Tom Hickey: «PISMO PANA NIE POWINNO ZAWIERAĆ BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH!»

Godne odnotowania jest słabe posługiwanie się przez Vassulę językiem angielskim. Mówi czterema językami, ale żadnym nie włada biegle. Są więc w zapiskach błędy pisowni, uboga gramatyka, czasami niewłaściwe użycie słów, częste nadużywanie dużych liter. Zakłopotanej tym Vassuli Jezus przypomina po prostu, że to wszystko stanowi jedynie dalszy znak tego, jak słabym okazuje się ona narzędziem.

Słyszałem, jak ludzie mówili: “Ale z pewnością Jezus zna pisownię angielską!” Ojciec René Laurentin zaznacza w swoim studium życia Bernadety z Lourdes, że Maryja nie mówiła poprawnym językiem francuskim, jak można by tego oczekiwać, lecz łamanym francuskim, takim jakim posługiwała się Bernadeta. Bóg zwraca się w granicach poziomu wiedzy i zrozumienia odbiorcy. Tak samo było z Juanem Diego w XVI wieku w Meksyku, jak również z innymi widzącymi i otrzymującymi wewnętrzne pouczenia. Warto zaznaczyć, że i w Medziugorju opanowanie języka w przesłaniach Maryi udoskonaliło się w porównaniu z przekazem pierwszych orędzi z 1981 roku. Jest tak dlatego, że sami widzący posiadają obecnie lepsze wyczucie i zrozumienie własnego języka. Byłoby niestosowne wyciągać stąd wniosek, że to Maryja włada teraz bieglej chorwackim!

Tom Hickey - Dyrektor «Medjugorje Centre»