Głoś Moje Imię...

Vassula nieustannie, odkąd otrzymała pierwsze orędzia, daje świadectwo o Bożej mocy, obecności Pana w naszym życiu, o Jego trosce i bliskości. Jeździ na wszystkie kontynenty, udzielając wywiadów, spotykając się z ludźmi, którzy ją znają z książek, ale i z tymi, którzy wątpią w jej doświadczenie. Stara się spotkać także z hierarchami Kościołów, aby przekazać im Bożą prośbę o pojednanie chrześcijan, o ich zjednoczenie. Cierpliwie ukazuje działanie łaski Boga w swoim osobistym życiu, zachęcając, aby każdy zapoznał się z tym, co Bóg ma nam do powiedzenia i aby przyjął te słowa jako szczególny przewodnik na drodze duchowego wzrostu. Dlatego właśnie we wstępie do tego szczególnego Listu Boga do stworzenia znajdują się znamienne słowa:

"Czytając orędzia zawsze za­­czy­naj­cie od pierw­sze­go to­­mu. Potem czytajcie kolej­no następne, abyś­cie zo­stali za­nurzeni w Bożą Miłość do was. Jezus prosił mnie o za­­­­chę­cenie was do te­­go, a­by­ś­cie za­w­sze u­su­wali z orędzi mo­je imię – Vas­sula – a za­s­tępo­wa­li je wa­szym własnym i­mie­niem."

  • Audio

    Większość spotkań z Vassulą jest nagrywana, aby mogła ona dotrzeć ze swoim świadectwem do tych, którzy nie mogą jej spotkać. W języku polskim najbardziej popularne są wśród nagrań dźwiękowych.

  • Video

    Filmy, na których utrwalono spotkania z Vassulą, cieszą się ogromną popularnością. Dają one bowiem możliwość poznania Vassuli jako osoby, która z pokorą, szczerością i wielką wiarą opowiada o swoim doświadczeniu oraz przekazuje słowa Boga i Matki Najświętszej.