"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

S

 


 

SERCE JEZUSA - SERCE BOGA

 

 

 

SERCE JEZUSA PRZEPEŁNIONE JEST MIŁOŚCIĄ

 

6.03.87

Chcesz odczuć Moje Serce? Popatrz, jestem przed tobą.

Popatrzyłam na Jego Serce. Cała Jego Pierś była rozświetlona!

– Moje Serce rozpala Żarliwa Miłość. Moje Serce pragnie pochłonąć cię w Swojej Miłości. Moje Serce pragnie cię zdobyć, abyś na zawsze należała do Mnie! Pójdź, córko, wezwij Miłość, wezwij Pokój, bądź zjednoczona ze Mną aż do końca. Pójdź, chodźmy ożywić innych. Kochaj Mnie z całej duszy i całym swoim umysłem, ażeby móc Mnie uwielbić, umiłowana.

 

 

SERCE JEZUSA BIJE ODWIECZNĄ MIŁOŚCIĄ

 

3.06.89

MIŁOŚĆ czeka na was, przyjdźcie Mnie uwielbić, przyjdźcie Mnie adorować, Mnie, waszego Boga i Króla. Wróćcie do Mnie, Moi bracia, a Ja, wasz Jezus – Najświętsze Serce bijące odwieczną miłością – zmiłuję się nad wami.

 

 

SERCE JEZUSA TO OTCHŁAŃ PRZEBACZENIA

 

25.01.87

– Vassulo, odczułaś Moje ciepło i pokój Mego Serca. Powiedz im, niech się dowiedzą, że Moje Serce jest otchłanią przebaczenia, miłosierdzia i pokoju.

 

3.12.86

– Sprawię, że będziesz żyła w Moim Sercu.

 

 

JEZUS PRAGNIE, BY JEGO SERCE OGARNĘŁO NAS MIŁOŚCIĄ

 

27.04.87

– Vassulo, Ja jestem Panem. Stoję przed tobą.

Jezus był tu, uśmiechnięty i dający odczuć Swą Obecność. Obiema Rękami trzymał rozchylony płaszcz, by mi pokazać Swe Serce. Jego Pierś promieniała.

– Wejdź do Mojego Serca, wniknij w Nie. Pozwól Mu cię ogarnąć. Pozwól Mojemu Sercu zachwycić twoje serce, rozpalić je, aby pozostało gorejące i promieniowało Moim Pokojem i Moją Miłością. Pójdź, bądźmy razem, pozwól Mi pozostać twoim Świętym Towarzyszem. Chcesz tego, córko?

Czuję się niezdolna do zbliżenia się do Niego. Kim jestem ja, aby do Niego podejść? Uświadamiam sobie, do jakiego stopnia jestem niegodna. Jak to możliwe, aby pozwolić sobie na mówienie do Boga? My, którzy jesteśmy bandą niewdzięcznych grzeszników! Ośmielić się prosić Go o łaski – nie ma co o tym mówić; a jeszcze mniej o wchodzeniu w dialog z Nim! Jesteśmy tak nędzni i niegodni! Jestem chora z tego powodu! Miałabym bardzo ochotę zakneblować się i tu, w Jego Obecności, zawiesiłam zasłonę między Nim a mną.

– Córko, co zrobiłaś? Dlaczego? Moja córko, dlaczego?

– Aby Cię uszanować, mój Panie.

 

 

SERCE JEZUSA NASZYM MIESZKANIEM I SCHRONIENIEM

 

8.01.87

Przyjdź do Mnie, przyjdź i żyj we wnętrzu Mego Serca.

– Czy Ty chcesz mnie, Jezu?

– O, tak, chcę! Pragnę cię gorąco, pragnę cię pozyskać!

– Ale ja nie jestem niczego godna.

– Kocham cię taką, jaka jesteś...

 

9.04.87

Podczas pobytu w Szwajcarii zastanawiałam się, gdzie będę miała dom. Szukaliśmy jeszcze, błądząc i błądząc. Zobaczyłam Jezusa, który pokazał mi Swoje Serce.

– Odczuj Moją Obecność. Twoje mieszkanie jest tam... w samym środku Mego Serca! Córko, uwielbiaj Mnie, przyciągając do Mnie dusze.

 

3.03.87

Moja Ręka próbuje tak mocno trzymać cię i zachować blisko Mnie. Tak pragnę cię ochronić. Lubię zabierać cię, pogrążać w głębinach Mojego Serca i chować cię tam całą dla Mnie. Wydajesz się zapominać o Moich Słowach. Czy nie złączyłem cię ze Mną na Wieczność? Czy nie zostaliśmy zjednoczeni przeze Mnie, który położyłem wieniec miłości na naszym związku? Moja umiłowana, będziemy pracować razem, Ja jestem twoim Bogiem i Przewodnikiem.

 

 

JEZUS OFIAROWUJE NAM WIECZNE MIESZKANIE W SWOIM SERCU

 

3.02.2003

Obdarowałem cię Moimi błogosławieństwami, podnosząc cię z prochu, ofiarowując ci wieczne miejsce w Złotej Komnacie Mojego Serca.

 

 

PRZEBYWANIE W SERCU JEZUSA PRZYNOSI NAM POKÓJ

 

7.03.87

Vassulo, wejdź do Mego Serca. W Nim jest głęboki Pokój.

 

2.11.97

– To Serce jest twoim miejscem odpoczynku. Naczynie-Mojego-Światła, to Serce jest Jedynym, Pierwszym i Ostatnim miejscem, na którym wasze udręczone dusze znajdą wieczny i czuły pokój i słodycz.

 

 

W SERCU JEZUSA ZNAJDZIEMY SPOCZYNEK NA WIECZNOŚĆ, BO ONO JEST NASZYM NIEBEM

 

25.03.96

Pozwólcie Mi powiedzieć wam: Moje Najświętsze Serce jest waszym niebem, stworzenie, Moje Najświętsze Serce, które tak wielu z was odrzuca i odmawia przyjęcia Go. Ono jest waszym Niebem, waszym Rajem, waszym Królestwem, waszym Dziedzictwem, waszym miejscem spoczynku na Wieczność. Zbliżcie się do tego Serca, które tak bardzo was kocha. Wtedy przeleję z Mojego Serca niezliczone błogosławieństwa do waszych serc, aby wasze dusze stały się tak piękne jak wiosna, aby przemienić wasze dusze w wieże z kości słoniowej, w Niebo dla Mnie samego.

 

 

SERCE JEZUSA SWOJĄ MIŁOŚCIĄ PRZYZYWA DO SIEBIE WSZYSTKIE DUSZE

 

5.04.87

– Vassulo, kocham cię nieskończenie. Sprawię, że odczujesz Moją Miłość: pozwolę ci dotknąć Mojego Serca.

Położyłam rękę na Jego Piersi i odczułam uderzenia Jego Serca.

– Każde uderzenie Mojego Serca jest wezwaniem dla jednej duszy. Tęskniłem, by Moi umiłowani słyszeli Mnie i zbliżyli się do Mnie. Dziś, wziąłem olejek twojej miłości do Mnie, aby posłużyć się nim, lecząc jedną duszę.

Odczułam to...

 

 

SERCE JEZUSA ZAWIERA NIEZLICZONE SKARBY, KTÓRYCH PRAGNIE ON NAM UDZIELIĆ

 

2001

Oto Ja. Nie mam srebra ani złota, ani żadnego klejnotu w Moich Rękach, aby ci je ofiarować, lecz zamiast tego trzymam coś, co nie ma ceny: Moje Serce z zawartymi w Nim niewyczerpanymi bogactwami. Czy usłyszę pierwszy płacz jak od nowonarodzonego niemowlęcia? Czy zapragniesz zrodzić się ze Mnie? Czy teraz rozumiesz Mój język?

 

2001

Spójrz na niezliczone Skarby Mojego Najświętszego Serca. Pouczałem cię o Skarbie Poznania Boga i pojmowania Go, potem – o Skarbie Mojego Miłosierdzia, następnie – o Skarbie zażyłości i o tym, jak posiadać Boga, a potem – o Skarbie Drogi Cnót. Teraz dam ci zrozumienie Bogactwa Nadziei, pochodzącej od Ducha Świętego.

 

 

ŻYCIE WIECZNE JEST W SERCU JEZUSA

 

26.01.97

Do czego jest podobne Serce Pana? Serce Pana jest jak nieskończony ocean Miłości i Miłosierdzia. Jest jak skarb niezrównany i nieoceniony. Ktokolwiek go posiadł, nigdy go nie wypuści, wiedząc, że w Nim jest życie wieczne.

 

 

UZNANIE SERCA JEZUSA DOPROWADZI ŚWIAT POGRĄŻONY W ZŁU DO CUDOWNEJ ODNOWY

 

2001

Głos z wysokości Chwały wzywa, ogłaszając Skarby, które zostały zachowane dla waszego czasu. Nie mówcie: „Patrzyłem, a nie widziałem ich”. Postępuję naprzód jak obłoki nad waszymi głowami. Jednakże wielu z was, pokolenie, mówi, że Mnie nie widzi. Błąkacie się pośród bogactw świata, a kiedy chodzi o dostrzeżenie duchowych skarbów – które mogą być na was wylane, aby was wspaniale przyoblec Mną samym – wcale na to nie zważacie. Gdyby została wam dana łaska ujrzenia siebie w taki sposób, w jaki Ja was widzę, Moimi Boskimi Oczyma, lamentowalibyście, bijąc się w pierś, i poszlibyście na pustynię. Wasz żałosny wygląd całkowicie by was wzburzył. Lecz powiadam wam: gdybyście ujrzeli siebie przyobleczonych we Mnie, wtedy bez przerwy głosilibyście Moją wielkość. Czy nie czytaliście: „Twoje kamienie osadzę na karbunkułach i twe fundamenty na szafirach, a z rubinów uczynię blanki twoich baszt, a twe bramy z kryształu i wszystkie twoje mury z kamieni szlachetnych?” Czy nie pojęliście, że gdy uznacie Moje Serce, zostaniecie cudownie odnowieni? I że z ruin zostaniecie odbudowani? Czy nie zrozumieliście Mojej Świętej Mądrości, kiedy powiedziała: „Waszych synów pouczy Jahwe, a pomyślność waszych dzieci będzie wielka, gdyż waszym fundamentem będzie doskonałość”?

Ukazuję wam teraz te Skarby – choć nie wszystkie – dla waszej przemiany i dla waszego przebóstwienia. Posłuchajcie, a wasza dusza osiągnie pomyślność i będzie żyła... Mam niezgłębione Skarby w Moim Sercu i wszystkim wam je zapewniam darmo. Jak ziemia wydaje owoc i zapewnia wzrost, „aby dostarczyć ziarna siewcy i chleba temu, kto je. Tak Słowo, które wychodzi z Moich Ust, nie wraca do Mnie daremne, bez wypełnienia Mojej Woli i bez osiągnięcia tego, co zostało mu nakazane uczynić.” Daję ci Moje Słowo, aby twoja ręka nabrała nowych sił, aby pochwyciła rąbek Mojej tuniki i nie puściła go. Niechaj odtąd twa stopa kroczy Drogą Cnoty. Nastaw nieco bardziej swego ucha, a pojmiesz Świętą Mądrość i Jej wypowiedzi. Pójdź, ty, który się jeszcze błąkasz bez celu po pustyni. Przyjdź do Mnie i przyjmij, Moje dziecko – gdyż jesteś Moim dzieckiem – Mój Pokój, a twoja dusza i serce rozweselą się.

 

 

DZIĘKI BOŻEJ ŁASCE MOŻEMY ZROZUMIEĆ SERCE JEZUSA I PRZEZ TO DOZNAĆ RADOŚCI

 

31.10.2000

Przyjdźcie do naszego Pana, a rozkwitniecie na Jego Sercu. Pomyślcie o tym jeszcze i dowiedzcie się, że wasze schronienie jest w Jego Sercu...”

– Pokój tobie, Mój kwiecie. Powiedz Mi: czy jest na tej ziemi radość większa lub chwała większa od zrozumienia Mojego Serca? Do czegóż jest zdolny człowiek, gdy Ja nie wlewam w jego umysł Mojego Boskiego światła zrozumienia? Najświętszy, który mówi do ciebie i który przenika wszystko, zaspokaja twoje pragnienie brzmieniem Swego Głosu, abyś przekazała Moje Boskie Słowa wszystkim narodom. Jakie są Moje Słowa? Moje Słowa to mistyczna kontemplacja dla oświecenia waszego ducha przez Ducha Świętego najwyższym poznaniem Boga.