Ks. Michał Kaszowski: Herezje Trynitarne?

Zarzuca się nieraz, że Vassula błędnie przedstawia naukę o Trójcy Świętej.

Omówienie tekstów mówiących o Trójcy Świętej znajduje się w przypisach redakcyjnych do Orędzi z 2.03.1987; 26.10.1987; 27.10.1987; 5.11.1987; 11.04.1988; 11.10.1988; 2.11.1988; 12.04.1990.

Kościół katolicki uczy, że istnieje jeden Bóg, posiadający jedną naturę, lecz w trzech Osobach Boskich. Autorka «Prawdziwego Życia w Bogu» głosiłaby błędną naukę, gdyby wyraźnie twierdziła coś przeciwnego, np. że w Bogu istnieje tylko jedna Osoba lub trzy natury. Niczego podobnego nie ma jednak w jej pismach. Jeśli natomiast czytelnik jej książek mylnie interpretuje, że Bóg Ojciec i Syn Boży jest jedną i tą samą Osobą, to nie dzieje się tak z winy autorki, lecz czytającego. Przecież i słowa Jezusa: «Ja i Ojciec jedno jesteśmy» (J 10,30), może ktoś rozumieć, że chodzi o tożsamość Osób, czego sam Zbawiciel nie stwierdza.

Temat najobszerniej rozwinięty został w specjalnym opracowaniu O Trójcy Świętej w pismach Vassuli, autorstwa ks. Michała Kaszowskiego.