Zeszyt 67

30.05.93

– W Tobie jest moje schronienie. Żyję spokojna w Twojej Światłości i w czasie godzin mojego czuwania rozważam Twoją Dobroć, mój Boże. Wszystko, do czego teraz tęsknię, to mieszkać blisko Ciebie. Jeśli od czasu do czasu uskarżam się jak żebraczka i wylewam przed Tobą moje łzy, to dlatego że masz u Swego Boku towarzyszkę złaknioną i spragnioną. Powiedziałeś: «Zroszę moją orchideę, pragnę nawodnić Moje kwietniki» i to właśnie uczyniłeś. Powiedziałeś: «Moje Orędzie jak mgła rozciągnie się nad wszystkimi ludami i nad wszystkimi narodami, pokryje Ono ziemię» i to właśnie uczyniłeś.

– Czy nie powiedziałem też, że wyleję na ciebie naukę jak proroctwo,1281 otwierając twe usta w Moich Zgromadzeniach, aby nauczać wszystkie narody?

– To właśnie uczyniłeś.

– Zbliż się więc do Mnie bez lęku! Czyż to nie Ja, Moją własną Ręką, rozpostarłem Moje Orędzie jak drzewo pistacjowe? Dlaczego więc wątpisz, małe cielesne stworzenie? Otwórz usta i odpowiedz Mi!

– To Prawda, Boże Świętości. Każdy inny na moim miejscu już bardzo daleko postąpiłby na drodze świętości, gdybyś pokazał mu to, co mnie pokazałeś: Tajemnice Mądrości.

– Łaska, jakiej ci udzieliłem, służy wypełnieniu przeze Mnie Mojego ogromnego Planu wobec ludzkości. Moje Orędzie stanie się jak świecąca Lampa na świeczniku, rozszerzająca swe światło w ciemnościach waszej ery, ukazująca w Mojej Światłości Moją Obecność i Piękno, ujawniająca waszego Boga takiego, jaki jest:

Towarzysza i Księcia Pokoju, Odwiecznego Ojca i Doradcę.1282

Pójdź, wypowiadaj nadal słowa Poznania. Bądź Moim Echem... Ach! Jeszcze jedna rzecz.1283 Proste przypomnienie: Ja i ty jesteśmy zjednoczeni. Ten, kto jest ze Mną zjednoczony, idzie tą samą drogą, którą Ja szedłem, drogą Kalwarii. Ten, kto idzie za Najwyższą Ofiarą, staje się częścią tej Ofiary. Ty jesteś częścią Mnie, resztą Mojego Ciała... Ofiaruj twe życie jako wynagrodzenie i pójdź ze Mną do doliny Śmierci.1284 Tam właśnie wyleję Mojego Ducha, tam wyleję Moją Miłość, aby ożywić wszystkie wysuszone kości. W tej właśnie dolinie jest dla ciebie praca, Vassulo. Pragnę ją zalać Rzeką Życia. Ja, który jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, pragnę, by zakwitły wysuszone kości tej Doliny. Ukażę Moje Współczucie i Miłość, wskrzeszając umarłych z ich grobów, przyprowadzając ich do Mojego Domu. Przy Mnie, w Moim Domu ich stół będzie zastawiony. Ja napełnię ich kielich aż po brzegi,1285 a Moje Najświętsze Serce będzie ich Świętym Towarzyszem. Uczynię jedno Ciało z tych wszystkich wysuszonych kości leżących obecnie w rozproszeniu w Dolinie Śmierci. Podobnie jak w wizji proroka Ezechiela,1286 stawiam ci to samo pytanie: «Czy kości te mogą powrócić do życia?»

– Nie. Bez Twojej interwencji – nie. Chyba że Ty przywrócisz im życie, mój Panie, ponieważ są całkiem wysuszone i pozbawione życia.

– Przygotowuję się do wskrzeszenia ich.

Ja jestem Zmartwychwstaniem.

Przyłączę do nich ścięgna i w ten sposób rozrzucone kości zostaną połączone;1287 potem obrosną ciałem. Okryję je skórą i dam im oddech, aby żyły. Uczynię z nich1288 jedno Ciało... i na nowo doprowadzę je do życia. Ześlę Mojego Świętego Ducha, aby tchnął w jego1289 nozdrza1290 najsilniejsze ze Swoich Tchnień, które je ożywi i sprawi, że na nowo stanie na nogach, żeby Mnie uwielbić. Z Mojego Tronu wyleję na was wszystkich1291 Wodę czystą jak kryształ,1292 aby was obmyć z wszelkiego skalania; i wyleję Mojego Świętego Ducha, aby żył pośrodku was. Mój Święty Duch zostanie wam dany, aby stał się waszym Sercem. Wtedy Ja Sam namaszczę to Ciało. A światło, które dam waszym1293 oczom, stanie się Moim Własnym Boskim Światłem: będzie pochodziło z Mojej promieniejącej Chwały i jak wojownik będziecie kroczyć bez lęku, Ja bowiem stanę się waszą Pochodnią idącą przed wami, aby wam wskazać drogę. Nie będziecie potrzebowali światła lamp, gdyż Ja Sam będę waszym Światłem.1294

Na widok waszego piękna wszystkie narody pójdą za wami, przynosząc swe skarby i bogactwa,1296 aby wam je ofiarować, jak i same siebie. I w waszych rękach1297 umieszczę berło żelazne, przyoblekając was w majestat i wspaniałość...

To w ten sposób na koniec1298 Mój Duch zjednoczy was wszystkich i każdy uwierzy, że to Ojciec Mnie posłał.1299 Każdy rozpozna we Mnie Baranka Ofiarnego.1300

– Ukaż teraz Twoją Siłę, mój Panie – Ty jesteś Wszechmogący – i przyjdź ZJEDNOCZYĆ Twe Ciało. Twój Święty Duch ma moc, aby nas odnowić. Przyjdź, Duchu Święty, i stop nas w Twoim Ogniu, ponieważ jesteśmy jak żelazne pręty, sztywne i nieugięte. Przyjdź stopić nas w jeden mocny pręt. Przyjdź stopić nasze zatwardziałe serca!

– Ach! Vassulo! Wzmóż twe modlitwy o Jedność. Nie ulegaj pokusie sądząc, że Ja cię nie usłyszę! Twoje modlitwy są jak tysiąc klejnotów w Moich Oczach, jak słodka melodia dla Moich Uszu. Nie dziw się. Ustanowiłem Moje Królestwo w twoim sercu i Ja, twój Król, panuję nad tobą. Udzieliłem ci Mądrości, abyś postępowała naprzód duchowo, tak jak i inni. Szukałem kogoś, kogo mógłbym uformować Moją Siłą i kogo mógłbym rzucić w świat jak zarzuca się sieć w morze, aby przyciągnąć do Mnie dusze. Jesteś krucha, lecz cieszę się twoją delikatnością. Teraz posłuchaj: Ja wszystkich was stopię!1301 Wszystkich razem włożę was do tygla i wszystkich was stopię, jak ogień rozpalony pod naczyniem. Moje Królestwo1302 nie może trwać podzielone. Pójdź. My? – Na zawsze!

1.06.93

– Mój Panie i Odkupicielu, jak długo jeszcze będziesz pozwalał szatanowi nas nękać? Dlaczego pozwalasz na to prześladowanie? Ocal nas, Panie, przez wzgląd na Twoją Miłość!

– Pokój. Radości Mego Najświętszego Serca, posłuchaj: rozumowanie śmiertelnych nie jest Boże.1303

Ja, Pan, przemierzyłem ziemię, by ostrzec świat, że Nieprzyjaciel zstąpi na niego jak ogromna fala, by go pochłonąć. Nikt jednak rzeczywiście nie uwierzył, że szatan kiedykolwiek przekroczy bramy Mojego Sanktuarium, a jednak właśnie to uczynił... Wszedł prosto do Mojej Świątyni poprzez grzechy i błędy tych Moich, którzy dziś przeciwstawiają się pasterzowi, którego wam dałem.1304 Jakże więc możecie się spodziewać, że Moje Baranki będą szanować tych kapłanów, skoro oni sami buntują się przeciw temu, którego dla nich wybrałem? Nie zważają na Mojego pasterza... Ogarnia Mnie ból i Moje Serce jest rozdarte z powodu tego, co widzę, że nadchodzi. To, co było częściowym odstępstwem, stanie się wkrótce odstępstwem ogólnym, dobrze zakorzenionym. To odstępstwo będzie tak rozległe, że rozprzestrzeniając się, pochłonie bardzo wielu...

– Mój Panie, ocal nas, zatrzymując je! Ty Sam powiedziałeś, że jesteś silniejszy niż szatan. Dlaczego czekasz i pozwalasz, by wszystko zdane zostało na łaskę losu?

– Spisek, Moje dziecko, spisek i zdrajcy idą razem. Kiedy Śmierć wchodziła przez okna Mojego Sanktuarium, podążając do serca Mego Domu, wysłałem Moją Matkę, aby was uprzedzić.1305 Nie mów więc, że czekałem zbyt długo, córko. (...)1306 to ci, którzy byli nieostrożni. Nie szukali Mojej Woli. Ostrzegałem ich, lecz tak niewielu zwróciło uwagę na Moje Ostrzeżenia. Nawet dziś... Ach, jak wiele razy opłakiwałem ich pychę... Mogłem ich ukarać w Moim gniewie, obracając ich w proch, lecz wolałem ich śledzić z łagodnością.

Mówię ci, że istnieje spisek pomiędzy pasterzami przeciwstawiającymi się temu, który przewodzi im wszystkim. Niszczyciel prowadzi ich do sprofanowania Mojego Świętego Imienia, a duch buntu, który kwitnie pomiędzy nimi, teraz ujawni się już na zewnątrz. Czyż nie czytałaś, czy nie zrozumiałaś: nędznik powstanie wkrótce i jego siły przyjdą znieważyć Świątynię-Twierdzę.1307 Usuną Stałą Ofiarę i ustanowią na to miejsce ohydę ziejącą pustką... On sam uzna się za większego od wszystkich bogów, wypowie niewiarygodne bluźnierstwa przeciw Bogu bogów i będzie mu się dobrze powodziło aż do chwili, gdy wypełni się gniew.1308 I obdarzy wielkimi zaszczytami tych, którzy go uznają, udzielając im wielkiej władzy... Ten duch buntu ogarnie z kolei wszystkie narody ziemi.1309 Tak, nadchodzi czas wielkiej udręki, jakiej nie było, odkąd powstały narody.1310 Prosiłem was, abyście pozostali czujni i organizowali czuwania modlitewne z obawy, abyście i wy także nie zostali zmieceni.1311 Trwajcie zatem w gotowości i pozostańcie wierni. Cóż mogę wam więcej powiedzieć, czego wam jeszcze nie oznajmiłem? Głoś Moje Orędzie, Vassulo.

3.06.93

– Panie?

– Ja Jestem. Złóż na Mnie swój ciężar, Moje dziecko...

– Moje uszy są chore od słuchania wycia niegodziwców. Ich nieżyczliwe języki wymyślają kłamstwo za kłamstwem na mój temat.

– Twoi fałszywi oskarżyciele będą musieli kiedyś spotkać Mnie twarzą w Twarz... Jestem u twego boku, czy tego nie zauważyłaś? Wszystkie ich oskarżenia odejdą jak parująca woda.

Wstań! Wstań i kładź ręce na chorych, a Ja ich uzdrowię. Mów! A odgłos Moich Słów w twoich ustach sprawi, że ich duch wpadnie w Mój uścisk.1312 Wesprzyj się na Mnie. Dałem ci Mój Pokój, zatem trwaj w tym Pokoju. Teraz nie bój się... popatrz:

Ja jestem Zmartwychwstaniem,

a księciem tego świata jest Śmierć. Nie oskarżaj twoich prześladowców, abym i Ja nie sądził cię w Dniu Sądu.1313 Duszo-Mojej-Męki, Ja, Pan, ukazuję ci drogi, które przemierzyłem aż do Mojej Męki. Ponieważ Mi służysz, powinnaś iść za Mną. Co chciałabyś, abym ci powiedział? Chciałabyś, żebym ci powiedział: «Idź za Mną, ale nie chodź po śladach Moich Stóp?» To niemożliwe. Ktokolwiek Mi służy, powinien podążać za Moimi Krokami, skąpanymi w Mojej Krwi...1314 To dzięki Mojemu Palcowi wskrzeszasz umarłych.1315 Co do tych, którzy ciągle nie widzą Moich cudów, to dzieje się tak dlatego, że Moje Królestwo ich przerosło. Moja przyjaciółko, Moja mała przyjaciółko, popatrz, jaką ilością Niebieskiej Manny cię nakarmiłem i Ja, twój Bóg, nadal cię będę karmił. Nikt nie odsunie Mojej Ręki od twoich ust. Ja będę twoją Siłą, aby wypełnić Mój Plan poprzez twą kruchość. Wszystkich was przygotowuję do Mojego Królestwa. Pisz:

Świat odrzuca dziś Nasze Dwa Serca, Serce twojej Najświętszej Matki i Moje Najświętsze Serce. Czasy, w których obecnie żyjecie, to czasy Miłosierdzia. Już ci wyjaśniłem,1316 co się stanie, kiedy zostanie złamana szósta pieczęć. A teraz posłuchaj Mnie i pisz:

Zaraz po tym, jak Nasze Dwa Serca wypełnią Swe świadectwo,1317 złamię siódmą pieczęć i w tym momencie nastanie przerażająca cisza...1318 W tej ciszy ludzie tego świata pomyślą, że zwyciężyli Nasze Dwa Serca i będą się cieszyć.1319 Będą świętować to wydarzenie sądząc, że pozbyli się Naszych Dwóch Serc, które dawały świadectwo przez Naszych rzeczników, bo to, o czym świadczyli, stało się plagą dla ich uszu i plagą dla ich spraw, i dla ich złych zamiarów.1320 Wtedy nagle ta cisza zostanie przerwana przez nadejście Mojego Dnia i biada nieczystym! Biada nie nawróconym! Ta pustynia będzie usłana ich trupami, pustynia, którą sami przygotowali.1321 Wtedy Mój Anioł napełni Ogniem kadzielnicę, którą trzymał przed Moim Tronem i ołtarzem, i rzuci ją na ziemię.1322 A kiedy każdy będzie uważnie patrzył, wtedy nadejdzie gwałtowne trzęsienie ziemi i części ziemi zapalą się i przemieszczą.1323 Wielu ucieknie w góry, aby się ukryć w grotach i pomiędzy skałami. Będą Mnie wzywać, lecz Ja nie będę słuchał.1324 Będą Mnie prowokować i bluźnić Mojemu Świętemu Imieniu,1325 i powiedzą do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka»,1326 ponieważ nadejdzie Mój Dzień i któż się ostoi?1327 A ci, którzy przeżyją,1328 przejęci strachem, upadną na kolana i będą Mnie tylko uwielbiać, Mnie, ich Boga... Wtedy zstąpią na was Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia,1329 królestwo świata stanie się Moim Królestwem1330 i będę królował w każdym sercu. Przeszły świat zniknie.1331 Duszo, to już za waszych dni rozpocznie się Moje królowanie.

5.06.93

– Vassulo, zaślubiny należy uszanować1332 i zachować w świętości. Poślubiłem cię1333 i nauczyłem cię polegać na Mojej Łasce. Uczyniłem z twojej duszy ołtarz i małżonkę dla Mnie, twego Boga. Nauczyłem cię posłuszeństwa i odrzucania wszystkich rzeczy, które nie pochodzą ode Mnie. Jak Małżonek powierzyłem ci Moje Sprawy. Nauczyłem cię dyscypliny, małe cielesne stworzenie. Ja, Przedwieczny, pokochałem cię, twoje nawrócenie przyszło ode Mnie! Wylałem na ciebie naukę jak proroctwo.

Moja Cierpliwość wobec ciebie, Vassulo, zaczyna się zmniejszać! Jesteś winna (...),1334 co jest równoznaczne z (...). Musisz porzucić to wszystko! Odnowiłem cię na Mój obraz i podobieństwo i kocham cię, zatem dlaczego (...)? Jednak popatrz, pomimo twego braku wierności, Moja Wierność pozostanie Wieczna. Wyrażam te rzeczy tak stanowczo, aby ci przypomnieć, że została ci dana specjalna misja! I odtąd... nie ma żadnego kompromisu... żadnego! Z nimi nie będę szedł. Żyj więc tak, jak Ja pragnę, abyś żyła, bo Ja żyję w tobie.1335 Nie nadużywaj Mojej Cierpliwości!

Ach! Jeszcze jedna rzecz... napisz to!1336 Tak! Powiedz Mi, co stało się z tym entuzjazmem, jaki miałaś kiedyś? Czy mam powiedzieć, że nie można na tobie polegać? Zamiast ulegać twoim impulsom, które mogą cię doprowadzić do potępienia, podnieś oczy ku Mnie i szukaj Moich Spraw. Czerp ze Mnie Życie, które ujawnia ludzkości bogactwa Mojej Chwały. Nie bój się. Nigdy nie odbiorę ci darów, których ci udzieliłem, jak i nie odwołam Mojego wyboru, jednak postawię ci teraz pytanie: Dlaczego odwróciłaś ode Mnie swe oczy?

– Nie wiem.

– Wiesz!

– Być może dlatego, że nie chciałam widzieć Cię w gniewie.

– I jeszcze...?

– Być może dlatego, że nie chciałam widzieć, że się ze mną nie zgadzasz.

– Tak! Tak, Vassulo, otwórz przede Mną całkowicie serce! Mów!

– Weź moje serce, Panie...

– Powiedz to!

– Czy moje serce jest ciałem, czy przekształciło się w kamień?

– Twoje serce przekształci się w kamień wtedy, gdy się ode Mnie odłączysz...

– Jest więc dla mnie nadzieja...

– Wysłałem cię zbierać żniwo, przy którym nie pracowałaś.1337 Uszanuj to żniwo, uszanuj nasze zaślubiny. Dowiedz się teraz, że mogę być tak samo surowy jak i życzliwy.1338 Niech świat bez zwłoki korzysta ze żniwa, przy którym Ja Sam pracowałem. A ty się nie niepokój. Wszczepiłem cię we Mnie i jesteś częścią Mnie, dlatego pragnę, abyś była całkowicie zdrowa! Przyjdź Mnie uczcić, przypominając sobie o Mojej Obecności. ic

7.06.93

– Ach! Jesteś, uczennico. Czekałem na ciebie. Pokój, córko wybrana przeze Mnie.

– Jezu, trzymam Twoją Rękę, a to, co szepczesz mi do ucha pociesza mnie. Nadal mówisz do mnie: «Nie bój się», «Pomogę ci» i wtedy otrzymuję pomoc. Sprawiłeś, że dla ciebie śpiewa moja dusza. Posłużyłeś się Swoim Palcem, aby wypisać na moim sercu mądrość wszystkich Przodków. Sprawia ci radość ujawnianie przede mną ukrytych znaczeń Twoich przysłów i Twoje Serce cieszy się, ukazując mi Swe Bogactwa! Aby dawać jednak wszystko to, co Ty mi dałeś, aby nigdy nie osłabnąć w mojej trudnej misji, potrzebuję Twojej Siły, Twojej Cierpliwości, Twojej Mądrości, Twojej Pokory i Miłości!

– Żadne zadanie nie będzie zbyt trudne dla ciebie i nikt nie będzie mógł cię sobie podporządkować. Żaden z rządzących światem nigdy nie sprawi, że zadrżysz. Nawet po śmierci twoje ciało nadal będzie prorokować. Cała praca, którą wykonujesz, nie będzie daremna. Mówię ci: nawet jeśli Nieprzyjaciel rozszaleje się przeciw tobie, Ja wniwecz obrócę jego ataki. Rozdzielaj zatem Moje Orędzie, aby oczyścić serce tego pokolenia.

8.06.93

– Pokój niech będzie z tobą. Moje dziecko, Moje Oczy są nad tobą. Pozwól Mi posługiwać się tobą. Pozwól Mi ukazywać w tobie Moją radość. Moja łaska jest z tobą. Córko, wypowiedz te słowa:

Stworzycielu, przyjdź do mnie. Jahwe, mój Boże, ocal mnie.

Panie Niebios i ziemi, pobłogosław mnie. Amen.

9.06.93

– Vassulo-Mojej-Męki, wesprzyj się na Mnie. Wypełnij twoją misję ze Mną. Powiększaj Moje Królestwo przez dawanie. Udzielaj hojnie Mojej Niebieskiej Manny zgłodniałym i ubogim. Uformowałem twe wargi, aby mówiły i były Moim Echem. Mów więc, Moja mała. Ja będę mówił przez twoje wargi. Raduj się więc i dawaj Moje Słowo Miłości. Nie lękaj się.

Los Angeles (Stany Zjednoczone), 10.06.93

– Mój kwiecie, pozwól Mi powiedzieć ci: beze Mnie twój stół jest pusty. Beze Mnie twoja radość nie jest pełna.1339 Wiedz, że Ja jestem twoim Pokojem, twoim Życiem, twoją Nadzieją. Ja jestem Pierwszym i Ostatnim.1340 Napełnię twoją duszę Światłem, aby żyła na zawsze blisko Mnie. Moja Dusza cierpi z pragnienia, aby posiadać cię teraz blisko Mnie w Niebiosach, zanurzoną w Mojej Światłości. Muszę jednak pozostawić cię na ziemi, abyś wypełniła twoją misję. Pamiętaj: Ja Jestem znajduje się zawsze z tobą, aby kierować twoimi krokami. Kocham cię. Miłość jest blisko ciebie i... Ach! Każdy dzień, który mija, przybliża ten dzień! Wzrastaj we Mnie, a twoja dusza zostanie nasycona Moją Miłością. Vassulo, pozwól Mi być nadal twoim Nauczycielem. To Mi się podoba... Pozwól Mi wypełnić w tobie Moje pragnienia. Odpłacaj miłością za zło.1341 Idź w pokoju.

Omaha (Stany Zjednoczone), 11.06.93

– Moje dziecko, Moje dziecko, daję ci Mój Pokój. Pozostaw Mi wolność posługiwania się twoją ręką. Daj Mi swobodę posługiwania się twoimi wargami. Daj Mi wolność posługiwania się twoim umysłem i sercem. Pozwól Mi nad tobą zapanować. Jakże będziesz Moim Echem przekazującym Moje Orędzia, jeśli Mój Duch nie zapanuje nad twoim duchem? Jakże mogłaby przeżyć latorośl, gdyby nie otrzymywała soku z winnego krzewu? Odetnij ją od Winnego Krzewu, a zobaczysz, jak szybko zwiędnie.1342

Mój Święty Duch jest jak sok wlewający się w was, aby zachować was przy życiu. To dlatego, córko, musisz zdać się na Mojego Ducha Świętego, Szafarza Życia, Szafarza wiernej miłości, Szafarza radości i pokoju. Tak, Mój Święty Duch jest Ogniem, który zgina i topi serca, aby podążały za Moimi Wskazaniami, odwracając wasze oczy od pustych obrazów. Mój Święty Duch jest hojnym Szafarzem Moich Słów, prowadzącym całe wasze umysły i serca do poszukiwania Mądrości. Szczególnie w tych czasach proście stale, całym sercem o dary Mojego Świętego Ducha. On stanie się waszą Pochodnią, aby was ocalić od Śmierci i nie dopuścić do zachwiania się waszych stóp. Och! Czegóż nie uczyniłby dla was Mój Duch Święty! Mój Duch Święty doprowadzi was do spędzania waszego życia w Mojej Obecności i na Dziedzińcach Mojego Królestwa.1343 Mój Duch Święty jest najważniejszy dla odbudowy Mojego Kościoła. On jest

Kamieniem Węgielnym Mojego Kościoła,

lecz wasze pokolenie Go odrzuca. Ponownie mówię wam: budowniczowie są tutaj, lecz muszą zostać uformowani i pouczeni. Śpieszcie się odbudować Mój Kościół, używając każdego kamienia, lecz nie zapominajcie o najważniejszym: nie odrzucajcie Kamienia Węgielnego!1344 Teraz, Moje dziecko, powtórz za Mną:

Panie, należę do Ciebie. Ocal mnie i ocal również moich braci

przez Twoją Odkupieńczą Miłość. Amen.

Filipiny, Uroczystość Najświętszego Serca, 18.06.93

– Vassulo Mojego Najświętszego Serca, błogosławię cię. Polegaj na Mnie i wesprzyj się na Mnie całkowicie. Czy chcesz Mi się poświęcić? Odnów twoje przyrzeczenia wierności. Sprawiasz Mi radość, kiedy poświęcasz się Mojemu Najświętszemu Sercu. Pójdź, ofiaruj Mi tę modlitwę jako prezent. To jest przecież Święto Mojego Najświętszego Serca. Kocham cię i nigdy cię nie zawiodę. Błogosławię cię. A teraz Ja, Pan, pragnę cię usłyszeć. To Ja go natchnąłem, aby ofiarował ci ten medalion.1345 Uznaj, że należysz do Mnie i że jesteś Moją oblubienicą. Małżonek nigdy nie zlekceważy Swej oblubienicy. Będę się o ciebie zawsze troszczył i zawsze będę ci okazywał Moją Miłość. Dałem ci kroplę Krwi z Moich Ran. Twoja rana jest prezentem ode Mnie.1346

19.06.93

– Z pokolenia na pokolenie ukazywałeś się, Panie, jako nasz Zbawiciel. Ty Sam nas ocalasz w Twojej Miłości i Miłosierdziu. Nie poskąpiłeś nam Twojej Miłości, wzywając każdego z nas po imieniu.

Najczulszy Jezu, jeszcze jeden raz zstępujesz z Nieba, aby nam przypomnieć, że ten, kto idzie za Twoim Prawem Miłości, będzie żył w Bogu, a Bóg będzie żył w nim. Jak to się dzieje, że tak liczni są ci, którzy buntują się i obrażają Twego Świętego Ducha? Jak to się dzieje, że tak liczni są ci, którzy wypowiadają Ci wojnę? Jak to się dzieje, że glina, którą ukształtowałeś, przemienia się w Twojego wroga? Dlaczego, Panie, pozwoliłeś, by tyle ludzi opuściło Cię, aby zabłąkać się daleko od Twojej Drogi i zamknąć swe serca na bojaźń, którą powinni żywić wobec Ciebie? Dlaczego pozwoliłeś buntownikowi zdeptać Twoją Świątynię i stać się odrazą w Twoich Oczach?

– Vassulo, powiedziałem ci, że wysłałem Moje Ostrzeżenia poprzez różnych proroków.1347 Twoje pokolenie jednak nie potraktowało poważnie Moich proroków. Dziś ostatnią z ich trosk jest odzywanie się Nieba. Zaledwie wymówię jedno słowo poprzez Mojego rzecznika, a już śpieszą się ku niemu, aby go przeszyć. Mój Dom zostanie jednak odbudowany przez ubogich, chromych, ślepych i kalekich.1348 Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi – ostatnimi.1349 Otworzyłem oczy i uszy najgorszym z was, a uczyniłem ślepymi i głuchymi wszystkich, którzy sądzą, że widzą i słyszą.1350 Moje Imię zostanie na nowo uszanowane i uwielbione. Moje dziecko, nie bądź nigdy znużona spotkaniami ze Mną. Nic jeszcze nie widziałaś z Moich Tajemnic, stworzenie. Nie bądź więc przerażona, kiedy w ten sposób cię nawiedzam... Wejdź teraz w Moje Rany. Jestem z tobą dla twego zbawienia i dla zbawienia innych ludzi.

20.06.93

– Pokój. W każdej minucie, kiedy myślisz o Mnie lub do Mnie mówisz, otaczasz Mnie chwałą. Pozwól więc swemu sercu mówić do Mnie!

Rodos (Grecja), 29.06.93

– Panie?

– Ja Jestem. Wesprzyj się na Mnie. Kochaj Mnie bardziej!

– Naucz mnie kochać Cię tak, jak Ty pragniesz, abym Cię kochała, ponieważ Ty jesteś moim Nauczycielem, Panie.

– Zatem otwórz się... Pisz:

Pozwólcie Mi rozszerzyć w was Pokój. Bardzo drogie dzieci, nie pozwólcie, by was niepokoiły serca. Nie ulegajcie pokusie. Dlatego właśnie proszę was, abyście się nieustannie modlili. Nie przypisujcie żadnej wartości plotkowaniu, nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.1351 Kroczcie ze Mną, w Moim Tempie. Módlcie się za waszych kapłanów. Nikogo nie potępiajcie. Odpłacajcie miłością za zło i poświęćcie siebie Mojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Mojej Matki. Ja, Jezus, błogosławię was wszystkich. Proście w Moje Imię, a otrzymacie.1352

30.06.93

– Panie, jestem gotowa się uczyć.

– Zatem chodź się uczyć! Mądrość jest twoim Nauczycielem. Vassulo, módl się za twoich kapłanów.1353 Wznieś do Mnie duszę i żyj we Mnie, w Mojej Miłości. Odczuj Moją Miłość. Dziś wzywa Pasterz. Dziś Pasterz szuka owiec zagubionych i rozproszonych. Jego Głos słyszy wielu. Jednakże nie wszyscy rozpoznają Jego Głos.1354 Niektórzy są nawet zgorszeni Jego Głosem.1355 Wszyscy, którzy są Moi, powracają do Mnie. Wszystkie owce, które należą do Mnie, słuchają Mojego Głosu i cieszą się odgłosem Moich Kroków. Ci, którzy nie rozpoznają Mojego Głosu, nie są Moimi owcami.

Nająłem ludzi, aby pilnowali Mojego stada aż do Mojego Powrotu, lecz gdy tylko odszedłem, choć nie przekroczyłem jeszcze progu, najemnicy już ruszyli ku miastom w poszukiwaniu wyniosłych siedzib. Czy nie czytaliście: «Biada złemu pasterzowi, który trzodę porzuca»?1356 Dlatego właśnie stale wam przypominam, że Moje Królestwo jest pomiędzy wami.1357 Nigdy nie przestałem wam przypominać prawd, które Ja Sam wam dałem. Czyż teraz nie będę czuwał nad tym, aby postępowano sprawiedliwie z Moimi owcami: z owcami, które właśnie umierają z powodu złego pokarmu? Pismo nie może zostać odrzucone, a Moje słowo żyje i działa.1358 W waszych zdradliwych sercach, w was samych, pasterze, odstąpiliście jednak od Mojego Słowa.

– Kto zatem jest wierny w Twoim Domu, Panie?

– Ci, którzy nie uważają, że widzą, oni są wierni.1359 Ci, którzy od początku w ogóle nie otwarli oczu ani nie sądzili, że są bogami znającymi dobro i zło,1360 ci są wierni i prawi. Wierni są ci pasterze, którzy ustrzegli Moje owce i pozostali z nimi z laską w dłoni, i nie odziali się w dostojne szaty1361 ani nie zasiedli na Moim Tronie1362 z berłem, ogłaszając, że są bogami.1363 Ci, którzy oddali życie za Moje owce,1364 są Moimi prawdziwymi pasterzami1365 mogącymi rościć sobie prawo do tego, czego Duch im udziela. Rozpoznacie ich po ranach na ich ciałach: ranach, które zadano im w domu ich przyjaciół.1366 Wkrótce jednak, kiedy nadejdzie Mój Dzień, nie będzie żadnego handlarza.1367

4.07.93

– Mój Boże, moja JEDYNA Miłości, pragnę Twego Źródła. Pomimo spisku i kłamstw, które gromadzą przeciw mnie oskarżyciele, żyję Niebem, bo Ty dałeś mi rzeczywiście Twoje Królestwo w mojej duszy i Ty, który jesteś rozkoszą mojej nędznej duszy, znajdujesz przyjemność w panowaniu nade mną. Poszerzyłeś przestrzeń mojej duszy, aby w niej rozciągnąć Miłość, Cierpliwość i Ducha przebaczenia. Przesunąłeś jeszcze o milę metę mojego biegu. Jakże wielka jest Twoja Miłość do nas, jak wielka jest Twoja cierpliwość, jakże bogate Twe miłosierdzie. Nie, Twoje Serce nie może patrzeć, jak ktoś się gubi, gdyż Twe Zbawienie sięga krańców ziemi.

– Będę z tobą dzielił tę dodatkową milę. Namaszczona Moją Ręką, kształtuj twoje zachowanie według Mojego i ucz się ode Mnie. Dlatego, Moja najdroższa, przez tę ostatnią milę nieś Mój Krzyż. Jestem Wszechmogący i wyleję Moją Siłę na ciebie na tej ostatniej mili, i Moje Światło będzie nadal jaśnieć w tobie, abyś mogła otoczyć Mnie chwałą. Niech cię nigdy nie wyczerpują spotkania ze Mną. Nic jeszcze nie widziałaś z Moich Tajemnic, nie bądź więc przestraszona, gdy nawiedzam cię w ten sposób...

14.07.93

Orędzie dla grupy z Rodos:

– Moi umiłowani, nauczcie się, że jestem łagodny i pokorny sercem. Módlcie się za waszych kapłanów.1368 Moją Wolą jest, abyście pracowali w Światłości Mojego Ducha. Pieśćcie Mnie waszą miłością. Uwielbiajcie Mnie i wystrzegajcie się waszych warg.1369 Niech pokój będzie między wami. Miłość jest darem. Uczyniłem wam dar z Mojej Miłości. Kochajcie Mnie i miłujcie się wzajemnie. Bądźcie jedno i pozostańcie jedno! Błogosławię was wszystkich. My?

28.07.93

Po spotkaniu w Atenach wielu powróciło do Boga. Wiele osób przybyło też z sąsiednich wysp, aby mnie słuchać. W czasie tego spotkania dał się też słyszeć głos demona. Usłyszeliśmy bowiem kogoś wykrzykującego oszczerstwa. To nie odebrało nam otrzymanej radości ani pokoju.

– Moje dziecko, pamiętaj zawsze, że Ja jestem blisko ciebie i o wiele bardziej wtedy, kiedy masz problemy. Jestem blisko ciebie w twoich problemach, w twoich radościach i w każdym wydarzeniu – Ja Jestem. Przychodzę do ciebie w otoczeniu Moich aniołów. Kocham cię. Moje dziecko, bądź błogosławiona i nie bój się pysznych. Pozostaw ich Mnie, a ty – módl się za nich. Oni też są Moimi dziećmi i też muszą zostać ocaleni. Nie myśl, że nie jestem świadomy wymagań misji, którą ci dałem. Lecz u twego boku – Ja Jestem, aby ci dodać odwagi... Pamiętaj o Mojej Obecności.

8.08.93

– Moje dziecko, Ja, Pan, błogosławię cię. Kocham cię, pamiętaj o tym zawsze. Powiedz to ze Mną:

Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz,

a którzy nie potrafią kochać Ciebie.

Oby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni,

aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen.

Nauczcie się tej modlitwy i odmawiajcie ją po każdej dziesiątce waszego różańca. ic

10.08.93

– Mój Pokój daję tobie. Podążaj żwawo za Moim Krokiem i wierz Mi, że nic ani nikt nie stanie pomiędzy tobą i Mną. Nic ani nikt nie powstrzyma rozpowszechniania Mojego Orędzia. Siej wszędzie. Vassulo, córko, złożyłem w tobie Moją broń, którą jest

MODLITWA.

Módl się i przyzywaj Mnie. Módl się, aby przepędzić szatana. Módl się o odnowę Mojego chwiejącego się Domu. Pójdź. Nigdy nie spuszczam Moich Oczu z ciebie. Bądź spokojna, Moja gołębico.

Kopenhaga (Dania), 3.09.93

– Panie?

– Ja Jestem. Nie lękaj się. Jestem Stróżem twojej duszy. Miłość jest z tobą. Pamiętaj, że to nie ty wybrałaś swój pobyt tutaj. Ja postanowiłem wysłać cię do tego narodu dla uwielbienia Mnie. Posłużyłem się Moimi szczególnymi duszami, by działały, otwierając bramy Szwecji, Danii i Holandii. Mój Duch, Szafarz Życia, przemierzy ich miasta i wszystkich wskrzesi.1370 Wszystkich was błogosławię. ic

5.09.93

– Dziękuję Ci, Ojcze Umiłowany, że dałeś nam Twego Syna, Żyjące Słowo. Dziękuję Ci z całego serca, Ojcze Kochający, Najczulszy z wszystkich ojców. Twoja miłość do mnie jest tak wielka, tak widoczna, że chciałabym mówić o Twojej Miłości wszędzie, gdzie mnie posyłasz. Wyślij mnie dawać świadectwo o Twych cudach w Krainie zapomnienia, pomiędzy umarłymi i w nikczemnych głębinach grzechu. Wyślij mnie tam, gdzie wszelkie dobro przekształcone zostało w zło. Wyślij mnie tam, gdzie nędza powoli zabija Twoje dzieci. Wyślij mnie tam, gdzie odsuwa się widok Krzyża i gdzie odrzuca się Ofiarę Twego Syna. Wyślij mnie do grobów, aby ujawnić Twe Słowo tym, którzy są w stanie rozkładu. Wyślij mnie, a ogłoszę niewiernym Twoją Wierność i wezwę ich do nawrócenia i powiem im, że

Królestwo Boże jest w zasięgu ręki!

– Moja wierna służebnico, Ja, Jahwe, błogosławię cię. Niebo jest twoim domem. Tak, nie zwlekaj z okazywaniem wspaniałomyślności wobec grzeszników. Otoczy Mnie to chwałą. Niech Moje Słowo rozbije ich kamienne serca; Ja zastąpię je, dając im serce z ciała...1371 Idź dawać świadectwo, Moje dziecko, wszystko będzie dobrze...1372 Nie słuchaj go. Wskrzesiłem cię dla Mojej Chwały! Kocham cię odwiecznie. Vassulo, nie zniechęcaj się. Moje Słowo wniknie do serc i wskrzesi je. Ja, Jahwe, będę nadal wylewał na ciebie Moje Pouczenia. Pójdź.

Moskwa, 18.09.931373

– Panie?

– Ja Jestem. Pokój niech będzie z tobą. Pamiętaj, Vassulo, to Ja prowadzę. Nie musisz się bać, bo Ja prowadzę twoje kroki. Bądź jednak ostrożna: nie zlekceważ przypomnienia im,1374 że powinni poświęcić Rosję Naszym Dwom Sercom... a nadejdzie Tryumf. Przyjdę do nich nawodnić Moim Duchem ich wysuszoną ziemię. To nie nastąpi bez buntów1375 i ofiar. Ja, Pan, mówię ci, że każde serce nawracające się otacza Mnie Chwałą. Pozostańcie we Mnie i pozwólcie Mi wypełnić Moje Plany w was wszystkich.1376 Błogosławię każdego z was. ic

Moskwa, 21.09.93

– Panie, ponieważ poleciłeś mi, abym poprosiła Rosjan o poświęcenie kraju Waszym Dwom Sercom, proszę Cię, jeśli to możliwe, podyktuj mi akt poświęcenia Dwom Sercom. Czy zechcesz uczynić to, Panie, abym mogła im go przekazać?

– Moje dziecko, nie powinnaś się wahać1377 przy Mnie. Tak, z całego Serca dam ci ten akt poświęcenia. Pisz:

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie,

wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twego Najświętszego Serca

i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski.

Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny

i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom.

Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj,

naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi

i nie będzie już zaprawiania do wojny.1378

Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj

Waszym Dwom Kochającym Sercom,

cała duma i zarozumiałość ludzka,

wszelka bezbożność i zatwardziałość serca

zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło.

Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca

nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom

i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas, i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój.

O, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,

tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc,

aby rozpalić nasze serca.

Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości.

Pozostańcie w nas, a my w Was,

abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc

znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie. Amen.

Vassulo-Mojej-Męki, Ja jestem z tobą. Jedyny, Wszechmogący, Stały, Wierny i Prawdziwy; Amen ci towarzyszy. Posłuchaj Mnie: berła i trony nigdy nie robiły na Mnie wrażenia. Dlatego właśnie Mądrość ma upodobanie w ubogich i prostaczkach. Za pośrednictwem twej słabości zostanie ujawnione Moje Święte Oblicze. Pozostawię wieczną pamięć tym, którym się dobrowolnie objawiłem.1379 Ja Sam ukażę się twojej społeczności. Nie będę taił, że jestem Autorem „Prawdziwego Życia w Bogu”. To1380 również jest darem Najwyższego... A ty, Moje dziecko, uczcij Mnie, twojego Boga, idąc bez lęku do zgromadzeń ukazywać Moją Wielkość i ogłaszać proroctwa, które Ja Sam ci dałem Moim Poleceniem. Sprawię, że jak błyskawica dosięgną czterech krańców ziemi. Bądź hojna, ofiarowując Mi swój czas, i idź tam, gdzie jest potrzebna pomoc. Nigdy nie okazuj stronniczości. Idź teraz z wiarą i zawsze bądź świadkiem. Ja, Pan, Święty, będę zawsze z tobą rozmawiał. W ten sposób też, tak!1381

Pójdź.

Święto Świętych Archaniołów, 29.09.93

Orędzie św. Michała Archanioła:

– Bóg jest Królem ziemi i Nieba. Nikt nie jest jak On! On jest waszym zbawieniem, siłą i pokojem. W waszym strapieniu wyciągnie Swą Rękę, aby was podnieść i ocalić. Bóg jest Mistrzem Niebios i ziemi i nikt nie jest jak On, nikt nie może się z Nim równać.1382 Mówię wam to: bądźcie czujni, bo nikt nie zna dnia, kiedy wasz Mistrz przyjdzie do was.1383 Wszechmogący nie odłoży Swego postanowienia. Zstąpi na was wszystkich w Kolumnie Ognia. Światło Jego ludu stanie się ogniem, a wasz Najświętszy – Płomieniem gorejącym i pożerającym podstępy zła.1384 Jego Światłość przeniknie Ciemności i przeszyje je, a ci, którzy nie mogli widzieć, przejrzą. On zniszczy pysznych obecnego świata.1385 Ci, którzy pozostaną, będą do Niego należeć. Ta reszta będzie tak nieliczna, że nawet dziecko będzie mogło ją policzyć, chyba że Wszechmogący usłyszy z ziemi wołanie nawrócenia! Jego Wyrok jest sprawiedliwy. Pozostań w Panu, Vassulo, a On da ci siłę. Będę nad tobą czuwał.


1281 Por. Syr 24, 33. (Przyp. red.)

1282 Por. Iz 9, 5. (Przyp. red.)

1283 Wydawało się, że zakończył Orędzie. Nagle jakby sobie o czymś przypomniał.

1284 Jezus chce powiedzieć tam, gdzie powinnam iść szukać martwych duchowo.

1285 Por. Ps 23, 5. (Przyp. red.)

1286 Por. Ez 37, 1-10.

1287 Zrozumiałam, że Pan mówił o naszym podziale, o podziale w Kościele, porównując nas do rozrzuconych, wysuszonych kości.

1288 Z kości.

1289 Ciała.

1290 Por. Rdz 2, 7. (Przyp. red.)

1291 Mówiąc o Ciele, Bóg mówi o nas wszystkich, o Swym Kościele.

1292 Ap 22, 1.

1293 Jezus mówi o Swoim Kościele, o odnowie Kościoła, o Nowym Jeruzalem.

1294 Ap 21, 23.

1295 To znaczy, że każdy uzna w Chrystusie Syna Bożego. Tak wypełni się modlitwa arcykapłańska (J 17, 21).

1296 Ap 21, 26.

1297 Bóg mówi o odnowionym Kościele.

1298 Aluzja do Ap 6, 15-17.

1299 Por. J 17, 21. Aluzja do Ap 6, 16.

1300 Ap 6, 16.

1301 Aluzja do trzech żelaznych prętów z wizji. (Zob. Prawdziwe… 2.06.87 – Przyp. red.)

1302 Kościół na ziemi.

1303 Iz 55, 8: «Bo myśli moje nie są myślami waszymi…» (Przyp. red.)

1304 Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II.

1305 Może chodzi o Fatimę lub Garabandal?

1306 Bóg nie pozwolił mi napisać tego słowa.

1307 Dn 11, 31.

1308 Dn 11, 36.

1309 Ap 13, 14.

1310 Dn 12, 1.

1311 Por. Ap 12, 4. (Przyp. red.)

1312 Aluzja do spoczynku w Duchu, który dotknął wiele osób w czasie spotkań.

1313 Por. Łk 6, 37; Rz 2, 1n; Jk 4, 12. (Przyp. red.)

1314 Por. Mt 10, 34-19; 16, 24-27. (Przyp. red.)

1315 W znaczeniu duchowym, chodzi o nawrócenia.

1316 Aluzja do Orędzia z 18 lutego 1993.

1317 Ap 11, 7. Sądzę, że znaczy to: kiedy nastąpi moment nadejścia Dnia Pańskiego.

1318 Ap 8, 1.

1319 Ap 11, 10.

1320 Por. 2 Tm 4, 3. (Przyp. red.)

1321 Por. Ap 11, 13. (Przyp. red.)

1322 Ap 8, 5.

1323 2 P 3, 12. (Por. Ap 11, 13 – Przyp. red.)

1324 Por. Prz 1, 28n; Jr 11, 11nn; 14, 11n; Ez 8, 18. (Przyp. red.)

1325 Por. Ap 16, 11.21. (Przyp. red.)

1326 Ap 6, 16. (Por. Łk 23, 30 – Przyp. red.)

1327 Ap 6, 17.

1328 Ap 11, 13.

1329 Ap 21, 1.

1330 Ap 11, 15.

1331 Ap 21, 4.

1332 Moje duchowe zaślubiny z Nim (zob. 15.12.86; 23.03.87 – przyp. red.).

1333 Aluzja do prawdy z Pisma Świętego: «Bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na imię – Jahwe Zastępów» (Iz 54, 5).

1334 Jezus przez delikatność uszanował moje pragnienie, aby to nie zostało napisane.

1335 Por. Ga 2, 20. (Przyp. red.)

1336 Jezus popatrzył mi prosto w oczy. Mogę zaświadczyć, że nie był ze mnie zadowolony, był nawet zagniewany.

1337 Por. J 4, 38. (Przyp. red.)

1338 Por. Syr 16, 12. (Przyp. red.)

1339 Por. J 15, 5. (Przyp. red.)

1340 Por. Ap 1, 17. (Przyp. red.)

1341 Por. Rz 12, 17.21; 3 J 1, 11. (Przyp. red.)

1342 Por. J 15, 1-11. (Przyp. red.)

1343 Por. J 16, 13. (Przyp. red.)

1344 Por. Mt 21, 33-44. (Przyp. red.)

1345 Ktoś ofiarował mi medalion Najświętszego Serca.

1346 Widoczny stygmat na jednej stopie.

1347 W Fatimie i w innych miejscach, takich jak Garabandal.

1348 Por. So 3, 19-20; Łk 14, 15-24. (Przyp. red.)

1349 Por. Łk 13, 30. (Przyp. red.)

1350 Por. Mt 13, 10-17. (Przyp. red.)

1351 Por. Łk 10, 4. Jezus rozumie przez to niepotrzebną gadaninę, rozmowy, które do niczego nie prowadzą.

1352 Por. Łk 11, 9-13. (Przyp. red.)

1353 Skłócona hierarchia grecka.

1354 Aluzja do J 10, 26.

1355 Jezus gorszył już Żydów. Zobacz np. J 10, 31nn. (Przyp. red.)

1356 Za 11, 17.

1357 Por. Łk 17, 21. (Przyp. red.)

1358 Por. Hbr 4, 12; 1 P 1, 25. (Przyp. red.)

1359 J 9, 41.

1360 Por. Rdz 3, 5.

1361 Dostojne szaty symbolizują pragnienie zaszczytów.

1362 Ez 28, 2.

1363 Ez 28, 2; 2 Tes 2, 4.

1364 Por. J 10, 11n. (Przyp. red.)

1365 Por. Ez 34, 1nn. (Przyp. red.)

1366 Przez pasterzy takich jak oni, lecz niewiernych.

1367 Por. Ap 18, 9nn. (Przyp. red.)

1368 Za skłóconą hierarchią grecką.

1369 Por. Prz 4, 24; Syr 1, 29; 1 P 3, 10. (Przyp. red.)

1370 To znaczy tych, których Duch Święty dotknie.

1371 Por. Ez 36, 26. (Przyp. red.)

1372 W tej chwili usłyszałam szatana wyjącego: «Bądź przeklęta!»

1373 Kryzys w Rosji.

1374 Rosjanom.

1375 Cztery dni później, 22 września 1993, kryzys w Moskwie osiągnął szczyt.

1376 Jezus zwraca się do ojca M. O'Carrolla, ojca Rolfa i do mnie.

1377 Wahałam się, czy o to poprosić.

1378 Por. Iz 2, 4. (Przyp. red.)

1379 Jezus czyni tu aluzję do licznych zjawisk, kiedy ludzie widzą, jak znikam, a na moim miejscu pojawia się Jezus lub Maryja.

1380 Fakt, że ukazuje Siebie w ten sposób, że pojawia się często.

1381 Jezus powiedział to, bo wahałam się nie wiedząc, czy będzie nadal rozmawiał ze mną ustnie, czy również pisząc.

1382 Por. Ba 3, 36. (Przyp. red.)

1383 Por. Mt 24, 42; 25, 13. (Przyp. red.)

1384 Jest to aluzja do Oczyszczenia.

1385 Por. Łk 1, 51. (Przyp. red.)