Ks. René LAURENTIN: «ZAPRZECZA ISTNIENIU GRZECHU PIERWORODNEGO»

Zzaatakowano słowa Vassuli, usłyszane w czasie jednej z jej konferencji: dusza w momencie stworzenia widziała Boga przez krótki czas, zanim połączyła się z ciałem. Wyjaśnia to tęsknotę za Nim. Pogląd taki miałby zaprzeczać nauce o grzechu pierworodnym.

Nie znalazłem tego w pismach Vassuli dotąd opublikowanych (uwaga VD: W pismach Vassuli znajduje się orędzie mówiące w nastepujących słowach o jednym z etapów czekającego nas w bliskiej przyszłości sądu: “Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza zobaczy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia...” (15.09.91). Druk tego tekstu, umieszczonego w języku francuskim w Suplemencie nr 1, został ukończony w maju 1992, tak więc ks. Laurentin mógł nie znać jeszcze tego tekstu, skoro jego przemówienie w obronie Vassuli pochodzi z 28-29.06.1992. Vassula, podczas swych konferencji, przedstawia czasem orędzia jeszcze nie opublikowane.). Pogląd powyższy jest jednak jedną z opinii teologicznych, którą każdy może przyjąć. Nie zaprzecza ona doktrynie o grzechu pierworodnym, o którym Vassula kilkakrotnie wspomina.

Pogląd – który został oceniony jako błędny – w sposób obrazowy wyraża zwracanie się człowieka ku Stwórcy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w czasie stworzenia dusza została naznaczona pieczęcią Stwórcy, stała się Jego obrazem. Właśnie to – według Blondela i licznych teologów – wyjaśnia niepohamowany pociąg ku nieskończoności tkwiący w człowieku i stanowi jeden z dowodów na istnienie Boga. Obrazowe przedstawienie tej prawdy przez Vassulę zgodne jest więc z klasycznym i głębokim poglądem teologicznym.