11 stycznia 2013

 

– Moja Vassulo, daję ci Mój Pokój i Moje błogosławieństwa. Nie schodź ze ścieżki, którą dla ciebie wyznaczyłem.

 

– Czy postępuję źle?

 

– Nie. Wszystko, co chcę przez to powiedzieć to: wniknij w Moje Serce i zaczerpnij z bogactw Mego Serca. Nie męcz się. Znajdziesz tam obfitość Mojej Dobroci i Miłosierdzia. Moje skarby są jak purpurowe szaty, królewskie i pańskie. Nie wątp zatem, ścieżka, którą dla ciebie wytyczyłem, nie ma skaz.

 

Widzisz? Widzisz, jak chwalebne są Moje Dzieła? Dodaj siły tym, którzy jej potrzebują, zachęcaj i pocieszaj Mój lud. Bądź niezłomna w tej misji, którą ci powierzyłem dla wywyższenia Mojego Świętego Imienia. Nie przestawaj przypominać Mojemu ludowi, że Ja ukażę się jak gwiazda poranna pośród obłoków, pozwalając każdemu na zbadanie siebie, zanim nadejdzie Mój Sąd!

 

W dniu Mojego nawiedzenia niektórzy będą uniewinnieni, inni będą cierpieć z powodu ignorowania Mnie, a jeszcze inni poczują jakby ich przeszyła strzała. Inni zaś, którzy Mnie prowokowali, buntując się umyślnie przeciwko Mnie i lekceważąc Moje postanowienia, będą cierpieć śmiertelne boleści.

 

Ach, Vassulo! Nie przejmuj się tymi, którzy ogarnięci szałem starają się pomniejszać i niszczyć Moje Dzieła i Moje Orędzia…

 

Powiedz to!

 

– Tak! Twoja Moc jest potężniejsza niż całe Piekło razem wzięte!

 

– Oczywiście! Trwaj w pokoju, błogosław Mój lud i nie zważaj na głos Mojego Przeciwnika... Zwodziciela. IC

 

 

21 lutego 2013

 

– Daję ci Mój Pokój, Vassulo. Przyjaźnij się ze Mną i bądź Mi wierna. Wszelka miłość uzdrawia, uzdrawia cię z grzechów.

 

Powtórz za Mną te słowa: Chwała Bogu.

 

Córko, bądź tak dobra i skup się na Mnie, abym mógł oświecić twój umysł, twego ducha i twoje serce. Córko, zachwycasz Mnie, kiedy skupiasz się na Mnie. Odczuwasz obfitą miłość, którą napełniam wtedy twoje serce. Ach, Vassulo, dowiedz się, że jestem zdecydowany, by będąc przy tobie chronić cię, zachęcać, pocieszać i dodawać ci nadziei.

 

Wesprzyj się na Mnie, kwiecie, pozwól Mi skierować twoje kroki bliżej Mnie i do Mnie. Pozwól Mi, Vassulo, ‘mou’[1], posłużyć się tobą dla Mego planu i ‘mi stenakhoriesé, tha ta kanoniso ola egho; ella pethi mou;’ Wszelka Chwała należy do Mnie. Córko, ‘aghapa-mé;’ IC

 

 

15 maja 2013

 

– Moja umiłowana, Pokój niech będzie z tobą. Pozwól Mi mówić do ciebie w ten sposób. Napełnij swojego ducha Moim Duchem. Raduj się! Ja Jestem jest z tobą. Nie zapominaj, jak udzielam twojemu duchowi Mądrości. Wszystko, o co cię proszę, to miłość, wytrwałość i pokora dla wypełnienia Moich Dzieł i misji, którą ci powierzyłem.

 

Dam Mojemu Kościołowi nowy blask, poczekaj a zobaczysz! Zatroszczę się o Mój Kościół i wyposażę go w moc, uzdrawiając go.

 

Moja córko[2], ach, Moja umiłowana, gdybyś tylko wiedziała, jak Nieskończona jest Moja Miłość do ciebie, córko, i co czuję, kiedy wkraczam do twego serca! Odczuwanie twojej miłości do Mnie jest jak melodia, która trwając, powiększa naszą przyjaźń. Moje miasto, czuję się pocieszony i szczęśliwy...

 

Posłuchaj Mnie. Przeszłaś przez wiele prób i poświęceń, bitew, nawet z tymi, których powołałem by byli przy tobie. Dowiedz się, że jedyne wsparcie przyjdzie ode Mnie, a posiadając wsparcie z nieba dla umocnienia twego ducha w czasie tych prób, będziesz się czuła pocieszona i odnowiona, aby walczyć w tych okrutnych bitwach twego czasu przeciwko wszystkim kłamstwom o Moich Orędziach i przeciw wszystkim, którzy chełpią się swoją wiedzą i rozeznaniem.

 

– O Mocy moja, pośpiesz mi na ratunek, ocal przed nimi moją duszę i moje życie!

 

– Mówię ci, zostaw Mi tych, którzy należą do świata. Co do ciebie, prowadź święte życie, spokojne i zbudowane na Moich zasadach. I pamiętaj: Ja namaszczam twoją głowę każdego dnia. Czy nie czytałaś: „Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają”, którzy szukają Mojej Obecności![3]

 

Jesteś uciskana przez wroga? Dzięki nim, Vassulo, zdobywasz Królestwo Niebieskie.[4] Raduj się więc i ciesz, bo twoja nagroda będzie wielka w Niebie![5] Krocz ścieżką, którą dla ciebie wytyczyłem, ścieżką prawości i wierności. Kiedy twoi prześladowcy zagrażają ci swoimi złymi czynami, pamiętaj, aby przyjść do Mnie, aby cieszyć się Moją słodyczą, bo jestem znany z tego, że pocieszam twojego ducha, gdy jest przygnębiony.

 

– Oto proszę o radę. Wiem, że z Tobą u mego boku niczego nie powinnam się lękać i otrzymam najlepszą możliwą pomoc.

 

– Bądź Moim posłańcem. Wszystko bowiem, co uczynisz w Moje Imię, będzie takie, jak gdybym to Ja sam wzywał poprzez ciebie, a wezwanie, które skierujesz w Moje Imię jest następujące: pojednanie ze Mną, waszym Bogiem. To powinien być twój motyw: otoczenie Mnie chwałą. Trudzenie się dla Mnie, twojego Boga, doprowadzi cię do uświęcenia. Pozostań blisko Mnie, pracując w duchu świętości. W ten sposób, z bojaźnią Pana w umyśle, twoje działania zakorzenią się we Mnie. Zdobędziesz dla Mnie ludzi, których umysły zaślepił bóg tego świata. Skoncentruj się na tym, co ci zostało zlecone. Nie oddalaj się ode Mnie.

 

Posłuchajcie Mnie: najważniejszym czynnikiem, który ukazuje łaskę, jest rozwój nadprzyrodzoności, który występuje, gdy Mój Święty Duch dotyka cię, pokolenie. Przypomnij im, że Mój Duch ucieka od kłamliwego języka, od rąk przelewających niewinną krew, od serca, knującego intrygi, od pragnących czynić zło, od fałszywego świadka, który kłamie z każdym oddechem, od człowieka siejącego niezgodę pomiędzy braćmi. I chcę dodać tych, którzy odczuwają przyjemność w czynieniu zła. Zaprawdę człowiek, który przyznaje głos niesprawiedliwości, nigdy nie pozostanie niezauważony przeze Mnie.

 

Dlatego, pokolenie, nie przychodź do Mnie, twego Stwórcy, w Dzień Sądu, z winą. Módl się, módl się, módl się i pozbądź się swojej winy i nie marnuj całej swojej energii na czynienie zła. Ja jestem gotów teraz zmyć twoją winę![6]

 

Vassulo, pamiętaj, że twoje słowa będą dosięgały cielesnego, zepsutego świata i Moje Słowo wiele razy zostanie stłumione przez pożądliwość, która rodzi się z namiętności tego świata i jest prawdziwie ciemnością.[7]

 

Błogosławiony ten, który Mnie obejmuje, zostanie przemieniony, a jego dusza zazna radości.

 

Wędruj pilnie wraz ze Mną. Miłość cię kocha i błogosławi. IC

 

 

18 maja 2013

 

– Panie?

 

– Daję ci Mój Pokój, droga córko. Wszystkie Moje plany dotyczące ciebie wypełnią się.

 

Istnieje ogromne zło, obrzędy mordowania dzieci, zawsze dokonywane w imię pokoju i postępu; morderstwa, oszustwa, korupcja, zamieszki i krzywoprzysięstwo ukazują, czym stało się to pokolenie.

 

Gniew Mojego Ojca nie może być już dłużej powstrzymywany. Nadchodzi nieuchronna śmierć ziemi, a to, co to pokolenie posiało, będzie zbierać. Ogień rozszaleje się gwałtowniej niż widziało to kiedykolwiek ludzkie oko, a żywioły ziemi stopią się od żaru ognia[8], pochłaniając przyrodę, ludzi, zwierzęta i wszystko![9]

 

Moja córko, tego ognia nie można uniknąć. Moje Serce wylewa łzy ze smutku, ale obecnie to jest jedyne lekarstwo. Znajduję się nieustannie w agonii i jestem przeszywany cierniami uwięzionymi w Moim Ciele. Moi aniołowie wylewają łzy zakrywając twarze dłońmi widząc, że to pokolenie zginie w jednym momencie, kiedy Mój Ojciec zawoła: „dosyć!”, a zatem nie mówcie: „ach! współczucie Pana jest wielkie, On nam przebaczy”. Czy zapomnieliście, że zarówno miłosierdzie jak i gniew pochodzą od Ojca? Potrzebuję przede wszystkim pojednania i prawdziwej metanoi[10], od wszystkich Kościołów. Zgromadzenie się w Moje Imię otoczy Mnie chwałą.

 

Niech Mój Dom, Vassulo, będzie jeden! Ze Mną u twego boku nie musisz się lękać! Upiększ Mój Dom i ożyw, doprowadzając go do jedności! Podążaj drogą, którą przed tobą wytyczyłem, wytrwaj na ścieżce jedności, realizując, co ci nakazałem.

 

Powiedz Moim Pasterzom podczas tych zgromadzeń, że swą radość mogą odnaleźć tylko we Mnie. Skierujcie spojrzenie na Mnie. Nie odwracajcie się ani na prawo, ani na lewo. Niech po Moich Krwawych Śladach kroczą wasze stopy, stopy Moich kapłanów i Moich współpracowników w tym Dziele. Doprowadzę was do Domu. Pójdziemy ramię w ramię, jak dwoje dobrych przyjaciół. Będziemy kroczyć wspólnie po szafirach, w Mojej chwale, zwycięsko po Moich Dziedzińcach. Zwracam się teraz do was, należący do Mnie, Moi przyjaciele, których serca poruszył Mój Głos, Mój Szlachetny Temat i których połączył Mój Poemat o Miłości, Jedności i Pojednaniu. Mówię wam, Mój Ojciec was pobłogosławił. W majestacie i wspaniałości poszybujecie w niebiosa ze Mną wprost do Mego Tronu. A Ja, z Moim Królewskim Berłem, poprowadzę was do mieszkań wewnątrz Mojego Miasta, wewnątrz Mojego Królestwa.[11] Wezwałem was i czuwałem nad wami, nigdy nie spuszczając was z Moich Oczu...

 

Jan, Mój uczeń, był lampą zapaloną i jaśniejącą. Bądźcie Moimi Janami, bądźcie zapaleni i jaśniejący w tym mrocznym świecie. Nie czekajcie na ludzką aprobatę. Ona powinna być dla was niczym, jak jest niczym dla Mnie. Nie troszczcie się o to, drogie dusze, bądźcie jedno i żyjcie Jednością, którą polecam wam żyć.[12] IC

 

 

17 września 2013

 

Orędzie otrzymane po międzynarodowej pielgrzymce do Ziemi Świętej.

 

– Daję ci Mój pokój, kwiecie. Bądź Moją świątynią, ponieważ poprzez tę świątynię Ja odbuduję Mój Kościół. Żyj więc dla Mnie. Każdego dnia okazuj Mi wdzięczność. Nigdy nie wahaj się przychodzić do Mnie, a zwłaszcza nigdy nie wątp w Moją Miłość, jaką mam dla ciebie.

 

Niech każda chwila życia będzie rozmową ze Mną. Nie pozwól nigdy, aby zły odwrócił twoją uwagę, nigdy nie wątp o Mojej stałej Miłości. Nie ustawaj w umacnianiu Mojego Kościoła przez gromadzenie pasterzy razem! Wszyscy Moi Pasterze podobają Mi się i uwielbiają Mnie, kiedy widzę ich zgromadzonych razem, budujących jedność. Natomiast goryczą napełniają Mnie ci, których serca są nieposłuszne.

 

– Panie, oni otoczyli chwałą Twoje Święte Imię.

 

– Rzeczywiście oni wywyższyli Mnie, a ich uwielbienia dosięgły Moich Uszu. Vassulo, czy znasz znaczenie słów: „otrzymali wodę z litej skały, w pragnieniu ochłodę – z kamienia twardego”?[13] To oznacza, że Ja strzegłem i strzegę ich dusz pomimo otaczającej ich pustyni wywołanej palącymi wiatrami odstępstwa. Dałem im wodę na tej pustyni. Trzymałem i będę trzymał ich blisko Mego Serca z dala od węża tej wyniszczającej pustyni.

 

Zaspokoję pragnienie jedności u każdego i będę ich sycił, jak długo będą pokorni i skłonni do ugięcia się z miłością. Dlatego, Vassulo, uczyń wszystko, co w twojej mocy, by żyć prawdziwym życiem we Mnie. Żyj w zgodzie ze wszystkimi, pracuj pilnie dla Mnie i nie poddawaj się z powodu drobnostek, tak! drobnostek! Rzeczy, które ty uznajesz za ciężkie prześladowania to dla Mnie błahostki. Rozraduj się więc i bądź zadowolona. Udzielona ci łaska różni się od daru, jaki ci ofiarowałem, rozumiesz, Moje dziecko? I pamiętaj: Bóg nigdy nie odbiera Swoich darów ani nie odwołuje Swoich wyborów...[14]

 

Błogosławię twoje wysiłki. Błogosławię twoich towarzyszy, których zbliżyłem do ciebie, aby ci pomagali. Liczne grzechy zostały im odpuszczone. Nie zapominaj o tym, jak wynagradzam tych, którzy czynią Moją Wolę z miłością i poświęceniem. Każdy, kto służy Mnie, swemu Bogu, odniesie korzyść… Pozwól Mi przypomnieć na nowo każdemu: Moim Ciałem jest Kościół. Kościół, który jest jeden. Zostaliście wszyscy ochrzczeni w Jednym Duchu, którym zostaliście napojeni[15]. I wy wszyscy, którzy się zgromadziliście, chociaż byliście z różnych części Mojego Ciała, wy wszyscy uczyniliście Moje Ciało kompletnym. Wszyscy należycie do tego samego Ciała. Wiecie o tym. A jednak szatan głośno rozpowiada swoje bluźnierstwa. Od lat dba o wasz podział i lęka się, że wszystkie członki Mojego Ciała pojednają się, spotkają się i zjednoczą. On usiłuje zachować wasz podział, a Mój Kościół tak słaby, by szkody były nieodwracalne.

 

Ja mam moc zjednoczyć Mój Kościół i uzdrowić Go. Ja rzeczywiście mam moc, aby wskrzeszać z martwych i Ja sam powstałem z martwych. Waszej woli i zgody potrzebuję, [aby podnieść Kościół]. Potrzebuję waszej współpracy i potrzebuję, abyście złagodnieli i ugięli się z prawdziwą pokorą i miłością! Odrzućcie grzech waszego podziału...

 

Są tacy, którzy nie znają wcale ani Mnie, ani wielkości Mojego Miłosierdzia. Tym mówię: w waszym nieprzejednaniu i ciemności udręka odkłada się w waszych sercach, a wasze światło przygasa pośród cieni. Strzeżcie się, aby nie zgasło zupełnie!

 

Powiedziałem kiedyś, że Ja jestem światłością Izraela i że Ja Święty mogę się zamienić w ogień, który spali i pochłonie jego ciernie i głogi w jednym dniu[16]. Dziś mówię wam: przez tak wiele lat stałem pośrodku spustoszenia z powodu waszego podziału, wielu bowiem spośród Moich pasterzy przestało troszczyć się o stado. Rozproszyli je. Nic się przede Mną nie ukryje.

 

Wielu przestało Mnie słuchać. Niegdyś w przeszłości mogłem usłyszeć: „mów, Nauczycielu”, dzisiaj mówią: „któż może mi dorównać?” Ich bezczelne postawy świadczą przeciwko nim. O, jak bardzo Moi prawdziwi pasterze cierpią z powodu ich bezczelności i zatwardziałości serca!

 

Masz nieprzejednane serce i płaszcz przesiąknięty krwią, twój blask cię opuścił. Nie mając bojaźni obrażasz Mnie, znieważając Moje Miłosierdzie i wszystkie dary, których udzielam twoim żałosnym czasom! Podnieś oczy i zobacz, kim jest Ten, który rozdziela Swoje dary ludzkości.

 

Wy wszyscy, którzy odrzucacie Moje dary udzielane w Moim Miłosierdziu, dopuściliście się odstępstwa i z tego powodu zdecydowałem się zstąpić i namaścić wasze miasta poprzez tych, których namaściłem, oraz przekazać jak rosę Moje Słowo jak w przeszłości. Moje Słowo was orzeźwi raz jeszcze i zbawienie spłynie na nowo. Moja Miłość stanie się ogniem pożerającym ciernie i głogi na Mojej Drodze.

 

Będę nadal wylewał wodę ze Źródła Życia na tę spragnioną ziemię. Będę nadal rozszerzał Moje Orędzie Prawdziwego Życia w Bogu, ponieważ Mój Duch Łaski spoczywa na tobie, mały wojowniku. Pamiętasz, jak od początku zapowiadałem ci, że Moje Orędzie rozprzestrzeni się i pomnoży jak las cedrowy? Będę nadal ukazywał Moją Chwałę. Będę nadal wspierał Moimi Błogosławieństwami wszystkich, którzy ci pomagają. Poniosę także ich na Moich Skrzydłach i oni również zakosztują Mojej Słodyczy.

 

Przypomnij wszystkim, aby zachowywali wzajemną jedność między sobą, tak aby mogli być w jedności ze Mną. Niech twoje pragnienia dotyczą tylko Mojego Domu, a Ja zatroszczę się o twój dom. Żyj we Mnie i módl się nieustannie. To im powiesz ode Mnie. Córko, chociaż czujesz się, jakbyś była pozostawiona na opustoszałej wyspie, nie lękaj się, Moja Obecność stale jaśnieje na tobie. Ja, Pan, byłem i jestem zawsze blisko ciebie. Miłość kocha cię! IC

 

 

23 września 2013

 

O książce „Niebo istnieje naprawdę, ale piekło również”

 

– Ach, Vassulo, szerzenie Mojego Orędzia w ten sposób również oddaje Mi chwałę. Ja jestem obecny. Zawsze będę cię podnosił do Mnie. Czy kamień może cokolwiek odczuwać? Serca, które się zatwardziły, nie mogą odczuwać niczego, jedynie serce z ciała będzie wrażliwe na Moją Obecność.

 

Twoje ziemie są spustoszone i wysuszone, i rozpaczliwie potrzebują współczucia. Potrzebny jest duch łaskawości, potrzebny jest duch nadziei. Kto może rozważać Moje plany i Mi w nich doradzić? Kto ma bardziej trafne rady ode Mnie i kimże jest człowiek, aby potrafił uzdrowić to, co nieuleczalne, jeśli nie będzie mu dana moc ode Mnie? Ktokolwiek złorzeczy Mojemu Dziełu, pozostanie w najczarniejszej ciemności i na zawsze! Każdy sposób, w jaki przedstawiasz Moją Świętość oraz Moją wspaniałomyślność, objawiając Mnie jako czułego Ojca, jako miłującego Oblubieńca, jako twego Zbawiciela i Odkupiciela, jako twojego Przyjaciela, ale i twojego Sędziego, oddaje Mi chwałę.

 

Idź w pokoju, Ja, Jezus, jestem (właśnie w tej chwili) z tobą.

IC

 

 

5 listopada 2013

 

– Pokój niech będzie z tobą. Sprawiasz Mi radość, kiedy przychodzisz do Mnie na tej drodze, na której pozwoliłem ci być ze Mną, blisko Mego Serca. To Moja radość. Strzeż się ludzi, którzy wymierzają w ciebie swoje zatrute strzały słowami i myślami. Módl się za te dusze. Teraz zapisz orędzie, które dałem ci, gdy przebywałaś w kościele.[17]

 

„Powiedz im, że są Radością Mego Serca. Jestem ich Ojcem… Jahwe jest Moje Imię…”

 

Wszystkim, co potrzebuję usłyszeć od ciebie, jest to, co właśnie Mi powiedziałaś: „Kocham Cię, Panie…”

 

Kochaj Mnie i uwielbiaj Mnie.

 

Idź w pokoju i dawaj poznać Moje Imię…

 

 

6 grudnia 2013

 

Pokój niech będzie z tobą. Wszystko jest nocą dla tych, którzy nie chcą widzieć. Wezwałem cię, Moja gołębico, abyś odbudowała mury Mojego Kościoła. Zostałaś powołana do chodzenia w Mojej Światłości. Nie ukryłem przed Tobą Mojego Oblicza, aby upiększyć twoją duszę.

 

Bądź błogosławiona za wszystko, co uczyniłaś dla Mojego Kościoła. Pomnożę Moje dary dla ciebie, aby za twoim pośrednictwem Mój Kościół rozkwitł jak ziemska łąka. Nakłoń ku mnie ucho i słuchaj, Mnie, twojego Pana, a Ja wysłucham twoich modlitw. Pracowicie bądź Moim głosem.

 

Miłość cię kocha! IC

 

 

11 grudnia 2013

 

– Moje dziecko, Jahwe to Moje Imię. Odczuj Moją Obecność, otwórz swoje serce na Łaskę, pozwalając, aby Moje Światło jaśniało w tobie. Nie lękaj się, bo Ja Jestem jest z tobą.

 

Dałem ci z Miłością nakaz, abyś dotarła do Mojego ludu i przekazała mu Moje Orędzie. Córko, przemówiłem twoim głosem, aby wykorzenić zło, które widzisz, aby burzyć loże i uciszać głosy, które sprzeciwiają się Mojej Woli, aby zbudować Moje Sanktuaria, które zburzył diabeł, aby upiększać to pokolenie, by obsadzić [roślinami] to dzikie pustkowie. Użyźniaj ziemię dla innych, córko. Bądź cierpliwa, w czasie tej walki i ataków. To pokolenie jest w rozpaczliwej [sytuacji], dlatego Mój Syn, Jezus Chrystus, woła ze Swojego Krzyża, opłakuje ich bezbożność. Boli Mnie Moje Ojcowskie Serce, że wielu nie zrozumiało Mojego wezwania. Nie, oni nie pojęli, że jesteś Moim darem dla nich!

 

Przebywanie na tym świecie dla rozszerzania Mojego Orędzia otacza Mnie chwałą i podczas gdy ty kontynuujesz Moje Dzieło, pozwól Mi postępować naprzód. Potrzebuję twojej zgody!

 

– Moja wola jest Twoją, Panie.

 

Przypomnę każdemu, jak Ja rządzę. Panuję w Majestacie i Władzy, z mocą i Miłosierdziem. Posłużę się tobą, aby ujawnić to, czego brakuje temu pokoleniu i co ono utraciło. Biada tym, którzy są głusi na Moje słowa! Miłość jest przed nimi, lecz oni Mnie nie uznają.

 

To Orędzie jest przeznaczone dla wszystkich.

 

Moje błogosławieństwa spoczywają na tobie, Moje dziecko.

 

Odpocznij na Mojej Piersi.

 [1] W języku greckim: Pozwól Mi, Moja Vassulo, posłużyć się tobą dla wypełnienia Mojego planu i nie bądź smutna, Ja sam o wszystko zadbam. Pójdź, Moje dziecko. Wszelka Chwała należy do Mnie. Córko, kochaj Mnie.

[2] Odczułam Płomień Miłości Chrystusa wychodzący z Jego Serca ku mojemu!

[3] Ps 24,5-6.

[4] Por. Mt 11,12 ; Dz 14,22. (Przyp. red.)

[5] Por. Mt 5,12. (Przyp. red.)

[6] Por. Ps 53. (Przyp. red.)

[7] Por. 1 J 2,12-17. (Przyp. red.)

[8] Por. 2 P 3,10-12 w przekładzie Jakuba Wujka: ...a żywioły od gorąca rozpuszczą się, a ziemia i dzieła, które na niej są, popalone będą. (...) oczekiwając i spiesząc się na przyszcie dnia Pańskiego, przez które niebiosa gorające rozpuszczą się i żywioły od gorącości ognia stopnieją...  (Przyp. red.)

 [9] Por. Ap 15,1n (Przyp. red.)

 [10] Gr. μετανοια (metanoia) – przemiana, nawrócenie, dosłownie: przemiana umysłu.

 [11] Por. Św. Teresa z Avila, Zamek wewnętrzny, Flos Carmeli 2015. (Przyp. red.)

 [12] Por. np. Komentarz św. Cyryla Aleksandryjskiego bpa do Ewangelii św. Jana, księga 11,11 Chrystus jest więzią jedności w: Liturgia Godzin tom II, Pallottinum 1984, s. 694. (Przyp. red.)

 [13] Mdr 11, 4. (Przyp. red.)

 [14] Rz 11, 29.

 [15] Por. 1 Kor 12,13. (Przyp. red.)

 [16] Iz 10,17.

 [17] To orędzie zostało mi dane w lokucji (za pośrednictwem wewnętrznego głosu – przyp. tłum.), kiedy byłam w kościele z przyjaciółmi blisko mnie.