Ks. Michał Kaszowski: Czy Vassula może przyjmować Komunię św. w Kościele katolickim?

Nawet fakt przyjmowania Komunii św. oraz sakramentu pokuty w Kościele katolickim został zakwestionowany w odniesieniu do Vassuli. Tymczasem Sobór Watykański II (DE 15; DKW 27) oraz Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK 844 §3) przyznaje prawosławnym prawo przystępowania do sakramentów w Kościele katolickim. Z tej możliwości korzysta Vassula, przystępując co najmniej co miesiąc do sakramentu pojednania w Kościele katolickim i przyjmując w nim Komunię św. Wyrzucanie jej tego i sugerowanie, że nie ma do tego prawa, stoi w sprzeczności z prawem obowiązującym w Kościele katolickim. 

Prawo wiernych prawosławnych do przyjmowania sakramentów w Kościele katolickim:

  1. «Szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich, nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani.»
    Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 844, §3.