"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

S

 


SŁOWO BOŻE

 

 

 

KAŻDE SŁOWO POCHODZĄCE Z UST BOŻYCH JEST WIECZNE

 

14.02.87

– Bóg pouczał cię i nauczył, jak Go kochać. Zaufaj Mu, bowiem Jego Bogactwa są niezliczone, a Jego Miłosierdzie niezgłębione. On kocha cię z niewypowiedzianą czułością i czuwa nad tobą Oczami napełnionymi Miłością. Każde Boskie Słowo żyje wiecznie.

 

26.03.87

– Moja Armia pokona szatana i jego wspólników, a z nimi tych, którzy próbowali zniszczyć Moje Prawo. Pamiętaj, że Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni. Moje Słowo jest Wieczne.

 

 

DZIĘKI SŁOWU BOŻEMU POTRAFIMY ZROZUMIEĆ BOGA

 

25.01.87

–  Staraj się Mnie zrozumieć, czytając Moje Słowo.

 

 

SŁOWO BOŻE JEST PRAWDĄ O BOGU I O CZŁOWIEKU, ŚWIATŁEM POMAGAJĄCYM DOJŚĆ DO NIEGO

 

4.10.86

Czy rzeczywiście sądzicie, że całe Moje Słowo jest zbiorem regionalnych bajek i opowiadań hebrajskich? Posłuchajcie Mnie: Moje Słowo jest żywe, jest Prawdą. Ono jest po to, by was oświecić i pomóc wam zrozumieć, kim Ja jestem i czym wy jesteście. Moje Słowo jest po to, aby wam pomóc Mnie odnaleźć. Dzieci, dzieci, czy wasza religia opiera się na naukowym rozumowaniu? Nie usuwajcie Mnie i nie ukrywajcie się przede Mną. Jak to się stało, że błądzicie z dala ode Mnie?

 

 

SŁOWO BOGA JEST DLA NAS POKARMEM

 

19.01.87

– Jestem tutaj. To Ja, Pan, Jezus Chrystus. Pozwól Mi karmić cię Moimi pouczeniami, mała. Pozwól Mi karmić cię Mądrością. Mała, musisz wzrastać, aby przynieść dobre owoce. Musisz owocować, aby móc nakarmić rzesze. Ja cię pouczę, jak być stałą i czujną w pracy, którą ci daję. Podtrzymam twoje oczy zwrócone na Mnie, aż ukończysz Moje dzieło. Pozwoliłem ci wejść na Moje Dziedzińce i być na służbie twego Króla. On wszystkiego cię nauczy i twoje gałęzie rozszerzą się we wszystkich narodach, aby im powiedzieć, jaki jest ukryty sens Moich przysłów. Pod tymi gałęziami Moje dzieci rozbiją obóz i znajdą schronienie. Wstań i oddaj Mi chwałę. Uczynię cię silną. Ja, Jezus, pouczę cię pouczeniami głębszymi niż morza i wyleję na ciebie naukę jak proroctwo. Ucz się i napełniaj mądrością.

Och! Przyjdźcie wy wszyscy, którzy jesteście głodni i spragnieni. Przyjdźcie, bo Mój chleb jest za darmo. Przyjdźcie i jedzcie do nasycenia waszych serc. Przyjdźcie napełnić wasze puchary. Zaspokójcie głód waszych podniebień Moim niebieskim chlebem, chlebem pouczenia i zrozumienia. O, córko! Jakże tęsknię za tym dniem: za dniem, w którym wzrośniesz, a twoje gałęzie przyniosą owoc pokoju i miłości. Tak, za dniem Mojej chwały. Ja, Pan, odwiecznie kocham Moje dzieci. Powiedz im, powiedz im, co do nich czuję. Daj im poznać Moją Miłość.

 

 

SŁOWO BOGA LECZY I WYZWALA ZE ZŁA

 

19.02.87

Przychodzę ogłosić Moje orędzie wam wszystkim, aby odwrócić was od waszych złych czynów. Moje Słowo stanie się podobne do cedru rozciągającego gałęzie jak ramiona, ażeby uzdrowić waszą niegodziwość, nakarmić waszą nędzę i wyzwolić was od Zła.

 

 

SŁOWO BOGA WSKRZESZA DUCHOWO UMARŁYCH, POMAGA UWOLNIĆ SIĘ OD ZŁA

 

20.01.2001

Ofiaruję ci skarb Mojego Miłosierdzia, pouczając cię, że dzięki Mojemu Miłosierdziu są wypowiadane Słowa, pochodzące z Moich Ust. Moimi Słowami wskrzeszam martwych duchowo, poprawiam odstępców, uzdrawiam chorych i uwalniam więźniów. Moje Usta są jak ostry miecz.

 

 

SŁOWO WYPOWIADANE PRZEZ BOGA FORMUJE PROROKÓW PRZEKAZUJĄCYCH INNYM LUDZIOM BOŻĄ PRAWDĘ

 

20.01.2001

Formuję Moim Miłosierdziem, przez Moje Słowo, proroków, którzy staną się plagą dla żyjących w ciemnościach, lecz pocieszą Mój lud.

 

 

BÓG POMAGA NAM ZROZUMIEĆ JEGO SŁOWO I POWIĘKSZA NASZĄ MIŁOŚĆ

 

17.09.86

– Pokój niech będzie z tobą. To Ja, Jahwe. Pomogę ci zrozumieć Moje Słowo i pouczę cię. Powiększaj twoją miłość do Mnie. 

 

 

NALEŻY MIŁOWAĆ SŁOWO BOŻE I PRZYJMOWAĆ JE

 

3.12.86

– Córko, uznawać Mnie to kochać Moje Słowo. Pamiętaj, że Moje Słowo jest żyjące, jak Ja sam jestem Żywy.

 

 

ROZSIEWANIE SŁOWA BOŻEGO POMAGA INNYM W ZBAWIENIU

 

8.03.87

Pójdź, będziemy przywracać życie wszystkim Moim dzieciom.

Byłam zrozpaczona!

– Ależ, mój Boże, jestem bez środków. Jakże mogę zrobić cokolwiek?

Powiedział mi bardzo czule:

– Czyż miałbym cię kiedykolwiek porzucić? Posługuj się Moimi Ziarnami i zasiewaj Je na polach. Wydadzą owoce Pokoju i Miłości. Niech wszyscy znają Moje Słowo. Cały czas będę z tobą.

 

 

POWINNIŚMY DARMO KARMIĆ SŁOWEM BOŻYM WSZYSTKICH LUDZI

 

5.05.87

Ja, Pan, powrócę z Moją Świętą Księgą.

Jezus miał małą książeczkę ze Sobą.

Rozpoznaj i czytaj to, co ci wskażę: Oblubienico... błogosławiona Mojej Duszy, Moja córko, nakarm Moje baranki. Rozrzuć Moje Ziarna, aby dały obfite zbiory; zbieraj je i dawaj Mój Chleb darmo. Ja jestem Chlebem Życia. Nakarm Moje owce. Ja jestem zawsze z tobą, aż do końca czasów.

 

 

WIELU ZAMYKA SIĘ NA SŁOWO BOŻE I NIE PRZYJMUJE GO

 

6.12.86

Smutno Mi, kiedy widzę, ile serc Moich dzieci jest przede Mną zamkniętych i już nie rozumieją Moich Dzieł... Kiedy byłem z Hebrajczykami, wzywałem ich, a oni zachowywali Moje wezwania. Wszystko zostało napisane. Ja jestem Tym, który chciał was pouczyć poprzez Moje Słowo, że Ja Jestem. Pouczałem was. To Ja was wzywałem, to Ja ciągle was wzywam. Dla Mnie tysiąc lat jest jak jeden dzień. Nie uskarżaj się, że musisz otrzymywać Moje Słowo.

 

 

NIEKTÓRZY, JAK KRUKI NISZCZĄ ZASIEW SŁOWA BOŻEGO

 

16.05.88

–  Módl się za te wszystkie dusze, które jeszcze nie pojęły Pisma Świętego; za dusze źle interpretujące tak wiele jego fragmentów, odrzucające całe części, które mogłyby was oświecić, i wykorzeniające liczne elementy, które mogłyby wlać w was światło. Posłuchaj i spróbuj zrozumieć. Był raz siewca, który przygotował ogromne pole. Do obsiania go wybrał najlepsze ziarno, aby otrzymać najlepszą pszenicę! A kiedy żniwo – o, jakże wielkie żniwo! – było gotowe do zbioru, jego nieprzyjaciel wysłał na jego pole gromadę kruków. Poleciały na to pole, na którym pracował i przygotował z tak wielką miłością i za cenę tak wielkich ofiar. Pole to – na którym żniwo było gotowe i obfite – mogłoby wyżywić cały kraj, nikogo nie pozostawiając o głodzie. Kruki posłane przez nieprzyjaciela zaczęły dziobać to tu, to tam, pożerając i pustosząc jak tylko to możliwe. Gdyby siewca, widząc to wszystko, nie posłał swych sług, aby przegonili kruki, zniszczyłyby cały plon.

– Panie, czy zechcesz to teraz wyjaśnić?

– Pójdź! Siewcą jestem Ja, Pan. Zasiewem jest Moje Słowo, Nieprzyjacielem – szatan. Kruki to dusze znajdujące się pod wpływem szatana, niszczące od czasu do czasu, przez wiele lat ważne elementy Moich Słów. Jednak Ja, Jezus Chrystus, Pan, będę się ukazywał wiele, wiele razy, aby przynieść wam te brakujące składniki. Upiększę i odnowię Mój Kościół. Kocham cię, stworzenie. Cały Mój Kościół zostanie odnowiony. Te elementy, które zostaną wam zwrócone, upiększą Go i uczynią doskonałym. Jednak najpierw ukoronuję Piotra, Piotra-Moich-Baranków. Dałem mu to imię i zachowa je. Wejdę do Mojej Świątyni dokładnie tak, jak uczyniłem to wtedy, kiedy byłem na ziemi. Uderzę Moim Pasem Doskonałości wszystkich tych oszustów. Wejdę z siłą i obalę wszystkich wielbicieli pieniądza.Wejdę do «Jeruzalem», aby Nowe Jeruzalem mogło ujrzeć Światło. Usunę te bloki i otworzę Drogę. To, Vassulo, będzie znane jako Wielki Ucisk Mojego Kościoła. Włożę wtedy w rękę Piotra żelazne berło, którym będzie bronił Moje owieczki. Tym zaś, którzy nie wiedzą i zadają sobie pytanie: «Dlaczego powinniśmy mieć przewodnika?», mówię: Czy kiedykolwiek widzieliście lub słyszeliście o owczarni bez pasterza? Ja jestem waszym Boskim Pasterzem i wybrałem Piotra, aby strzegł Moich baranków aż do Mojego Powrotu. Nałożyłem na niego tę odpowiedzialność. Po co więc wszystkie te kłótnie? Po co te wszystkie próżne dyskusje? Tym zaś wszystkim, którzy nie znają jeszcze Moich Słów, mówię, aby przeczytali je w Pismach. Znajdują się w świadectwie Jana, Mojego Ucznia.

Zjednoczę Mój Kościół i otoczę was Moimi Ramionami w jednej owczarni, bowiem dziś, rozwijając zbyt wiele wspólnot, jesteście wszyscy rozproszeni w grupach, podzieleni. Rozczłonkowaliście Moje Ciało, a tak NIE MOŻE BYĆ! Wszystkich was zjednoczę.

Potem Ja i Piotr będziemy działać razem. Pokażę mu Moje ukryte elementy, ukażę mu wielką liczbę Moich Tajemnic, by go uzdolnić do nauczania Moich dzieci. Dzięki temu nauczaniu ujrzycie Nowe Niebo i Nową Ziemię. Ja, Pan, odnowię mury Mojego Sanktuarium.