Wiele powiedziano o Notyfikacji dotyczącej Vassuli. Jednakże kardynał Ratzinger, Prefekt Kongregacji, która opracowała ten dokument, oświadczył po jego publikacji: «Możecie nadal rozpowszechniać jej pisma».

Tekst poniższy pochodzi od członków grupy modlitewnej z Guadalajary, w Meksyku, którzy są, od roku 1992, głęboko poruszeni Orędziami „Prawdziwe Życie w Bogu". Od tego czasu zajmują się aktywnie szerzeniem ich, przekładem, drukiem i dystrybucją w Meksyku. Grupa była też zaangażowana w organizację trzech wizyt Vassuli Rydén w Meksyku, otrzymując od kapłanów, biskupów i kardynałów potrzebne zezwolenia na jej wystąpienia w kościołach.
Członkowie grupy pragnęli otrzymać wskazówki od kardynała Ratzingera, podczas jego niedawnej wizyty w Guadalajarze, dotyczące postawy, jaką powinni przyjąć wobec Notyfikacji z 6 października 1995 (upowszechnionej przez Kongregację Nauki Wiary, której on jest Prefektem).

Znajdziecie tu fragment ich listu oraz odpowiedzi, jaką kardynał Ratzinger udzielił im osobiście:

Do Jego Eminencji Józefa Kardynała Ratzingera:
...Jesteśmy grupą 14 osób, oddanych pracy w naszych parafiach i pragnących zaświadczyć, że te Orędzia bardzo wiele nam pomogły... Trwamy w posłuszeństwie i miłości wobec Papieża, w jedności z Jezusem oraz z Maryją, żyjemy Jezusem Eucharystycznym i Jego Słowem, przykazaniami oraz modlitwą różańcową.
Przeżyliśmy liczne, autentyczne nawrócenia masonów, świadków Jehowy i protestantów, w większości były to osoby praktykujące (w swoich wyznaniach). Wielu czytelników Prawdziwego Życia w Bogu doświadczyło rzeczywistego pragnienia Jezusa w komunii z Papieżem i Kościołem.
Byliśmy poruszeni Notyfikacją z 6 października, opublikowaną w L'Osservatore Romano i pytamy, jaką postawę powinniśmy zająć. Co Eminencja może nam polecić?
Błagamy Jezusa i Maryję o oświecenie nas, żebyśmy spełniali Wolę Boga, i poddajemy się ulegle Kościołowi. Oczekując na dobrą odpowiedź, serdecznie pozdrawiamy.
Z wyrazami szacunku,
Podpisani:
Lic. Javier Pelayo Jones,
Maria del Carmen de la Torre de Pelayo, 9 maja 1996

Zostaliśmy poinformowani przez lokalną prasę o obecności Prefekta Kongregacji dla Nauki Wiary, kardynała Józefa Ratzingera, który przybył przewodniczyć spotkaniu Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej w naszym mieście - Guadalajara, w Meksyku. Uznaliśmy więc za stosowne i opatrznościowe przedstawić mu nasze świadectwo - czytelników «Prawdziwego Życia w Bogu» i równocześnie zapytać go, jakie powinno być nasze zachowanie się wobec Notyfikacji, która ukazała się w dniach 23-24.10.95 w «Osservatore Romano».
Wczoraj, w czwartek 9 maja 1996 o godzinie 11.30, stawiliśmy się w domu rekolekcyjnym, w którym odbywało się spotkanie. 

Przez posłańca przekazaliśmy list skierowany do kardynała Ratzingera, który znajdował się w sali konferencyjnej. Dołączyliśmy do niego trzy ostatnie książki wydane w Guadalajarze: Oraciones extraidas de la «Verdadera Vida en Dios» (Modlitwy z «Prawdziwego Życia w Bogu»), El Sagrado Corazón de Jesús en los escritos de Vassula (Najświętsze Serce Jezusa w pismach Vassuli) i Teologos defienden a Vassula Ryden (Teolodzy w obronie Vassuli), czyli książkę, której druk ukończono rano tego właśnie dnia. Ku naszemu zaskoczeniu posłaniec powrócił i powiedział nam, że oddał wszystko do rąk własnych kardynała Ratzingera. Przekazał nam jego odpowiedź: «Przeczytam książki i zatelefonuję do nich».
Tego samego dnia, o godz. 13.30, kardynał zaskoczył nas telefonem, zapraszając na ten sam dzień, na godz. 15.45. Przybyliśmy na to spotkanie punktualnie, lecz poinformowano nas, że sprawa wyższej rangi przeszkodziła mu przybyć. Żałował, że nie może nas przyjąć w tym momencie. Mieliśmy zaczekać na telefon. Wiadomość przyszła wczesnym rankiem nazajutrz. Zostaliśmy wezwani na godzinę 10.15. Towarzyszył nam ojciec Tiberio Munari. 
Kardynał Ratzinger przyjął nas ogromnie serdecznie, usprawiedliwiając się z powodu niewielkiej ilości czasu, jaką mógł nam poświęcić i proponując nam rozmowę w języku włoskim dla ułatwienia dialogu. Spotkanie odbyło się w przerwie o godz. 10.30. Powiedział nam co następuje:

«Na podstawie tego, co Państwo przekazaliście mi w waszym liście odnośnie do świadectw i nawróceń, to jest bardzo dobre. Prosimy jedynie, aby postępowano z rozeznaniem, aby nie brano za Słowo Boże tego, co jest w tej chwili jedynie rzeczą ludzką i osobistą. To, co powiedzieliśmy, jest po to, aby ona nie występowała w kościele (w świątyni), ponieważ jest prawosławna i jej sytuacja małżeńska nie jest jeszcze jasna, bo jest rozwiedziona i w jej pismach są punkty do wyjaśnienia, które właśnie studiujemy. 
Możecie nadal rozpowszechniać jej pisma, ale zawsze z rozeznaniem.»

Kardynał zakończył cytując św. Pawła: «Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!» (1 Tes 5,19-21).
Pożegnawszy się serdecznie jeszcze raz przeprosił za niewiele czasu, jaki mógł nam poświęcić. Zjednoczeni z Papieżem w Sercach Jezusa i Maryi, wierni Kościołowi,
Lic. Javier Pelayo Jones,
Carmen de la Torre de Pelayo,
Patricia Salamin de Rivera
Guadalajara, Meksyk, 10 maja 1996

Kardynał Ratzinger potwierdza swe stanowisko w odniesieniu do pism Vassuli Ryden: Prawdziwe Życie w Bogu

Portugalski magazyn religijny Annunciai a Boa Nova (140 [listopad 1997] str. 565-567) opublikował właśnie następujący artykuł:

10 października 1997, podczas spotkania modlitewnego zorganizowanego z Vassulą w Brasilii, stolicy Brazylii, biskup pomocniczy wspomniał o sprawie stanowiska Kościoła w odniesieniu do jej pism. Jego Ekscelencja Mgr Joăo Terra zabrał głos wobec wielotysięcznego tłumu. Rozpoczął mówiąc: «Chciałbym wypowiedzieć słowa podziękowania jako biskup, z powodu radości, jakiej dostarczyła nam obecność Vassuli tutaj, w Brazylii. To z pewnością nadzwyczajna łaska.»

Potem mówił dalej, co następuje, podejmując problem stanowiska Kościoła: 

« W tym roku mieliśmy spotkanie Konferencji Episkopatu z Papieżem. Zapytałem tam o Vassulę, na co kardynał Ratzinger odpowiedział: ‘Otrzymałem w tej sprawie górę listów, też od kardynałów...’.
Ta anonimowa Notyfikacja, opublikowana w Osservatore Romano była intrygą jego sekretarza. Mgr Tarcisio (Bertone). 
Mgr Victor Tielbeek (popierający Vassulę), z diecezji Formosa (Brazylia) zapytał go wtedy: «Kardynale, czy mam całkowicie zmienić postawę?» «Proszę postępować, jak dotąd – odpowiedział kardynał w obecności nas wszystkich – jednak bądźcie ostrożni.»

W przypisie magazyn ten czyni następujący komentarz: «Odpowiedź kardynała Ratzingera jest w całkowitej zgodności z poleceniem, jakie dał w Meksyku, 10 maja 1996: ‘możecie nadal rozszerzać jej pisma, lecz zawsze z rozeznaniem, które jest konieczne...’»