10 stycznia 2022

– Ach, Panie! Jestem w pełni do Twojej dyspozycji, staram się ostrożnie postępować naprzód. Przyjdź więc i ukryj mnie w Sobie. Wiem, że kiedy ukryjesz mnie w Tobie, znajdę schronienie w Życiu. Ty wiesz, że nadal nie rozumiem do końca, jak to możliwe, że tak mało znacząca istota jak ja została pociągnięta do jedności z Tobą. Oddałeś mi Siebie całkowicie i ukryłeś mnie w Twoim ciepłym objęciu, blisko Twego serca. Odczuwanie Twej bezwarunkowej Miłości to poczucie przebywania w domu, bezpiecznie, bez martwienia się o cokolwiek – poczucie przynależności i pocieszenia...

– Moja Vassulo, Moje Serce jest dla wszystkich. Jestem Oblubieńcem wszystkich tych, którzy Mnie przyjmują. Te [dusze] są ze Mną złączone i stają się Moimi oblubienicami; a czyż ciebie, mały żonkilu, nie wprowadziłem do Domu Dawida? Błogosławieni, którzy Mnie szukają i znajdują; błogosławieni są ci, którzy Mnie szukają i pragną. Nigdy więcej nie pociągnie ich to, co ziemskie, bo we Mnie znajdą szczęście i prawdziwe Bogactwo. Potem Ja wezmę ich w posiadanie i będę ich traktował z bezgranicznym współczuciem i czułością. Tak! Stanę się ich Wychowawcą, ich Oblubieńcem, ich Towarzyszem i Przyjacielem, Rodziną – ich wszystkim, tak że nigdy nie porzucą źródła Mądrości! Będą się uczyć ode Mnie wiedzy i zrozumienia...

Pamiętasz, Moja Vassulo?[1] Tak! Kiedy powiedziałem do ciebie: Dam ci tylko „mękę”[2], ty wtedy, zakłopotana, zapytałaś: „Mekę?” Tak, „mękę” – odpowiedziałem ci. Być może teraz zrozumiałaś, o co mi chodzi, i o, jak bardzo się cieszę! Kiedy ukazałem ci Moje Oblicze[3], ty w uniesieniu kontemplowałaś Moją Chwałę. Twoja dusza rozradowana pośpieszyła do Mnie, wołając głośno: „Ty jesteś moim Bogiem, Ty jesteś moim Zbawicielem!”. Twoja dusza, pragnąc Mnie w sposób nienasycony, nauczyła się tęsknić za Mną z gorącą pasją i Boską miłością, którą rozpaliłem w tobie, kiedy wtuliłaś się w Moje Objęcia. Podtrzymywałem tę mękę [miłości] do Mnie, aż twoja dusza została zraniona przez Miłość. Tak, Mój Nieśmiertelny Blask zranił cię.

Posłuchaj Mnie: w Mojej zazdrosnej Miłości zaszczepiłem w tobie żarliwe pragnienie Mnie, raniąc cię przy objawieniu Mojego Piękna! Z wyschłej ziemi, którą kiedyś byłaś, zamieniłem cię w żyzną glebę, którą obsiałem Moimi ziarnami Miłości, abyś wyrosła jak drzewo oliwne obfitujące w owoce, aby dać wszystkim niebiański pokarm.

Gdyby tylko to zubożałe pokolenie zawróciło, zamiast podążać drogą prowadzącą do śmierci... gdyby tylko pamiętano o Moim Miłosierdziu i o tym, jak bogaty jestem w Przebaczenie, że wybaczam wszystkie przewinienia, wtedy upadliby na ziemię twarzą do ziemi, aby oddać Mi cześć w uwielbieniu i w zachwycie!

Jestem waszym łagodnym Opiekunem, który was podtrzymuje, który wieńczy was Miłością i Czułością, który was zbawia. Jestem Pieśniarzem śpiewającym wam słodkie niebiańskie melodie, aby oczarować wasze serca, ukoić słabość i strach.

Wiesz? Kiedy patrzę na ten świat, na straszne widoki i ogłuszający zgiełk pochodzący z tego świata, Moje serce krwawi. Jednak, Moja Vassulo, znajduję odpoczynek w ciszy tych serc, które Mnie kochają. Posłuchaj Mnie, ujawnij to, czego się ode Mnie tak pilnie uczyłaś, i przekaż to wspaniałomyślnie temu pokoleniu. Wkrótce Niebo nachyli się, bo usłyszane zostały westchnienia tych, którzy teraz są w niewoli. Jestem Bogiem Miłości, jestem Bogiem Dobroci, jestem znany z tego, że zawsze jestem po stronie uciśnionych.

Poczekaj, a zobaczysz... Miłość cię kocha! ic

*

2 marca 2022

Stworzyłem cię, aby cię wychowała Mądrość dla pouczenia na nowo ludzkości o Mojej Sprawiedliwości i Moim Majestacie! Ukazałem Moją Świętość wam wszystkim. Nigdy nie przestałem wzywać do pokuty i modlitwy – modlitwy, która uzdrowi duszę i ciało. Przez modlitwę nauczycie się wypełniać Moją wolę i poznacie Moje Drogi; nauczycie się nimi kroczyć, a one zaprowadzą was do Mnie. Kto Mnie znajdzie, znajdzie Życie.[4] Przez wzgląd na Moją Chwałę i Dobroć udzieliłem temu pokoleniu Boską Mocą wszystkiego, czego potrzebuje ono, aby osiągnąć boskość poprzez prawdziwe oddanie[5] i zbliżenie się do Mnie po to, aby Mnie poznać. Tak, przypomniałem wam wszystkim te same prawdy, które są zapisane w Moim Słowie[6].

Przyjdź teraz! Tylko we Mnie jest odpoczynek dla twojej duszy. Nie szukaj gdzie indziej pokoju i harmonii, bezpieczeństwa i odpoczynku.

Vassulo, pragnę, abyś stale miała Mnie w pamięci. Rano, gdy się obudzisz, zwróć swoją pierwszą myśl ku Mnie, napełniając Mnie swoją miłością. Zakończ swój dzień ze Mną, nigdy Mnie nie opuszczając, a w ciągu dnia, nigdy nie przestawaj Mnie uwielbiać, pouczając otoczenie o Mojej chwale, o Mojej wszechmocy. Pozwól Mi być radością twojego serca, tak jak ty jesteś radością Mojego Serca!

Niechaj te dni ciemności, w których żyjecie, wypełni Moja Obecność i Moja Chwała. Niechaj wasze uszy usłyszą te słowa:

Ja, wasz Pan, przyszedłem namaścić cię na Moją oblubienicę,

przemienić twoje serce błogosławieństwem i obdarzyć Sobą[7],

bo to serce jest miejscem, które wybrałem; tu zostanę na zawsze.

Wtedy otoczę was Moją chwałą, tak że noc, która was ogarnęła, przemieni się w Światłość, a ciemność już w was nie zamieszka. Ja jestem znany z tego, że uzdrawiam złamane serca. Jestem znany z tego, że we wszystkim, co robię, okazuję miłość.

Będę przy tobie, córko, aby cię dalej uczyć tego, co Mi się podoba, aby wszystko, czego się ode Mnie nauczysz, było Mi miłe i mogło być przyjęte przeze Mnie.

Błogosławię cię i przypominam, żebyś od czasu do czasu skłoniła ku Mnie swe ucho. ic

*

Obejmijcie Mój Krzyż, który stanowi jedno ze Mną

16 kwietnia 2022, orędzie dane dla grupy modlitewnej z Rodos

Dziś będę wśród was obecny w szczególny sposób. Nie każcie Mi czekać u drzwi do waszego serca! Wpuśćcie Mnie, abym was uświęcił. Obejmijcie Mnie, bo Ja również was obejmę. Przychodzę do was, małe dzieci, aby wam dodać otuchy. Obejmijcie Mój Krzyż, który stanowi jedno ze Mną. Nigdy nie opuszczajcie waszych modlitw; módlcie się bardziej sercem! Ja, Jezus, kocham was, kochajcie Mnie i bądźcie jedno! Błogosławię was wszystkich, pozostawiając na waszych czołach westchnienie Mojej Miłości.

Vassulo, podnieś Mnie8, aby pobłogosławić czoło każdego z nich, chodź!

IC

*

To jest Moje Święte Pismo dla ludzkości!

30 listopada 2022

– Ach! Moja umiłowana! Pokój niech będzie z tobą. Posłuchaj i pisz: Od czasu, gdy doszło do podziału, Moje Ciało nieustannie krwawi i ty byłaś tego świadkiem. Tkwi we Mnie nadal ostrze włóczni. 

– Ach, Panie! Z Twoją pomocą przekazałam Twoje Słowo przywódcom Kościoła, hierarchom, przekazałam też Twoje pragnienia prosząc ich, aby wszyscy stanowili jedno. Przekazałam Twoje orędzia wybranym duszom, które do mnie przysłałeś, a one stały się współpracownikami Twojego Boskiego Dzieła Zbawienia. Zostały im też wielokrotnie przekazane Twoje wezwania do Jedności i do ustanowienia jednej daty Wielkanocy, aby zakończyć krwawienie Twojego Ciała wywołane ostrzem włóczni.

– Moja Vassulo, wszystkie twoje ofiary i modlitwy o zakończenie tego podziału wydają owoce. Przemierzałaś z wybranymi przeze Mnie duszami wysuszone ziemie. Kto odważyłby się mówić: „co oni robią?” Ja, który troszczę się o wszystko, co stworzyłem, wzywałem zawsze Mój lud z wielką pobłażliwością, dlatego nie zamierzam zniszczyć tego, co stworzyłem. W nich wszystkich żyje Mój Niezniszczalny Duch[9]. Będę nadal przypominał im, że ich podział jest grzechem, aby otworzyli w końcu swoje serca, zaufali Mi i zrealizowali Moje pragnienia.

Ale wkrótce, jak to zostało przepowiedziane, nadejdzie wielka pożoga, aby wymazać resztę niegodziwości ludzi, którzy nadal odmawiają powrotu do Mnie, odmawiają wyznania swoich win i pokutowania, odmawiają przyjęcia Mnie do swego serca.

Gardzą Moimi ostatnimi ostrzeżeniami, zaprzeczają im, odrzucają Moją Rękę, którą wyciągam do nich, aby ich podnieść z bagna grzechu, w którym się znajdują. Ponieważ umiłowali bardziej ciemność od światła, znieruchomieją w tej norze i czeka ich nieuchronnie los pozostania w tych ciemnościach. Zrozum Mój smutek z powodu tego, co się stanie. Rani Mnie ich los. Sprawiedliwi również odczują agonię tych dusz. Wiele ostrzeżeń wylało się jak deszcz, jednak w swej pysze te dusze stykając się z Moim Dziełem[10] zignorowały je; jedne z powodu niedowiarstwa, że to Ja mówię, a inne z powodu samozadowolenia.

– Panie, słyszałam, jak mówili: „nie potrzebujemy tego czytać ani znać tych orędzi, wystarczy nam to, co już dałeś w Piśmie Świętym; nie ma obowiązku czytania tego”, tak mówią. To zachowanie przypomina mi o orędziu fatimskim, które nie zostało pilnie rozpowszechnione i świat zapłacił za to krwią w czasie II wojny światowej, jak przepowiedziała Matka Boża w Fatimie.

– Tak! Czy teraz proch i popiół ma władzę wyznaczać, kiedy Ja mam mówić? Ileż krwi wylaliście na Mój Kościół przez wasze zaniedbanie. Dałem wam tę, którą bardzo kocham, odebrałem ją rodzinie, trudziłem podróżami, aby wam przekazała całe Moje Święte Dzieło, ale tak wielu z was wyzywało Mnie, buntowało się, lekceważąc Moje Dzieło tak bezmyślnymi słowami. Czy nie czytaliście: "Słowo Pana jest prawe”?[11] Istotnie samozadowolenie głupców prowadzi ich do własnej ruiny, a powinni byli zamiast tego zwrócić ucho ku Mądrości.

To jest Moje Święte Pismo do ludzkości!

Możecie je porównać do drzewa, które zasadziłem pośród każdego ludu w pobliżu strumieni. [Drzewo to ma] bogate i obfite owoce, a jego lecznicze liście nigdy nie więdną.[12] Nikt nie powinien mówić: „zetnijcie to drzewo, bo przeszkadza w naszym otoczeniu, zetnijcie i spalcie jego gałęzie i uważajcie: nie jedzcie jego owoców!”. O, błogosławieni są ci, którzy spożywają jego owoce, oni otrzymają bezgraniczną radość Mojej Obecności!

To pokolenie tonie w bagnie i już wielu pochłonęły głębiny. Czy wasze pokolenie może się jeszcze chwalić swoją wiedzą? Powiedziałem w przeszłości, że przyjdą z Egiptu posłańcy, aby wyśpiewać wam Moje Słowo, które was ogarnie Światłem i Pokojem, a sklepienie Nieba pochyli się nad wami i ogłosi Moje Boskie Dzieło, sięgając aż po krańce świata; ale wielu wciąż nie zrozumiało... Teraz przyjdźcie i nakarmcie się Moim Słowem:

Powiedz Mojemu ludowi, niech tęskni za wejściem do Mojego Domu i za zamieszkaniem w Nim, tam będą się cieszyć Moją Obecnością i Moją Słodyczą, i ujrzą Moją Dobroć, i ukochają odpoczynek w Pięknie Mojego Domu, w którym mieszka Moja Chwała.

– Jestem związana z Tobą, mój Boże, bez żalu, wiem, że Twoja Miłość jest bezwarunkowa, a Ty udzielasz hojnie swoich błogosławieństw, jednak pozwól mi spłacić Ci dług za to, że uratowałeś moje życie i pozwoliłeś mi oprzeć się na Tobie. Ty prowadzisz mnie krok po kroku w Światłości żyjących. Nie milcz więc, abym się nie obawiała, że o mnie zapomniałeś! Posłuż się mną, jak chcesz!

– Nie jestem głuchy na Twoje prośby, pamiętaj, że jestem znany jako Zawsze-Wierny! Nigdy cię nie opuszczę. Miłość cię kocha. Idź w pokoju...

IC

 

- - - 

[1] Wyszeptałam: Lubię, kiedy mówisz do mnie: „Moja” Vassulo!

[2] Passion (ang.) – również: pasja, płomienne uczucie. Zob.: 23.05.1987. (przyp. tłum.)

[3] Chodzi o Jego Miłość.

[4] Por. Prz 8,35. (przyp. tłum.)

[5] Devotion (ang.), kult, nabożeństwo. (przyp. tłum.)

[6] W Piśmie Świętym.

[7] Vest you with Myself (ang.) Przyodziać, przyoblec zob. Rz 13,14: „przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa ” (przyp. tłum.)

[8] Vassula ma unieść w dłoni krzyż i pobłogosławić nim obecnych. (przyp. tłum.)

[9] Por. 1 Kor 3,16 (przyp. red.)

[10] Usłyszałam równocześnie: ‘Moim Wezwaniem’

[11] Ps 33,4.

[12] Ps 1,3 (Przyp. red.)