Ks. prof. René Laurentin: «Vassula głosi zemstę»

Zarzuca się Vassuli również głoszenie zemsty i potępienia. Maryja Panna powiedziała jej (3.02.88): “Jeśli je odrzucą (orędzie), pozwolę Jego Ramieniu opaść na nich. Nie będę mogła już więcej Go powstrzymywać...”.

To język prorocki Matki Bożej z La Salette, której objawienie zostało uznane, pomimo podobnego zaskakującego wyrażenia.

Wiele wyjaśnia także list samej Vassuli o tym, jak rozumie ona grzech przeciw Duchowi Świętemu: czytaj tutaj.