W kwartalniku, a obecnie półroczniku, liczne artykuły poświęcone są misji Vassuli, publikacji najnowszych Orędzi, relacji z jej pielgrzymek itp.

Pismo „Vox Domini" powstało w czerwcu 1994 roku, w miesiącu poświęconym zjednoczonym w miłości Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. 

Jako przedstawienie przyczyn powstania pisma oraz jego celu niech posłuży artykuł, który ukazał się na 1 stronie właśnie w pierwszym numerze: «VOX DOMINI to znaczy GŁOS PANA:»

Trudno zaprzeczyć, że żyjemy w epoce szczególnej, w której coraz więcej jest odstępstwa i zła, a równocześnie coraz bardziej ujawnia się działanie Bożego Ducha i rozlega się z mocą Głos Pana. Od czasu objawień w Fatimie wzywa On ustami współczesnych proroków do nawrócenia, pokuty i modlitwy jako środków ocalenia świata przed należną mu za grzechy karą, błaga o podjęcie aktów wynagradzających obrażanemu grzechami Bogu i Jego Niepokalanej Matce. Oby to pismo przybliżyło Czytelnikom rozlegający się Głos Pana oraz Jego obecne Dzieła, zachęciło do zmiany życia i przyczyniło się do większej chwały Dwóch Serc: Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
     W tym trudnym czasie pragniemy bronić wartości, wskazujących najpewniejszą drogę chrześcijańskiego życia, dlatego zamierzamy pisać o:

  • Eucharystii, która jest życiem Chrystusowego Kościoła;
  • Maryi, która jest Matką Boga i ludzi, przychodzącą dziś do Swych dzieci, aby wskazać drogę powrotu do Boga Ojca;
  • Namiestniku Chrystusa - jego nauczaniu, w którym jest pełnia Bożej Prawdy.

Zjednoczonym w miłości Sercom Matki i Syna, które są najpewniejszym schronieniem na trudne czasy, pismo to poświęcamy. Jako logo pisma posłużył rysunek Vassuli, symbolizujący zjednoczenie tych Serc nie tylko w miłości, ale i we wspólnym cierpieniu.

W roku 2010 jeden z numerów poświęcony został w całości "Prawdziwemu Życiu w Bogu" z okazji 25-lecia Orędzi.