczej. Miłowanie Boga i zanoszenie modlitw do Boga stało się jej życiem."

 • O. Ion Bria

  O. Ian Bria: "Tradycja nie precyzuje środków przekazu, których należy użyć w komunikowaniu Dobrej Nowiny, wymagając jedynie, aby były one właściwe."

 • O. Vladimir Zieliński

  O. Zielinski: "Jestem wzruszony tym, że mogę podzielić się moją osobistą refleksją z czytelnikami orędzi, które Sam Jezus zatytułował „Prawdziwe Życie w Bogu”.

 • Teodor II - Patriarcha Aleksandrii i Afryki

  Patriarcha Aleksandrii i całej Afryki Teodor II, zwierzchnik Kościoła koptyjskiego oficjalnie przyjął Vassulę i grupę ponad 150 duchownych i świeckich...

 • Todor Sabev

  Todor Sabev: "Na przestrzeni całej historii, w Swoim planie zbawienia ludzkości, Bóg stale wysyłał posłańców – proroków i apostołów, nauczycieli i stróżów – aby sprowadzić wszystkie narody na właściwą drogę, aby ożywić wiarę, podtrzymać pokój i zachować jedność.
  W naszych czasach proroctwa Izajasza i Joela: «Przeleję Ducha mego na twoje plemię...» (Iz 44,3), «wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia...» (Jl 3,1), wypełniają się przez liczne charyzmaty. Dary łaski są obecnie udzielane kobietom i mężczyznom dla wzrostu życia chrześcijańskiego, oddawania czci i służenia na chwałę Bogu."