Zarzut fałszywego ekumenizmu

Na ten zarzut odpowiada wyczerpująco ks. Michał Kaszowski w artykule pt. Jedność Kościoła według Soboru Watykańskiego II i Vassuli Ryden Warto ten problem zgłębić.

O tym, czy ekumenizm i głoszona przez Vassulę nauka jest fałszywa pisał też, znający jej pisma oraz ja osobiście, abp Franjo Franić:

Kościół – zjednoczony z Papieżem i podległy Papieżowi, widzialnemu przewodnikowi Kościoła i wikariuszowi Jezusa Chrystusa – przekazuje zbawcze nauczanie Chrystusa. To mówi nam Chrystus przez Vassulę, chociaż wyraźnie oświadcza ona, że przynależy do Kościoła prawosławnego obrządku greckiego. W ten sposób pokazuje ona zdrową drogę ekumenizmu, ekumenizmu idącego dziś drogą swojej Kalwarii. Lecz ekumenizm stanowi również dzieło Boga, musi więc przejść przez Kalwarię jak Sam Chrystus. Niech Bóg zachowa nas, aby Kalwaria nie objęła całego świata. Przez Kalwarię ekumenizm osiągnie zmartwychwstanie. Wydaje się, że to jest sercem wszystkich orędzi, które Jezus daje nam przez prawosławną obrządku greckiego, Vassulę Ryden.

Wydaje mi się, że Orędzia Vassuli można sprowadzić do dwóch głównych punktów:

– Nienaruszalność doktryny objawionej takiej, jakiej naucza nasz Papież. Dziś nienaruszalność tej objawionej doktryny jest w niebezpieczeństwie!

– Zapowiedź Jezusa, że wkrótce zrealizuje się jedność Kościołów chrześcijańskich: katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Pan pragnie jedności Swego Mistycznego Ciała i prosi, aby wszystkie Kościoły w pokorze uznały swe grzechy i zjednoczyły się pod przewodnictwem Papieża, żyjącego Piotra, któremu On Sam udzielił najwyższej władzy nad całym Kościołem.

Zgodnie z moją prywatną opinią i moim silnym przeświadczeniem, jestem głęboko przekonany, że te Orędzia są autentyczne. Dlatego na prośbę przyjaciół włoskich i z ufnością w pomoc Pana i Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju, nie waham się napisać ten wstęp. W świetle tych Orędzi, widzę jaśniej i lepiej rozumiem orędzia Królowej Pokoju, która od dwunastu lat objawia się w Medziugorju, obiecując nam pokój. Boży pokój zstąpi na ten zagrożony nowymi wojnami świat, lecz ten pokój przyjdzie pod warunkiem, że ludzie się nawrócą. Dla autentycznego nawrócenia nie jest potrzebna jedynie modlitwa, post o chlebie i wodzie oraz pojednanie, lecz także przyjęcie wszystkich prawd wiary jak i wszystkich praw moralnych.

Jestem przekonany, że Ojciec Święty, Jan Paweł II ze swą cudowną encykliką Veritatis Splendor dał narodziny temu bardzo ważnemu dziełu: nauczenia całej prawdziwej doktryny i także z ojcowską miłością ostrzeżenia swej owczarni, zwłaszcza ubogich, przed błędami doktrynalnymi, które niebezpiecznie rozprzestrzeniają się po świecie.

Oto więc Pan ogłasza nam “prawdziwą drogę pokoju”. Droga ta jest objawiona w Piśmie Świętym i w Tradycji Apostolskiej – szczególnie aktualnej w naszych czasach. Dlatego jest ona silnie przypominana wszystkim wierzącym w Jezusa, jedynego, prawdziwego Syna Bożego, naszego Odkupiciela i jedynego, prawdziwego Pasterza Kościoła powszechnego.

Pan nie może pozostać niewrażliwy widząc aktualny stan Swego Mistycznego Ciała, którym jest powszechny Kościół, lecz czuwa nad nim ze Swoim Świętym Duchem i w stosownym momencie poprzez proroków jak kiedyś, przesyła mu Swe Orędzia, które skierowane są do całego Kościoła, a więc także do biskupów i do samego Papieża.

Orędzia Pana “Prawdziwe Życie w Bogu”, które docierają do nas za pośrednictwem Vassuli, Jego narzędzia, są również Orędziami “Prawdziwej drogi do pokoju”.