11 stycznia 2021

– Jahwe, Ojcze wszystkich, ukaż temu umierającemu światu Twoje Święte Oblicze i nawiedź naszego osłabionego ducha!

– Ja jestem. Pokój niech będzie z tobą. Tak, tęsknij za Mną każdego dnia twojego życia! Ja, Jahwe, jestem przy tobie i raduję się, gdy Mnie wzywasz! Radości Mojego Serca, nie przestawaj nigdy tęsknić za Mną; bądź jak spragniona ziemia tęskniąca za Mną; bądź niewzruszona w swojej wierze! Przyjdź, zanoś do Mnie swoje błagania, a Ja je wysłucham. Wypowiedz z serca wszystkie swe kłopoty, a Ja udzielę ci rady.

Córko, spójrz w górę tam, gdzie jest twój Dom; tak, spójrz w górę, aby swoje serce przywiązać do Prawdy.

Teraz posłuchaj Mnie:

Moja Obecność jest wielkim darem dla ciebie, ale również dla całej ludzkości. Jest tak wiele dobrych rzeczy, które dałem ci, Vassulo, w okresie twego dzieciństwa, ale twoja pamięć zatarła je w twoim duchu. Przypomnę ci. Kiedy byłaś niemowlęciem, trzymałem cię w Moich ramionach, w Moich objęciach,[1] unosząc cię do Mnie jak ojciec, który rozkoszuje się swoim dzieckiem. Ja – który jestem ponad twoim ziemskim ojcem, bo jestem twoim Stwórcą –  radowałem się za każdym razem, kiedy trzymałem cię w objęciach, unosząc cię z kołyski przy wtórze radosnego śmiechu Moich Aniołów!

Pieściłem cię z Miłością, a ty uśmiechałaś się do Mnie. Jak ojciec, który przemawia do swego dziecka, tak Ja mówiłem do ciebie: „Zwiążę cię ze Mną na zawsze, maleńka; będę kierował twoje kroki do Mnie przez całe nadchodzące lata; będę czuwał nad tobą, gdy będziesz odpoczywać; a kiedy nadejdzie świt, przemówię do ciebie z Wiedzą i Mądrością, przypominając ci, że Ja jestem twoim Ojcem, a ty jesteś Moja i że pochodzisz ode Mnie i jesteś Moim potomstwem.

Będę wyrównywać przed tobą ziemię, gdy będziesz Mnie nieść [ludziom]. Pragnąłem z radością odświeżyć i wyostrzyć twoją pamięć o Mnie.[2] Jesteś ziarnem pochodzącym ode Mnie, które zamierzałem w odpowiednim czasie zasiać pośród tego pokolenia.

Tak, rzeczywiście, stworzyłem cię pośród tego pokolenia dla Mojego celu. Powołałem cię, abyś ujawniła Mój Zbawczy Plan. Powiedziałem ci z bólem Serca, że z Mojego objęcia wyślę cię, abyś przemawiała w Moim Imieniu, i że z tego powodu zostaniesz potraktowana przez świat jak oszustka. Kiedy zapytałaś: „dlaczego?”, odpowiedziałem: „Glinę zmywają pierwsze krople deszczu, ale twoja dusza nigdy nie umrze.”[3] To były Moje Słowa dla ciebie. Dodałem jednak, że wzbogacę cię odwagą i gorliwością, abyś – pomimo twojej słabości – nigdy się nie zachwiała ani nie odczuwała strachu. Niestrudzenie razem ze Mną będziesz zasiewać na świecie Moje nasiona. W ten sposób będziesz także Moją ofiarą. Musiałem wybrać kogoś z was, aby był Moją ofiarą, i aby tak się stało, wykorzeniłem z ciebie wszelki strach, aby twój język stał się czysty jak srebro, gdy będziesz powtarzać Moje Słowa.

Moja Miłość do tego pokolenia nie ma żadnych granic. Moja Miłość będzie nieustannie wylewać się z Mojego Tronu na was wszystkich jak wodospady lśniących diamentów, a Ja – jak spragniony żebrak stojący na skrzyżowaniu dróg – będę błagał o jałmużnę miłości wszystkich przechodniów, którzy, apatyczni i zagubieni, będą Mnie mijać, odchodząc ku swoim nikczemnym zamiarom, znikając jak cień.

W tym samym czasie będzie słyszany z góry Krzyk Mojego Syna, który będzie do nich wołał: „O, przyjdźcie! Przyjdźcie i spożywajcie Mój Boski Chleb, i pijcie Moje Boskie Wino, które przygotowałem dla wszystkich pokoleń, abyście mogli zostać uzdrowieni i żyć, umiłowani! Porzućcie skarby tego świata, bo nie przyniosą wam żadnej korzyści! Przyjdźcie do Mnie, a zyskacie Mądrość; Mądrość zaś wskaże wam Drogę do Prawdy i do Życia. Moje wołanie kieruję do was, synowie i córki Najwyższego. Czy nie słyszeliście, że ten, kto Mnie znajdzie, znajdzie Życie? Ja jestem Bramą do Życia Wiecznego, więc przyjdźcie!”

– Pamiętam dni, kiedy mnie wzywałeś, a teraz myślę o tym, co dla nas zrobiłeś. Niech będzie błogosławiony Jahwe i Jezus!

– Moje dziecko, wielu będzie Mnie prześladować, ponieważ Mnie nie znają i nie rozumieją. W waszych dniach pochylam się z Wysoka, aby was wszystkich dosięgnąć; chodzę w prochu, w poszukiwaniu Moich godnych litości synów i córek, żyjących w prochu grzechu, aby ich podnieść i przyprowadzić do miejsca, które dla nich zachowałem. Tam zostaną przyobleczeni czystością. To są miejsca, gdzie bezustannie wylewają się Wieczne Błogosławieństwa. Nie trwajcie w prochu grzechu i w odosobnieniu, pokolenie, bo – jeśli będziecie trwać odłączeni ode Mnie, pozostając tak martwi – nic nie osiągniecie. Trwając w odłączeniu od Mojego Ducha – który jest Dawcą Życia, ożywiającym was i poruszającym – będziecie jak trupy. Przyjdźcie więc, a będziecie wszczepieni w Mojego Ducha, abyście żyli!

– Będę się modlić, aby cała ludzkość wkroczyła w Twoje Portale i weszła na Twoje Królewskie Dziedzińce; aby przez całą wieczność wychwalała Twoje Święte Imię, bo Jahwe jest samą dobrocią, a Jego Miłość jest wieczna!

– Przyjdź, zaufaj Mi! Obficie obdarzę Moimi Błogosławieństwami wszystkich, którzy Mnie szukają, i wyleję na nich Moje Imię jak oliwę, aby ożywić ich dusze. Błogosławieni są ci, którzy z własnej woli przyjmą Mnie, albowiem oni zostaną przemienieni w Światłość. Pójdź, córko, bądź błogosławiona. Miłość cię kocha.

 

27 stycznia 2021

– Ach, Vassulo! Przyjdź i pozostań ze Mną, czy nie zau­ważyłaś, jak Moje Serce przepełnione jest Miłością do ciebie? Kocham wszystkich tak samo jak ciebie. Tak,[4] pozwoliłem ci zobaczyć, jak krwawię z bólu i żalu z po­wodu tego umierają­cego pokolenia. Wielu leży w mro­kach nędzy, w cierpieniu i w ciemności, bezradnych i zrozpaczonych, zamiast skierować swój wzrok ku Mnie, aby uzyskać ulgę i nadzieję, aby napełnić serce radością. Niektórzy nadal cynicznie udają, że nie słyszą wołania goryczy swego Stwórcy...

Dziś świat zbiera to, co zasiał. Ich żniwem jest nędza, ale tak wielu z nich nie uświadamia sobie, z jakiego powodu czują się tak nieszczęśliwi, mają takie poczucie pustki, nie zdają so­bie sprawy z tego, że stali się częścią tego zmaterializowanego świata i są jego niewolnikami. Czy może Mnie to nie smucić? Przez te Orędzia objawiłem Moje Święte Współczujące Obli­cze. Na różne sposoby dawałem światło temu pokoleniu i bu­dziłem je. Każdemu narodowi dawałem znaki i zapowiedzi, a mimo to, mimo tych wszystkich znaków, wielu ma jeszcze w sobie ducha tego świata, a wielu innych – ducha letargu. Nie są ani gorący, ani zimni; chciałbym, żeby byli tacy, ale ponie­waż nie są ani jedno, ani drugie, lecz są letni, stali się niewolnikami tego umierającego świata.

Mój Kościół powinien być zjednoczony, a nadal jest po­dzielony. Pasterze nie pojednali się, głusi na Moje we­zwania do jedności i ujednolicenia dat Wielkanocy, bo wielu z nich przedkłada literę Prawa nad serce Prawa. Czy mogę czuć się szczęśliwy, mając pasterzy, którzy stają się przeszkodą na dro­dze do jedności?

Moja Miłość do was wszystkich objawiła się, gdy przy­szedłem na świat, abyście przeze Mnie, który Jestem Życiem, mogli żyć. Czy mogłem uczynić więcej niż to, co uczyniłem? Vassulo, czy wiesz, jak Moje Serce krwawi, gdy widzi Moje dzieci tak żałośnie rozproszone?

Ja jestem Chrystusem, który jest Miłością;

Ja jestem Słowem i Życiem i każdy, kto żyje we Mnie, a Ja w nim, ma życie. Nigdy was nie opuściłem. Kiedy wróciłem do Ojca, dotrzymałem Obietnicy, że nigdy nie zostawię was siero­tami, ale że wam ześlę Parakleta, Du­cha Prawdy, który będzie Moim Świadkiem. Powiedzia­łem także, że zawsze będę z wa­mi; będę mieszkał wśród was i pozostanę z wami aż do końca.[5] Ale ile osób, w swej krótkowzroczności, wie, że Ja, który je­stem Naj­wyższą Chwałą, jestem wśród was i zawsze byłem z wami?[6] Wielu wpada w sidła, ponieważ spędzają życie zaspo­kajając egoistyczne namiętności. Oni nie są w sta­nie zrozu­mieć, że żyją egocentrycznie, zaprzyjaźnieni tylko ze światem. Wybierając ten przemijający świat, oddalili się ode Mnie; od­dalili się od Prawdy i od życia wiecznego! Dzisiejszy świat bardziej niż kiedykolwiek jest w mocy Złego, zdominowany przez niego.

– Okaż moc Swego Ramienia i oddal od nas każde nisz­czycielskie ramię, pokonaj Twojego wroga. Ty jesteś znany z tego, że obalałeś królów i królestwa, gdy anioło­wie ciemności zagradzali Ci drogę. Niech Twoje miło­sierdzie spuści błogo­sławieństwa na naszą niedolę. Po­śród tych, którzy Cię lekce­ważą i nienawidzą, siejąc na­siona zła, są także dobrzy ludzie. Przyjdź i znajdź pocie­chę i zapomnienie w tych, którzy Cię ko­chają. Odpocznij w nich.

– Uczynię to![7] Dla Mnie bowiem nie ma nic niemożliwe­go. Ja patrzę i obserwuję z Wysoka, jak wiele dusz po­ści[8], nieu­stannie składając Mi w ofierze wyrzeczenia i czyniąc pokutę za tych, którzy Mnie nie miłują, za tych, którzy nigdy Mnie nie wzywają. Te dobre dusze wyna­gradzają za grzechy świata. Ufają Mi, a wszystko, co czynią, czynią z miłości dla Mojej chwały. Wyrzekli się świata i stali się Moimi. Już samo to sprawia, że pustynie stają się żyzne, a źródła obfite. Wiele ich modlitw zostało wysłuchanych i cieszę się, słysząc ich, jak pokładają we Mnie swoją ufność; Ja zaś udzielam im Łaski, aby stali się niewzruszeni, tak że żaden rwący potok, gdy na­dej­dzie, nie będzie w stanie ich zatopić. Wzywając Mojego Imienia, aby ratować tych, którzy Mnie nie znają, ofia­rowują Mi nieustannie modlitwy, a Ja, który mam Czułe Serce, wysłu­chuję ich próśb i spełniam je.

Vassulo, widzisz? Teraz znów jesteś zdrowa...[9] Jak wyle­czyłem ciebie, tak samo uzdrowię wielu z nich. Kiedyś żyłaś w ciemności i mroku, widzisz? Rozumiesz, jak łatwo ci przeba­czyłem? Przebaczenie jest uzdrowieniem duszy. Ja udoskona­lam twoją miłość, krok po kroku, a ponieważ przyszłaś do Mnie chętnie, gdy nadejdzie dzień sądu, nie powinnaś obawiać się stanąć przede Mną.

To są Czasy Ostateczne[10], w których wydaje się, że panu­je ciemność; ale, choć dzisiejszy świat jest w mocy Złe­go, bądź­cie spokojni i pewni, że Mój powrót jest już bli­ski. Tryumf Mojej Matki i Mój są bliżej niż myślicie. Jednak przed tym tryumfem świat musi przejść przez odkupienie swoich zbrodni i przez pokutę. Te zbrodnie mogą doprowadzić do tego, że ziemia zadrży i zostanie wstrząśnięta, a gwiazdy stracą swój blask zasłonięte ko­lumnami dymu, bo palący ogień pożre jej mieszkańców.

Oni[11] rozproszyli Moje owce z powodu swego podziału; nie są chętni, aby pochylić się w pokorze i miłości dla zjednocze­nia się. Mój Dom został przez ten podział do­prowadzony do ruiny. Minie rok lub dwa a zobaczysz...

W ciągu tych ostatnich lat, Vassulo, dawałem wystarcza­jące dowody, by zaświadczyć, że jestem Autorem Praw­dziwego Życia w Bogu. To Skarb, który zachowałem na ten Koniec Czasów, kiedy świat będzie oziębły wobec Mnie. To Bogactwo Mojego Słowa obficie wylewające się z głębi Mojego Naj­świętszego Serca dla oczyszczenia tego grzesznego świata. Jednak tak jak było w przeszło­ści, tak jest i dziś: fałszywi pro­rocy, którzy się wśród was rozpanoszyli, wywołują spustosze­nie i rozpowszechniają swój fałsz.

Pamiętasz przypowieść o chwaście[12], którą ci opowiedzia­łem? O tym, jak nieprzyjaciel przyszedł w nocy na pole, aby zasiać chwast wśród pszenicy? Cóż, zbliża się czas, że darń wraz z pszenicą będą zbierane w czasie żniw; wtedy Ja poślę Moich aniołów, aby oddzielili pszenicę od chwastu i spalili go; ale pszenica zostanie zebrana i bez­piecznie przyniesiona do Mojego Domu. Jesteś prześla­dowana i niezrozumiana?[13] Dziecko! Mówiłem ci już kiedyś, że dzieje się tak dlatego, że Duch Mój spoczywa na tobie; dlatego że jesteś uprzywilejowa­na. Dowiodłem tego, gdy ludzie tak wiele razy na twoim miej­scu widzieli Moją [postać] i wołali: „Zaprawdę, Bóg jest w tobie ukryty!” Tak więc ci, którzy osądzają cię fałszywie i nie­sprawiedliwie, są w błędzie. Czyż nie powiedziałem, że nikt nie powinien osądzać ludzi na podstawie tego, co zewnętrzne, ponieważ nikt z was nie jest w stanie czytać i badać czyjegoś serca tak jak Ja? Dlatego uczyłem Mo­ich uczniów, aby nigdy nie osądzali innych.[14]

Sąd należy do Boga, a nie do człowieka.

Córko, pozwól Mi przypomnieć ci, że skoro jesteś wszcze­piona we Mnie, nie zaszkodzi ci żadna burza, któ­ra by cię na­wiedziła, ani ukąszenie węża[15], gdyż jesteś wszczepiona w Prawdziwy Krzew Winny, który cię żywi i umacnia. Teraz jak kiedyś Mój Ojciec lubi cię przyci­nać, abyś przynosiła jeszcze większy owoc; dlatego trwaj we Mnie, trwaj w Mojej Miłości, a nikt ci nie wyrządzi krzywdy. Jako pasterz sprowadziłem ciebie i wielu in­nych na właściwą Drogę, Drogę Cnót. Proście Mnie, po­kolenie, abym otworzył bramy Cnót, abyście wszyscy mogli w końcu wejść do waszego Domu. Cnoty te będą pro­wadzić wasze dusze stopniowo do doskonałości.

W waszych dniach formuję nowych Apostołów, aby strzegli Mojej Oblubienicy[16]; formuję ich duchem pro­roctwa. Oni[17] będą Mnie wychwalać wobec narodów, postępując według Mojego Prawa. Ja nauczałem ich z łaskawością – [dając im] wiedzę przekraczającą ich ro­zumienie. Oni będą ganić wynio­słych, którzy odrzucają Moje ostrzeżenia i Moje wezwania do jedności; będą dyscyplinować lekkomyślnych i sprowadzać z powrotem tych, którzy zbłądzili. Będę ich chronił i napełnię ich usta Moimi słowami, a Ja będę się uśmiechał do nich, zado­wolony z ich pracy. Większość z nich jest mało znacząca dla świata, ale są wielcy dla Mnie i Moich Aniołów. Wielu z nich jest prześladowanych, dręczonych i wy­śmiewanych, wyrzuco­nych z Mojego Kościoła i poniżo­nych przez Moich własnych kapłanów, opluwanych przez ślepych przewodników. Im bar­dziej jednak na ich twarze spada jadowita plwocina, tym bar­dziej Ja ich wy­wyższam.

– Jak długo jeszcze kościoły[18] będą zamknięte i nie będą mogły udzielać Twej trzodzie Chleba i Wina nieśmiertel­ności? Kiedy będą normalnie funkcjonować?

– Do chwili gdy Mój Ojciec zawoła: "dość! dość!". Tego dnia ludzie zawołają: "popatrzcie, to jest działanie nasze­go Boga, w którym pokładaliśmy nadzieję na ulgę i zba­wienie". Zgiełk pysznych zostanie pokonany... i nigdy już się nie pod­niesie.

 I tak jak w przeszłości – gdy Mój Ojciec mówił do Moj­żesza, Aarona i Samuela w słupie obłoku – Głos Mego Ojca zostanie usłyszany w każdym sprawiedliwym sercu, pokazując, że On jest Bogiem przebaczenia, który zapo­mina o wszystkich waszych winach. To Bóg, który kocha i troszczy się o was. On okaże Swoje zbawienie aż po najodleglejsze zakątki ziemi. Dopóki ten dzień nie nadej­dzie, raduj się trwaniem na nieu­stannej modlitwie; karm się Moim Boskim Chlebem i Winem, a Ja doprowadzę cię do Domu.

– Pokładam nadzieję w Twoim Imieniu, które jest tak pełne dobroci i czułości. Błagam Cię, abym mogła pozo­stać w domu Jahwe, mojego Ojca, abym wzrastała jak drzewo oliwne w Je­go Ogrodzie, wydając dojrzałe owo­ce.

– Moja biedna oblubienico, nikomu nie odmówię Mojej do­broci, a ponieważ twoja dusza pragnie Mnie, twego Boga, za­trzymam cię na Moich Dziedzińcach. W twoje usta włożyłem ten Hymn Miłości, hymn pochwalny dla Mnie, twojego Boga, aby pobłogosławić Mój lud na ca­łym świecie i przypomnieć im, że jestem ich Skałą, ich Zbawicielem i ich Nadzieją. Ku Mnie kieruj swoje myśli, zachwycaj się kontemplowaniem Mnie, twego Boga, nigdy nie spuszczając Mnie z oczu.

 

6 lutego 2021

 – Vassulo! Raduję się za każdym razem, gdy zwracasz ku Mnie swe myśli. Czyż nie jestem znany z tego, że dotrzy­muję Słowa? Zawsze będę przy tobie, zawsze będę cię chronił i ratował, oszczędzę cię i ocalę. Słuchaj Mnie, oddaj Mi swój czas, umiłowana, a Ja sprawię, że odniesiesz zwycięstwa! Nie czekaj na ludzką aprobatę, bo ona nic dla Mnie nie znaczy. Posyłam cię w Moim Imieniu jako świadka, abyś zaświadczyła o Mojej wielkiej Miłości, jaką mam dla was wszystkich. Dlate­go każdy, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

Wszystko, czego się nauczyliście od początku, pocho­dzi ode Mnie, waszego Pana i Boga. Spełniło się wszystko, co ci przepowiedziałem. Prosiłem cię, abyś prorokowała w Moje Imię. Prorokowanie w Moje Imię to przepowiadanie Prawdy. Wszystko, o co prosiłem, abyś zapisała i wszystkie przyszłe wydarzenia, jakie odnotowałaś, sprawdziły się. Nie jestem zwykłym przybyszem, lecz przychodzę z Najwyższego Nieba, aby kierować krokami tego pokolenia w Prawdzie. Poprosiłem cię o podjęcie wielkiej pracy. Ja, który jestem stróżem Moich Przykazań, wysłałem cię po ukształtowaniu cię jako apostoła na te Czasy Ostateczne, abyś wyrażała Moje Słowa w żywej formie dzięki Mojemu czystemu Światłu. Przyodziałem cię Moim Światłem i ukształtowałem cię według Mego upodoba­nia. Wybrałem ciebie, spośród wielu ludzi, aby zapisać ten Hymn Miłości, który jest jak rosa opadająca rankiem z Domu Jahwe, jak krople deszczu spadające na tę spieczoną, suchą ziemię. On przypomina wam wszystkim samą Prawdę. Niektó­rzy z was już to wiedzą, jednak wielu spośród was jeszcze tego nie wie, dlatego pozwólcie Mi powtórzyć wam to raz jeszcze. Teraz sprawdza się to, co powiedziałem w przeszłości. Wi­dzisz, córko, nikt nie może mówić o przyszłych wydarzeniach, jeżeli Ja mu tego nie przekażę. Przyszłość jest Moja i [wiedza o niej] należy tylko do Mnie.

Twój bieg jeszcze się nie skończył, Vassulo, więc nie puszczaj z twoich dłoni Moich Rąk. Pozwól, bym Ja i tylko Ja był twoim celem w życiu. Jest przy tobie twój potężny Król. ic[19]

 

11 lutego 2021

– Ty jesteś Prawdą i w Tobie jest moje życie. W zjedno­czeniu z Prawdą moje serce raduje się i cieszy, ponieważ ta Prawda objawiła mnie i wielu innym drogę Życia.

Prawda wyostrza zdolność moich oczu do odkrywania tajemnic, rozumienia przysłów. Prawda unosi moją duszę, aby swobodnie szybowała jak ptak. Uwalnia mnie Twoje światło. Miłosierdzie i Miłość są u mego boku. Kto podąża za Prawdą, ten nie będzie chodził w ciemnościach. Każdy, kto zaufa Praw­dzie, dozna pociechy, bo zostanie zbawiony.

Nauczyłeś mnie, jak zakorzenić się w Prawdzie, której Obecności nie sposób się oprzeć, której zapach odurza, a blask – ożywia duszę.

Chętnie odwróciłam się od tego przemijającego świata, od tej krainy duchów, wybierając bycie bliskim towarzyszem Prawdy, która mnie doprowadzi bezpiecznie do mojego Domu – Domu Jahwe.

Pod opieką Prawdy nie obawiam się żadnej szkody ze strony szalejących wokół mnie burz. Mogą na mnie spaść gro­my, a ja się nie ulęknę, bo trzymam się mocno Prawdy, każdego dnia mojego życia. Łaska i Prawda czekają na mnie w dniu ostatecznym...

– Tak, Moja Vassulo, jestem pełen Łaski i Prawdy, a Moje Słowo jest Prawdą, która cię poprowadzi Drogą, którą masz iść. Prawda przyozdobi twoją duszę olśniewającym świa­tłem. Prawda szuka pokornych serc, bo w takich sercach mogę działać, mogę mówić, mogę sadzić ziarna Miłości, bujne krze­wy Mądrości wypuszczające pąki.

Prawda przemieni wasze dusze w istoty wyjątkowe i doskonałe, piękniejsze od księżyca, jaśniejsze od słońca. Praw­da uczyni z was dzielnych wojowników broniących Mojego Słowa, niewzruszonych wobec wrogów, zawsze wiernych, podtrzymujących dach Mojego domu jako kariatydy. Prawda zamieni was w wonne kolumny kadzidła. Nawet gdy wzburzo­ne wody runą na was, aby was pochłonąć, nie będziecie się lękać; umkniecie, bo będziecie głęboko zakorzenieni w Praw­dzie, którą Ja jestem. Trwajcie więc we Mnie, który jestem Prawdą.

Z Prawdą jako radosnym Towarzyszem u twego boku, niczego ci nie zabraknie. Pójdziesz za Moim Berłem, a Ja – właśnie Ja – zapewnię ci wszystko, czego ci brakuje, i zacho­wam czystość twego serca i czystość twoich rąk.

Jestem znany z tego, że prowadzę cichych i pokornych, jak jest napisane w Piśmie Świętym: „Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich, którzy wzywają Go prawdziwie”[20], i poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli, jak to przed chwilą powie­działaś, Moja umiłowana, „Prawda unosi duszę, aby szybowała swobodnie jak ptak”.

– Gdy rozmyślałam w Twoim Domu,[21] zastanawiałam się nad tym, jak mało Cię znamy, choć w naszym szaleństwie są­dzimy, że znamy Cię już bardzo dobrze. Zastanawiałam się, jak wiele jeszcze popełniamy błędów, ale gdy prosimy Cię o prze­baczenie, jakże się radujesz. Aniołowie, którzy Cię otaczają, wołają: „Słuchajcie! Słuchajcie! Pan nasz, przebaczając, za­mienił duszę [zabrudzoną] smołą w światło bez skazy. Niech będzie pochwalone Jego Imię”.

– Jak już mówiłem, jestem gotów przebaczyć i zapo­mnieć, jeśli z całego serca żałujecie, ponieważ tylko we Mnie znajdzie odpoczynek wasza dusza. Ja jestem źródłem twej na­dziei i bezpieczeństwa; Ja jestem Twoim Domem.

– Prowadź to pokolenie w Twojej Prawdzie i nauczaj, bo Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia.

– Nie ma nic ponad to, czego Ja sam chcę! Ci, którzy we Mnie pokładają ufność, zrozumieją Prawdę. Kochaj Prawdę i szukaj jej w prostocie serca. Oddalenie się od Prawdy przy­niesie wam tylko nieszczęście, a światło sprawiedliwości zo­stanie zaćmione przez was, którzy zabłądziliście w dolinie za­pomnienia i ciemności. „Do czego mnie doprowadzi bogactwo i pycha?” – zapytacie sami siebie pewnego dnia. Wszystko przemija jak mgła, oprócz Mojego Słowa i Prawdy, które nigdy nie przeminą. To Skała waszego ocalenia. Każdy, kto należy do Prawdy, słucha Mojego głosu i idzie za Mną. Nie bądźcie jak Piłat, który był obojętny wobec Prawdy. Pozostając obojęt­nym na Prawdę, odrzucasz ją, tak jak on to uczynił.

Córko, Miłość jest blisko ciebie. Nie można nikogo przekupić, żeby się nauczył Mnie kochać. Mi­łość przychodzi dzięki wolnej woli. Kiedy ktoś porzuca siebie i swoją wolę, gdy ktoś ofiaruje Mi swoją wolną wolę, wtedy Moje Serce ogarnia bezgraniczna radość.

Teraz już wiesz, córko, jak Ja ocalam Moich pomazań­ców, jak ich prowadzę do Prawdy. Czy prosiłaś o coś, czego ci nie dałem? Spotykasz się ze mną, małe, marne stworzenie, dzięki błogosławieństwom udzielonym przeze Mnie.

Przyszedłem do twojego domu, aby zamieszkać z tobą i rozweselić cię radością Mojej Obecności. Ufałaś Mi przez cały ten czas, a Ja z kolei powierzyłem ci Mój Hymn Miłości aż do końca. Teraz z wielką radością jestem tu, przemawiając do ciebie, namaszczając cię i znajdując Mój spoczynek w tobie, w ciszy twego serca – tego serca, które Mnie pragnie; tego serca, które przez wzgląd na Mnie, krwawiło dla Mnie z powodu wielkich prześladowań zadanych przez Moich. Bądź przykładem dla wszystkich innych, że dostąpiłaś Mojego Miło­sierdzia i otrzymałaś Mądrość przez podjęcie wysiłku, aby Mi się podobać i pełnić Moją wolę, przez pomniejszanie siebie, uniżanie się i zdawanie się na Mnie. Ta Mądrość cię uczyła, wychowywała, objawiła ci, jak rozumieć Słowo Boże, aby zostało Ono wyryte w twoim umyśle i duszy, było jak otwarta księga i stało się jak tlen, którego potrzebuje twoje ciało, aby pozostać przy życiu.

Tak więc, pokolenie, pozwólcie Królowi Chwały wejść do waszych serc. Pozostawcie Mu swobodę pobłogosławienia was. Pozwólcie Mu śpiewać wam i pozwólcie Mu uczynić w was Mieszkanie dla Niego. Niech On zapanuje nad wami i do­prowadzi was do Prawdy, a wasze dusze będą w radości żyły tylko dla Mnie i na wieki. Bądźcie jedno. ic

 

18 lutego 2021

– Nie tak dawno temu słyszałem litanie próśb błagających o przyspieszenie Mojego Powrotu, Moja umiłowana. Pragnę ocalić Mój lud od ruiny. Spójrz! Kościół odrodzi się, nabierze blasku, a ludzie znów będą tłumnie gromadzić się wokół Mojego świętego Ołtarza, wyciągając ręce po Mój kielich.

Kiedy przyjdziecie, aby stanąć przede Mną, ofiaruję wam Chleb i Wino Życia. Nie będę lekceważył waszych modlitw i nie pozbawię was Mojej Miłości. Potężny Król, który oddał za was Swoje Życie, powtarza wam raz jeszcze:

Zapewnię wam bezpieczeństwo, za którym tęsknicie; przyprowadzę was do Domu! Do Domu Jahwe, do którego zawsze należeliście. Jahwe przyjmie was, wobec całego zgromadzenia, otoczy Swoim Objęciem. Święty obdarzy was Swoim światłem, a wy rozradujecie się Jego słodyczą.

Oddawajcie hołd Mnie, waszemu Bogu, jak czynią to Moi aniołowie na Moich świętych Dziedzińcach. Nie dzielcie losu grzeszników, którzy trwają w podziale, ale przyłączcie się do procesji wokół Mojego Ołtarza, bo dla Mnie wszyscy jesteście jednym! ic

 

17 maja 2021

– Córko, daję ci Mój Pokój![22]

– Ty wiesz, słodki Jahwe, że szukam Ciebie przez cały dzień. Lubię o Tobie rozmawiać z moimi przyjaciółmi, ale także w zgromadzeniach, przekazując im, jak bardzo ojcowski i prosty jesteś i że Twoja miłość jest lepsza niż samo życie. Przypominam im, że nasze dusze nie znajdą spokoju, dopóty, dopóki nie przyjmiemy Ciebie do naszych serc. Doprowadź każdego do Prawdy, pouczaj łagodnie, tak jak mnie, i oddal pokusy!

– Moja córko, nachylam Swe Ucho ku ubogim w duchu i pokornym. Znajduję rozkosz w ich sercach! Cytadelo! Moja twierdzo! Niech cię nie zniechęca dzisiejsza sytuacja. Obecnie wszystkie narody są zdane na Moje Miłosierdzie. Mój gniew przechodzi przez nie. Nabierzcie ducha i pozwólcie Mi dotknąć gniewem to zepsute pokolenie, pozwólcie, by spadł na nie ciężar Mojego ramienia, bo Mnie skrzywdzili i gromadzili grzech za grzechem na swoje głowy. Teraz dokonuje się Moja sprawiedliwość!

Do Mnie należy zarówno Miłosierdzie, jak i Gniew, bo mam Moc, aby przebaczyć i aby wylać gniew. Wielkie jest Moje miłosierdzie, lecz równie wielka jest Moja surowość...

Spójrz, za dzień lub dwa[23] przejdę przez ciebie, pokolenie, a Mój głos rozlegnie się w całym wszechświecie i usłyszycie grzmoty, a wiele gwiazd spadnie, otaczając was czarnymi chmurami. Iskry gromów będą widziane i słyszane przez wszystkich, nawet w najodleglejszych miejscach. Już dość tego! Do tej pory powstrzymywałem Mój gniew, czekałem, obserwowałem, ale nie, nie było słychać żadnego głosu skruchy. Nic!

Ta ziemia została przygotowana i ofiarowana wam jako Mój dar, abyście byli szczęśliwi i żyli w zgodzie, ale spójrzcie: hańba, hańba, hańba! Zło rozciągnęło nad tobą chmurę brzemienną w skutki. Nie jestem z ciebie zadowolony, pokolenie. Dobrzy i źli tak samo będą cierpieć. To pokolenie nigdy nie porzuca swoich złych dróg! Czyż nie poczynacie grzechu? Żyjecie w rozpuście i bezsensownie zabijacie niemowlęta. Wszystko to trwa, a wy wołacie, abym uśmierzył Mój gniew? Pomszczę krew zabitych niemowląt, pomszczę ich krew. Widzisz, jak spełniają się wcześniejsze przepowiednie?

A teraz zapowiadam wam, że Mój Syn, Jezus Chrystus, już się zbliża, gotów nawiedzić tę ziemię. On się ukaże i zaprowadzi sprawiedliwość w tym pokoleniu. Powali tych wszystkich, którzy wzniecali wojny przeciwko Mnie i prawdziwa Sprawiedliwość zostanie na nowo ustanowiona na tej ziemi. Zbliża się dla was czas odkupienia...

– Historia się powtarza: kiedy mieszkańcy tej ziemi praktykowali tylko krzywoprzysięstwa, rzeź, kradzież, cudzołóstwo i bezbożność, Ty interweniowałeś, dla ich dobra...

– Jestem Bogiem Miłosierdzia i jestem znany z tego, że przebaczam zbrodnie.

– Zmiłuj się więc nad tym pokoleniem, bo wiemy, jaką radość znajdujesz okazując Swe miłosierdzie. Wiemy, że Ty nie chcesz, abyśmy mieli obraz Ciebie jako trzymającego w ręku piorun, gotowego rzucić się na nas i uderzyć nas...

– Pozwól, że ci przerwę. Gdybyś tylko wiedziała, gdybyś wiedziała, jak krwawi Moje Serce, gdybyś tylko zobaczyła smutek na Moim Obliczu i to, jak bardzo boleję nad tym pokoleniem, i jak bardzo mi żal wszystkich tych nieszczęśników!

– W Księdze Estery, rozdział 5, werset 11, jest napisane, że król miał serce zimne i bezwzględne do tego stopnia, że Estera bardzo się go obawiała, zwłaszcza gdy musiała spotkać się z nim, aby prosić o przysługę. A jest tam napisane: „lecz Bóg odmienił serce króla...” Widzisz więc, że potrafisz zmieniać serca, potrafisz zmienić serca tych, którzy Cię obrażają!

– Rzekłem do człowieka: Mądrością jest bojaźń Pana[24]. Zrozumienie tego prowadzi do unikania wszystkiego, co złe! Odkupię nędzarzy przez ich nędzę. Posłużyłem się nieszczęściem, aby otworzyć oczy króla...

– Kocham Cię, Jahwe, i wiem, że nas spotka coś dobrego!

– Zawsze cieszę się na dźwięk twojego serca! Wypełniaj swoje obowiązki, a inne sprawy pozostaw Mnie. Potrzebuję od was modlitwy. Przypominaj Mojemu ludowi, że modlitwa jest bronią, która pozwala pokonać zło!

Błogosławię cię, dziecko! 

*

Przypisy:

[1] Bóg dał mi do zrozumienia, że było to doświadczenie mistyczne. Czasami widzi się dzieci, które patrzą w górę i uśmiechają się z zachwytem, a ja wierzę, że ich dusza komunikuje się wtedy z Bogiem i aniołami.

[2] Bóg to uczynił. Przypomniał mi o tym, kiedy po raz pierwszy zwrócił się do mnie, mówiąc, że jest moim Ojcem. Miałam wówczas silne odczucie, że już się spotkaliśmy, że Go znam!

[3] Zrozumiałam wtedy, że my, którzy jesteśmy ulepieni z gliny, kiedy nasze ciało umrze, gdy nadejdzie ten czas, obrócimy się w proch, ale nasza dusza nigdy nie umrze, więc dla Boga nie była ważna nasza ziemska śmierć, ale liczyło się dla Niego to, że nasza dusza, która nigdy nie umiera, przychodzi do Niego, aby żyć z Nim wiecznie...

[4]   W tym momencie Chrystus dał mi odczuć swoją Miłość; nikt, ja również nie, nie będzie w stanie zrozumieć wielkości Miłości Chrystusa, która jest ponad wszystko. W tym momencie poczułam, że Miłość Chrystusa jest tak ogromna, że nie ma słów ani możliwości, choćby nie wiadomo jak bardzo starano się określić i opisać wielkość Jego Miłość. Zawsze będzie brakowa­ło słów!

[5] Tu Chrystus wskazuje na Swoją obecność w Świętej Eucharystii.

[6] W Najświętszej Eucharystii.

[7] Pan ma tu na myśli to, że okaże moc Swego ramienia i pokona nieprzyja­ciela.

[8] Many souls are abstaining themselves from food and drink (ang.) – pow­strzymuje się od jedzenia i picia.

[9] Pan odwiedził mnie w 1985 r., kiedy ignorowałam Boga. Jezus musiał przyjść sam, aby ożywić moją duszę i uzdrowić mnie.

[10] The End of Times (ang)., Koniec Czasów. (Przyp. tłum.)

[11] Słowo „oni”, jak sądzę, oznacza Jego „pasterzy".

[12] Darnel (ang.), życica, która kiełkując przypomina pszenicę. Zob. Mt, 13,24-30 (Przyp. tłum.)

[13] Przez greckich duchownych prawosławnych.

[14] Zob. Mt 7,1-2 (Przyp. tłum.)

[15] Zrozumiałam to symbolicznie: skrzywdzenie przez człowieka.

[16] Chrystus mówi o Swoim Kościele.

[17] Nowi Apostołowie.

[18] Kościoły prawosławne i inne.

[19] IC znajdujące się też np. na niektórych ikonach przedstawiających Jezusa – to skrót od greckiego słowa Jezus. (Przyp. red.)

[20] ‘the Lord is near to all who call on Him, to all who call on him in Truth’ (ang.) Zob. Ps 145,18:  Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

[21] W kościele.

[22] To mówi Ojciec.

[23] Czas Boga nie jest naszym czasem.

[24] Por. Syr 1,14. (Przyp. tłum.)