"Prawdziwe Życie w Bogu"

ALFABETYCZNY WYKAZ TEMATÓW


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż


 

 

 Z

 

  


ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM

 

 

 

JEZUS CHRYSTUS PRAGNIE, BYŚMY ZAWSZE BYLI BLISKO NIEGO

 

– Panie, czy związałeś mnie teraz?

– Tak, uczyniłem to. Kocham cię i z Miłości pragnę, abyś była zawsze blisko Mnie. Umiłowana, posłuchaj Mnie: Moje więzy są więzami miłości, są więzami czystości. Kocham cię. Niech Moje dzieci zrozumieją, jak bardzo Ja mogę je kochać. Moja Łaskawość nie ma granic. Moja Miłość to pożerający Płomień ogarniający każde, przyjmujące Mnie serce. Córko, idź teraz i pamiętaj, że to Ja cię prowadzę.

  

 

JEZUS PRAGNIE PEŁNEJ JEDNOŚCI Z NAMI

 

5.05.87

– Oblubienico, błogosławiona Mojej Duszy, Ja dałem darmo, zatem ty darmo dawaj. Zjednocz się ze Mną. Bądź jedno ze Mną, popatrz Mi w Oczy.

Uczyniłam to.

– Jezu, czy mogę zrobić coś więcej?

– Kochaj Mnie.

– Ależ kocham Cię. Powiedziałam to już wiele razy i Ty wiesz, że jestem szczera. Moja dusza tęskni za Tobą. Chciałeś, abym się oderwała i tak się stało.

– A Ja, Vassulo, czyż nie tęsknię za tobą? Czy Ja, twój Bóg, nie cierpię dla ciebie? Umiłowana, żyj we Mnie, a Ja w tobie; ty we Mnie, a Ja w tobie. My. Przystosuj się do Mnie, zjednocz się ze Mną.

– Ale Ty zjednoczyłeś nas, Jezu, powiedziałeś to!

– Tak, uczyniłem to.

 

 

CHRYSTUS CHCE PRZENIKNĄĆ SWOJA OBECNOŚCIĄ NASZE SERCA,  ABY JE OCZYŚCIĆ Z GRZECHÓW

 

30.01.87

Pozwolisz Mi wniknąć do twego serca?

– Tak, Jezu.

– Czynisz Mnie tak szczęśliwym, bo wiem, że mogę odpocząć w tobie. Nie wypieraj się Mnie, Ja pragnę jedynie wnikać do serc.

– Prawdopodobnie znajdziesz w nich plamy.

– Obmyję wszystkie nieczystości, jakie tam znajdę. Umiłowana, Moja Krew oczyści cię.

 

 

STAŁE TRWANIE W JEDNOŚCI Z BOGIEM RATUJE ZAGUBIONE DUSZE

 

16.02.87

Teraz upewniłem się, że jesteś związana ze Mną.

– Dlaczego?

– Dlaczego? Czy zapomniałaś, że Ja jestem Zawsze-Wierny? Przywiązując cię do Siebie stanę się pewny, że ty również pozostaniesz Mi wierna. Teraz, kiedy jesteśmy zjednoczeni, będziemy nadal pracować razem. Posłużę się twoją miłością do Mnie, aby wyleczyć wiele dusz, które są już prawie pochłonięte płomieniami szatana. Ty i Ja pomożemy tym duszom. Wszystko, co powinnaś robić, to kochać Mnie gorąco. Nadejdą chwile, kiedy przyjdę obarczyć cię Moim Krzyżem.

 

 

BÓG PRAGNIE NASZEGO WIECZNEGO ZJEDNOCZENIA Z NIM

 

16.02.87

Jesteś zjednoczona ze Mną, będziesz ze Mną pracować, cierpieć, pomożesz Mi. Tak, podzielę wszystko, co mam, z tobą. Ty ze swej strony uczynisz to samo. Być zjednoczonym to pozostawać razem na zawsze, bo Moje więzy są więzami wiecznymi. Moja szalona Miłość wiąże cię na zawsze ze Mną, Moja Miłość rozpala i ogarnia nawet kamienne serca, pożerając je. Córko, Ja zatryumfowałem! Nie masz się czego obawiać, zdobyłem twoje serce, umiłowana, i zabezpieczyłem się, abyś i ty również należała do Mnie na zawsze. O, Vassulo, jak tęskniłem, by zanurzyć cię w głębinach Mego Serca i żeby wszystkie Płomienie Mojej Miłości ogarnęły cię całkowicie, by ogarnął cię zachwyt wobec Mnie, twego Boga.

 

MAMY STALE PAMIĘTAĆ O NASZYM ZJEDNOCZENIU Z JEZUSEM

 

8.03.87

Nie zapominaj o Mojej Obecności, przypominaj sobie zawsze: my.

– Będę o tym myślała, spróbuję, Panie.

 

ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM SPRAWIA, ŻE NIE MOŻNA ŻYĆ BEZ NIEGO

 

16.02.87

Zaczynam rozumieć, że nie mogę więcej żyć bez Boga. Sądzę, że On naprawdę związał mnie ze Sobą.

– Ja jestem Jahwe, Moje dziecko. To Ja, zwróć się do Mnie. Kocham cię i z powodu tej WIELKIEJ Miłości, jaką mam dla ciebie, należysz do Mnie. Nie bój się, Moje dziecko, posłuchaj Mnie. Z powodu ogromnej Miłości, jaką mam dla ciebie, związałem cię ze Mną. Wesprzyj się na Mnie, pragnę, abyś Mnie potrzebowała, Vassulo.

– A więc tak bardzo nas kochasz?

– O, Moja córko, czy nie odczułaś Mojej Miłości?

– Tak, oczywiście, to niewiarygodne!

– Moja Miłość do ciebie pragnie cię pochłonąć. Czuję się uwielbiony odczuwając, jak jesteś przywiązana do Mnie. Ja, z Mojej strony, kocham cię niezmiernie i nigdy nie odłączę się od ciebie. Zrobiłem też wszystko, abyś i ty nigdy nie odłączyła się ode Mnie. Umocniłem nasz związek, widzisz? Raduję się tryumfem. Zapragnąłem, abyśmy byli na zawsze zjednoczeni: ty potrzebująca Mnie, kochająca i związana na zawsze ze Mną i Ja związany z tobą, kochający cię w sposób wolny i bez zastrzeżeń, panujący nad tobą. Ja, który cię stworzyłem; Ja, który cię pielęgnowałem; Ja, który cię uświęciłem; Ja, który pierwszy spojrzałem na ciebie. Ja, który napełniłem cię Swoim Duchem, bardzo tego pragnąłem, bowiem, Vassulo, jestem twoim Bogiem Jahwe, który cię podniósł. Upewniłem się, aby więzy, jakie łączą cię ze Mną, trwały na Wieczność. Nie będziesz mogła więcej odłączyć się ode Mnie, bo Ja jestem Najwyższy.

 

JEDNOŚĆ Z Z CHRYSTUSEM TO RÓWNIEŻ ZJEDNOCZENIE W CIERPIENIU I WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU

 

17.03.87

Wylewam na ciebie wszystkie Moje Cierpienia raniące Mnie głęboko. Mój kapłanie – ty bowiem jesteś Moim kapłanem – pójdziesz ze Mną. Ja nigdy cię nie opuszczę. Razem podzielimy Mój Krzyż, razem będziemy cierpieć, razem będziemy walczyć. Ty znajdziesz odpoczynek we Mnie, a Ja – w tobie.

  

ZJEDNOCZENIE Z CHRYSTUSEM TO JAKBY DOBROWOLNE POWIĄZANIE SWOICH RĄK I STÓP Z JEGO RĘKAMI I STOPAMI, ABY CZYNIĆ TYLKO TO, CZEGO ON PRAGNIE I CO ON UCZYNIŁBY NA NASZYM MIEJSCU

 

18.02.87

Te sznury, które łączą twoje nadgarstki i stopy z Moimi, są na wieczność, bo należysz do Mnie, umiłowana. Ja Sam cię oczyściłem jednocząc cię ze Mną. Odniosłem nad tobą zwycięstwo. Pragnę, żebyś Mnie kochała. Nie bój się Mnie, to Ja, Jezus, trzymam cię. Powinnaś być ze Mną i odczuwać Moją Obecność. Wszystko, o co cię proszę, to miłość. Czy kochasz Mnie?

– Wiesz, że Cię kocham.

– Kochaj Mnie bezgranicznie, popatrz na Mnie, miej Mój Pokój.

 

ZJEDNOCZONY PRZEZ ŁASKĘ Z JEZUSEM CZŁOWIEK POWINIEN WSZYSTKO WYKONYWAĆ RAZEM Z NIM: POWINIEN SIĘ POSŁUGIWAĆ SŁOWEM "MY"

 

7.03.87

Córko, napełnij Mnie radością i naucz się mówić: “chodźmy pracować, zróbmy to lub tamto”: używaj słowa my. Jesteśmy zjednoczeni na zawsze!

 

16.05.87

– Jezu, myślę, że musimy biec!

– Dokąd?

– Na dół, aby sprawdzić piec, który włączyłam!

– Zatem pobiegnijmy tam!