3 lutego 2016

 

– Panie Niebios, Rękojmio naszego dobrobytu, Ty, który zstąpiłeś z wysoka i przyszedłeś do naszej izdebki, aby nam przypomnieć Twoje postanowienia i Twoje wyroki, abyśmy lepiej zachowywali Twoje Słowo i podążali za Nim. Naucz nas oddawać się Tobie przez przestrzeganie Twoich ustaw. W miarę jak Twoje Słowo wzrasta, promieniuje światłem w naszej duszy, oświetlając ją, aby w pełni zrozumiała Twoje Słowo. Wiem, że nie jesteś zadowolony z Twoich stworzeń...[1]

 

– Ach Vassulo! Moje Oczy rozpływają się we łzach, ponieważ tak wielu gardzi Moim Prawem Miłości, Moim Prawem Miłosierdzia. Jak długo jeszcze mam patrzeć na zło, które dominuje w każdym narodzie? Brakuje powszechnego pokoju.

 

– Powiedz mi, Panie, co jeszcze mogę uczynić? Pomóż mi, jak to zawsze czyniłeś, podtrzymaj mnie, abym uczyniła to, czego Ty ode mnie pragniesz.

 

– Wytrwaj, Moje dziecko, i niech się z żarliwością rozpali w tobie gorliwość o Mój Dom, ogarniając cię płomieniami, abyś szła naprzód bez lęku, wzywając każdego do skruchy, do nieustannej modlitwy i do miłowania Mnie, waszego Boga. Wielki będzie Mój Tryumf na końcu.

 

– Cała moja istota tęskni za Tobą. Poruszyłeś moją duszę, sprawiając, że ona pragnie być zawsze z Tobą. Ludzie, którzy Ciebie nie znają, nie kochają Cię i nie pragną Ciebie, nie okazują skruchy. Jak można ich doprowadzić do nawrócenia?

 

– Moja Vassulo, każdy człowiek jest od narodzenia powołany do oglądania Boga, swego Stwórcy! Tak niewielu jednak idzie drogą, jaką dla nich wytyczyłem. Skoro oddalają się ode Mnie, co wywołuje Mój wielki smutek i boleść, jak mogą dojść do poznania Mnie i pokochania? Nieustannie wzywam ich do skruchy, do tego aktu żalu, który oczyściłby ich serca i sprawił, że te serca narodziłyby się we Mnie. Zjednoczyłbym się z ich duszami, przenikając je światłem. Jak ich nawrócić, pytasz. Czy zapomniałaś, jak? Chodźmy! Przez modlitwę... przez uczynki miłości, przez wielkie akty wynagradzające, przez miłość ofiarną, oddaną za nich! Przez Różaniec! Przez „Kyrie eleison”, tak żebym zadziałał Moim Miłosierdziem i Moją Łaską rozmiękczył ich zatwardziałe serca...

 

Posłuchaj, kiedy przebadałem twoje serce, zdobyłaś Mnie, droga duszo. Dzięki działaniu łaski stałaś się wszystkim tym, czym chciałem, abyś była! Módl się za tych, którzy mają większe upodobanie w chwale tego świata i którzy sami oddalają się ode Mnie. Boją się Mojego Krzyża, a Mój Krzyż jest narzędziem Mojej chwały. Ci, którzy odmawiają objęcia Mojego Krzyża, odłączają się ode Mnie. Ja jestem jedno z Moim Krzyżem! I mówiłem ci: kiedy obejmujesz Mnie, obejmujesz także Mój Krzyż.

 

– Panie, przysięgłam zachowywać Twoje Prawo. Jednakże nadal mnie ożywiaj, jak obiecało mi to Twoje Słowo!

 

– Uczynię to! Zawsze będę kierował twoimi krokami. Moja Miłość cię pocieszy i nigdy nie będziesz pozbawiona Mojej Miłości...

 

Tak? Powiedz to!

 

– Muszę się wyżalić, Panie. Chociaż wielu nawróciło się przez to Orędzie, to...[2]

 

– ...nie są „dawcami”, ale „biorcami” – jak to określasz. Oto co powiedziałem: „jest więcej szczęścia w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35), a to nie jest praktykowane. Ego musi w nich umrzeć!

 

– Niewielu jest dawcami udzielając pomocy, by Twoje Orędzia były znane lub by utrzymać domy Beth Myriam, jednak są i tacy, którzy pomagają szybko okazując wspaniałomyślność.[3]

 

– Każdy uczynek miłości, dobry i wspaniałomyślny, liczy się w Moich Oczach. W Moim Dniu, ocenię każdą duszę, ujawniając wszystkie jej działania i to, co znajdowało się w jej sercu. Cieszą Mnie dusze, które okazują Mi wdzięczność i pamiętają, aby Mi dziękować nie tylko w modlitwach, ale również w uczynkach miłości...

 

– To mi przypomina o dziesięciu trędowatych, których uzdrowiłeś i z których tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować, prawda?

 

– Tak, czytałaś w Biblii,[4] że kiedy byłem w drodze do Jerozolimy, czekało na Mnie dziesięciu trędowatych. Krzyczeli, aby przyciągnąć Moją uwagę, ponieważ nie ośmielali się podejść do Mnie zbyt blisko z powodu swojej choroby. Kiedy ich ujrzałem, zawołałem do nich, aby pośpiesznie udali się do kapłanów i pokazali im się. Nabrali pewności w sercu, że zostaną uzdrowieni w drodze i rzeczywiście, kiedy odeszli, zostali uzdrowieni. Jednakże nie zadali sobie trudu, aby powrócić Mi podziękować. Tylko jeden Samarytanin okazał wdzięczność, uwielbił Boga i upadł do Moich Stóp...

 

– Ty hojnie, z miłości, udzieliłeś ludzkości tak wielu darów, które nie zostały docenione. Nigdy nie przestajesz obdarowywać. Twoja Miłość nie znosi zwłoki. Ona jest tak wielka, że skłoniła Cię do zstąpienia na ziemię i ukazania się otwarcie wielu ludziom, nawet nie-chrześcijanom, ponieważ Twoje Serce nieustannie płonie i nie zwleka! Nie możesz się oprzeć! Twoja wspaniałomyślność nie zna miary. A jednak nawet teraz Twoi uczniowie jak kiedyś stawiają sobie pytania o to, dlaczego ofiarowujesz łaski i cuda poganom, Samarytanom, wszystkim. Są zgorszeni Twoją zażyłością i przyjaźnią im okazywaną. Stawiają pytania, podważają Twój autorytet! Spraw, proszę, aby wszyscy, których uzdrowiłeś, odpowiedzieli na Twoją Dobroć, powierzając się jedynie Tobie.

 

– Vassulo! Chwalebny naród powstanie na Wschodzie. Ten naród otoczy Mnie chwałą! Tak, w istocie, ukazałem Siebie także nie-chrześcijanom! Uczyniłem to po to, aby ci ludzie widzieli, wiedzieli, zaobserwowali i zrozumieli, że Moje Miłosierdzie jest bezgraniczne, ono jest ogromne, Moja Miłość jest nieskończona! „Nie lękajcie się” – powiedziałem im, „ponieważ Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”[5]. Ukazuję im więc Moją Chwałę, a oni w zachwycie pytają Mnie: „Czy mogę być świadkiem?”, a Ja im odpowiadam: „Bądź świadkiem ujawniającym radość z tego spotkania”. Zatem, Vassulo, nie smuć się, kiedy, według ciebie, Ja ociągam się z Moim powrotem, bądź cierpliwa, mała, żaden kraj nie narodził się w jednym dniu! Bądź jak drzewo oliwne, które rośnie na Moich Dziedzińcach. Twój bieg się nie skończył... niechaj twoja dusza odpocznie we Mnie, twoim Bogu. Nie jesteś sama. Bądź jedno ze Mną. My?

 

– Tak, my.

 

– Ja, Jezus, błogosławię cię. IC

 

 

9 lutego 2016

 

– Panie, mój Boże, tyle razy powiedziałeś nam, że jesteś znany z obalania królestw, znany ze zrównywania z ziemią miast, kiedy one Cię prowokują i utrudniają przejście pośród Twego ludu. Z całym szacunkiem dla Twej Świętości zauważam, że minęło już ponad 30 lat, odkąd mówisz, że mamy cierpliwie czekać na nasze ocalenie, że Twoje zwycięstwo nadejdzie i że „żaden kraj nie narodził się w jeden dzień”, „ani że żadne miasto nie było zbudowane w ciągu jednego dnia”. To oznacza, że nie mamy się spieszyć, lecz czekać. Ale po 30 latach na pewno miasto byłoby już zbudowane i na pewno kraj miałby już 30-letnich mieszkańców, a może nawet żyłoby już ich potomstwo?

 

– Vassulo! czy masz rację będąc niecierpliwą?

 

– Zło się zwiększa, jesteśmy prześladowani.

 

– Czy mam teraz odebrać życie trzem trzecim mieszkańcom ziemi, aby zginęli w Moim Ogniu? Czy raczej powinienem się powstrzymać?

 

– Panie, czy widzisz z naszej strony jakiś wysiłek wyrzeczenia się naszych grzechów i żałowania za nie?

 

– Powściągam Mój gniew.

 

– Sznurem?

 

– Nie, sercami, które z zatroskaniem modlą się o nawrócenie świata i składają Mi w darze ofiarną miłość. One podążają za Krwawymi Śladami Moich Stóp. Te dusze poświęciły się całkowicie, ciałem i duszą, dla pomyślności i nawrócenia swoich rodaków. Wkrótce was nawiedzę, ale Mój przedwczesny Wyrok nie byłby dla nikogo opłacalny. Jednakże Mój Sąd – który się dokona przez Ogień – jest już blisko was.[6] Nie odłożyłem Mojego Sądu do podziemia! Mój Sąd dokona się.

 

Widzisz, Vassulo, współczucie człowieka jest ograniczone, podobnie jak jego cierpliwość, w jednym i drugim ogranicza się do siebie, ale Moje współczucie rozciąga się na wszystko, co żyje. Odwagi! Cierpliwości! Oni cię nie zniszczą!

 

– Panie, przynieś pokój światu, przynieś jedność i pojednanie Twojemu Domowi.

 

– Spójrz, przez wzgląd na Moje Święte Imię, połączę Dom na Wschodzie z Domem na Zachodzie. Czyż ci tego nie przepowiedziałem?[7] Powiedziałem ci, że powinniście się czuć błogosławieni, Mój Ojciec bowiem uczyni cuda i że da wam, którzy dążycie do jedności, zwycięstwo jakiego dotąd nie było. Stanie się to, córko, dzięki tym szczerym sercom, które modliły się o jedność. Tak! Rzeczywiście, Bóg ukaże wkrótce Swoją łaskę, jak to zapowiedziałem...

 

Wtedy Moje Mury zostaną odbudowane, wzniesione jak kiedyś, a ty, mała latorośli Domu na Wschodzie, nie poddawaj się, bądź jak diament zatopiony w Mojej Koronie. Nikt nie jest bardziej prawdziwy w swoim słowie niż Ja, Jezus Chrystus, który jestem Prawdą. Żyj w przyjaźni ze Mną i niech nic nas nie oddziela. Cieszę się z twojej bliskości ze Mną. Wynagradzaj Mi, bądź wierna twojej misji, przypominając narodom o Mojej gorącej Miłości, o Moim nieskończonym Miłosierdziu i o Mojej czułości. Ukazuj Mnie...

 

Módl się i kochaj Mnie. Ja, Jezus, jestem wszystkim, czego potrzebujesz. IC

 

 

12 lutego 2016

 

– Mój Boże, Ojcze, Królu królów, dopóki mi się nie ukazałeś, dopóki nie spotkałam Ciebie leżałam na wpół martwa, przed Bogiem stałam nie rozumiejąc, zawstydzona! 

 

Stałam przed Stwórcą, jak dziecko ubrane w brudne łachmany naprzeciw Krainy Czarów. Zaskoczona ujrzałam, że uśmiechnąłeś się do mnie, Ty się uśmiechałeś, chociaż ja wciąż byłam w piekielnej ciemności.

 

Byłam zmieszana i oszołomiona, szczególnie słysząc, jak mówisz: „Błogosławieni czystego serca, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”.[8]

 

Gdy nagle otworzyłeś usta, aby ponownie przemówić, strumień Światła jak promień rozbłysnął z Twoich Ust, rozjaśniając moją duszę. Twoje Nieśmiertelne Tchnienie dotarło do mnie, odświeżając moją pamięć – cud – im mocniej bowiem Cię kontemplowałam, tym bardziej Cię rozpoznawałam i przypominałam sobie o Tobie.

 

Kto włożył bez zasługi Mądrość w głębokie zakamarki mojej duszy?

 

– To Ja!

 

– A kto napełnił zrozumieniem moje serce?

 

– Moje dziecko, to Ja... narodziłaś się wtedy z Mojego serca. Zmartwychwstałaś, aby stać się jednym z Moich apostołów i świadkiem, który świadczy o jedności.

 

– Naprawdę nie uważam siebie za godną bycia nim, ale nie oddalaj się ode mnie! W przeszłości, moje oczy wciąż pokrywały łuski zatwardziałości, a śmierć krążyła nad moją głową.

 

Wysłałeś mi wspaniałego Serafina, który przyleciał aż do mnie, nie aby mnie objąć, ale aby mnie oczyścić z grzechów mojego sposobu życia i obmyć moje brudne łachmany.[9] 

 

To było, Ojcze, zapoczątkowanie we mnie nowej formy bytu, kiedy uświadomiłam sobie moją nieśmiertelność, która trwa, jeśli przebywamy w Tobie...

 

To były moje pierwsze kroki w kierunku tego Promieniejącego Światła, którym jesteś Ty, Bóg, nasz Ojciec...

 

– I od tego czasu pragnęłaś Mnie poznać, takim jakim Ja byłem, kiedy w przeszłości objawiałem się waszym przodkom i ojcom.

 

– Gdzie mogę znaleźć słowa wystarczająco silne, aby wyrazić moje uczucia wobec Ciebie i o Tobie? Cokolwiek powiem, to nie wystarczy. Mój duch tęskni za Twoją Ojcowską Miłością spalany pragnieniem Miłości do Ciebie, Jahwe. Codziennie czekam na Ciebie, nawet w moich snach.

 

Bez Twojej Kochającej Ręki nie byłabym w stanie przeciwstawić się burzom palących prześladowań, które osaczały mnie przez te wszystkie lata! Wszystkie rozpraszają się w Twojej Obecności, a ja, jak powiedziałeś, czuję się wolna jak ptak, wzbijający się w niebo, swobodny!

 

– Wolność można znaleźć w Duchu.[10] Przywołuję wszystkich ludzi do Mnie. Wzywam ich najpierw do skruchy, wzywam ich do picia ze Źródła Życia.[11] Błogosławiona dusza, która doszła do umiłowania Mnie.

 

Bądź szczęśliwa, Moja Vassulo, nigdy nie zwlekaj, aby przyjść się modlić. Umiłowana, staraj się przyjść do Mnie w każdej chwili. Pracuj dla Mnie z radością, pokojem i miłością.

 

– Panie, mój Stworzycielu, zmiłuj się nade mną...

 

– Nigdy nie odrzucam skruszonej duszy. Wysłucham wszystkich waszych modlitw, jeśli będą one zgodne z Moją Wolą. Niech w was wzrasta Moja Miłość.

 

Córko, Ja Jahwe, błogosławię cię.

 

 

13 lutego 2016

 

– Daję ci Mój pokój. Czy zapiszesz Moje Słowa?

 

– Tak, Panie...

 

– To pokolenie trudno jest ugiąć. Osłabieni grzechami pokładają ufność w szatanie, który jest ich nadzieją. Chociaż stanąłem przed wszystkimi, by Mnie ujrzeli, tylko niewielu zwróciło uwagę. Ich przywódcy stali się okrutni i wiele narodów czeka śmierć z ich ręki. Jak bardzo płakałem nad tobą, stworzenie! Twoje życie bowiem będzie się teraz chyliło ku śmierci. Gdy płomienie wznosząc się w górę niczym języki lizać będą twoich mieszkańców, zadam temu pokoleniu pytanie: gdzie znajdziesz ulgę? I w kim? W szatanie? W sobie i we własnym ego?

 

Nadszedł czas wypełnienia się Mojej Sprawiedliwości i kara dla tego niewiernego pokolenia jest u waszych drzwi. Wypełnię Moje zarządzenia co do joty.[12] Kiedy usłyszycie grzmot, wtedy rozlegnie się Mój Głos, który będzie jak piorun huczał w uszach i będzie rozbrzmiewał aż po krańce ziemi. Wiedzcie, że wtedy świat i wszyscy, którzy go zamieszkują, usłyszą Głos Sprawiedliwości: zło przyniesie śmierć wielu narodom... zniszczenie dosięgnie każdego miasta.

 

Czy słyszeliście, że „Anioł Jahwe otoczy miasta i narody” wzywając wszystkich do skruchy? To właśnie będzie się działo w nadchodzących dniach.

 

Dlatego wy, którzy weszliście na Moje Dziedzińce i uwierzyliście Moim słowom, módlcie się i nie lękajcie się ani się nie bójcie, lecz wy, którzy przez niekończące się lata szydziliście z Moich mów, uderzając swoim językiem Moich proroków, strzeżcie się! Posługiwaliście się bowiem kłamstwami, by usprawiedliwić wasze kłamstwa, prawdziwie zakopaliście Moje Słowa w waszych grobach. Tak, istotnie, przekręcaliście Moje Słowa. Wasze grzechy spowodowały, że między wami a Mną jest przepaść. Teraz jednak Sprawiedliwość nie będzie wstrzymywana. Mówię wam, gorzkie będą dni, które nadchodzą, kiedy Ja stanę naprzeciw was... Módlcie się i nie pozwólcie, by wasze powieki opadały z powodu snu![13]

 

Oto jak powinniście się modlić:

Jahwe, mój Boże, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, usłysz nasze wołanie

o miłosierdzie i o pomoc.

Przebacz tym, którzy nie wierzą w Ciebie, mój Boże, ani nie ufają, że Twoja moc może nas ocalić.

Nie uderzaj nas w naszych dniach,

wypalając w jednej chwili ziemię,

ale w Twoim Ojcowskim Współczuciu zlituj się nad nami i przebacz nam.

Nie pozwól, by Zły jak wodę

rozlał naszą krew.

Przebacz nam winy; powściągnij Swój gniew; pamiętaj o naszej słabości.

Powstrzymaj Twych aniołów zniszczenia, dając nam jeszcze jedną szansę,

abyśmy się okazali wartymi

Twojej Dobroci. Ufamy Tobie.

Amen.

 

Z jakimż zadowoleniem przyjmę tę modlitwę. Ta modlitwa sprawi, że złagodnieję! Córko, pobłogosławię tych wszystkich, którzy będą się szczerze modlić tą modlitwą. Niech to proroctwo zostanie usłyszane. „Dzień i godzina należą do Mnie, waszego Boga”[14] – tak powiesz tym, którzy będą cię pytać o czas i godzinę Mojej Sprawiedliwości! Miłość cię kocha.

 

 

30 maja 2016

 

– O Boże, tak dobry i łaskawy, czy mnie wzywałeś?

 

– Vassulo, dotrzymałem danej ci Mojej obietnicy. Pamiętasz, co ci przyrzekłem? Moja obietnica daje życie tobie i wszystkim tym, którzy czytają Moje słowa. W pierwszych dniach wzywałem cię, traktując ze współczuciem i czułością. Byłem twoim pocieszeniem w prześladowaniach i próbach. Umiłowana, nie męcz Moich Oczu, wyczekiwaniem, aż przyjdziesz Mnie spotkać w ten sposób! Z miłością bądź Moim Echem, a Ja zainterweniuję wtedy, gdy Moje dzieci będą słuchały twojego świadectwa o Mojej Wspaniałości, Mojej Mocy, Mojej Czułości i wielkiej Miłości, jaką mam dla każdego z nich.

 

Trwaj w cnocie i nie dopuść, aby twój język osądzał. Niech wszyscy ujrzą Mnie w tobie. Ukształtowałem cię, pouczyłem cię przez łaskę, abyś wzrastała we Mnie. Nigdy nie wątp w Moją Obecność w każdym czasie! Tęsknij za Mną, to zawsze Mi się podoba. Przyciągasz Mnie swoją tęsknotą. Niech twoja dłoń będzie zawsze do dyspozycji, abym mógł się nią posłużyć do zapisywania Moich słów.

 

Powiedz wszystkim, że nie przyszedłem z Moim Berłem, aby kogokolwiek potępić, ale przyszedłem, aby ich poprowadzić do podążania Moją Drogą i powstrzymać ich od podążania krętymi ścieżkami prowadzącymi do Śmierci!

 

Pozostań na Moich Dziedzińcach, a Ja będę cię ochraniał. Pamiętaj, że Mądrość była i jest twoim Nauczycielem, przekazując ci Wiedzę z Moich Niebieskich Dziedzińców. Podnieś więc oczy ku Mnie, twojemu Zbawicielowi, podnieś je do Mnie, który jestem twoją siedzibą w Niebie i pozostań wierna Mojemu Słowu. Nie pozwalaj sobie na sen, do czasu twego powrotu do Domu. Służ Mojemu Domowi, na Moich Dziedzińcach i rozszerzaj Moje Przesłanie. Nie lękaj się szalejących wiatrów; znajdź we Mnie schronienie, gdy je napotkasz na swej drodze.

 

Jestem znany z przynoszenia ulgi w cierpieniu, które możecie odczuwać w sercach. Wasz ból, waszą nędzę – oddajcie Mi to wszystko! Ja Jestem jest przy tobie. Módl się o pokój.

 

– To, o co proszą ludzkość moje usta, w Twoim Imieniu, nie przekonuje ich całkowicie, niektórych tak, ale wielu zamyka uszy...

 

– Pamiętasz Słowo Mojej obietnicy? Na nim zbudowałaś swoją nadzieję i swoją miłość do Mnie? Czyż to Moje dane ci Słowo nie było twoją pociechą? Nie zauważyłaś, że ci obiecałem, że przywrócę ci życie? Bądź szczęśliwa i troszcz się o urodzaj Mojej Winnicy.[15] Ja jestem Jej Stróżem, odwiedzam ją często. Pamiętaj, że to nie ty ją zasadziłaś, ale to Ja zasadziłem ją Moją Własną Ręką. To Ja doprowadziłem ludzi, którzy Mnie nie znali, do skosztowania owoców Mojej Winnicy. Dzięki temu Mnie poznali i pokochali. A więc dzięki bardzo niewielkiemu wysiłkowi z twojej strony, zostali oni przekształceni w naczynia Światła. To co zawierają Moje Owoce z Mojej Winnicy, dowodzi Mojej słodyczy wobec nich.

 

Widzisz, Vassulo, to nie jest jakiś plon posiadający odżywcze składniki, ale to jest Mój plon, którym jest Moje Słowo, chroniące każdego od Śmierci. Pamiętaj, że Ja przygotowałem tę Winnicę na wasze tak złe czasy i każdemu, kto do niej wejdzie, namaszczam głowę olejem radości, zapewniając mu bezpieczeństwo, na Moim Sercu, pouczając go Słowami Mądrości, szepcząc mu do ucha o Moich cnotach i sprawiedliwości, motywując go do pójścia za Mną drogą uczciwości i oddania Mi hołdu.

 

– Co Twoje Serce pragnęłoby usłyszeć od nich, Panie, od nas, w zamian za wszystko, co Ty dla nas uczyniłeś? Za tak wielką łaskawość w miłości, którą nam okazałeś w Twoim nieskończonym Miłosierdziu i w Twojej bezgranicznej Dobroci?

 

– Okażcie Mi wdzięczność, wyśpiewując chwałę Mojej Dobroci, dziecko! Poruszyło Mnie Moje Ojcowskie Współczucie. Posłuchaj Mnie: cieszcie się! Bądźcie radośni! Powiedzcie Mi: czy kiedykolwiek wcześniej słyszeliście, że ociągałem się z nakarmieniem Mojego stada? Dzisiaj, jak nigdy przedtem w historii, posyłam do was wszystkich, stworzenie, Mojego Ducha Świętego, aby przemówił do waszych serc, aby was pocieszył, aby was ocalił.

 

Moje objawienie w tej Winnicy przy­prowadzi Mój lud z powrotem do Mnie. Wszyscy, którzy wejdą do tej Winnicy, będą ludem, który pobłogosławię. Staną się oni częścią Mojego planu zbawczego, będą częścią Mnie. Będą trudzili się w tej Winnicy razem z tobą, ale nie na próżno. Ogłoszą Moje cuda i Moją chwałę wielu narodom i przyciągną ich do ogrodów Mojej Winnicy, aby i oni zostali oczyszczeni i uświęceni.[16]

 

Ach, Vassulo! Gdybyś wiedziała... gdybyś wiedziała, jak Bestia drży przed tym Moim planem i przed tym, co zrobiłem dla ciebie i dla innych. Z tysiącami miriad demonów opuściła swoją siedzibę, otchłań, aby zaangażować ich wszystkich do wojny z Moim stworzeniem i rozciągnąć swą władzę nad dolinami i górami, aby zrealizować swój plan zniszczenia i unicestwienia ludzkości. Mój plan poruszy fundamentami tej ziemi. Idź więc i powiedz temu pokoleniu, że „Bóg jest tutaj, z nami, teraz!” Nie patrz za siebie, ani w lewo, ani w prawo, patrz naprzód, na Tego, który stoi przed wami.

 

Módl się o pokój, módl się o odnowienie Mojego Domu, módl się, aby to pokolenie powróciło do Mnie. Powiedz im o Mojej Winnicy, zasilanej wodą ze Źródła Życia, która daje wieczne plony, pobłogosławione przeze Mnie, [o Winnicy,] którą Ja pielęgnuję i wokół której się trudzę.

 

Pójdź, odpocznij we Mnie. Cała twoja praca nie pójdzie na marne. Uciszę wiele ust, które przysięgły uciszyć ciebie. Bądź błogosławiona. IC

 

 

1 lipca 2016

 

– Kocham Cię, Jahwe, moja Pieśni, mój Zbawicielu i moja Skało, moje schronienie i ocalenie.

 

– Vassulo, w Moim Sercu cenię sobie twoje słowa, pamiętaj, że droga, jaką wytyczyłem dla ciebie i dla uzdrowienia tego pokolenia, pochodzi z Mojego Ojcowskiego Miłosierdzia! Naprawdę jestem twoją Skałą, twoim Psalmem i więcej jeszcze, Ja stworzyłem Niebo i ziemię wyłącznie Moim Słowem, wiedząc, że całe sklepienie Niebios ogłosi Moją Chwałę podążając za doskonałym Prawem, które dałem.

 

Rozszerz swe serce, dziecko! Uczyń w nim miejsce dla Mojej Świętości i opasz się Moją Siłą, My[17] namaściliśmy twoją misję. Dlatego śpiewaj światu Mój Hymn Miłości! Ukazuj Moją Miłość ludzkości. Powiedz im, że Ja, Pan, pochyliłem się z wysokości Nieba, z Mojego Tronu, aby dotrzeć do was wszystkich i być z wami wszystkimi. Moja zbawcza pomoc jest wam udzielana darmo.

 

Dzisiaj, za waszych dni, prowadzę wasze pokolenie z Miłosierdziem, udzielając wam wiecznych błogosławieństw. Widzisz? Daję wam poznać Moje drogi, ucząc was Mądrością Moich Ścieżek, i – niczym znaki drogowe – ustawiam Moich aniołów na każdym skrzyżowaniu, aby prowadzili was do Mnie, do Prawdy, abyście Mi oddawali cześć w Prawdzie. Wtedy Ja z kolei dam wam nowe serce.

 

Bądź szczęśliwa, córko, i módl się nieustannie. Wypełniaj swoje obowiązki i nigdy nie zapominaj o Mojej Obecności!

 

 

8 lipca 2016

 

– Moja Vassulo, oddajesz Mi chwałę, kiedy Mnie szukasz. Ja jestem waszym Zbawicielem i Moja Miłość przywiodła Mnie na ziemię, aby was wszystkich odkupić. Cały jestem przebaczeniem. Moje Orędzie dla was to przesłanie o przebaczeniu. Kiedy ci przebaczyłem, ośmieliłaś się zbliżyć do Mnie bezpośrednio, z ufnością, z dziecięcą wiarą, wiedząc, że nigdy cię nie skrzywdzę ani nie potępię, ale – przeciwnie. Dałem ci odczuć Moją absolutną Miłość i – znajdując w tym radość – przyciągnąłem cię w końcu do Mojego Serca! Moja Moc zaczęła działać w tobie, aby przez ciebie zostały ogłoszone Moje Orędzia. To zostało ci dane jako dar łaski. Dla Mnie nie miało znaczenia, że jesteś najmniejszą z Moich świętych, Moja Moc podniosła cię i podtrzymała przez łaskę.

 

Kiedy cię wezwałem, dałem ci pojąć, że Moje Ciało jest Jedno i że jest jeden Duch, że Ja Jestem Jeden i że jest tylko Jedna Wiara, Jeden Chrzest i że Bóg jest Ojcem wszystkich, nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, że powinien być wywyższony i szanowany.[18] Mała, to że zrozumiałaś, że ta jedność jest jedyną sprawą, o którą się troszczę i że to w pełni by Mnie uszczęśliwiło i otoczyło chwałą, głęboko wzrusza Moje Serce. Jedność bowiem przyniesie całemu światu życie w pokoju, ale nie tylko to: doprowadzę wówczas świat do rozpoznania Mnie jako Chrystusa... i jako posłanego przez Boga... tak?

 

– Czy jedność oznacza, że pragniesz pojednania wszystkich Kościołów? Czy jednak nie trwają zasady zakazujące członkom jednego Kościoła przyjmowania Ciebie w Eucharystii w innym? Czy jedność, jakiej pragniesz, nie polega na tym, aby zgromadzić duchownych z różnych Kościołów, aby celebrowali Eucharystię wokół jednego ołtarza?

 

– Vassulo, wszystko jest zapisane w Piśmie Świętym. Moje Słowo mówi, że Moje Mistyczne Ciało jest Jedno! Nikt nie może powiedzieć drugiemu: „Odejdź, nie potrzebuję cię” lub „Odejdź, nie należysz do tego Kościoła”. To tak, jakby mówił: „Odejdź, nie należysz do Mistycznego Ciała”. Oko nie może powiedzieć ręce, że jej nie potrzebuje ani że nie należy do Ciała, Jednego Ciała[19]. Zatem tak odpowiem ci na twoje pytanie:

 

Jedność będzie doskonała wtedy, gdy wszyscy pasterze, bez względu na to, do której denominacji należą, zgromadzą się wokół jednego Ołtarza i będą koncelebrować razem... Ale dopóki brakuje im Miłości i nie posiadają tego daru, z powodu strachu, rywalizacji, uprzedzeń, dumy i tym podobnych cech, dopóty Moje Ciało pozostanie podzielone, a świat nadal będzie cierpiał, odrzucając pokój, odrzucając Moje Prawo Miłości, a z łatwością gromadząc w sobie wszystkie ciemne moce zła. Dopóki każdy, kto twierdzi, że jest natchniony i ma wiarę, a nie rozpoznaje, że to Ja, Pan, pragnę tej jedności i że to Ja mówię... dopóty nie będzie pokoju... Tak, jest wielu takich, którzy jak się wydaje wcale Mnie nie znają. Jestem z wami w ten sposób, bo taki wybrałem i nie potrzebuję autorytetu, rady ani pozwolenia od żadnego z Moich stworzeń. Przybyłem podnieść z ruin Mój Kościół z pomocą słabości, bo w niej Moja Moc okazuje swoją potęgę![20] Miłość jest blisko ciebie, Vassulo, nie osłabiaj więc swojego pragnienia bycia ze Mną, bądź pełna dobrej woli, aby Mi służyć, a Ja będę nadal udzielał ci siły, ażeby poruszyć to uśpione pokolenie... IC

 

 

3 sierpnia 2016

 

– Ja Jestem. Droga duszo, bardzo niewielu modli się w waszym pokoleniu, a jeszcze mniej jest tych, którzy okazują skruchę. Niektórzy z twoich przyjaciół nadal zadają pytanie: „Czy Jahwe, nasz Ojciec, nie złagodnieje? Czy nadal zamierza na nas zesłać karę ognia?” Podejmowałem działania tu i tam, wylewając na to pokolenie, jak nigdy dotąd w historii, Mojego Świętego Ducha, Mojego Ducha Świętego Łaski, aby was ożywiło Moje Wezwanie; aby przypomnieć wam o waszych prawdziwych fundamentach. Dałem narodom na całym świecie wizje Mojej Chwały i że Jestem tym, który Jest. Prosiłem wszystkich o zadośćuczynienie, prosiłem o ofiarną miłość, ale bardzo niewielu odpowiedziało, bardzo niewielu.

 

Patrzę z wysoka i obserwuję, jak wielu więdnie jak drzewa, które nie zostały odpowiednio nawodnione; widzę, jak ta ziemia zamienia się w pustynię, wysycha, a piękne drzewa, które posadziłem, które w przeszłości okrywały zielone liście i obfite owoce, żywiące wszystkich, teraz marnieją. Słyszę ostre głosy wołające z wściekłością: „Bóg nie ma nad nami władzy”. Nigdy nie przyznają się do swojej nędzy, nie widzą wcale, że ich gałęzie wysychają i kruszeją bardziej niż pergamin. Można by myśleć, że już samo to mogłoby doprowadzić ich do przyznania i zrozumienia, że sami siebie niszczą swoją próżnością i że to mogłoby doprowadzić ich do decyzji o zejściu z piedestałów, na które weszli, do przyznania, że beze Mnie nie ma Życia. Ale nie, diabeł ich zakaża i nakłania, by nadal i bardziej niż kiedykolwiek dotąd buntowali się przeciwko Mnie.

 

Jestem tu, dając wam znaki, Vassulo, aby was wszystkich odnowić. Posyłam wam waszą Świętą Matkę, aby was na nowo wychowała i nauczyła podstawowych zasad Mojego Prawa, aby wam wszystkim przypomniała, że nie jesteście sami i że wasze życie tutaj na ziemi jest tylko cieniem, który nie będzie trwał wiecznie. Umieracie tylko raz, a potem nadejdzie sąd.[21] Czy mam wyciąć te wyschnięte drzewa? Odciąć gałęzie? Doszczętnie je spalić? Czy Moja Ręka ma wyrwać je z ziemi?

 

– Wytnij i poprzycinaj te gałęzie, tak, aby mogły mieć szansę ponownie wzrosnąć, ale z Tobą, nawodnij je Ty Sam...

 

– Droga duszo, którą tak bardzo kocham, przez wzgląd na tych, którzy Mnie kochają, i dla tych dusz, które nigdy nie przestały Mnie pragnąć, zetnę je i przytnę ich gałęzie, a potem podleję je niebiańską rosą, a Moja Obecność ocali tych, którzy niegdyś sami wykopali sobie grób.

 

Posłuchajcie Mnie: jestem znany z bycia Miłosiernym i z tego, że lituję się nad waszą nędzą i niedolą. Pragnę jednak, aby to pokolenie udowodniło Mi swoją dobrą wolę, wtedy im wybaczę, zastawię przed nimi stół i będę dla nich Wszystkim. Czy nie czytaliście: „Oczy Pana są nad tymi, którzy Go miłują - tarcza potężna i podpora silna, ochrona przed gorącym wichrem i osłona przed żarem południa, zabezpieczenie przed potknięciem się i pomoc w upadku. Podnosi On duszę i oświeca oczy, daje zdrowie, życie i błogosławieństwo.”[22]

 

Strzeżcie się pokus. Zadacie pytanie: „Jak mam się strzec przed pokusą? Jak wszyscy jestem człowiekiem śmiertelnym, słabym duchem”. Odpowiadam: trwajcie na nieustannej modlitwie, módlcie się stale poprzez pragnienie Mnie, łaknienie Mnie i tęsknotę za Mną. Oto Moja odpowiedź:

 

Nauczcie się kochać.

 

Miłość to wasz klucz do nieba.

 

Miłowanie Mnie doprowadzi was do nieustannej modlitwy.

 

Powrót miłości przynosi na ziemię

 

Moje Królestwo, cuda z nieba i pokój dla wszystkich mieszkańców.

 

Równość miłości zwycięża Śmierć.

 

Miłość nigdy nie umiera.

 

Miłość pozwala wam poznać Mnie, waszego Boga i rozpoznać Mnie jako Najwyższego.

 

Ponieważ Ja wszystkich was tak bardzo kocham i jesteście tak cenni w Moich Oczach, wy również powinniście się wzajemnie kochać, Mój Duch bowiem przebywa w każdym z was. Niektórzy z was żyją w strachu. Dlaczego? Jeżeli wasza miłość się doskonali, to nie może być w was żadnego strachu. Skoro się boicie to znaczy, że obwiniają was wasze wątpliwości i dlatego boicie się Mojego gniewu, Mojego ognia i Mojego Sądu. Oczyśćcie się z grzechu i pozwólcie, aby Mój Duch był waszą pociechą, waszym Świętym Towarzyszem, Lampą dla waszych stóp, Jednym i jedynym, który sprawi, że zaskarbicie sobie Moją Przyjaźń.

 

Moje słowa, droga duszo, są skierowane do was po to, aby wasze dusze się nauczyły i uniknęły występków. Duch Święty został dany każdemu człowiekowi dla jego dobra. To On daje wam prawdziwą Wiedzę, przenika i napełnia wszystko.[23]

 

Pokolenie słabe, wyniszczone przez grzech, prowadzące świat do chaosu, przyjdźcie i postanówcie zmienić swe życie. Nie mówcie, że Światło Sprawiedliwości nigdy się do was nie zbliżyło, unikało was lub ignorowało. Czy chcecie, ażebym uwierzył, że wasza nadzieja jest jak plewy niesione wiatrem? Jak delikatna mżawka, spowodowana wichurą na morzu? Posłuchaj, pokolenie, jest jeszcze czas. Ja mogę całkowicie ustąpić, jeśli się przyznasz do swojej winy i okażesz skruchę. Dlatego nikt nie może powiedzieć, że Ja, Bóg, nie mogę złagodnieć. Kto może znać Moje intencje, bawiąc się w Boga? Dziś mówię wam, że wszyscy, którzy znaleźli we Mnie schronienie, którzy się oparli straszliwym demonom i pozostali Mi wierni, będą jak światło jaśniejące w tym pogrążonym w ciemnościach świecie, aby doprowadzić wielu do Mnie, z krzyżem w jednej ręce i różańcem – w drugiej. Będą kolumnami światła, kontrastującymi z ciemnością. Dlatego, Moje dziecko, powiedz temu pokoleniu, kiedy dajesz świadectwo w zgromadzeniach, że Ja, Bóg, wasz Ojciec, który Jestem waszym Stwórcą, odłożyłem Moją Koronę i na oczach Moich Aniołów, zstąpiłem z Niebios, z Mojego Królewskiego Tronu do serc tego pokolenia skazanego na zagładę, oddalonego od Mojego Słowa. [Uczyniłem to], aby im przypomnieć, że to Ja ich zrodziłem, a oni są kością z Moich Kości i ciałem z Mego Ciała, i jeśli ich nadzieja jest próżna, a ich osiągnięcia nic nie warte, jeśli ich życie jest apatyczne i nieszczęśliwe, to dzieje się tak dlatego, że Mnie opuścili.[24]

 

Vassulo, spójrz na Mój lud i współczuj im w ich losie. Wielu z nich nie rozumie ani nie przychodzi im do głowy, że ten Koniec Czasów, to szczególne Czasy Łaski i Miłosierdzia, które czekają każdego na ziemi. Módl się za grzeszników, módl się za tych, którzy jawnie odeszli od Prawdy. Powiedz im, przypomnij im, że wszyscy przeminą jak cień na tej ziemi. Zaledwie się rodzicie, a już przestajecie istnieć. Jednak wasza dusza nigdy nie przeminie.[25] Kocham was wszystkich.

 

 

5 września 2016

 

– Ja jestem. Moje dziecko, niech twój umysł i całe twe jestestwo będzie skupione na Mnie, a Ja napełnię twój umysł, twoją duszę oraz całą twoją istotę niezwykłą dobrocią i czystością. Napełnię cię miłością i wszystkim, czym Ja jestem, wszystkim, co uważam za cnotę i za działanie godne Mojego Królestwa. Nadal działaj tak, jak się nauczyłaś od Mądrości.

 

Nigdy nie brakowało ci Mojego daru. Nigdy cię nie opuściłem. Nigdy nie zostawiłem cię w potrzebie. Oddaj Mi swój czas, abym mógł poprzez ciebie wyrazić Moją Wolę. Począwszy od dziś skupiaj się bardziej na Mnie. Niech twoje oczy pozostaną wzniesione ku Niebu, tam można znaleźć Ja Jestem. Wymaż wszystko, co jest w tobie ziemskie i przypomnij sobie, jak Ja się rozkoszuję duszami, które mimo ich nędzy i ich uchybień są łagodne i pokorne, bo dusze te mogę pouczać i wychowywać w Moim Duchu, aby były stałe w swojej wierze. W tych duszach, mogę się łatwo zakorzenić. Nie chowaj urazy wobec tych, którzy dają ci zakazy lub przeszkadzają w twojej misji.

 

– Panie to moja misja czy Twoja?

 

– Moja ...i twoja, ponieważ jesteś Moim Echem, jesteś związana z Moim Orędziem, jakie ci powierzyłem. Mój dar został dany tobie i wszystkim dla waszej korzyści. Uformowałem cię tak, abyś zachowywała tego samego ducha, z którym Ja udzielam wam Moich nauk i dzięki któremu mogą one być łatwo rozumiane.

 

Masz pytanie...

 

– Tak, Jezu, mam pytanie. Czy Tobie to nie przeszkadza, że niektórzy członkowie hierarchii publikują przeciw mnie zakazy przemawiania i przekazywania Twojego Orędzia? Twojego Orędzia, które ocala?

 

– Kiedy ktoś sprzeciwia się Mojej Woli, to oznacza, że żyje w nim grzech. Ja sprawuję władzę życzliwie, sprawiedliwie, doskonale. Pamiętaj więc, że Ja formuję tych, których kocham, poddając ich próbom. To jest część Mojego formowania. Kształtuję Moje wybrane dusze, aby były silne po to, aby kiedy będą prześladowane, nie cofały się, lecz pozostały wytrwałe, niewzruszone. Oszczerstwo może je uderzyć, lecz one nie ustąpią. Nic nie zmusi ich do ucieczki. Widzisz, Vassulo, w ten sposób doznaję większej chwały.

 

Co do tych, którzy wprowadzają zamęt przez swoje zakazy, to Moje Serce cierpi przez nich. Stosują zasady, jakie nie są Moje i podejmują decyzje, w jakich nie ma Mojej inspiracji. Grzech ich zaślepia, gromadzą grzech za grzechem. I dlatego, Moje Serce cierpi, tak, a Serce Mojego Ojca rozpala się gniewem, ale ty, jak ci powiedziałem, nie powinnaś chować do nich urazy. Tylko Ja jestem Sędzią i w stosownym czasie, odpowiednio ich osądzę.

 

Kiedy Mój prorok Jeremiasz skarżył się na swoją nędzę i na prześladowców, mówił: „Chciałbym jednak mówić z Tobą o słuszności: Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju?”[26] To samo pytanie stawia Mi wielu z was. Powiadam wam: czy choć jeden z was ma pojęcie o Moich Planach? Wątpicie w Moją Mądrość? I – pójdę dalej – czy wam nie powiedziałem, abyście miłowali swoich nieprzyjaciół i modlili się za nich? W ten sposób Ojciec Niebieski rozpozna was jako Swoich. Mój Ojciec w Niebie pozwala, by słońce wstawało i nad nimi tak samo jak nad dobrymi, a Jego deszcz spada tak samo na szlachetnych ludzi jak i na niegodziwych. Kto może ode Mnie żądać wyjaśnień?[27]

 

Vassulo, poddanie cię próbom spowoduje jedynie to, że uświadomisz sobie, że beze Mnie nic nie możesz uczynić i w ten sposób jeszcze mocniej zwiążesz się ze Mną, będziesz całkowicie zależeć ode Mnie. To cię uczy, że jeśli będziesz Mi ufać, nie stanie ci się nic złego, gdyż będę tam Ja, aby ci dopomóc w twoich doświadczeniach.

 

– Powiedziałeś, że płonie gniew Ojca przeciw nim, że oni żyją w krainie mroku i wszystkich nas czeka kara z ich powodu. Czy złagodniejesz i staniesz w naszej obronie?

 

– Gdyby uznali swój grzech i okazali skruchę, złagodniałbym. To, czego od was potrzebuję, to są modlitwy. Modlitwy są niezbędne, bo Ja mogę zmiękczyć ich serca, jak złagodziłem serce króla Aswerusa, dając mu bardziej łagodnego ducha.[28] Jeśli wasze ufne modlitwy Mnie dosięgną, zawsze spotkacie się z łaskawością i udzielę wam tego, czego pragnie wasze serce. Nie odrzucę błagań waszych warg.

 

Ja jestem znany, jak ci powiedziałem, z obalania królów i wykorzeniania królestw, kiedy stają się przeszkodą dla szerzenia wśród was Mojego Słowa. Nie gardź pysznymi, pozwól, że to Ja będę ich Sędzią. Pamiętaj, że wszystkie twoje osiągnięcia są miarą Mojej Mocy i Mojej Władzy.

 

Czy chcesz wiedzieć o czymś, co tylko Ja sam mogę widzieć? Twoi prześladowcy zgrzytają zębami, kiedy widzą, jak wkraczasz na ich terytorium. Mówią: „kim ona jest, aby przychodzić nas pouczać?” Tylko Ja potrafię zbadać ich ukryte myśli i głębiny ich złych zamiarów, zakorzenionych w ich sercach. Wznoszą się jak mur, aby odebrać głos Mojemu Słowu, pustymi słowami błogosławią Mnie i wychwalają, głośno wołając. Módl się za nich! Módl się! Módl się!

 

Posłuchaj, nie jesteś sama! Świat zawsze będzie ci robił trudności, to bowiem Ja cię wysyłam, ale nabierz odwagi. Pamiętaj, że to Ja cię wybrałem, a nie ty Mnie wybrałaś. Moje słowo nie przyszło tylko dla ciebie, lecz dla tych wszystkich, którzy żyją na ziemi. Posługuję się tobą jak Moją tabliczką dla zapisania Moich słów, aby każdy mógł z łatwością przeczytać Moje Słowa. Te Orędzia wypełnią Mój plan. Twoje wysiłki nie będą więc daremne. Powiedz na nowo wszystkim, że Ja, Jezus, odczuwam nienasycone pragnienie miłości! Ach, Vassulo! Niechaj będę twoją jedyną nadzieją. Pozwól Mi pisać z Mądrością. To szczególny dar, jakiego tobie udzieliłem. Nie obawiaj się niewykształconych i niezrównoważonych, którzy wypowiadają się, a ignorują Pismo Święte. Tacy ludzie są wyschłymi rzekami, jałową ziemią.

 

Proroctwo jest lampą oświetlającą wasze kroki w ciemności. Mój Święty Duch ożywia proroków, aby mówili w Moje Imię. Zauważ, że zanim podejmą swoją pracę, Ja doprowadzam ich do skruchy i, w Mojej łaskawości, zapominam o ich przeszłych grzechach, obmywam ich z nich całkowicie, już nigdy o nich nie wspominając. Najwyższa Chwała przemawia do nich na różne sposoby. Mój Duch spoczywa na Moich wybrańcach. Łaski, jakie otrzymują ode Mnie, mają również swój cel: są one dane dla korzyści innych. [Moi wybrańcy] nie tylko Mnie służą, ale służą także innym. Wszystko, co otrzymają od Ducha Świętego, będzie też dla dobra innych! Dla Moich Domowników.

 

Vassulo, małe chwiejne stworzenie, twoje wysiłki i twoje walki w Moje Imię podobają Mi się. Szatan nigdy nie przestał cię drażnić, nawet za pośrednictwem tych, którzy przyszli, aby współpracować w Moim Boskim Dziele, w tym Orędziu. Brzydzę się ich sposobem postępowania. Narzucają ci coś z krótkowzrocznością i wywołują trudności. Sprzeciwiam się pysznym, oni Mnie zasmucają.

 

Mój kapłanie, uchwyć się Mnie, Nadziei twojego życia. To Ja Chrystus przyszedłem. Czy to dla ciebie coś znaczy?

 

– Dar niezasłużony... dla nędznej duszy. Trwam w zmieszaniu i milczeniu, bo Ty, mój Bóg, dałeś mi Siebie. Nie myślałeś o tym, że w oczach ludzi ryzykujesz poniżeniem nie tylko Twego Berła, ale i całego Swego Królestwa...

 

– Skoro Miłość przyszła do stworzenia pozbawionego zasług, to Miłość i Czułość może poruszyć także inne nie zasługujące na to stworzenia. Powinnaś im to powiedzieć. Jeśli tylko zechcą otworzyć przede Mną swe serca, Ja okażę im współczucie i czułość. Ogłaszaj to Orędzie. Pamiętaj, że to Ja Bóg wzbudziłem w tobie pragnienie pracy dla Mnie i wprowadzania w czyn wszystkich Moich pragnień i wszystkich Moich Słów.

 

 

22 września 2016

 

Teraz przekaż swej grupie modlitewnej z Rodos te słowa:

 

– W pierwszych dniach Orędzi, docenialiście wartość wszystkich Moich Spraw, radośnie znosząc prześladowania i doświadczenia. Wszystkich was wyrwałem z mocy mroków i przebaczyłem wam grzechy. Wzywam was obecnie wszystkich do rozpalenia płomienia waszej miłości do Mnie. Czytajcie Moje Orędzia, nauczcie się kochać Mnie bardziej! Czyńcie dobro i dążcie do poznania Mnie. Schrońcie się we Mnie, a Ja stanę się waszą Pieśnią. Czytam w sercu każdego i doskonale znam wasze potrzeby. Przyjdźcie więc do Mnie, waszego Zbawcy. Bądźcie Moim Kościołem Żyjącym! Bądźcie rozkoszą Mojego Serca, gromadźcie się i przyjmijcie Moją Czułość. Usuńcie w sobie wszystko, co nie jest Mną i pracujcie ciężko dla waszego zbawienia i dla zbawienia innych, przyjmijcie na wasze czoła Mój Święty Pocałunek. Miłość kocha was wszystkich!

IC

 

 

4 listopada 2016

 

– Panie, Ty przewyższasz wszelkie zrozumienie, a jednak są tacy, którzy, twierdzą, że w pełni znają Ciebie w Twojej Boskości, w Twojej Trójcy Świętej, teologizują o Tobie językiem nieduchowym, bez Ducha Świętego i bez Istoty zrozumienia, lekkomyślnie filozofują o Twoim Orędziu, choć te sprawy są poza ich zasięgiem. Oni są pozbawieni Ducha Prawdy.

 

– Masz rację. Bez Ducha nie można Mnie zrozumieć, Mnie waszego Boga. Boskie Pisma mówią wam, co jest najważniejsze: dojść do poznania Mnie i do zrozumienia. Kiedy brak wam wiedzy o Mojej Trynitarnej Świętości, wtedy zaprzeczacie, że Ja jestem Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą oraz Stworzycielem wszystkich rzeczy w kosmosie i temu, że wszystko powołałem do istnienia z niczego. Dziś nie znacie Mnie w pełni, lecz kiedy wejdziecie do Światłości Niebios Ja ukażę wam Siebie całkowicie. Kiedy się nasycicie Moim Duchem – nie będzie już przytłoczenia waszym ciałem – wasz duch, uwolniony od ciała, będzie całkowicie należał do Ducha Świętego. Vassulo, czas się skraca. Począwszy od dziś każdy powinien żyć tak, jakby to był jego ostatni dzień na ziemi.

 

– Mój Panie, Królu panujący nad wszystkim, Jedyny w moim życiu, udziel nam wszystkim odwagi, abyśmy Cię wychwalali, udziel nam ducha przekonywania i włóż w nasze usta stosowne słowa, kiedy stoimy przed tymi, którzy Ciebie odrzucają i odmawiają przyjęcia Twoich Orędzi. Ty masz Poznanie tego, co jest w sercach. Wiesz o wszystkich rzeczach, będę Ciebie słuchać i przekazywać Twoje słowa, jak to dotąd czyniłam.

 

– Potomku Mojej chwały! Nasyciłem cię z Moich Źródeł Życia, abyś śpiewała światu Mój Hymn Miłości i abyś opowiedziała o wszystkich Moich Cudach, wszystkich Moich Bólach, wszystkich Moich nadzwyczajnych Znakach, bądź błogosławiona. Szukaj Mnie nadal niestrudzenie. Potomku Mojego Serca, nie lękaj się, ponieważ Moja Władza nie odnosi się tylko do tej ziemi, ale do całego kosmosu! Nasyciłem cię niebiańskimi olejkami, od głowy spływają na twoją twarz, płyną po twoich wargach, sączą się aż do twych stóp, na których mocno będziesz stała, dając świadectwo, aby poruszyć serca.

 

Dziś wszystkich was wzywam, Moje stworzenia, do schronienia się we Mnie, waszym Bogu. Macie brudne ręce?[29] Przyjdźcie do Mnie, a Ja je oczyszczę Moją Krwią. Przyjmę wasze modlitwy. Zbrudziliście wasze serca? Przybiegnijcie do Mnie bez wahania. Nie będę wam czynił wyrzutów, uzdrowię wasze serca i waszym udręczonym kościom również przywrócę zdrowie, abyście i wy zakosztowali Mojej Słodyczy i abyście Mnie wychwalali śpiewem. Przez wzgląd na Moje Imię wasz język wyśpiewa Mi chwałę, a Ja – krocząc przy was – poprowadzę was Moim Królewskim Berłem. Ze Mną niczego wam nie zabraknie, gdyż jestem Królem, bogatym w Mądrość, pełnym Przebaczenia, wspaniałym w Dobroci. Ja was zaprowadzę na Moje Królewskie Dziedzińce, abyście wysłuchali Mojej Nowej Pieśni, Szlachetnej Melodii, jaka wychwala Moje Święte Imię, które przenika ziemię i Niebiosa Dostojeństwem i Chwałą. Stanę się waszym Nauczycielem, pouczając was, jak postępować cnotliwie i sprawiedliwie. Przemienię was wtedy, abyście się stali radością Mojego Ojca, girlandami na Jego Głowie, chwałą Jego Świętego Imienia.

 

Odpocznij chwilę, twierdzo Najwyższego, twierdzo zaledwie wzniesiona, Moje Miasto, należące do Mnie, uświęcone i umocnione, nie pozwolę ci upaść, gdyż Ja jestem Bogiem, wychwalanym w całym kosmosie. Córko, każdego doprowadzę do Mnie, jeśli odrzuci zło i zwróci się do Mnie, aby stać się odbiciem Mojego Obrazu. Począwszy od tej chwili, wasze wargi i wasze serca będą posiadały Mądrość wysławiania się. Nucąc Pieśń[30], jaką dla was wyśpiewałem, ogłosicie Moje Święte Imię tym, którzy o Mnie zapomnieli, Ja zaś dotknę Moim Palcem waszych warg, aby je zwilżyć łaską. Tak stanie się z tymi, którzy Mnie wybiorą. Ubiorę ich w świąteczne, brokatowe szaty, aby się godnie prezentowali w obecności Mojego Ojca. Ja dam im te szaty.[31] Uchwyćcie się Mnie, wynagradzajcie za wasze grzechy a rozpłyną się jak szron w słońcu. Aby odkryć Moją Wolę i wiedzieć, co jest dobre i czego od was pragnę, powinniście porzucić skłonności tego świata wokół was i pozwolić Mi uformować was tak jak Ja tego pragnę. IC

 

 

28 listopada 2016

 

– Moja Vassulo, Moja Łaska została w tych minionych latach ujawniona przez Moje namaszczone Orędzia, umożliwiając zbawienie wielu Moich dzieci. Moją łaskę ukazałem bez ograniczeń, a Duch Święty wspaniałomyślnie wylał się na to pokolenie jak nigdy dotąd w historii. Moja Vassulo, powierz Mi siebie i naucz się, że twoją jedyną ambicją powinno być szerzenie wszędzie Moich Orędzi i przekazywanie ze szczerością Moich pouczeń. Módl się cały czas i niech nigdy nie znuży cię pisanie. Wtedy Ja nadal będę ci udzielał daru Mojej Miłości. Nadal będę cię trzymał w Mojej Sali Królewskiej Uczty i Moją Własną Ręką nakarmię cię na oczach twoich oprawców, dając ci zakosztować Miłości, jaką mam dla ciebie, abyś mogła powiedzieć:

 

„Nasyć mnie Twoim Chlebem,

pokrzep mnie.

Twoja Miłość mnie upaja.

Unieś mnie, abym mogła złożyć głowę

na Twoim Sercu i abym mogła

objąć Cię mocno.

Twoja Obecność, mój Panie i mój Królu,

jest jak Kolumna kadzidła

o bezcennym aromacie.

Małżonku stworzenia,

ile czasu jeszcze będziesz ukrywać

Swoją Twarz za Zasłoną?[32]

Nie każ mi czekać, bo tęsknię,

by unieść tę Zasłonę

i odkryć Twoją Boskość.

Pociągaj mnie zawsze

śladami Twoich Kroków,

o Książę Wszechświata, Twoim

Królewskim Berłem prowadź mnie.

Brakuje mi jeszcze Poznania Mądrości.

Naucz mnie skłaniać serce ku Twojej Woli, a moje ucho ku Twojej Mądrości.

W Twoich Uśmiechach ofiarowujesz mi teraz do picia Wino z Twego mistycznego Kielicha, upajając mnie aż do szaleństwa,

tak obficie ono się wylewa!

Królu królów, odziany w Majestat,

Panie wszelkiej władzy,

pozwól mi na zawsze pozostać

w Sali Twojej Królewskiej Uczty[33]

chroniąc mnie

w cieniu Twoich Skrzydeł.”[34]

 

Tak, pij Moje Wino i spożywaj Mój Chleb, a Ja zawsze będę cię prowadził i ujrzę, jak wydajesz owoce. Moje Serce poruszy ta szlachetna melodia. Zatem wstań, aby przyjąć Moje Błogosławieństwa. Dobroć i Łaska podążą za tobą przez wzgląd na Moje Święte Imię. Dziecko, Ja zapanuję nad tobą, jak pragnie tego twoje serce. IC

 [1] Nie skończyłam zdania, kiedy Jezus przerwał mi i zaczął mówić.

[2] Jezus uprzedził mnie, wypowiadając to, co chciałam napisać.

[3] Nie chodzi mi o pieniądze, lecz o działanie.

[4] Por. Łk 17,11-19. (Przyp. red.)

[5] Zob. J 14,6. (Przyp. red.)

[6] Am 7,4; Iz 66,15-16; Za 13,9. (Przyp. red.)

[7] Zob. Orędzie z 2.06.2015.

[8] Por. Mt 5,3n. (Przyp. red.)

[9] Por. Iz 6,7-8. (Przyp. red.)

[10] Por. Rz 8,1-2; 1 Kor 12,13. (Przyp. red.)

[11] Por. J 4,13nn. (przyp. red.)

[12] Por. Mt 5,18. (Przyp. red.)

[13] Por. Łk 21,36. (Przyp. red.)

[14] Por. Mk 13,30-32. (Przyp. red.)

[15] Orędzia „Prawdziwego Życia...”

[16] Por. Beda Czcigodny: O robotnikach w winnicy (Komentarz do Ewangelii Mateusza, patres.pl). (Przyp. red.)

[17] Trójca Święta.

[18] Por. Ef 4,3-6. (Przyp. red.)

[19] Por. 1 Kor 12,12-22. (Przyp. red.)

[20] Por. 2 Kor 12,9-11. (Przyp. red.)

[21] Por. Hbr 9,27.

[22] Syr 34,16-17. Bóg wskazał mi ten fragment, abym go zapisała.

[23] Por. 1 Kor 2,14-15. (Przyp. red.)

[24] Por. Jr 17,13-14. (Przyp. red.)

[25] Por. Ps 89,48; 90,5-6. (Przyp. red.)

[26] Jr 12,1.

[27] Por. Mt 5,45. (Przyp. red.)

[28] Zob. Est 5. (Przyp. red.)

[29] Por. Iz 1,18. (Przyp. red.)

[30] Sercem.

[31] Por. Rz 13,14. (Przyp. red.)

[32] Por. Iz 25,7. (Przyp. red.)

[33] Por. Iz 25,6. (Przyp. red.)

[34] Por. Ps 40,12. (Przyp. red.)