3 lutego 2012

 

– Panie tak bardzo łaskawy, doprowadź nas do pokuty, inaczej nasz duch umrze.[1]

 

– Pokój tobie, Moje dziecko. Moje Oczy, Vassulo, wnikają w ciemności każdej duszy. Cierpię z powodu pragnienia dusz.

 

Vassulo, dzisiejszy świat będzie próbował odebrać wam waszą wolność. Dziś świat gardzi wszystkim, co jest Święte. Niektórzy[2] twierdzą, że posiadają absolutną wiedzę o Mojej Boskości, ale to co ich pociąga, jest niczym innym jak zaprzeczeniem Mnie. Wołałem, ale oni negowali i nadal zaprzeczają, że to Ja wzywam. Przywódcy twojego kraju zabijają i kradną chleb z ust dzieci. Uciskają twój naród i atakują go, jak im się podoba. Z każdej strony pozbawiają cię owoców twojej pracy. (Pozwól Mi mówić)... ludzie w twoim kraju obrali złą drogę.

 

Jesteście ziemią, którą pobłogosławiłem, ale zaniedbaliście chwalenie Mnie i wysławianie. Wasi pasterze, którzy nic nie wiedzą, idą swoimi drogami, każdy podąża za swoimi sprawami, zaniedbując Moją owczarnię i uciszając Mój Głos. Podążają drogami tego świata; zanurzeni w namiętnościach tego świata pozbawionego nadziei i Mnie, waszego Boga.

 

Moje Słowo jest żywe i aktywne. Tnie jak miecz obosieczny, ale dokładniej.[3] A jednak oni, pogrążeni w swojej nocy, nie zdołali uwierzyć, że pobłogosławiłem cię duchowymi łaskami. Wzywam każdą duszę, aby odnowiła swój umysł przez duchową rewolucję, aby żyła we Mnie, a Ja w niej, ale nie zdołali Mnie usłyszeć. Wzywałem ich do porzucenia dawnego sposobu życia, ale oni oddali swe serca mamonie, mówiąc: „dzięki temu jestem samowystarczalny” i wyrzucali Mnie ze swojego umysłu dzień po dniu.[4]

 

Mam w Sobie zarówno Miłosierdzie, jak i Gniew. Spójrzcie teraz na minione pokolenia i zobaczcie: one Mnie wychwalały i czciły. To był przykład wierności i łagodności, która Mi oddawała chwałę.

 

Czy nie czytaliście:

„Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki. Biada wam, którzy straciliście cierpliwość: cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?”[5]

 

W tych dniach zamierzam oczyścić ziemie z ich odstępstwa, z ich namiętności i z ich grzechów, które leżą teraz jak rozżarzone węgle na ich głowach, które dźwigają ciężar ich grzechów. A teraz mówię wam: Moje Słowo spełni się tak, jak w przeszłości, kiedy was uprzedziłem co do narodów odstępczych, że ich wieże się zwalą, a fale mórz przyniosą zniszczenie, wstrząsając ziemią w jej posadach. To będą Znaki dla was wszystkich, abyście, kiedy to się stanie, wiedzieli, że to Ja, Bóg, mówiłem.

 

W tym Końcu Czasów Mój Duch zostanie wylany na całą ludzkość, nawet na tych, którzy gardzili Moimi Słowami w tych Orędziach, szydząc z Mojej obietnicy.

 

Powiedziałem: Moje Słowo jest żywe i przez Moje Słowo – to samo Słowo – uformowałem ziemię. Mówię wam: Oczyszczę tę ziemię ogniem i strapieniem. Kiedy aniołowie zgrzeszyli, nie oszczędziłem ich. Mój Dzień nadejdzie w czasie, którego się nie spodziewacie. Uciszę głupców. Potem będziecie żyli w Mojej Woli. Narody ujrzą Mnie odmienionymi oczami. Na nowo zapanuje miłość i sprawiedliwość, a o przemocy nikt już nie usłyszy.

 

Dziś tak właśnie karmię Moje owieczki, a Mój Duch przynosi duchowy pokarm ubogim, by opatrywać złamane serca i przypomnieć im raz jeszcze, że Serce Pana jest samym przebaczeniem, miłością i czułością. To Serce, może przystroić cię swoją Chwałą, w tym Sercu możesz znaleźć pocieszenie. Przynoszę zbawienie każdemu otwartemu sercu. A jeśli dziś czynię wam wyrzuty, to przez wzgląd na wielkość Miłości, jaką mam do was. Moje Serce krwawi ze smutku, widząc godzinę ciemności nadchodzącą na was, leżących w błocie waszego grzechu. Przybędę wam na ratunek, jeśli tylko będziecie pokutować i powrócicie do Mnie. IC

 

 

22 maja 2012

 

Orędzie dla mieszkańców Cypru, otrzymane na krótko przed wyjazdem na Cypr.

 

– Daję ci Mój Pokój, Moje dziecko. Wezwałem cię i uformowałem, abyś z mocą głosiła Moje Słowo i przypomniała temu pokoleniu, że beze Mnie są celem dla szatana. On jak wiadomo jest próżny i zwodniczy, a jednak tak wielu ślepo za nim podąża!

 

Vassulo, cały jestem Sercem! Przekaż Moje Słowa całemu temu pokoleniu i nie smuć się, gdy ci, którzy nie chcą słuchać, z niedowierzaniem odwrócą się do ciebie plecami... bądź gorliwa i trwaj w Moim Pokoju. Dziecko Mojego Serca, ciesz się zawsze w Mojej Obecności, oddaj Mi cześć i chwałę.

 

Ja jestem Bramą Nadziei tam, gdzie jest rozpacz; Radości – tam, gdzie jest smutek; Pociechy – tam, gdzie jest troska. Ja jestem Bramą Życia tam, gdzie jest śmierć. Przemówię do ich serc, wyprowadzając ich z pustyni i z wielką czułością będę czuwał nad Moimi owieczkami. Nie będę wobec nich twardy. Wysłucham pokornych, gdy poproszą o przebaczenie.

 

W istocie wielu z was zapomniało o Moich pouczeniach i zapomniało o Mnie. Jednakże Ja nigdy o was nie zapomniałem, choć – ach ! – tylu z was zgrzeszyło przeciwko Mnie... Przyjdźcie do Mnie i nauczcie się, że Ja jestem Dobrym Pasterzem. Ja jestem waszą potężną obroną, waszym solidnym wsparciem, które ożywia waszego ducha i daje światło waszym oczom. Ja udzielam uzdrowienia, życia, błogosławieństw. Ja jestem Wszystkim.

 

Przyjdźcie do Mnie, mówiąc do Mnie sercem, a Ja was wysłucham. Przemieńcie wasze życie w nieustanną modlitwę i stańcie się Moją rozkoszą. Módlcie się, módlcie się, módlcie się i poprawiajcie wasze życie. Ogołoćcie się i oczyśćcie przez żal za grzechy, i nie marnujcie już waszych dni na sprawy ziemskie, które przemijają. Zwróćcie raczej wasze oczy na Moje Bogactwa, dające życie[6]. Czyńcie wszystko, co możecie, aby żyć w świętości i pokoju z każdym. Bądźcie doskonali, jak jest doskonały wasz Ojciec w Niebie, a wasze grzechy już nie zapanują więcej nad waszym życiem. Dzięki łasce żyjcie Prawdziwym Życiem we Mnie, waszym Bogu, a Ja zaspokoję wasze pragnienie. Ja Jezus Chrystus błogosławię każdego z was. IC

 

Vassulo, daj Mi schronienie w twoim sercu i upiększ Mój Dom. Ożyw go i zjednocz. Pozwól Mi prowadzić cię tą drogą dla Mojej Chwały. Ja zawsze jestem z tobą, córko. IC

 [1] Pomyślałam o Grecji i cierpieniach, nie tylko mojego narodu, lecz całego świata.  

[2] Spośród duchowieństwa. 

[3] Hbr 4,12. 

[4] Por. Łk 12,16nn. (Przyp. red.) 

[5] Syr 2,13-14. 

[6] Mt 6,33-34. (Przyp. red.)